Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8201 - 8300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8201. Franca Kopić 03/01/1827 ž Grga Ruža 0
8202. Franjo Vuković 04/01/1827 m Jakob Ivica Milošević 0
8203. Ruža Čivić 07/01/1827 ž Klara Čivić 0
8204. Janja Vuković 07/01/1827 ž Vinko Manda Knežević 0
8205. Marko Babić 18/01/1827 m Bartol 0
8206. Kata Knežević 18/01/1827 ž Antun Aga Babić 0
8207. Ruža Knežević 23/01/1827 ž Antun Eufemija Čivić 0
8208. Stanko Stojanović 26/01/1827 m Andrija Sofija Lučić 0
8209. Barbara Čivić 27/01/1827 ž Franjo Aga Vuković 0
8210. Marija Ilišević 27/01/1827 ž Mato Đula Stojanović 0
8211. Marijan Knežević 01/02/1827 m Ilija Veronika Stojanović 0
8212. Blaž Kopić 01/02/1827 m Karlo Marija Vlaović 0
8213. Mato Matić 02/02/1827 m Toma Kata Babić 0
8214. Marijan Stivaničević 02/02/1827 m Ivan Marica Gregorović 0
8215. Marija Verić 02/02/1827 ž Jeronim Marta Babić 0
8216. Lukra Milošević 07/02/1827 ž Luka Barbara Rakitić 0
8217. Valentin Gregorović 12/02/1827 m Mato Matija Babić 0
8218. Franjo Vuković 12/02/1827 m Marko Kata 0
8219. Ivan Kotorac 14/02/1827 m Antun Ruža Ilišević 0
8220. Adam Stojanović 14/02/1827 m Augustin Marija 0
8221. Đuro Babić 16/02/1827 m Marijan Ana Stojanović 0
8222. Manda Stivaničević 16/02/1827 ž Mato Ana Gregorović 0
8223. Franjo Knežević 17/02/1827 m Stanko Manda Lešić 0
8224. Mato Lešić 20/02/1827 m Martin Lukra Kladarić 0
8225. Matija Kopić 24/02/1827 ž Ivan Kata 0
8226. Kata Petričević 24/02/1827 ž Josip Lucija 0
8227. Mato Stivaničević 24/02/1827 m Martin Marija Matić 0
8228. Franca Stivaničević 01/03/1827 ž Luka Marija Verić 0
8229. Aga Verić 02/03/1827 ž Franjo Terezija Vuković 0
8230. Đuro Kopić 04/03/1827 m Antun Stana Babić 0
8231. Stana Vuković 05/03/1827 ž Antun Uršula 110
8232. Janja Kopić 08/03/1827 ž Luka Manda 295
8233. Marija Vuković 08/03/1827 ž Izidor Barbara Gregorović 17
8234. Terezija Stivaničević 12/03/1827 ž Josip Marija Verić 47 Anđini
8235. Josip Gregorović 17/03/1827 m Blaž Franca Knežević 197 Andrićevi
8236. Josip Babić 19/03/1827 m Ðuro Belzina 229
8237. Stana Terzić 20/03/1827 ž Ferdo Petra Matić 97
8238. Blaž Stojanović 23/03/1827 m Jakob Stana Babić 145 Alepovi
8239. Jozefa Stojanović 23/03/1827 ž Mirko Franca Vuković 141
8240. Marta Kedačić 28/03/1827 ž Dominik Hedviga Vuković 110
8241. Marija Verić 30/03/1827 ž Šimun Kata Babić 174 Šmitovi
8242. Marija Verić 30/03/1827 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
8243. Đuro Babić 07/04/1827 m Mijo Eva Topolčević 230
8244. Mirko Gregorović 08/04/1827 m Toma Eva Katušić 270
8245. Đuro Vlaović 08/04/1827 m Vinko Regina Knežević 99
8246. Ignjacije Vuković 09/04/1827 m Ðuro Barbara Milošević 132 Zebini
8247. Manda Kedačić 12/04/1827 ž Lazar Kata Kopić 236 Purakini
8248. Adalbert Babić 17/04/1827 m Žaverije Ana 176 Brdarovi
8249. Đuro Babić 19/04/1827 m Franjo Ruža 14
8250. Jakob Lešić 19/04/1827 m Martin Manda Čivić 220 Ružića
8251. Jakob Mišković 27/04/1827 m Ivan Đula Lešić 117
8252. Barbara Lešić 30/04/1827 ž Petar Đula Čivić 26
8253. Barbara Matić 04/05/1827 ž Ilija Kata Čivić 36
8254. Terezija Knežević 05/05/1827 ž Luka Ruža 145 Alepovi
8255. Ivan Stojanović 07/05/1827 m Pavo Ruža 137
8256. Mijo Vuković 08/05/1827 m Mato Aga Knežević 197 Andrićevi
8257. Marko Krnić 11/05/1827 m Franjo Terezija Čivić 148
8258. Ivan Stojanović 12/05/1827 m Ðuro Stana Varzić 141
8259. Ruža Bačić 13/05/1827 ž Luka Marta Stuić 28
8260. Ana Gregorović 18/05/1827 ž Martin Đula Petričević 270
8261. Terezija Gregorović 23/05/1827 ž Ignjacije Đula Matić 49
8262. Pavao Stivaničević 24/05/1827 m Filip Kola Kopić 47 Anđini
8263. Rozalija Stivaničević 24/05/1827 ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
8264. Josip Kopić 27/05/1827 m Pavo Manda Babić 59
8265. Barbara Verić 27/05/1827 ž Antun Franca Stojanović 170 Šćepanovi
8266. Franjo Vuković 31/05/1827 m Antun Đurđa Babić 202
8267. Sofija Milošević 02/06/1827 ž Ilija Matija Petričević 251 Bošnjakovi
8268. Ivica Vuković 04/06/1827 ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
8269. Ana Petričević 06/06/1827 ž Mirko Aga Kedačić 122 Zečevi
8270. Ruža Katušić 08/06/1827 ž Božo Marija Krnić 66
8271. Žaverije Šokčević 08/06/1827 m Dominik Lucija Kedačić 57
8272. Ilija Babić 10/06/1827 m Josip Terezija Knežević 94
8273. Pavao Gregorović 14/06/1827 m Bartol Aga Babić 225
8274. Petar Gregorović 14/06/1827 m Bartol Aga Babić 225
8275. Ana Knežević 17/06/1827 ž Josip Manda Katušić 235 Tamburovi
8276. Ivan Petričević 23/06/1827 m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
8277. Petar Petričević 23/06/1827 m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
8278. Đula Vuković 30/06/1827 ž Mijo Marija Ribarić 12 Čepretići
8279. Luka Vuković 30/06/1827 m Mijo Marija Ribarić 12 Čepretići
8280. Eva Vuković 04/07/1827 ž Pavo Klara 130 Kurjačini
8281. Ilija Stojanović 08/07/1827 m Kuzma Terezija Stojšić 154
8282. Vinko Knežević 11/07/1827 m Andrija Aga Lešić 65
8283. Ilija Babić 13/07/1827 m Marko Terezija Čivić 230
8284. Ilija Terzić 13/07/1827 m Albert Aga Kadić 97
8285. Ana Lešić 16/07/1827 ž Ilija Aga Kopić 107
8286. Manda Stojanović 21/07/1827 ž Pavo Đula Petričević 133 Grgičini
8287. Ana Stojanović 23/07/1827 ž Roko Manda Stivaničević 163 Filini
8288. Lovro Vuković 27/07/1827 m Antun Kata 130 Kurjačini
8289. Mato Lešić 28/07/1827 m Augustin Kata Mišković 240 Lovrićevi
8290. Marija Vuković 30/07/1827 ž Blaž Aga 12 Čepretići
8291. Manda Čivić 31/07/1827 ž Marko Veronika Borkić 222
8292. Barbara Stojanović 04/08/1827 ž Franjo Jozefa Knežević 260
8293. Lovro Babić 05/08/1827 m Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
8294. Manda Knežević 05/08/1827 ž Marijan Eva Verić 248
8295. Đuro Babić 11/08/1827 m Gašpar Filipina Knežević 60 Frćkovi
8296. Josip Fanković 11/08/1827 m Stjepan Ruža Lučić 32
8297. Kata Knežević 12/08/1827 ž Ðuro Eugenia 93
8298. Bartol Čivić 17/08/1827 m Grga Marta Gregorović 31
8299. Barbara Vuković 20/08/1827 ž Petar Đula Gregorović 14
8300. Barbara Lešić 21/08/1827 ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi