Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 8301 - 8400 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8301. Barbara Lešić 21/08/1827 ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
8302. Bartol Babić 24/08/1827 m Albert Terezija Katušić 68 Joseilina
8303. Bartol Knežević 24/08/1827 m Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
8304. Mijo Knežević 24/08/1827 m Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
8305. Barbara Petričević 24/08/1827 ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
8306. Kata Stojanović 26/08/1827 ž Petar Marija Kutuzović 189
8307. Marija Dorbolo 28/08/1827 ž Ivan Kata Čivić 279
8308. Marija Lešić 01/09/1827 ž Marko Ana Lučić 140
8309. Vinko Lešić 03/09/1827 m Ðuro Viktorija Lukanović 250 Vračevi
8310. Barbara Vuković 03/09/1827 ž Josip Uršula Gregorović 9 Kuzmanićevi
8311. Matija Stivaničević 06/09/1827 ž Adam Manda Gregorović 47 Anđini
8312. Đula Kopić 09/09/1827 ž Stjepan Delfa Gregorović 243
8313. Mato Kopić 12/09/1827 m Ivan Manda Kedačić 195
8314. Ivan Verić 12/09/1827 m Marko Pola 217 Ivančevi
8315. Marija Bačić 16/09/1827 ž Stjepan Oliva Dugalić 67
8316. Manda Katušić 17/09/1827 ž Antun Franca Knežević 79 Dudini
8317. Matija Gregorović 19/09/1827 ž Ivan Marija Katušić 63
8318. Matija Stojanović 21/09/1827 ž Andrija Kata Knežević 205
8319. Franca Čivić 26/09/1827 ž Šimun Barbara Gregorović 159
8320. Mijo Lešić 27/09/1827 m Pavo Terezija Stojanović 26
8321. Marta Čivić 28/09/1827 ž Marijan Franca Verić 158 Rusovi
8322. Stana Babić 29/09/1827 ž Šimun Marica Stojanović 264
8323. Franjo Miller 30/09/1827 m Martin Marija Mandić 297
8324. Franca Terzić 02/10/1827 ž Ðuro Barbara Verić 169
8325. Ruža Vuković 06/10/1827 ž Pavo Matija Babić 199 Davidovi
8326. Janja Kopić 10/10/1827 ž Kopić Sofija Gregorović 211
8327. Marija Lešić 13/10/1827 ž Mato Marta Kedačić 20 Adnađev
8328. Šimun Lešić 13/10/1827 m Ðuro Aga Matić 25 Lovrićevi
8329. Đuro Gregorović 20/10/1827 m Antun Terezija Čivić 43 Matini
8330. Franca Verić 21/10/1827 ž Antun Manda Knežević 161
8331. Manda Janković 23/10/1827 ž Antun Ana Bačić 30
8332. Mirko Lešić 23/10/1827 m Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
8333. Janja Knežević 29/10/1827 ž Stjepan Terezija 248
8334. Ivan Stojanović 29/10/1827 m Mato Marija Stivaničević 204 Andrićevi
8335. Kata Kedačić 30/10/1827 ž Antun Marija Gregorović 208
8336. Mirko Stivaničević 30/10/1827 m Antun Manda Verić 217 Ivančevi
8337. Barbara Knežević 04/11/1827 ž Franjo Kata Trepšić 262 Adamčevići
8338. Kata Stojanović 06/11/1827 ž Leopold Pola Vuković 152 Pavini
8339. Kata Knežević 07/11/1827 ž Ivan Đula Verić 93
8340. Stana Gregorović 12/11/1827 ž Vinko Terezija Katušić 95
8341. Andrija Vuković 12/11/1827 m Ivan Terezija Knežević 137
8342. Kata Ilišević 19/11/1827 ž Aga Utilović 139 Gluvakovi
8343. Aga Vlaović 19/11/1827 ž Blaž Marija Lešić 198
8344. Marko Lešić 20/11/1827 m Kuzma Ruža Vuković 26
8345. Andrija Babić 23/11/1827 m Kuzma Ana Knežević 94
8346. Kata Batsith 25/11/1827 ž David Marica Bačić 4 Pištini
8347. Andrija Štivić 28/11/1827 m Luka Ivica Ilišević 270
8348. Andrija Gregorović 30/11/1827 m Bartol Franca Babić 49
8349. Barbara Vlaović 30/11/1827 ž Stanko Đula Kopić 198
8350. Lucija Babić 02/12/1827 ž Dominik Marta Knežević 176 Brdarovi
8351. Nikola Vuković 02/12/1827 m Ivan Sofija Petričević 12 Čepretići
8352. Nikola Biuklić 06/12/1827 m Martin Franca Gregorović 106
8353. Adam Stojanović 23/12/1827 m Martin Terezija Gregorović 153 Kundrini
8354. Manda Vuković 26/12/1827 ž Martin Ana Kedačić 10 Klecini
8355. Marija Stojanović 28/12/1827 ž Mato Anka Vuković 142 Domini
8356. Manda Čivić 06/01/1828 ž Nikola Franca 124 Puzini
8357. Terezija Babić 16/01/1828 ž Alojz Fema Knežević 177 Pulini
8358. Janja Kopić 17/01/1828 ž Ivan Kata Gregorović 244
8359. Antun Krnić 17/01/1828 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
8360. Antun Stojanović 17/01/1828 m Luka Franca Galović 204 Andrićevi
8361. Mato Štivić 18/01/1828 m Marijan Kata Kopić 122 Zečevi
8362. Aga Lešić 25/01/1828 ž Antun Jozefa Babić 107
8363. Marijan Stivaničević 25/01/1828 m Jakob Franca Čivić 47 Anđini
8364. Antun Vuković 26/01/1828 m Lovro Barbara Radovanović 115
8365. Marijan Verić 27/01/1828 m Ðuro Đula Jarić 117
8366. Barbara Verić 28/01/1828 ž Ðuro Đula Jarić 171 Zurkini
8367. Blaž Gregorović 29/01/1828 m Gabra Aga Matić 228
8368. Blaž Petričević 31/01/1828 m nezakonito Janja Petričević 213 Blažićevi
8369. Marija Petričević 01/02/1828 ž Blaž Barbara Stojanović 150
8370. Lazar Đaković 04/02/1828 m Mato Ruža Vuković 85
8371. Kata Kopić 05/02/1828 ž Ivan Manda Gregorović 295
8372. Pola Čivić 06/02/1828 ž Antun Manda Knežević 157
8373. Stana Gregorović 06/02/1828 ž Luka Marija Babić 49
8374. Đuro Stivaničević 06/02/1828 m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
8375. Marija Katušić 07/02/1828 ž Vinko Ana Stivaničević 89 Bajkanovi
8376. Pavao Kedačić 08/02/1828 m Luka Barbara Kopić 1
8377. Barbara Stojanović 12/02/1828 ž Adam Aga Čivić 259 Pavini
8378. Mato Matić 14/02/1828 m Ðuro Ana Kedačić 38
8379. Mato Kopić 16/02/1828 m Božo Terezija Delić 42
8380. Mato Knežević 21/02/1828 m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
8381. Adam Kopić 21/02/1828 m Pavo Đula Štivić 211
8382. Franca Vuković 27/02/1828 ž Marijan Pola Turszuno 133 Grgičini
8383. Kata Gregorović 28/02/1828 ž Marko Barbara Vuković 6
8384. Pavao Stojanović 04/03/1828 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
8385. Pola Stojanović 04/03/1828 ž Toma Aga Vuković 215 Đurini
8386. Živko Kopić 14/03/1828 m Božo Marija Babić 81
8387. Eva Verić 14/03/1828 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
8388. Đuro Gregorović 22/03/1828 m Andrija Helena Kedačić 224
8389. Marija Stojanović 22/03/1828 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
8390. Mirko Stojanović 22/03/1828 m Martin Ana Krnić 215 Đurini
8391. Barbara Stivaničević 28/03/1828 ž Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
8392. Delfa Stojšić 01/04/1828 ž Antun Aga Gregorović 102 Stošića
8393. Đurđa Gregorović 08/04/1828 ž Ilija Marija Katušić 96 bibin
8394. Adalbert Babić 14/04/1828 m Ðuro Ruža Kopić 264
8395. Josip Vuković 15/04/1828 m Šimun Jozefa Krnić 191 Petrovi
8396. Pola Stojanović 16/04/1828 ž Mirko Klara Vlaović 27 Brnjakovi
8397. Rozalija Verić 20/04/1828 ž Josip Terezija Kedačić 166 Čolini
8398. Marko Verić 25/04/1828 m Antun Eva Kopić 178 Šumarovi
8399. Jakob Gregorović 28/04/1828 m Pavo Ivica Knežević 232
8400. Jakob Stojanović 29/04/1828 m Antun Lucija Čivić 256 Grgebožini