Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 7801 - 7900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7801. Antun Stojanović 16/01/1824 m Vinko Manda Verić 0
7802. Vinko Matić 22/01/1824 m Petar Terezija Stivaničević 0
7803. Stanko Verić 22/01/1824 m Augustin Manda Gregorović 0
7804. Marija Knežević 31/01/1824 ž Marijan Manda Vuković 0
7805. Manda Verić 16/02/1824 ž Jakob Sofija Stojanović 0
7806. Mato Stivaničević 18/02/1824 m Stana Stivaničević 0
7807. Ruža Gregorović 20/02/1824 ž Marijan Ana 0
7808. Đula Kedačić 20/02/1824 ž Ðuro Barbara Stojanović 0
7809. Barbara Knežević 20/02/1824 ž Šimun Ruža Kopić 0
7810. Mato Vuković 21/02/1824 m Mato Dominika Stojanović 0
7811. Janja Stivaničević 23/02/1824 ž Luka Marija Verić 0
7812. Fema Čivić 29/02/1824 ž Jakob Barbara Stojanović 0
7813. Martina Gregorović 05/03/1824 ž Lazar Klara Katušić 0
7814. Stana Kopić 07/03/1824 ž Martin Kata Gregorović 0
7815. Marijan Kopić 14/03/1824 m Antun Stana Babić 0
7816. Đuro Bačić 26/03/1824 m Stjepan Oliva Dugalić 0
7817. Marta Lešić 26/03/1824 ž Galippo Pola Čivić 0
7818. Barbara Kopić 28/03/1824 ž Bartol Kristina Lešić 0
7819. Pavao Vuković 28/03/1824 m Jakob Ivica Milošević 0
7820. Lucija Gregorović 29/03/1824 ž Antun Matija Verić 0
7821. Đuro Terzić 02/04/1824 m Ðuro Barbara Zečević 0
7822. Jakob Lešić 03/04/1824 m Pavo Terezija Stojanović 4 Pištini
7823. Marija Stivaničević 07/04/1824 ž Mato Ana Gregorović 0
7824. Đuro Čivić 08/04/1824 m Aga Čivić 0
7825. Marko Vuković 08/04/1824 m Martin Marija Mišković 0
7826. Đuro Krnić 09/04/1824 m Antun Terezija Verić 0
7827. Đuro Čivić 14/04/1824 m Jakob Ana Darić 0
7828. Đuro Bošnjak 16/04/1824 m Ðuro Marija Csilaskić 0
7829. Đurđa Knežević 20/04/1824 ž Mato Ivica Babić 0
7830. Marko Knežević 20/04/1824 m Mato Ivica Babić 0
7831. Đuro Milošević 22/04/1824 m Martin Eva Dorić 0
7832. Đula Verić 23/04/1824 ž Luka Stana Petričević 0
7833. Đuro Piller 24/04/1824 m Andrija Barbara Uziak 0
7834. Đula Gregorović 25/04/1824 ž Marko Barbara Vuković 0
7835. Đurđa Vugić 25/04/1824 ž Albert Lucija Stivaničević 0
7836. Jakob Vuković 25/04/1824 m Pavo Klara 0
7837. Marija Petričević 28/04/1824 ž Ðuro Lucija Čivić 0
7838. Stanko Vuković 29/04/1824 m Antun Marija Štivić 0
7839. Ivica Knežević 01/05/1824 ž Antun Aga Babić 0
7840. Marija Kopić 11/05/1824 ž Luka Manda 0
7841. Ivan Kutuzović 11/05/1824 m Andrija Manda Kedačić 0
7842. Ivica Stojanović 15/05/1824 ž Jakob Stana Kopić 0
7843. Kata Stivaničević 17/05/1824 ž Toma Aga Babić 0
7844. Marija Vuković 18/05/1824 ž Lazar Pola Čivić 0
7845. Šimun Katušić 21/05/1824 m Ðuro Marija Knežević 0
7846. Marijan Gregorović 23/05/1824 m Gabra Janja Stivaničević 0
7847. Franjo Vuković 26/05/1824 m Antun Uršula Knežević 0
7848. Đuro Babić 31/05/1824 m Bono Marija 0
7849. Antun Babić 01/06/1824 m Stjepan Eva 0
7850. Marija Čivić 05/06/1824 ž Adam Ruža Vuković 0
7851. Antun Gregorović 06/06/1824 m Nikola Franca Krnić 0
7852. Antun Uziak 09/06/1824 m Ilija Ana Tubel 0
7853. Antun Lešić 10/06/1824 m Bartol Kata Kopić 0
7854. Barbara Gregorović 12/06/1824 ž Lovro Lucija Lešić 0
7855. Antun Lešić 13/06/1824 m Marko Ana Lučić 0
7856. Ilija Knežević 01/07/1824 m Jakob Ana Gregorović 0
7857. Ana Štivić 01/07/1824 ž Adalbert Marija Kopić 0
7858. Ilija Štivić 03/07/1824 m Martin Barbara Mihić 0
7859. Barbara Babić 06/07/1824 ž Mato Marija Ergotić 0
7860. Margarita Babić 06/07/1824 ž Marijan Ana Stojanović 0
7861. Manda Lešić 13/07/1824 ž Stjepan Marta Čivić 0
7862. Ana Gregorović 20/07/1824 ž Andrija Đula Vlaović 0
7863. Ana Stivaničević 22/07/1824 ž Jakob Franca Čivić 0
7864. Ana Katušić 25/07/1824 ž Antun Marija Knežević 0
7865. Ana Vlaović 25/07/1824 ž Vinko Regina Knežević 0
7866. Stjepan Kopić 28/07/1824 m Karlo Marija Vlaović 0
7867. Lovro Milošević 28/07/1824 m Martin Ana Lučić 0
7868. Barbara Kotorac 30/07/1824 ž Ilija Ivica Ðaković 0
7869. Ignjacije Terzić 30/07/1824 m Albert Aga Kadić 0
7870. Marija Čivić 02/08/1824 ž Antun Ana Lešić 0
7871. Roko Vuković 12/08/1824 m Ðuro Manda Kopić 0
7872. Toma Matić 17/08/1824 m Ðuro Ana Kedačić 0
7873. Janja Babić 20/08/1824 ž Šimun Marica Vuković 0
7874. Stjepan Bačić 20/08/1824 m David Marica 0
7875. Bartol Gregorović 21/08/1824 m Andrija Martina Terzić 0
7876. Šimun Gregorović 27/08/1824 m Andrija Helena Kedačić 0
7877. Ruža Gregorović 30/08/1824 ž Ivan Aga Babić 0
7878. Mijo Babić 05/09/1824 m Kuzma Ana Knežević 0
7879. Mato Vuković 06/09/1824 m Marijan Pola Vursun 0
7880. Ferdo Vuković 07/09/1824 m Ilarije Manda Babić 0
7881. Marija Terzić 09/09/1824 ž Toma Kata Gregorović 0
7882. Lukra Vuković 10/09/1824 ž Marijan Terezija Lešić 0
7883. Aga Vuković 13/09/1824 ž Izidor Barbara Gregorović 0
7884. Mato Katušić 15/09/1824 m Vinko Ana Gregorović 0
7885. Mato Vlaović 15/09/1824 m Blaž Marija Lešić 0
7886. Mato Stivaničević 16/09/1824 m Šimun Regina Vuković 0
7887. Franjo Mišković 22/09/1824 m Ferdo Eva Lešić 0
7888. Marija Babić 23/09/1824 ž Gašpar Filipa Knežević 0
7889. Mijo Krnić 23/09/1824 m Ðuro Aga Štivić 0
7890. Franjo Petričević 25/09/1824 m Ðuro Aga Kedačić 0
7891. Mijo Stojanović 25/09/1824 m Kazimir Ivica Čivić 0
7892. Mijo Babić 27/09/1824 m Luka Barbara Lešić 0
7893. Franjo Knežević 30/09/1824 m Josip Kata Kopić 0
7894. Franjo Šokčević 30/09/1824 m Dominik Lucija Kedačić 0
7895. Kata Čivić 02/10/1824 ž Valentin Stana Gregorović 0
7896. Antun Gregorović 02/10/1824 m Ilija Pola Rakitić 0
7897. Franjo Vuković 02/10/1824 m Pavo Matija Gregorović 0
7898. Franjo Gregorović 05/10/1824 m Martin Đula Petričević 0
7899. Lucija Vlaović 07/10/1824 ž Ðuro Ana Katušić 0
7900. Barbara Knežević 11/10/1824 ž Stjepan Terezija 0