Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 7801 - 7900 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Knežević 1824. ž Marijan Manda Vuković 0
Manda Verić 1824. ž Jakob Sofija Stojanović 0
Mato Stivaničević 1824. m Stana Stivaničević 0
Ruža Gregorović 1824. ž Marijan Ana 0
Đula Kedačić 1824. ž Ðuro Bara Stojanović 0
Bara Knežević 1824. ž Šimun Ruža Kopić 0
Mato Vuković 1824. m Mato Dominika Stojanović 0
Janja Stivaničević 1824. ž Luka Marija Verić 0
Fema Čivić 1824. ž Jakob Bara Stojanović 0
Martinka Gregorović 1824. ž Lazar Klara Katušić 0
Stana Kopić 1824. ž Martin Kata Gregorović 0
Marijan Kopić 1824. m Antun Stana Babić 0
Đuro Bačić 1824. m Stjepan Oliva Dugalić 0
Marta Lešić 1824. ž Galippo Pola Čivić 0
Bara Kopić 1824. ž Bartol Kristina Lešić 0
Pavao Vuković 1824. m Jakob Ivica Milošević 0
Lucija Gregorović 1824. ž Antun Matijka Verić 0
Đuro Terzić 1824. m Ðuro Bara Zečević 0
Jakob Lešić 1824. m Pavao Terezija Stojanović 4 Pištini
Marija Stivaničević 1824. ž Mato Ana Gregorović 0
Đuro Čivić 1824. m Aga Čivić 0
Marko Vuković 1824. m Martin Marija Mišković 0
Đuro Krnić 1824. m Antun Terezija Verić 0
Đuro Čivić 1824. m Jakob Ana Darić 0
Đuro Bošnjak 1824. m Ðuro Marija Csilaskić 0
Đurđa Knežević 1824. ž Mato Ivica Babić 0
Marko Knežević 1824. m Mato Ivica Babić 0
Đuro Milošević 1824. m Martin Eva Dorić 0
Đula Verić 1824. ž Luka Stana Petričević 0
Đuro Piller 1824. m Andrija Bara Uziak 0
Đula Gregorović 1824. ž Marko Bara Vuković 0
Đurđa Vugić 1824. ž Adalbert Lucija Stivaničević 0
Jakob Vuković 1824. m Pavao Klara 0
Marija Petričević 1824. ž Ðuro Lucija Čivić 0
Stanko Vuković 1824. m Antun Marija Štivić 0
Ivica Knežević 1824. ž Antun Aga Babić 0
Marija Kopić 1824. ž Luka Manda 0
Ivan Kutuzović 1824. m Andrija Manda Kedačić 0
Ivica Stojanović 1824. ž Jakob Stana Kopić 0
Kata Stivaničević 1824. ž Tomo Aga Babić 0
Marija Vuković 1824. ž Lazar Pola Čivić 0
Šimun Katušić 1824. m Ðuro Marija Knežević 0
Marijan Gregorović 1824. m Gabro Janja Stivaničević 0
Franjo Vuković 1824. m Antun Uršula Knežević 0
Đuro Babić 1824. m Bono Marija 0
Antun Babić 1824. m Stjepan Eva 0
Marija Čivić 1824. ž Adam Ruža Vuković 0
Antun Gregorović 1824. m Nikola Franca Krnić 0
Antun Uziak 1824. m Ilija Ana Tubel 0
Antun Lešić 1824. m Bartol Kata Kopić 0
Bara Gregorović 1824. ž Lovro Lucija Lešić 0
Antun Lešić 1824. m Marko Ana Lučić 0
Ilija Knežević 1824. m Jakob Ana Gregorović 0
Ana Štivić 1824. ž Adalbert Marija Kopić 0
Ilija Štivić 1824. m Martin Bara Mihić 0
Bara Babić 1824. ž Mato Marija Ergotić 0
Marga Babić 1824. ž Marijan Ana Stojanović 0
Manda Lešić 1824. ž Stjepan Marta Čivić 0
Ana Gregorović 1824. ž Andrija Đula Vlaović 0
Ana Stivaničević 1824. ž Jakob Franca Čivić 0
Ana Katušić 1824. ž Antun Marija Knežević 0
Ana Vlaović 1824. ž Vinko Regina Knežević 0
Stjepan Kopić 1824. m Karlo Marija Vlaović 0
Lovro Milošević 1824. m Martin Ana Lučić 0
Bara Kotorac 1824. ž Ilija Ivica Ðaković 0
Ignjacije Terzić 1824. m Adalbert Aga Kadić 0
Marija Čivić 1824. ž Antun Ana Lešić 0
Roko Vuković 1824. m Ðuro Manda Kopić 0
Toma Matić 1824. m Ðuro Ana Kedačić 0
Janja Babić 1824. ž Šimun Marica Vuković 0
Stjepan Bačić 1824. m David Marica 0
Bartol Gregorović 1824. m Andrija Martina Terzić 0
Šimun Gregorović 1824. m Andrija Helena Kedačić 0
Ruža Gregorović 1824. ž Ivan Aga Babić 0
Mijo Babić 1824. m Kuzma Ana Knežević 0
Mato Vuković 1824. m Marijan Pola Vursun 0
Ferdo Vuković 1824. m Ilarije Manda Babić 0
Marija Terzić 1824. ž Tomo Kata Gregorović 0
Lukra Vuković 1824. ž Marijan Terezija Lešić 0
Aga Vuković 1824. ž Izidor Bara Gregorović 17
Mato Katušić 1824. m Vinko Ana Gregorović 0
Mato Vlaović 1824. m Blaž Marija Lešić 0
Mato Stivaničević 1824. m Šimun Regina Vuković 0
Franjo Mišković 1824. m Ferdo Eva Lešić 0
Marija Babić 1824. ž Gašpar Filipa Knežević 0
Mijo Krnić 1824. m Ðuro Aga Štivić 0
Franjo Petričević 1824. m Ðuro Aga Kedačić 0
Mijo Stojanović 1824. m Kazimir Ivica Čivić 0
Mijo Babić 1824. m Luka Bara Lešić 0
Franjo Knežević 1824. m Josip Kata Kopić 0
Franjo Šokčević 1824. m Dominik Lucija Kedačić 0
Kata Čivić 1824. ž Valentin Stana Gregorović 0
Antun Gregorović 1824. m Ilija Pola Rakitić 0
Franjo Vuković 1824. m Pavao Matijka Gregorović 0
Franjo Gregorović 1824. m Martin Đula Petričević 0
Lucija Vlaović 1824. ž Ðuro Ana Katušić 0
Bara Knežević 1824. ž Stjepan Terezija 0
Kata Stivaničević 1824. ž Martin Marija Matić 0
Bara Čivić 1824. ž Franjo Đula Kedačić 0
Lukra Čivić 1824. ž Gabro Marta Gregorović 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge