Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8101 - 8200 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Đula Knežević 1826. ž Vinko Marija Gregorović 0
Stana Knežević 1826. ž Šimun Ruža Kopić 0
Marija Babić 1826. ž Nikola Franca Vuković 0
Ivan Krnić 1826. m Mato Aga Ilišević 148
Antun Knežević 1826. m Martin Ana 0
Bono Matić 1826. m Ivan Stana Čivić 0
Ruža Stojanović 1826. ž Imra Klara Vlaović 0
Petar Knežević 1826. m Ðuro Delfa Stojanović 0
Antun Kopić 1826. m Josip Veronika Vincetić 0
Antun Stojanović 1826. m Ðuro Đula Vuković 0
Bara Gregorović 1826. ž Luka Terezija Kopić 0
Mijo Gregorović 1826. m Antun Ana Vuković 0
Bara Petričević 1826. ž Lazar Marija Krnić 0
FrancaRegina Uziak 1826. ž Ilija Ana Tubel 0
Bara Biuklić 1826. ž Martin Franca Gregorović 0
Terezija Vuković 1826. ž Šimun Kata Kotorac 0
Antun Gregorović 1826. m Lovro Lucija Lešić 0
Ivan Verić 1826. m Marko Manda Stivaničević 0
Petar Knežević 1826. m Šimun Elizabeta Kobašević 0
Janja Stojanović 1826. ž Antun Ana Gregorović 0
Ivan Vuković 1826. m Pavao Uršula 0
Ivan Babić 1826. m Mato Marija Ergotić 0
Petra Krnić 1826. ž Marko Sofija Stojanović 0
Ivan Knežević 1826. m Marijan Eva Verić 0
Đuro Lešić 1826. m Marko Ana Lučić 0
Pavao Matić 1826. m Antun Marija Stojanović 0
Petar Verić 1826. m Mato Uršula Kladarić 0
Ilija Lešić 1826. m Filip Pola Čivić 0
Kata Lešić 1826. ž Filip Pola Čivić 0
Manda Babić 1826. ž Mato Terezija Knežević 0
Terezija Vuković 1826. ž Bartol Ruža Berkić 0
Ilija Gregorović 1826. m Antun Terezija Čivić 0
Ilija Biuklić 1826. m Jakob Marija Vuković 0
Imra Biuklić 1826. m Jakob Marija Vuković 0
Klara Katušić 1826. ž Ðuro Helena Kerparović 0
Manda Katušić 1826. ž Ðuro Helena Kerparović 0
Manda Knežević 1826. ž Josip Marta Gregorović 0
Manda Štivić 1826. ž Martin Bara Mihić 0
Bara Vuković 1826. ž Tomo Kata Bunjevac 0
Ignjacije Gregorović 1826. m Ferdo Petra Lešić 0
Marija Stojanović 1826. ž Luka Eva Knežević 0
Roko Vuković 1826. m Antun Marija Štivić 0
Roko Čivić 1826. m Valentin Eva Vuković 0
Roko Vuković 1826. m Luka Bara Mišković 0
Marta Stivaničević 1826. ž Tomo Aga Babić 0
Ivan Gregorović 1826. m Roko Marta Petričević 0
Bara Knežević 1826. ž Ðuro Eugenia 0
Stanislav Miličić 1826. m Stjepan Stana Lešić 0
Sofija Varzić 1826. ž Adam Regina Komesarović 0
Marija Krnić 1826. ž Ðuro Aga Štivić 0
Stanislav Lešić 1826. m Pavao Terezija Stojanović 0
Franca Verić 1826. ž Mato Aga Babić 0
Stanislav Lešić 1826. m Marko Eva Matić 0
Bara Vuković 1826. ž Žaverije Pola 0
Janja Vuković 1826. ž Mijo Ruža Stojanović 0
Lucija Čivić 1826. ž Adam Ruža Vuković 0
Marija Stojanović 1826. ž Kazimir Ivica Čivić 0
Luka Vuković 1826. m Ðuro Đula Mišković 0
Bara Katušić 1826. ž Vinko Ana Gregorović 0
Mijo Babić 1826. m Blaž Marija Gregorović 0
Mijo Kopić 1826. m Mato Klara Gregorović 0
Mato Štivić 1826. m Lovro Aga Stojanović 121
Mijo Milošević 1826. m Ivan Eva Lučić 0
Mijo Štivić 1826. m Ðuro Manda Krnić 0
Mijo Kedačić 1826. m Roko Manda Delić 0
Franjo Knežević 1826. m Jakob Terezija 0
Lucija Katušić 1826. ž Antun Marija Knežević 0
Jakob Babić 1826. m Šimun Jozija 0
Bara Knežević 1826. ž Ðuro Terezija Kopić 0
Ruža Knežević 1826. ž Ðuro Pola Stivaničević 0
Šimun Lešić 1826. m Roko Lukra Vuković 0
Stanislav Babić 1826. m Stanko Marija Knežević 0
Martin Knežević 1826. m Antun Kata Babić 0
Marija Knežević 1826. ž Marijan Manda Vuković 0
Stanko Vuković 1826. m Martin Terezija Štivić 0
Martin Stojanović 1826. m Ferdo Kata Vuković 0
Ivan Čivić 1826. m Adam Kata Verić 0
Martin Bazić 1826. m Tomo Kata Vuković 0
Martin Knežević 1826. m Franjo Kata 0
Marta Knežević 1826. ž Jakob Ana 0
Bara Babić 1826. ž Bono Marija 0
Andrija Gregorović 1826. m Mijo Lucija Kopić 0
Ivan Kopić 1826. m Gabro Kata Gregorović 0
Andrija Kopić 1826. m Mijo Manda 0
Bara Vuković 1826. ž Luka Marija Knežević 0
Eva Vuković 1826. ž Ðuro Bara Čivić 0
Lucija Stojanović 1826. ž Martin Aga Čivić 0
Lucija Babić 1826. ž Luka Terezija Stojanović 0
Adam Gregorović 1826. m Marijan Aga Stojanović 0
Lucija Petričević 1826. ž Ðuro Aga Kedačić 150
Franjo Mišković 1826. m Josip Marija Milošević 0
Franjo Stojanović 1826. m Adam Đula 0
Toma Knežević 1826. m Ðuro Manda Kopić 0
Toma Babić 1826. m Marko Marta Knežević 0
Toma Kopić 1826. m Marijan Đula Mihaljević 0
Marija Katušić 1827. ž Mato Filipa Gašparović 0
Jakob Kopić 1827. m Blaž Delfa Stojanović 0
Franca Kopić 1827. ž Grga Ruža 0
Franjo Vuković 1827. m Jakob Ivica Milošević 0
Ruža Čivić 1827. ž Klara Čivić 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge