Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8001 - 8100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8001. Marta Stivaničević 30/07/1825 ž Martin Aga Gregorović 0
8002. Ruža Lešić 31/07/1825 ž Augustin Kata Mišković 0
8003. Marija Katušić 01/08/1825 ž Marijan Barbara Babić 0
8004. Marija Stojanović 03/08/1825 ž Kuzma Terezija Stojšić 0
8005. Barbara Gregorović 04/08/1825 ž Toma Kata Matić 0
8006. Marija Šokčević 09/08/1825 ž Mato Kata Gregorović 0
8007. Stjepan Knežević 18/08/1825 m Stanko Manda Lešić 0
8008. Stjepan Milošević 18/08/1825 m Ilija Matija Petričević 0
8009. Kata Verić 18/08/1825 ž Luka Franca Čivić 0
8010. Bartol Kopić 25/08/1825 m Mato Terezija Vlaović 0
8011. Ivan Ilišević 29/08/1825 m Mato Đula Stojanović 0
8012. Barbara Čivić 12/09/1825 ž Nikola Franca 0
8013. Đuro Verić 13/09/1825 m Šimun Kata Babić 0
8014. Janja Vuković 14/09/1825 ž Gabra Jozefa Prakaturović 0
8015. Mato Stivaničević 17/09/1825 m Marijan Terezija Kopić 0
8016. Fema Stojanović 18/09/1825 ž Albert Manda Milošević 0
8017. Matija Mišković 21/09/1825 ž Mato Ivica Lešić 0
8018. Marija Kovačević 26/09/1825 ž Žaverije Matija Knežević 0
8019. Terezija Vuković 27/09/1825 ž Luka Eva Stojanović 0
8020. Barbara Gregorović 30/09/1825 ž Gašpar Stana Babić 0
8021. Marija Knežević 03/10/1825 ž Antun Franca Lešić 0
8022. Ana Milošević 03/10/1825 ž Martin Ana Lučić 0
8023. Franjo Dorbolo 04/10/1825 m Ivan Kata Čivić 0
8024. Manda Milošević 06/10/1825 ž Lovro Ana Ðaković 0
8025. Kata Lešić 18/10/1825 ž Martin Manda Čivić 0
8026. Franca Stivaničević 20/10/1825 ž Marijan Marta Delić 0
8027. Kata Gregorović 24/10/1825 ž Delfa Gregorović 0
8028. Kata Vuković 31/10/1825 ž Josip Jozefa Knežević 0
8029. Aga Vuković 03/11/1825 ž Lovro Barbara Milošević 0
8030. Filip Gregorović 07/11/1825 m Mato Manda Kopić 0
8031. Martin Stojanović 07/11/1825 m Andrija Kata Knežević 0
8032. Luka Verić 09/11/1825 m Ðuro Đula Jarić 0
8033. Barbara Lešić 12/11/1825 ž Antun Marija Gregorović 0
8034. Kata Vuković 14/11/1825 ž Žaverije Pola 0
8035. Andrija Stojanović 16/11/1825 m Mato Marija Stivaničević 0
8036. Cecilija Kopić 20/11/1825 ž Ivan Kata Gregorović 0
8037. Eva Kopić 20/11/1825 ž Mijo Manda 0
8038. Andrija Babić 23/11/1825 m Roko Aga Dorić 0
8039. Andrija Vuković 27/11/1825 m Ivan Lucija Petričević 0
8040. Aga Stivaničević 28/11/1825 ž Jakob Franca Čivić 0
8041. FranjoŽaverije Lučić 01/12/1825 m Luka Marija Vuković 0
8042. Barbara Stojanović 01/12/1825 ž Ðuro Stana Varzić 0
8043. Barbara Kopić 09/12/1825 ž Ivan Marija Stojanović 0
8044. Toma Vuković 15/12/1825 m Ðuro Barbara Milošević 0
8045. Ruža Stojanović 18/12/1825 ž Toma Aga Vuković 0
8046. Toma Vuković 18/12/1825 m Toma Marija Stojanović 0
8047. Toma Kopić 19/12/1825 m Josip Ruža Verić 0
8048. Eva Bošnjak 21/12/1825 ž Ðuro Marija Čilašić 0
8049. Eva Stojanović 21/12/1825 ž Mirko Franca Vuković 0
8050. Božo Lešić 25/12/1825 m Stjepan Marta Čivić 0
8051. Ivica Mišković 26/12/1825 m Šimun Kata 0
8052. Eva Milošević 28/12/1825 ž Luka Barbara Rakitić 0
8053. Janja Stojanović 30/12/1825 ž Josip Đurđa Krnjić 0
8054. Đuro Bačić 04/01/1826 m Andrija Ana Gregorović 0
8055. Vinko Kopić 09/01/1826 m Martin Kata Gregorović 0
8056. Ruža Petričević 11/01/1826 ž Blaž Barbara Stojanović 0
8057. Antun Verić 15/01/1826 m Marko Pola 0
8058. Antun Đaković 17/01/1826 m Šimun Marta Kopić 0
8059. Marija Čivić 18/01/1826 ž Jakob Barbara Stojanović 0
8060. Antun Gregorović 18/01/1826 m Martin Marta Vuković 0
8061. Marija Vuković 23/01/1826 ž Marijan Sibila Čivić 0
8062. Pavao Lešić 24/01/1826 m Ðuro Viktorija Lukačević 0
8063. Mato Stojanović 31/01/1826 m Filip Ivica Kocić 0
8064. Marijan Vuković 31/01/1826 m Alojzije Ana Marković 0
8065. Ivica Gregorović 06/02/1826 ž Mato Marta Kopić 0
8066. Pola Babić 07/02/1826 ž Ivan Petra Katušić 0
8067. Janja Vuković 10/02/1826 ž Stjepan Marija 0
8068. Šimun Štivić 13/02/1826 m Ðuro Ruža Vuković 0
8069. Janja Stojanović 14/02/1826 ž Lovro Barbara Kopić 0
8070. Mirko Čivić 16/02/1826 m Marijan Franca Verić 0
8071. Matija Stivaničević 17/02/1826 ž Antun Franca Babić 0
8072. Đuro Babić 04/03/1826 m Bartol Đula Kopić 0
8073. Kata Đaković 08/03/1826 ž Mato Ruža Vuković 0
8074. Joseph Gregorović 08/03/1826 m Ivan Marija Katušić 0
8075. Kata Knežević 11/03/1826 ž Ðuro Ruža Gregorović 0
8076. Joseph Knežević 11/03/1826 m Ignjacije Terezija Kedačić 0
8077. Ivan Matić 12/03/1826 m Petar Terezija Stivaničević 0
8078. Jozefa Milošević 12/03/1826 ž Mato Aga Varzić 0
8079. Manda Kedačić 15/03/1826 ž Vinko Jozefa Oršolić 0
8080. Josip Mišković 15/03/1826 m Mijo Marija Stojanović 0
8081. Janja Terzić 15/03/1826 ž Ðuro Barbara Verić 0
8082. Josip Štivić 16/03/1826 m Mato Manda Krnić 0
8083. Stana Kopić 17/03/1826 ž Marko Manda Gregorović 0
8084. Eva Štivić 18/03/1826 ž Albert Marija Kopić 0
8085. Terezija Babić 19/03/1826 ž Mato Franca 0
8086. Đuro Gregorović 21/03/1826 m Andrija Marta Terzić 0
8087. Gabriel Lešić 23/03/1826 m Stanko Ana Knežević 0
8088. Mijo Lešić 23/03/1826 m Ðuro Aga Kopić 0
8089. Josip Milošević 23/03/1826 m Marijan Marija Lučić 0
8090. Manda Kopić 26/03/1826 ž Mato Marija Gregorović 0
8091. Lucija Vuković 29/03/1826 ž Stanko Ana Matić 0
8092. Eva Kopić 02/04/1826 ž Luka Delfa Vuković 0
8093. Manda Vuković 02/04/1826 ž Jakob Kata Čobić 0
8094. Ilija Gregorović 04/04/1826 m Eva Gregorović 0
8095. Adam Ilišević 05/04/1826 m Karlo Klara Vuković 0
8096. Đuro Stojanović 06/04/1826 m Mijo Viktorija Štivić 0
8097. Sofija Verić 11/04/1826 ž Toma Kata Stojanović 0
8098. Đula Babić 12/04/1826 ž Antun Barbara Biuklić 0
8099. Đuro Verić 14/04/1826 m Josip Terezija Kedačić 0
8100. Ruža Vuković 14/04/1826 ž Mato Dominika Stojanović 0