Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8201 - 8300 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Janja Vuković 1827. ž Vinko Manda Knežević 0
Marko Babić 1827. m Bartol 0
Kata Knežević 1827. ž Antun Aga Babić 0
Ruža Knežević 1827. ž Antun Eufemija Čivić 0
Stanko Stojanović 1827. m Andrija Sofija Lučić 0
Bara Čivić 1827. ž Franjo Aga Vuković 0
Marija Ilišević 1827. ž Mato Đula Stojanović 0
Marijan Knežević 1827. m Ilija Veronika Stojanović 0
Blaž Kopić 1827. m Karlo Marija Vlaović 0
Mato Matić 1827. m Tomo Kata Babić 0
Marijan Stivaničević 1827. m Ivan Marica Gregorović 0
Marija Verić 1827. ž Jeronim Marta Babić 0
Lukra Milošević 1827. ž Luka Bara Rakitić 0
Valentin Gregorović 1827. m Mato Matijka Babić 0
Franjo Vuković 1827. m Marko Kata 0
Ivan Kotorac 1827. m Antun Ruža Ilišević 0
Adam Stojanović 1827. m Augustin Marija 0
Đuro Babić 1827. m Marijan Ana Stojanović 0
Manda Stivaničević 1827. ž Mato Ana Gregorović 0
Franjo Knežević 1827. m Stanko Manda Lešić 0
Mato Lešić 1827. m Martin Lukra Kladarić 0
Matija Kopić 1827. ž Ivan Kata 0
Kata Petričević 1827. ž Josip Lucija 0
Mato Stivaničević 1827. m Martin Marija Matić 0
Franca Stivaničević 1827. ž Luka Marija Verić 0
Aga Verić 1827. ž Franjo Terezija Vuković 0
Đuro Kopić 1827. m Antun Stana Babić 0
Stana Vuković 1827. ž Antun Uršula 110
Janja Kopić 1827. ž Luka Manda 295
Marija Vuković 1827. ž Izidor Bara Gregorović 17
Terezija Stivaničević 1827. ž Josip Marija Verić 47 Anđini
Josip Gregorović 1827. m Blaž Franca Knežević 197 Andrićevi
Josip Babić 1827. m Ðuro Belzina 229
Stana Terzić 1827. ž Ferdo Petra Matić 97
Blaž Stojanović 1827. m Jakob Stana Babić 145 Alepovi
Jozija Stojanović 1827. ž Imra Franca Vuković 141
Marta Kedačić 1827. ž Dominik Hedviga Vuković 110
Marija Verić 1827. ž Šimun Kata Babić 174 Šmitovi
Marija Verić 1827. ž Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
Đuro Babić 1827. m Mijo Eva Topolčević 230
Imra Gregorović 1827. m Tomo Eva Katušić 270
Đuro Vlaović 1827. m Vinko Regina Knežević 99
Ignjacije Vuković 1827. m Ðuro Bara Milošević 132 Zebini
Manda Kedačić 1827. ž Lazar Kata Kopić 236 Purakini
Adalbert Babić 1827. m Žaverije Ana 176 Brdarovi
Đuro Babić 1827. m Franjo Ruža Babić 74 Maričini
Jakob Lešić 1827. m Martin Manda Čivić 220 Ružići
Jakob Mišković 1827. m Ivan Đula Lešić 117
Bara Lešić 1827. ž Petar Đula Čivić 26
Bara Matić 1827. ž Ilija Kata Čivić 36
Terezija Knežević 1827. ž Luka Ruža 175 Mačkovi
Ivan Stojanović 1827. m Pavao Ruža Vuković 131
Mijo Vuković 1827. m Mato Aga Knežević 113 Davidovi
Marko Krnić 1827. m Franjo Terezija Čivić 148
Ivan Stojanović 1827. m Ðuro Stana Varzić 141
Ruža Bačić 1827. ž Luka Marta Stuić 28
Ana Gregorović 1827. ž Martin Đula Petričević 270
Terezija Gregorović 1827. ž Ignacije Đula Matić 49
Pavao Stivaničević 1827. m Filip Kola Kopić 47 Anđini
Ruža Stivaničević 1827. ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
Josip Kopić 1827. m Pavao Manda Babić 59
Bara Verić 1827. ž Antun Franca Stojanović 170 Šćepanovi
Franjo Vuković 1827. m Antun Đurđa Babić 202
Sofija Milošević 1827. ž Ilija Matijka Petričević 251 Bošnjakovi
Ivica Vuković 1827. ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
Ana Petričević 1827. ž Imra Aga Kedačić 120
Ruža Katušić 1827. ž Božo Marija Krnić 66
Žaverije Šokčević 1827. m Dominik Lucija Kedačić 57
Ilija Babić 1827. m Josip Terezija Knežević 94
Pavao Gregorović 1827. m Bartol Aga Babić 225
Petar Gregorović 1827. m Bartol Aga Babić 225
Ana Knežević 1827. ž Josip Manda Katušić 235 Tamburovi
Ivan Petričević 1827. m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
Petar Petričević 1827. m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
Đula Vuković 1827. ž Mijo Marija Ribarić 12 Čepretići
Luka Vuković 1827. m Mijo Marija Ribarić 12 Čepretići
Eva Vuković 1827. ž Pavao Klara 130 Kurjačini
Ilija Stojanović 1827. m Kuzma Terezija Stojšić 154
Vinko Knežević 1827. m Andrija Aga Lešić 65
Ilija Babić 1827. m Marko Terezija Čivić 230
Ilija Terzić 1827. m Adalbert Aga Kadić 97
Ana Lešić 1827. ž Ilija Aga Kopić 107
Manda Stojanović 1827. ž Pavao Đula Petričević 133 Grgičini
Ana Stojanović 1827. ž Roko Manda Stivaničević 163 Filini
Lovro Vuković 1827. m Antun Kata 130 Kurjačini
Mato Lešić 1827. m Augustin Kata Mišković 240 Lovrićevi
Marija Vuković 1827. ž Blaž Aga 12 Čepretići
Manda Čivić 1827. ž Marko Veronika Borkić 222
Bara Stojanović 1827. ž Franjo Jozija Knežević 260
Lovro Babić 1827. m Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
Manda Knežević 1827. ž Marijan Eva Verić 248
Đuro Babić 1827. m Gašpar Filipina Knežević 60 Frćkovi
Kata Knežević 1827. ž Ðuro Eugenia 93
Bartol Čivić 1827. m Grga Marta Gregorović 31 pridragovi
Bara Vuković 1827. ž Petar Đula Gregorović 17
Bara Lešić 1827. ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
Bartol Babić 1827. m Adalbert Terezija Katušić 68 Joseilini
Bartol Knežević 1827. m Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
Mijo Knežević 1827. m Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
Bara Petričević 1827. ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge