Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8001 - 8100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Stojanović 1825. ž Kuzma Terezija Stojšić 0
Bara Gregorović 1825. ž Tomo Kata Matić 0
Marija Šokčević 1825. ž Mato Kata Gregorović 0
Stjepan Knežević 1825. m Stanko Manda Lešić 0
Stjepan Milošević 1825. m Ilija Matijka Petričević 0
Kata Verić 1825. ž Luka Franca Čivić 0
Bartol Kopić 1825. m Mato Terezija Vlaović 0
Ivan Ilišević 1825. m Mato Đula Stojanović 0
Bara Čivić 1825. ž Nikola Franca 0
Đuro Verić 1825. m Šimun Kata Babić 0
Janja Vuković 1825. ž Gabro Jozija Prakaturović 0
Mato Stivaničević 1825. m Marijan Terezija Kopić 0
Fema Stojanović 1825. ž Adalbert Manda Milošević 0
Matija Mišković 1825. ž Mato Ivica Lešić 0
Marija Kovačević 1825. ž Žaverije Matijka Knežević 0
Terezija Vuković 1825. ž Luka Eva Stojanović 0
Bara Gregorović 1825. ž Gašpar Stana Babić 0
Marija Knežević 1825. ž Antun Franca Lešić 0
Ana Milošević 1825. ž Martin Ana Lučić 0
Franjo Dorbolo 1825. m Ivan Kata Čivić 0
Manda Milošević 1825. ž Lovro Ana Ðaković 0
Kata Lešić 1825. ž Martin Manda Čivić 0
Franca Stivaničević 1825. ž Marijan Marta Delić 0
Kata Gregorović 1825. ž Delfa Gregorović 0
Kata Vuković 1825. ž Josip Jozija Knežević 0
Aga Vuković 1825. ž Lovro Bara Milošević 0
Filip Gregorović 1825. m Mato Manda Kopić 0
Martin Stojanović 1825. m Andrija Kata Knežević 0
Luka Verić 1825. m Ðuro Đula Jarić 0
Bara Lešić 1825. ž Antun Marija Gregorović 0
Kata Vuković 1825. ž Žaverije Pola 0
Andrija Stojanović 1825. m Mato Marija Stivaničević 0
Ceca Kopić 1825. ž Ivan Kata Gregorović 0
Eva Kopić 1825. ž Mijo Manda 0
Andrija Babić 1825. m Roko Aga Dorić 0
Andrija Vuković 1825. m Ivan Lucija Petričević 0
Aga Stivaničević 1825. ž Jakob Franca Čivić 0
FranjoŽaverije Lučić 1825. m Luka Marija Vuković 0
Bara Stojanović 1825. ž Ðuro Stana Varzić 0
Bara Kopić 1825. ž Ivan Marija Stojanović 0
Toma Vuković 1825. m Ðuro Bara Milošević 0
Ruža Stojanović 1825. ž Tomo Aga Vuković 0
Toma Vuković 1825. m Tomo Marija Stojanović 0
Toma Kopić 1825. m Josip Ruža Verić 0
Eva Bošnjak 1825. ž Ðuro Marija Čilašić 0
Eva Stojanović 1825. ž Imra Franca Vuković 0
Božo Lešić 1825. m Stjepan Marta Čivić 0
Ivica Mišković 1825. ž Šimun Kata 0
Eva Milošević 1825. ž Luka Bara Rakitić 0
Janja Stojanović 1825. ž Josip Đurđa Krnjić 0
Đuro Bačić 1826. m Andrija Ana Gregorović 0
Vinko Kopić 1826. m Martin Kata Gregorović 0
Ruža Petričević 1826. ž Blaž Bara Stojanović 0
Antun Verić 1826. m Marko Pola 0
Antun Đaković 1826. m Šimun Marta Kopić 0
Marija Čivić 1826. ž Jakob Bara Stojanović 0
Antun Gregorović 1826. m Martin Marta Vuković 0
Marija Vuković 1826. ž Marijan Sibila Čivić 0
Pavao Lešić 1826. m Ðuro Viktorija Lukačević 0
Mato Stojanović 1826. m Filip Ivica Kocić 0
Marijan Vuković 1826. m Alojzije Ana Marković 0
Ivica Gregorović 1826. ž Mato Marta Kopić 0
Pola Babić 1826. ž Ivan Petra Katušić 0
Janja Vuković 1826. ž Stjepan Marija 0
Šimun Štivić 1826. m Ðuro Ruža Vuković 0
Janja Stojanović 1826. ž Lovro Bara Kopić 0
Imra Čivić 1826. m Marijan Franca Verić 0
Matija Stivaničević 1826. ž Antun Franca Babić 0
Đuro Babić 1826. m Bartol Đula Kopić 0
Kata Đaković 1826. ž Mato Ruža Vuković 0
Jozef Gregorović 1826. m Ivan Marija Katušić 0
Kata Knežević 1826. ž Ðuro Ruža Gregorović 0
Jozef Knežević 1826. m Ignacije Terezija Kedačić 0
Ivan Matić 1826. m Petar Terezija Stivaničević 0
Jozija Milošević 1826. ž Mato Aga Varzić 0
Manda Kedačić 1826. ž Vinko Jozija Oršolić 0
Josip Mišković 1826. m Mijo Marija Stojanović 0
Janja Terzić 1826. ž Ðuro Bara Verić 0
Josip Štivić 1826. m Mato Manda Krnić 0
Stana Kopić 1826. ž Marko Manda Gregorović 0
Eva Štivić 1826. ž Adalbert Marija Kopić 0
Terezija Babić 1826. ž Mato Franca 0
Đuro Gregorović 1826. m Andrija Marta Terzić 0
Gabra Lešić 1826. m Stanko Ana Knežević 0
Mijo Lešić 1826. m Ðuro Aga Kopić 0
Josip Milošević 1826. m Marijan Marija Lučić 0
Manda Kopić 1826. ž Mato Marija Gregorović 0
Lucija Vuković 1826. ž Stanko Ana Matić 0
Eva Kopić 1826. ž Luka Delfa Vuković 0
Manda Vuković 1826. ž Jakob Kata Čobić 0
Ilija Gregorović 1826. m Eva Gregorović 0
Adam Ilišević 1826. m Karlo Klara Vuković 0
Đuro Stojanović 1826. m Mijo Viktorija Štivić 0
Sofija Verić 1826. ž Tomo Kata Stojanović 0
Đula Babić 1826. ž Antun Bara Biuklić 0
Đuro Verić 1826. m Josip Terezija Kedačić 0
Ruža Vuković 1826. ž Mato Dominika Stojanović 0
Manda Petričević 1826. ž Stanko Ruža Verić 0
Ruža Vuković 1826. ž Gašpar Aga Bačić 0
Marko Katušić 1826. m Ðuro Marija Knežević 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge