Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 7901 - 8000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7901. Kata Stivaničević 16/10/1824 ž Martin Marija Matić 0
7902. Barbara Čivić 17/10/1824 ž Franjo Đula Kedačić 0
7903. Lukra Čivić 18/10/1824 ž Gabra Marta Gregorović 0
7904. Marija Knežević 21/10/1824 ž Josip Marija 0
7905. Mirko Katušić 25/10/1824 m Leopold Petra Vuković 0
7906. Šimun Vuković 25/10/1824 m Stanko Terezija Jarić 0
7907. Ivan Čivić 26/10/1824 m Josip Jozefa Gregorović 0
7908. Martin Čivić 26/10/1824 m Josip Jozefa Gregorović 0
7909. Mirko Verić 31/10/1824 m Toma Ivica Gregorović 0
7910. Pola Mišković 04/11/1824 ž Josip Marija Milošević 0
7911. Đuro Knežević 08/11/1824 m Luka Kata 0
7912. Kata Kopić 19/11/1824 ž Bartol Franca Babić 0
7913. Kata Kopić 19/11/1824 ž Bartol Ruža Gregorović 0
7914. Adalbert Kopić 23/11/1824 m Ðuro Ruža 0
7915. Andrija Stivaničević 26/11/1824 m Ivan Marica Gregorović 0
7916. Lucija Babić 30/11/1824 ž Mijo Eva 0
7917. Janja Stojanović 01/12/1824 ž Josip Regina 0
7918. Barbara Kedačić 03/12/1824 ž Antun Marija Matić 0
7919. Eva Babić 22/12/1824 ž Ðuro Petra 0
7920. Eva Vuković 26/12/1824 ž Marko Kata 0
7921. Toma Stojanović 29/12/1824 m Jakob Manda Jarić 0
7922. Aga Stojanović 01/01/1825 ž Mato Stana Vuković 0
7923. Manda Milošević 02/01/1825 ž Ðuro Franca Rakitić 0
7924. Manda Gregorović 05/01/1825 ž Marko Janja Kopić 0
7925. Gašpar Kopić 06/01/1825 m Ivan Kata Gregorović 0
7926. Janja Gregorović 14/01/1825 ž Mijo Lucija Kopić 0
7927. Vinko Stojšić 21/01/1825 m Antun Aga Gregorović 0
7928. Mato Babić 22/01/1825 m Luka Matija 0
7929. Vinko Stojanović 22/01/1825 m Adam Đurđa Gregorović 0
7930. Marijan Babić 24/01/1825 m Luka Terezija Andričević 0
7931. Pavao Kopić 24/01/1825 m Ivan Manda Kedačić 0
7932. Kata Vuković 24/01/1825 ž Ivan Sofija Petričević 0
7933. Marija Štivić 26/01/1825 ž Marijan Kata Kopić 0
7934. Marija Vuković 27/01/1825 ž Antun Marija Kedačić 0
7935. Marija Kopić 02/02/1825 ž Mijo Filipa Knežević 0
7936. Manda Vuković 05/02/1825 ž Žaverije Pola 0
7937. Manda Kopić 07/02/1825 ž Karlo Barbara 0
7938. Ivan Stojanović 12/02/1825 m Roko Manda Stivaničević 0
7939. Aga Babić 15/02/1825 ž Antun Aga Knežević 0
7940. Manda Kopić 16/02/1825 ž Pavo Đula Štivić 0
7941. Barbara Štivić 18/02/1825 ž Ðuro Manda Krnić 0
7942. Marija Stojanović 18/02/1825 ž Pavo Ruža Vuković 0
7943. Mato Babić 19/02/1825 m Šimun Jozefa 0
7944. Stanko Knežević 21/02/1825 m Marijan Đula Delić 0
7945. Ruža Stojanović 21/02/1825 ž Mijo Viktorija Gregorović 0
7946. Matija Babić 23/02/1825 m Blaž Marija Gregorović 0
7947. Božo Babić 25/02/1825 m Antun Barbara Biuklić 0
7948. Kata Knežević 28/02/1825 ž Ðuro Manda 0
7949. Jozefa Vuković 01/03/1825 ž Petar Ana Marković 0
7950. Josip Verić 03/03/1825 m Ferdo Kata 0
7951. Manda Gregorović 08/03/1825 ž Božo Jela 0
7952. Jozefa Stojanović 10/03/1825 ž Leopold Pola Vuković 0
7953. Eva Stivaničević 17/03/1825 ž Filip Kola Kopić 0
7954. Barbara Matić 19/03/1825 ž Toma Kata Babić 0
7955. Ivan Kopić 27/03/1825 m Marko Manda Gregorović 0
7956. Alojzije Gregorović 28/03/1825 m Ferdo Petra Lešić 0
7957. Marija Lešić 30/03/1825 ž Ilija Aga Kopić 0
7958. Marija Stojanović 31/03/1825 ž Andrija Sofija Lučić 0
7959. Franca Babić 02/04/1825 ž Alojzije Fema Knežević 0
7960. Đuro Čivić 02/04/1825 m Mijo Petra Stojanović 0
7961. Đurđa Vuković 02/04/1825 ž Mijo Marija Libarić 0
7962. Joseph Poljak 03/04/1825 m Aga Poljak 0
7963. Marija Stojanović 07/04/1825 ž Pavo Pavka Petričević 0
7964. Đula Stojanović 08/04/1825 ž Franjo Jozefa Knežević 0
7965. Đula Terzić 09/04/1825 ž Lovro Franca Gregorović 0
7966. Marija Babić 12/04/1825 ž Adam Terezija Čivić 0
7967. Sofija Vuković 14/04/1825 ž Antun Ruža 0
7968. Kata Vuković 20/04/1825 ž Ðuro Barbara Čivić 0
7969. Ruža Babić 25/04/1825 ž Stanko Marija Knežević 0
7970. Filipina Stojanović 28/04/1825 ž Augustin Marija Knežević 0
7971. Jakob Knežević 01/05/1825 m Pavo Ivica Kovačević 0
7972. Antun Milošević 02/05/1825 m Božo Eva Petričević 0
7973. Jakob Gregorović 03/05/1825 m Marijan Aga Stivaničević 0
7974. Ivan Vuković 04/05/1825 m Ðuro Đula Mišković 0
7975. Aga Lešić 05/05/1825 ž Kuzma Ruža Mišković 0
7976. Adam Vuković 05/05/1825 m Ivan Manda Gregorović 0
7977. Šimun Kedačić 07/05/1825 m Antun Terezija Stojanović 0
7978. Mato Kopić 22/05/1825 m Marko Terezija Babić 0
7979. Pavao Vuković 22/05/1825 m Šimun Jozefa Krnić 0 Petrovi
7980. Đuro Verić 24/05/1825 m Antun Manda Knežević 0
7981. Janja Delić 25/05/1825 ž Josip Lucija Lešić 0
7982. Ilija Katušić 27/05/1825 m Antun Franca Knežević 0
7983. Ruža Babić 04/06/1825 ž Ðuro Ruža Kopić 0
7984. Barbara Stojanović 06/06/1825 ž Adam Aga Čivić 0
7985. Ana Vuković 06/06/1825 ž Vinko Manda Knežević 0
7986. Kata Knežević 16/06/1825 ž Josip Manda Katušić 0
7987. Ivan Knežević 17/06/1825 m Ilija Kata Stojanović 0
7988. Petra Lešić 24/06/1825 ž Ðuro Ruža Verić 0
7989. Barbara Gregorović 26/06/1825 ž Ilija Marija Katušić 0
7990. Pavao Lešić 30/06/1825 m Marko Eva Matić 0
7991. Eva Kedačić 03/07/1825 ž Luka Marija Gregorović 0
7992. Marija Kopić 04/07/1825 ž Božo Terezija Delić 0
7993. Marko Čivić 05/07/1825 m Šimun Đula Krnić 0
7994. Matija Babić 07/07/1825 ž Albert Terezija Katušić 0
7995. Mato Kopić 07/07/1825 m Ivan Kata 0
7996. Ilija Kopić 13/07/1825 m FrancŽaverije Ana Babić 0
7997. Sofija Stojanović 20/07/1825 ž Marko Marija Čivić 0
7998. Antun Knežević 26/07/1825 m Ðuro Genoveva 0
7999. Ana Vuković 26/07/1825 ž Mato Fema 0
8000. Marija Kopić 27/07/1825 ž Stanko Kata Babić 0