Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 8201 - 8300 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8201. Jakob Kopić 01/01/1827 m Blaž Delfa Stojanović 0
8202. Franca Kopić 03/01/1827 ž Grga Ruža 0
8203. Franjo Vuković 04/01/1827 m Jakob Ivica Milošević 0
8204. Ruža Čivić 07/01/1827 ž Klara Čivić 0
8205. Janja Vuković 07/01/1827 ž Vinko Manda Knežević 0
8206. Marko Babić 18/01/1827 m Bartol 0
8207. Kata Knežević 18/01/1827 ž Antun Aga Babić 0
8208. Ruža Knežević 23/01/1827 ž Antun Eufemija Čivić 0
8209. Stanko Stojanović 26/01/1827 m Andrija Sofija Lučić 0
8210. Barbara Čivić 27/01/1827 ž Franjo Aga Vuković 0
8211. Marija Ilišević 27/01/1827 ž Mato Đula Stojanović 0
8212. Marijan Knežević 01/02/1827 m Ilija Veronika Stojanović 0
8213. Blaž Kopić 01/02/1827 m Karlo Marija Vlaović 0
8214. Mato Matić 02/02/1827 m Toma Kata Babić 0
8215. Marijan Stivaničević 02/02/1827 m Ivan Marica Gregorović 0
8216. Marija Verić 02/02/1827 ž Jeronim Marta Babić 0
8217. Lukra Milošević 07/02/1827 ž Luka Barbara Rakitić 0
8218. Valentin Gregorović 12/02/1827 m Mato Matija Babić 0
8219. Franjo Vuković 12/02/1827 m Marko Kata 0
8220. Ivan Kotorac 14/02/1827 m Antun Ruža Ilišević 0
8221. Adam Stojanović 14/02/1827 m Augustin Marija 0
8222. Đuro Babić 16/02/1827 m Marijan Ana Stojanović 0
8223. Manda Stivaničević 16/02/1827 ž Mato Ana Gregorović 0
8224. Franjo Knežević 17/02/1827 m Stanko Manda Lešić 0
8225. Mato Lešić 20/02/1827 m Martin Lukra Kladarić 0
8226. Matija Kopić 24/02/1827 ž Ivan Kata 0
8227. Kata Petričević 24/02/1827 ž Josip Lucija 0
8228. Mato Stivaničević 24/02/1827 m Martin Marija Matić 0
8229. Franca Stivaničević 01/03/1827 ž Luka Marija Verić 0
8230. Aga Verić 02/03/1827 ž Franjo Terezija Vuković 0
8231. Đuro Kopić 04/03/1827 m Antun Stana Babić 0
8232. Stana Vuković 05/03/1827 ž Antun Uršula 110
8233. Janja Kopić 08/03/1827 ž Luka Manda 295
8234. Marija Vuković 08/03/1827 ž Izidor Barbara Gregorović 17
8235. Terezija Stivaničević 12/03/1827 ž Josip Marija Verić 47 Anđini
8236. Josip Gregorović 17/03/1827 m Blaž Franca Knežević 197 Andrićevi
8237. Josip Babić 19/03/1827 m Ðuro Belzina 229
8238. Stana Terzić 20/03/1827 ž Ferdo Petra Matić 97
8239. Blaž Stojanović 23/03/1827 m Jakob Stana Babić 145 Alepovi
8240. Jozefa Stojanović 23/03/1827 ž Mirko Franca Vuković 141
8241. Marta Kedačić 28/03/1827 ž Dominik Hedviga Vuković 110
8242. Marija Verić 30/03/1827 ž Šimun Kata Babić 174 Šmitovi
8243. Marija Verić 30/03/1827 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
8244. Đuro Babić 07/04/1827 m Mijo Eva Topolčević 230
8245. Mirko Gregorović 08/04/1827 m Toma Eva Katušić 270
8246. Đuro Vlaović 08/04/1827 m Vinko Regina Knežević 99
8247. Ignjacije Vuković 09/04/1827 m Ðuro Barbara Milošević 132 Zebini
8248. Manda Kedačić 12/04/1827 ž Lazar Kata Kopić 236 Purakini
8249. Adalbert Babić 17/04/1827 m Žaverije Ana 176 Brdarovi
8250. Đuro Babić 19/04/1827 m Franjo Ruža 14
8251. Jakob Lešić 19/04/1827 m Martin Manda Čivić 220 Ružića
8252. Jakob Mišković 27/04/1827 m Ivan Đula Lešić 117
8253. Barbara Lešić 30/04/1827 ž Petar Đula Čivić 26
8254. Barbara Matić 04/05/1827 ž Ilija Kata Čivić 36
8255. Terezija Knežević 05/05/1827 ž Luka Ruža 145 Alepovi
8256. Ivan Stojanović 07/05/1827 m Pavo Ruža 137
8257. Mijo Vuković 08/05/1827 m Mato Aga Knežević 197 Andrićevi
8258. Marko Krnić 11/05/1827 m Franjo Terezija Čivić 148
8259. Ivan Stojanović 12/05/1827 m Ðuro Stana Varzić 141
8260. Ruža Bačić 13/05/1827 ž Luka Marta Stuić 28
8261. Ana Gregorović 18/05/1827 ž Martin Đula Petričević 270
8262. Terezija Gregorović 23/05/1827 ž Ignjacije Đula Matić 49
8263. Pavao Stivaničević 24/05/1827 m Filip Kola Kopić 47 Anđini
8264. Rozalija Stivaničević 24/05/1827 ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
8265. Josip Kopić 27/05/1827 m Pavo Manda Babić 59
8266. Barbara Verić 27/05/1827 ž Antun Franca Stojanović 170 Šćepanovi
8267. Franjo Vuković 31/05/1827 m Antun Đurđa Babić 202
8268. Sofija Milošević 02/06/1827 ž Ilija Matija Petričević 251 Bošnjakovi
8269. Ivica Vuković 04/06/1827 ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
8270. Ana Petričević 06/06/1827 ž Mirko Aga Kedačić 122 Zečevi
8271. Ruža Katušić 08/06/1827 ž Božo Marija Krnić 66
8272. Žaverije Šokčević 08/06/1827 m Dominik Lucija Kedačić 57
8273. Ilija Babić 10/06/1827 m Josip Terezija Knežević 94
8274. Pavao Gregorović 14/06/1827 m Bartol Aga Babić 225
8275. Petar Gregorović 14/06/1827 m Bartol Aga Babić 225
8276. Ana Knežević 17/06/1827 ž Josip Manda Katušić 235 Tamburovi
8277. Ivan Petričević 23/06/1827 m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
8278. Petar Petričević 23/06/1827 m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
8279. Đula Vuković 30/06/1827 ž Mijo Marija Ribarić 12 Čepretići
8280. Luka Vuković 30/06/1827 m Mijo Marija Ribarić 12 Čepretići
8281. Eva Vuković 04/07/1827 ž Pavo Klara 130 Kurjačini
8282. Ilija Stojanović 08/07/1827 m Kuzma Terezija Stojšić 154
8283. Vinko Knežević 11/07/1827 m Andrija Aga Lešić 65
8284. Ilija Babić 13/07/1827 m Marko Terezija Čivić 230
8285. Ilija Terzić 13/07/1827 m Albert Aga Kadić 97
8286. Ana Lešić 16/07/1827 ž Ilija Aga Kopić 107
8287. Manda Stojanović 21/07/1827 ž Pavo Đula Petričević 133 Grgičini
8288. Ana Stojanović 23/07/1827 ž Roko Manda Stivaničević 163 Filini
8289. Lovro Vuković 27/07/1827 m Antun Kata 130 Kurjačini
8290. Mato Lešić 28/07/1827 m Augustin Kata Mišković 240 Lovrićevi
8291. Marija Vuković 30/07/1827 ž Blaž Aga 12 Čepretići
8292. Manda Čivić 31/07/1827 ž Marko Veronika Borkić 222
8293. Barbara Stojanović 04/08/1827 ž Franjo Jozefa Knežević 260
8294. Lovro Babić 05/08/1827 m Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
8295. Manda Knežević 05/08/1827 ž Marijan Eva Verić 248
8296. Đuro Babić 11/08/1827 m Gašpar Filipina Knežević 60 Frćkovi
8297. Josip Fanković 11/08/1827 m Stjepan Ruža Lučić 32
8298. Kata Knežević 12/08/1827 ž Ðuro Eugenia 93
8299. Bartol Čivić 17/08/1827 m Grga Marta Gregorović 31
8300. Barbara Vuković 20/08/1827 ž Petar Đula Gregorović 14