Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8101 - 8200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8101. Manda Petričević 15/04/1826 ž Stanko Ruža Verić 0
8102. Ruža Vuković 15/04/1826 ž Gašpar Aga Bačić 0
8103. Marko Katušić 24/04/1826 m Ðuro Marija Knežević 0
8104. Đula Knežević 24/04/1826 ž Vinko Marija Gregorović 0
8105. Stana Knežević 03/05/1826 ž Šimun Ruža Kopić 0
8106. Marija Babić 06/05/1826 ž Nikola Franca Vuković 0
8107. Ivan Krnić 07/05/1826 m Mato Aga Ilišević 0
8108. Antun Knežević 12/05/1826 m Martin Ana 0
8109. Bono Matić 14/05/1826 m Ivan Stana Čivić 0
8110. Rozalija Stojanović 14/05/1826 ž Mirko Klara Vlaović 0
8111. Petar Knežević 15/05/1826 m Ðuro Delfa Stojanović 0
8112. Antun Kopić 15/05/1826 m Josip Veronika Vincetić 0
8113. Antun Stojanović 20/05/1826 m Ðuro Đula Vuković 0
8114. Barbara Gregorović 21/05/1826 ž Luka Terezija Kopić 0
8115. Mijo Gregorović 22/05/1826 m Antun Ana Vuković 0
8116. Barbara Petričević 23/05/1826 ž Lazar Marija Krnić 0
8117. FrancaRegina Usziak 02/06/1826 ž Ilija Ana Tubel 0
8118. Barbara Biuklić 06/06/1826 ž Martin Franca Gregorović 0
8119. Terezija Vuković 11/06/1826 ž Šimun Kata Kotorac 0
8120. Antun Gregorović 13/06/1826 m Lovro Lucija Lešić 0
8121. Ivan Verić 13/06/1826 m Marko Manda Stivaničević 0
8122. Petar Knežević 19/06/1826 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
8123. Janja Stojanović 22/06/1826 ž Antun Ana Gregorović 0
8124. Ivan Vuković 22/06/1826 m Pavo Uršula 0
8125. Ivan Babić 23/06/1826 m Mato Marija Ergotić 0
8126. Petra Krnić 23/06/1826 ž Marko Sofija Stojanović 0
8127. Ivan Knežević 24/06/1826 m Marijan Eva Verić 0
8128. Đuro Lešić 28/06/1826 m Marko Ana Lučić 0
8129. Pavao Matić 28/06/1826 m Antun Marija Stojanović 0
8130. Petar Verić 29/06/1826 m Mato Uršula Kladarić 0
8131. Ilija Lešić 08/07/1826 m Filip Pola Čivić 0
8132. Kata Lešić 08/07/1826 ž Filip Pola Čivić 0
8133. Manda Babić 10/07/1826 ž Mato Terezija Knežević 0
8134. Terezija Vuković 12/07/1826 ž Bartol Ruža Berkić 0
8135. Ilija Gregorović 13/07/1826 m Antun Terezija Čivić 0
8136. Ilija Biuklić 16/07/1826 m Jakob Marija Vuković 0
8137. Mirko Biuklić 16/07/1826 m Jakob Marija Vuković 0
8138. Klara Katušić 16/07/1826 ž Ðuro Helena Kerparović 0
8139. Manda Katušić 16/07/1826 ž Ðuro Helena Kerparović 0
8140. Manda Knežević 16/07/1826 ž Josip Marta Gregorović 0
8141. Manda Štivić 25/07/1826 ž Martin Barbara Mihić 0
8142. Barbara Vuković 27/07/1826 ž Toma Kata Bunjevac 0
8143. Ignjacije Gregorović 31/07/1826 m Ferdo Petra Lešić 0
8144. Marija Stojanović 12/08/1826 ž Luka Eva Knežević 0
8145. Roko Vuković 13/08/1826 m Antun Marija Kivić 0
8146. Roko Čivić 16/08/1826 m Valentin Eva Vuković 0
8147. Roko Vuković 18/08/1826 m Luka Barbara Mišković 0
8148. Marta Stivaničević 19/08/1826 ž Toma Aga Babić 0
8149. Ivan Gregorović 22/08/1826 m Roko Marta Petričević 0
8150. Barbara Knežević 30/08/1826 ž Ðuro Eugenia 0
8151. Stanislav Miličić 01/09/1826 m Stjepan Stana Lešić 0
8152. Sofija Varzić 01/09/1826 ž Adam Regina Komesarović 0
8153. Marija Krnić 02/09/1826 ž Ðuro Aga Štivić 0
8154. Stanislav Lešić 02/09/1826 m Pavo Terezija Stojanović 0
8155. Franca Verić 04/09/1826 ž Mato Aga Babić 0
8156. Stanislav Lešić 05/09/1826 m Marko Eva Matić 0
8157. Barbara Vuković 06/09/1826 ž Žaverije Pola 0
8158. Janja Vuković 07/09/1826 ž Mijo Ruža Stojanović 0
8159. Lucija Čivić 08/09/1826 ž Adam Ruža Vuković 0
8160. Marija Stojanović 10/09/1826 ž Kazimir Ivica Čivić 0
8161. Luka Vuković 11/09/1826 m Ðuro Đula Mišković 0
8162. Barbara Katušić 12/09/1826 ž Vinko Ana Gregorović 0
8163. Mijo Babić 13/09/1826 m Blaž Marija Gregorović 0
8164. Mijo Kopić 13/09/1826 m Mato Klara Gregorović 0
8165. Mato Štivić 17/09/1826 m Lovro Aga Stojanović 0
8166. Mijo Milošević 18/09/1826 m Ivan Eva Lučić 0
8167. Mijo Štivić 25/09/1826 m Ðuro Manda Krnić 0
8168. Mijo Kedačić 28/09/1826 m Roko Manda Delić 0
8169. Franjo Knežević 30/09/1826 m Jakob Terezija 0
8170. Lucija Katušić 15/10/1826 ž Antun Marija Knežević 0
8171. Jakob Babić 21/10/1826 m Šimun Jozefa 0
8172. Barbara Knežević 22/10/1826 ž Ðuro Terezija Kopić 0
8173. Ruža Knežević 25/10/1826 ž Ðuro Pola Stivaničević 0
8174. Šimun Lešić 28/10/1826 m Roko Lukra Vuković 0
8175. Stanislav Babić 30/10/1826 m Stanko Marija Knežević 0
8176. Martin Knežević 31/10/1826 m Antun Kata Babić 0
8177. Marija Knežević 31/10/1826 ž Marijan Manda Vuković 0
8178. Stanko Vuković 01/11/1826 m Martin Terezija Štivić 0
8179. Martin Stojanović 06/11/1826 m Ferdo Kata Vuković 0
8180. Ivan Čivić 09/11/1826 m Adam Kata Verić 0
8181. Martin Bazić 10/11/1826 m Toma Kata Vuković 0
8182. Martin Knežević 11/11/1826 m Franjo Kata 0
8183. Marta Knežević 11/11/1826 ž Jakob Ana 0
8184. Barbara Babić 15/11/1826 ž Bono Marija 0
8185. Andrija Gregorović 22/11/1826 m Mijo Lucija Kopić 0
8186. Ivan Kopić 22/11/1826 m Gabra Kata Gregorović 0
8187. Andrija Kopić 26/11/1826 m Mijo Manda 0
8188. Barbara Vuković 28/11/1826 ž Luka Marija Knežević 0
8189. Eva Vuković 30/11/1826 ž Ðuro Barbara Čivić 0
8190. Lucija Stojanović 07/12/1826 ž Martin Aga Čivić 0
8191. Lucija Babić 08/12/1826 ž Luka Terezija Stojanović 0
8192. Adam Gregorović 09/12/1826 m Marijan Aga Stojanović 0
8193. Lucija Petričević 10/12/1826 ž Ðuro Aga Kedačić 150
8194. Franjo Mišković 11/12/1826 m Josip Marija Milošević 0
8195. Franjo Stojanović 11/12/1826 m Adam Đula 0
8196. Toma Knežević 16/12/1826 m Ðuro Manda Kopić 0
8197. Toma Babić 17/12/1826 m Marko Marta Knežević 0
8198. Toma Kopić 19/12/1826 m Marijan Đula Mihaljević 0
8199. Marija Katušić 01/01/1827 ž Mato Filipa Gašparović 0
8200. Jakob Kopić 01/01/1827 m Blaž Delfa Stojanović 0