Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 701 - 800 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
701. Mijo Babić 01/10/1758 m Ivan Kata 0
702. Luka Katušić 08/10/1758 m Ðuro Manda 0
703. Šimun Knežević 08/10/1758 m Božo Helena 0
704. Šimun Knežević 29/10/1758 m Vinko Uršula 0
705. Marijan Tucović 13/12/1758 m Mijo Manda 0
706. Marta Čivić 18/02/1759 ž Petar Helena 0
707. Ivica Knežević 12/03/1759 ž Ivan Kata 0
708. Blaž Vuković 23/03/1759 m Bartol Stana 0
709. Gabra Kopić 27/03/1759 m Marijan Marija 0
710. Petar Gregorović 08/04/1759 m Mato Lucija 0
711. Helena Ilišević 08/04/1759 ž Ðuro Marta 0
712. Marko Kopić 10/05/1759 m Karlo Marta 0
713. Marko Stivaničević 13/05/1759 m Ðuro Manda 0
714. Manda Katušić 27/05/1759 ž Franjo Ana 0
715. Antun Gregorović 07/06/1759 m Ilija Franca 0
716. Đula Gregorović 10/06/1759 ž Mato Ana 0
717. Stjepan Kopić 19/08/1759 m Marijan Kata 0
718. Liza Lešić 30/09/1759 ž Blaž Marica Lešić 0
719. Franjo Lešić 30/09/1759 m Blaž Marica 0
720. Luka Stojanović 18/10/1759 m Bartol Kata 0
721. Šimun Verić 28/10/1759 m Mato Helena 0
722. Šimun Verić 29/10/1759 m Mato Helena 0
723. Martin Vuković 29/10/1759 m Marijan Ruža 0
724. Martin Vuković 01/11/1759 m Blaž Manda 0
725. Martin Vuković 11/11/1759 m Šimun Lucija 0
726. Andrija Mišković 18/11/1759 m Ivan Pola 0
727. Andrija Terzić 18/11/1759 m Filip Ana 0
728. Božo Vuković 13/12/1759 m Marijan Kola 0
729. Antun Stivaničević 09/01/1760 m Nikola Manda 0
730. Vinko Vlaović 22/01/1760 m Ivan Manda 0
731. Josip Knežević 13/02/1760 m Mato Klara 0
732. Mato Knežević 23/02/1760 m Ilija Ana 0
733. Mato Knežević 02/03/1760 m Ivan Kata 0
734. Gabra Vuković 02/03/1760 m Luka Ivica 0
735. Josip Vuković 02/03/1760 m Pavao Brigita 0
736. Đuro Vuković 06/03/1760 m Andrija Ruža 0
737. Josip Vuković 10/03/1760 m Bartol Anka 0
738. Josip Katušić 20/03/1760 m Ðuro Kata 0
739. Jozija Katušić 20/03/1760 ž Ðuro Kata 0
740. Antun Knežević 04/05/1760 m Josip Marija 0
741. Ivan Vuković 04/05/1760 m Antun Uršula 0
742. Kata Gregorović 08/06/1760 ž Marko Manda 0
743. Ilija Vuković 17/07/1760 m Marko Kata 0
744. Manda Katušić 22/07/1760 ž Jeronim Manda 0
745. Ana Čivić 27/07/1760 ž Petar Helena 0
746. Lovro Katušić 06/08/1760 m Ðuro Manda 0
747. Roko Kopić 12/08/1760 m Mato Ana 0
748. Manda Kopić 20/08/1760 ž Marijan Kata 0
749. Matija Katušić 07/09/1760 ž Petar Marija 0
750. Marija Stivaničević 07/09/1760 ž Mato Ana 0
751. Ilija Čivić 09/09/1760 m Blaž Anđa 0
752. Marijan Lešić 12/09/1760 m Martin Marija 0
753. Šimun Lešić 12/09/1760 m Martin Marija 0
754. Mato Đaković 15/09/1760 m Augustin Ana 0
755. Mato Lešić 21/09/1760 m Marijan Marija 0
756. Mato Lešić 21/09/1760 m Marijan Marija 0
757. Martin Stojanović 09/11/1760 m Dominik Marija 0
758. Aleksandar Čivić 13/12/1760 m Bartol Ivica 0
759. Ivan Mišković 13/12/1760 m Šimun Marija 0
760. Marija Babić 01/02/1761 ž Ðuro Lucija 0
761. Vinko Čivić 01/02/1761 m Marko Kata 0
762. Marijan Gregorović 01/02/1761 m Marko Marta 0
763. Vinko Stojanović 15/02/1761 m Šimun Marija 0
764. Mato Kedačić 21/02/1761 m Mato Ruža 0
765. Josip Vuković 05/03/1761 m Jakob Marija 0
766. Đuro Knežević 08/03/1761 m Ilija Ana 0
767. Marija Verić 12/03/1761 ž Tomo Uršula 0
768. Josip Vuković 13/03/1761 m Antun Kata 0
769. Bara Vuković 14/03/1761 ž Ludovik Anka 0
770. Kata Babić 29/03/1761 ž Luka Lucija 0
771. Filip Stivaničević 30/04/1761 m Mato Uršula 0
772. Antun Babić 31/05/1761 m Marijan Manda 0
773. Terezija Kedačić 31/05/1761 ž Ivan Ana 0
774. Benedikt Krnić 07/06/1761 m Živko Janja 0
775. Antun Stojanović 07/06/1761 m Andrija Marta 0
776. Ivica Stojanović 18/06/1761 ž Ivan Marija 0
777. Filip Stojanović 18/06/1761 m Marijan Aga 0
778. Marija Stivaničević 09/07/1761 ž Ilija Kata 0
779. Ilija Stivaničević 12/07/1761 m Petar Helena 0
780. Terezija Vuković 18/07/1761 ž Marijan Marija 0
781. Marta Katušić 30/07/1761 ž Mato Klara 0
782. Antun Terzić 30/07/1761 m Nikola Kata 0
783. Klara Čivić 13/08/1761 ž Mato Aga 0
784. Pavao Petričević 20/08/1761 m Marko Ivica Ilišević 0
785. Bartol Vuković 20/08/1761 m Stjepan Anka Verić 0
786. Ilija Lešić 30/08/1761 m Mato Ivica Vuković 0
787. Manda Matić 30/08/1761 ž Marko Kata Stojanović 0
788. Ivan Knežević 06/09/1761 m Ivan Ana 0
789. Mato Stojanović 07/09/1761 m Bartol Ana 0
790. Helena Vuković 13/09/1761 ž Nikola Manda 0
791. Klara Vuković 14/09/1761 ž Ðuro Marija 0
792. Ruža Knežević 17/09/1761 ž Antun Marija 0
793. Ruža Vuković 20/09/1761 ž Ðuro Marta 0
794. Šimun Štivić 27/09/1761 m Ivan Ana 0
795. Luka Gregorović 04/10/1761 m Mato Lucija 0
796. Bara Stivaničević 04/10/1761 ž Josip Marija 0
797. Terezija Vuković 08/10/1761 ž Luka Ivica 0
798. Lucija Lešić 18/10/1761 ž Lovro Ana 0
799. Ivan Gregorović 25/10/1761 m Petar Ruža 0
800. Kata Gregorović 30/10/1761 ž Ðuro Elizabeta 0