Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8301 - 8400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8301. Bartol Babić 24/08/1827 m Albert Terezija Katušić 68 Joseilina
8302. Bartol Knežević 24/08/1827 m Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
8303. Mijo Knežević 24/08/1827 m Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
8304. Barbara Petričević 24/08/1827 ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
8305. Kata Stojanović 26/08/1827 ž Petar Marija Kutuzović 189
8306. Marija Dorbolo 28/08/1827 ž Ivan Kata Čivić 279
8307. Marija Lešić 01/09/1827 ž Marko Ana Lučić 140
8308. Vinko Lešić 03/09/1827 m Ðuro Viktorija Lukanović 250 Vračevi
8309. Barbara Vuković 03/09/1827 ž Josip Uršula Gregorović 9 Kuzmanićevi
8310. Matija Stivaničević 06/09/1827 ž Adam Manda Gregorović 47 Anđini
8311. Đula Kopić 09/09/1827 ž Stjepan Delfa Gregorović 243
8312. Mato Kopić 12/09/1827 m Ivan Manda Kedačić 195
8313. Ivan Verić 12/09/1827 m Marko Pola 217 Ivančevi
8314. Marija Bačić 16/09/1827 ž Stjepan Oliva Dugalić 67
8315. Manda Katušić 17/09/1827 ž Antun Franca Knežević 79 Dudini
8316. Matija Gregorović 19/09/1827 ž Ivan Marija Katušić 63
8317. Matija Stojanović 21/09/1827 ž Andrija Kata Knežević 205
8318. Franca Čivić 26/09/1827 ž Šimun Barbara Gregorović 159
8319. Mijo Lešić 27/09/1827 m Pavo Terezija Stojanović 26
8320. Marta Čivić 28/09/1827 ž Marijan Franca Verić 158 Rusovi
8321. Stana Babić 29/09/1827 ž Šimun Marica Stojanović 264
8322. Franjo Miller 30/09/1827 m Martin Marija Mandić 297
8323. Franca Terzić 02/10/1827 ž Ðuro Barbara Verić 169
8324. Ruža Vuković 06/10/1827 ž Pavo Matija Babić 199 Davidovi
8325. Janja Kopić 10/10/1827 ž Kopić Sofija Gregorović 211
8326. Marija Lešić 13/10/1827 ž Mato Marta Kedačić 20 Adnađev
8327. Šimun Lešić 13/10/1827 m Ðuro Aga Matić 25 Lovrićevi
8328. Đuro Gregorović 20/10/1827 m Antun Terezija Čivić 43 Matini
8329. Franca Verić 21/10/1827 ž Antun Manda Knežević 161
8330. Manda Janković 23/10/1827 ž Antun Ana Bačić 30
8331. Mirko Lešić 23/10/1827 m Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
8332. Janja Knežević 29/10/1827 ž Stjepan Terezija 248
8333. Ivan Stojanović 29/10/1827 m Mato Marija Stivaničević 204 Andrićevi
8334. Kata Kedačić 30/10/1827 ž Antun Marija Gregorović 208
8335. Mirko Stivaničević 30/10/1827 m Antun Manda Verić 217 Ivančevi
8336. Barbara Knežević 04/11/1827 ž Franjo Kata Trepšić 262 Adamčevići
8337. Kata Stojanović 06/11/1827 ž Leopold Pola Vuković 152 Pavini
8338. Kata Knežević 07/11/1827 ž Ivan Đula Verić 93
8339. Stana Gregorović 12/11/1827 ž Vinko Terezija Katušić 95
8340. Andrija Vuković 12/11/1827 m Ivan Terezija Knežević 137
8341. Kata Ilišević 19/11/1827 ž Aga Utilović 139 Gluvakovi
8342. Aga Vlaović 19/11/1827 ž Blaž Marija Lešić 198
8343. Marko Lešić 20/11/1827 m Kuzma Ruža Vuković 26
8344. Andrija Babić 23/11/1827 m Kuzma Ana Knežević 94
8345. Kata Batsith 25/11/1827 ž David Marica Bačić 4 Pištini
8346. Andrija Štivić 28/11/1827 m Luka Ivica Ilišević 270
8347. Andrija Gregorović 30/11/1827 m Bartol Franca Babić 49
8348. Barbara Vlaović 30/11/1827 ž Stanko Đula Kopić 198
8349. Lucija Babić 02/12/1827 ž Dominik Marta Knežević 176 Brdarovi
8350. Nikola Vuković 02/12/1827 m Ivan Sofija Petričević 12 Čepretići
8351. Nikola Biuklić 06/12/1827 m Martin Franca Gregorović 106
8352. Adam Stojanović 23/12/1827 m Martin Terezija Gregorović 153 Kundrini
8353. Manda Vuković 26/12/1827 ž Martin Ana Kedačić 10 Klecini
8354. Marija Stojanović 28/12/1827 ž Mato Anka Vuković 142 Domini
8355. Manda Čivić 06/01/1828 ž Nikola Franca 124 Puzini
8356. Terezija Babić 16/01/1828 ž Alojzije Fema Knežević 177 Pulini
8357. Janja Kopić 17/01/1828 ž Ivan Kata Gregorović 244
8358. Antun Krnić 17/01/1828 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
8359. Antun Stojanović 17/01/1828 m Luka Franca Galović 204 Andrićevi
8360. Mato Štivić 18/01/1828 m Marijan Kata Kopić 122 Zečevi
8361. Aga Lešić 25/01/1828 ž Antun Jozefa Babić 107
8362. Marijan Stivaničević 25/01/1828 m Jakob Franca Čivić 47 Anđini
8363. Antun Vuković 26/01/1828 m Lovro Barbara Radovanović 115
8364. Marijan Verić 27/01/1828 m Ðuro Đula Jarić 117
8365. Barbara Verić 28/01/1828 ž Ðuro Đula Jarić 171 Zurkini
8366. Blaž Gregorović 29/01/1828 m Gabra Aga Matić 228
8367. Blaž Petričević 31/01/1828 m Nezakonito Janja Petričević 213 Blažićevi
8368. Marija Petričević 01/02/1828 ž Blaž Barbara Stojanović 150
8369. Lazar Đaković 04/02/1828 m Mato Ruža Vuković 85
8370. Kata Kopić 05/02/1828 ž Ivan Manda Gregorović 295
8371. Pola Čivić 06/02/1828 ž Antun Manda Knežević 157
8372. Stana Gregorović 06/02/1828 ž Luka Marija Babić 49
8373. Đuro Stivaničević 06/02/1828 m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
8374. Marija Katušić 07/02/1828 ž Vinko Ana Stivaničević 89 Bajkanovi
8375. Pavao Kedačić 08/02/1828 m Luka Barbara Kopić 1
8376. Barbara Stojanović 12/02/1828 ž Adam Aga Čivić 259 Pavini
8377. Mato Matić 14/02/1828 m Ðuro Ana Kedačić 38
8378. Mato Kopić 16/02/1828 m Božo Terezija Delić 42
8379. Mato Knežević 21/02/1828 m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
8380. Adam Kopić 21/02/1828 m Pavo Đula Štivić 211
8381. Franca Vuković 27/02/1828 ž Marijan Pola Turszuno 133 Grgičini
8382. Kata Gregorović 28/02/1828 ž Marko Barbara Vuković 6
8383. Pavao Stojanović 04/03/1828 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
8384. Pola Stojanović 04/03/1828 ž Toma Aga Vuković 215 Đurini
8385. Živko Kopić 14/03/1828 m Božo Marija Babić 81
8386. Eva Verić 14/03/1828 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
8387. Đuro Gregorović 22/03/1828 m Andrija Helena Kedačić 224
8388. Marija Stojanović 22/03/1828 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
8389. Mirko Stojanović 22/03/1828 m Martin Ana Krnić 215 Đurini
8390. Barbara Stivaničević 28/03/1828 ž Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
8391. Delfa Stojšić 01/04/1828 ž Antun Aga Gregorović 102 Stošića
8392. Đurđa Gregorović 08/04/1828 ž Ilija Marija Katušić 96 bibini
8393. Adalbert Babić 14/04/1828 m Ðuro Ruža Kopić 264
8394. Josip Vuković 15/04/1828 m Šimun Jozefa Krnić 191 Petrovi
8395. Pola Stojanović 16/04/1828 ž Mirko Klara Vlaović 27 Brnjakovi
8396. Rozalija Verić 20/04/1828 ž Josip Terezija Kedačić 166 Čolini
8397. Marko Verić 25/04/1828 m Antun Eva Kopić 178 Šumarovi
8398. Jakob Gregorović 28/04/1828 m Pavo Ivica Knežević 232
8399. Jakob Stojanović 29/04/1828 m Antun Lucija Čivić 256 Grgebožini
8400. Franca Gregorović 02/05/1828 n Mato Marta Kopić 246