Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 7901 - 8000 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Knežević 1824. ž Josip Marija 0
Imra Katušić 1824. m Leopold Petra Vuković 0
Šimun Vuković 1824. m Stanko Terezija Jarić 0
Ivan Čivić 1824. m Josip Jozija Gregorović 0
Martin Čivić 1824. m Josip Jozija Gregorović 0
Imra Verić 1824. m Tomo Ivica Gregorović 0
Pola Mišković 1824. ž Josip Marija Milošević 0
Đuro Knežević 1824. m Luka Kata 0
Kata Kopić 1824. ž Bartol Franca Babić 0
Kata Kopić 1824. ž Bartol Ruža Gregorović 0
Adalbert Kopić 1824. m Ðuro Ruža 0
Andrija Stivaničević 1824. m Ivan Marica Gregorović 0
Lucija Babić 1824. ž Mijo Eva 0
Janja Stojanović 1824. ž Josip Regina 0
Bara Kedačić 1824. ž Antun Marija Matić 0
Eva Babić 1824. ž Ðuro Petra 0
Eva Vuković 1824. ž Marko Kata 0
Toma Stojanović 1824. m Jakob Manda Jarić 0
Aga Stojanović 1825. ž Mato Stana Vuković 0
Manda Milošević 1825. ž Ðuro Franca Rakitić 0
Manda Gregorović 1825. ž Marko Janja Kopić 0
Gašpar Kopić 1825. m Ivan Kata Gregorović 0
Janja Gregorović 1825. ž Mijo Lucija Kopić 0
Vinko Stojšić 1825. m Antun Aga Gregorović 0
Mato Babić 1825. m Luka Matijka 0
Vinko Stojanović 1825. m Adam Đurđa Gregorović 0
Marijan Babić 1825. m Luka Terezija Andričević 0
Pavao Kopić 1825. m Ivan Manda Kedačić 0
Kata Vuković 1825. ž Ivan Sofija Petričević 0
Marija Štivić 1825. ž Marijan Kata Kopić 0
Marija Vuković 1825. ž Antun Marija Kedačić 0
Marija Kopić 1825. ž Mijo Filipa Knežević 0
Manda Vuković 1825. ž Žaverije Pola 0
Manda Kopić 1825. ž Karlo Bara 0
Ivan Stojanović 1825. m Roko Manda Stivaničević 0
Aga Babić 1825. ž Antun Aga Knežević 0
Manda Kopić 1825. ž Pavao Đula Štivić 0
Bara Štivić 1825. ž Ðuro Manda Krnić 0
Marija Stojanović 1825. ž Pavao Ruža Vuković 0
Mato Babić 1825. m Šimun Jozija 0
Stanko Knežević 1825. m Marijan Đula Delić 0
Ruža Stojanović 1825. ž Mijo Viktorija Gregorović 0
Matija Babić 1825. m Blaž Marija Gregorović 0
Božo Babić 1825. m Antun Bara Biuklić 0
Kata Knežević 1825. ž Ðuro Manda 0
Jozija Vuković 1825. ž Petar Ana Marković 0
Josip Verić 1825. m Ferdo Kata 0
Manda Gregorović 1825. ž Božo Jela 0
Jozija Stojanović 1825. ž Leopold Pola Vuković 0
Eva Stivaničević 1825. ž Filip Kola Kopić 0
Bara Matić 1825. ž Tomo Kata Babić 0
Ivan Kopić 1825. m Marko Manda Gregorović 0
Alojzije Gregorović 1825. m Ferdo Petra Lešić 0
Marija Lešić 1825. ž Ilija Aga Kopić 0
Marija Stojanović 1825. ž Andrija Sofija Lučić 0
Franca Babić 1825. ž Alojzije Eufemija Knežević 0
Đuro Čivić 1825. m Mijo Petra Stojanović 0
Đurđa Vuković 1825. ž Mijo Marija Libarić 0
Jozef Poljak 1825. m Aga Poljak 0
Marija Stojanović 1825. ž Pavao Pavka Petričević 0
Đula Stojanović 1825. ž Franjo Jozija Knežević 0
Đula Terzić 1825. ž Lovro Franca Gregorović 0
Marija Babić 1825. ž Adam Terezija Čivić 0
Sofija Vuković 1825. ž Antun Ruža 0
Kata Vuković 1825. ž Ðuro Bara Čivić 0
Ruža Babić 1825. ž Stanko Marija Knežević 0
Filipina Stojanović 1825. ž Augustin Marija Knežević 0
Jakob Knežević 1825. m Pavao Ivica Kovačević 0
Antun Milošević 1825. m Božo Eva Petričević 0
Jakob Gregorović 1825. m Marijan Aga Stivaničević 0
Ivan Vuković 1825. m Ðuro Đula Mišković 0
Aga Lešić 1825. ž Kuzma Ruža Mišković 0
Adam Vuković 1825. m Ivan Manda Gregorović 0
Šimun Kedačić 1825. m Antun Terezija Stojanović 0
Mato Kopić 1825. m Marko Terezija Babić 0
Pavao Vuković 1825. m Šimun Jozija Krnić 0 Petrovi
Đuro Verić 1825. m Antun Manda Knežević 0
Janja Delić 1825. ž Josip Lucija Lešić 0
Ilija Katušić 1825. m Antun Franca Knežević 0
Ruža Babić 1825. ž Ðuro Ruža Kopić 0
Bara Stojanović 1825. ž Adam Aga Čivić 0
Ana Vuković 1825. ž Vinko Manda Knežević 0
Kata Knežević 1825. ž Josip Manda Katušić 0
Ivan Knežević 1825. m Ilija Kata Stojanović 0
Petra Lešić 1825. ž Ðuro Ruža Verić 0
Bara Gregorović 1825. ž Ilija Marija Katušić 0
Pavao Lešić 1825. m Marko Eva Matić 0
Eva Kedačić 1825. ž Luka Marija Gregorović 0
Marija Kopić 1825. ž Božo Terezija Delić 0
Marko Čivić 1825. m Šimun Đula Krnić 0
Matija Babić 1825. ž Adalbert Terezija Katušić 0
Mato Kopić 1825. m Ivan Kata 0
Ilija Kopić 1825. m Žaverije Ana Babić 0
Sofija Stojanović 1825. ž Marko Marija Čivić 0
Antun Knežević 1825. m Ðuro Genoveva 0
Ana Vuković 1825. ž Mato Eufemija 0
Marija Kopić 1825. ž Stanko Kata Babić 0
Marta Stivaničević 1825. ž Martin Aga Gregorović 0
Ruža Lešić 1825. ž Augustin Kata Mišković 0
Marija Katušić 1825. ž Marijan Bara Babić 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge