Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 701 - 800 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Mijo Babić 1758. m Ivan Kata 0
Luka Katušić 1758. m Ðuro Manda 0
Šimun Knežević 1758. m Božo Helena 0
Šimun Knežević 1758. m Vinko Uršula 0
Marijan Tucović 1758. m Mijo Manda 0
Marta Čivić 1759. ž Petar Helena 0
Ivica Knežević 1759. ž Ivan Kata 0
Blaž Vuković 1759. m Bartol Stana 0
Gabra Kopić 1759. m Marijan Marija 0
Petar Gregorović 1759. m Mato Lucija 0
Helena Ilišević 1759. ž Ðuro Marta 0
Marko Kopić 1759. m Karlo Marta 0
Marko Stivaničević 1759. m Ðuro Manda 0
Manda Katušić 1759. ž Franjo Ana 0
Antun Gregorović 1759. m Ilija Franca 0
Đula Gregorović 1759. ž Mato Ana 0
Stjepan Kopić 1759. m Marijan Kata 0
Liza Lešić 1759. ž Blaž Marica Lešić 0
Franjo Lešić 1759. m Blaž Marica 0
Luka Stojanović 1759. m Bartol Kata 0
Šimun Verić 1759. m Mato Helena 0
Šimun Verić 1759. m Mato Helena 0
Martin Vuković 1759. m Marijan Ruža 0
Martin Vuković 1759. m Blaž Manda 0
Martin Vuković 1759. m Šimun Lucija 0
Andrija Mišković 1759. m Ivan Pola 0
Andrija Terzić 1759. m Filip Ana 0
Božo Vuković 1759. m Marijan Kola 0
Antun Stivaničević 1760. m Nikola Manda 0
Vinko Vlaović 1760. m Ivan Manda 0
Josip Knežević 1760. m Mato Klara 0
Mato Knežević 1760. m Ilija Ana 0
Mato Knežević 1760. m Ivan Kata 0
Gabra Vuković 1760. m Luka Ivica 0
Josip Vuković 1760. m Pavao Brigita 0
Đuro Vuković 1760. m Andrija Ruža 0
Josip Vuković 1760. m Bartol Anka 0
Josip Katušić 1760. m Ðuro Kata 0
Jozija Katušić 1760. ž Ðuro Kata 0
Antun Knežević 1760. m Josip Marija 0
Ivan Vuković 1760. m Antun Uršula 0
Kata Gregorović 1760. ž Marko Manda 0
Ilija Vuković 1760. m Marko Kata 0
Manda Katušić 1760. ž Jeronim Manda 0
Ana Čivić 1760. ž Petar Helena 0
Lovro Katušić 1760. m Ðuro Manda 0
Roko Kopić 1760. m Mato Ana 0
Manda Kopić 1760. ž Marijan Kata 0
Matija Katušić 1760. ž Petar Marija 0
Marija Stivaničević 1760. ž Mato Ana 0
Ilija Čivić 1760. m Blaž Anđa 0
Marijan Lešić 1760. m Martin Marija 0
Šimun Lešić 1760. m Martin Marija 0
Mato Đaković 1760. m Augustin Ana 0
Mato Lešić 1760. m Marijan Marija 0
Mato Lešić 1760. m Marijan Marija 0
Martin Stojanović 1760. m Dominik Marija 0
Aleksandar Čivić 1760. m Bartol Ivica 0
Ivan Mišković 1760. m Šimun Marija 0
Marija Babić 1761. ž Ðuro Lucija 0
Vinko Čivić 1761. m Marko Kata 0
Marijan Gregorović 1761. m Marko Marta 0
Vinko Stojanović 1761. m Šimun Marija 0
Mato Kedačić 1761. m Mato Ruža 0
Josip Vuković 1761. m Jakob Marija 0
Đuro Knežević 1761. m Ilija Ana 0
Marija Verić 1761. ž Tomo Uršula 0
Josip Vuković 1761. m Antun Kata 0
Bara Vuković 1761. ž Ludovik Anka 0
Kata Babić 1761. ž Luka Lucija 0
Filip Stivaničević 1761. m Mato Uršula 0
Antun Babić 1761. m Marijan Manda 0
Terezija Kedačić 1761. ž Ivan Ana 0
Benedikt Krnić 1761. m Živko Janja 0
Antun Stojanović 1761. m Andrija Marta 0
Ivica Stojanović 1761. ž Ivan Marija 0
Filip Stojanović 1761. m Marijan Aga 0
Marija Stivaničević 1761. ž Ilija Kata 0
Ilija Stivaničević 1761. m Petar Helena 0
Terezija Vuković 1761. ž Marijan Marija 0
Marta Katušić 1761. ž Mato Klara 0
Antun Terzić 1761. m Nikola Kata 0
Klara Čivić 1761. ž Mato Aga 0
Pavao Petričević 1761. m Marko Ivica Ilišević 0
Bartol Vuković 1761. m Stjepan Anka Verić 0
Ilija Lešić 1761. m Mato Ivica Vuković 0
Manda Matić 1761. ž Marko Kata Stojanović 0
Ivan Knežević 1761. m Ivan Ana 0
Mato Stojanović 1761. m Bartol Ana 0
Helena Vuković 1761. ž Nikola Manda 0
Klara Vuković 1761. ž Ðuro Marija 0
Ruža Knežević 1761. ž Antun Marija 0
Ruža Vuković 1761. ž Ðuro Marta 0
Šimun Štivić 1761. m Ivan Ana 0
Luka Gregorović 1761. m Mato Lucija 0
Bara Stivaničević 1761. ž Josip Marija 0
Terezija Vuković 1761. ž Luka Ivica 0
Lucija Lešić 1761. ž Lovro Ana 0
Ivan Gregorović 1761. m Petar Ruža 0
Kata Gregorović 1761. ž Ðuro Elizabeta 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge