Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8301 - 8400 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Kata Stojanović 1827. ž Petar Marija Kutuzović 189
Marija Dorbolo 1827. ž Ivan Kata Čivić 279
Marija Lešić 1827. ž Marko Ana Lučić 140
Vinko Lešić 1827. m Ðuro Viktorija Lukanović 250 Vračevi
Bara Vuković 1827. ž Josip Uršula Gregorović 9 Kuzmanićevi
Matija Stivaničević 1827. ž Adam Manda Gregorović 47 Anđini
Đula Kopić 1827. ž Stjepan Delfa Gregorović 243
Mato Kopić 1827. m Ivan Manda Kedačić 195
Ivan Verić 1827. m Marko Pola 217 Ivančevi
Manda Katušić 1827. ž Antun Franca Knežević 89 bajkanovi
Matija Gregorović 1827. ž Ivan Marija Katušić 63
Matija Stojanović 1827. ž Andrija Kata Knežević 205 andrini
Franca Čivić 1827. ž Šimun Bara Gregorović 159
Mijo Lešić 1827. m Pavao Terezija Stojanović 26
Marta Čivić 1827. ž Marijan Franca Verić 158 Rusovi
Stana Babić 1827. ž Šimun Marica Stojanović 264
Franjo Miller 1827. m Martin Marija Mandić 297
Franca Terzić 1827. ž Ðuro Bara Verić 169
Ruža Vuković 1827. ž Pavao Matijka Babić 199 Davidovi
Janja Kopić 1827. ž Sofija Gregorović 211 baninovi
Marija Lešić 1827. ž Mato Marta Kedačić 20 Adnađevi
Šimun Lešić 1827. m Ðuro Aga Matić 25 Lovrićevi
Đuro Gregorović 1827. m Antun Terezija Čivić 43 Matini
Franca Verić 1827. ž Antun Manda Knežević 166 čolini
Imra Lešić 1827. m Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
Janja Knežević 1827. ž Stjepan Terezija 248
Ivan Stojanović 1827. m Mato Marija Stivaničević 204 Andrićevi
Kata Kedačić 1827. ž Antun Marija Gregorović 208 Drcini
Imra Stivaničević 1827. m Antun Manda Verić 47 Anđini
Bara Knežević 1827. ž Franjo Kata Trepšić 262 adamčićevi
Kata Stojanović 1827. ž Leopold Pola Vuković 152 Pavini
Kata Knežević 1827. ž Ivan Đula Verić 93
Stana Gregorović 1827. ž Vinko Terezija Katušić 95
Andrija Vuković 1827. m Ivan Terezija Knežević 137
Kata Ilišević 1827. ž Aga Thill 139 Gluvakovi
Aga Vlaović 1827. ž Blaž Marija Lešić 198
Marko Lešić 1827. m Kuzma Ruža Vuković 26
Andrija Babić 1827. m Kuzma Ana Knežević 94
Andrija Štivić 1827. m Luka Ivica Ilišević 280
Andrija Gregorović 1827. m Bartol Franca Babić 49
Bara Vlaović 1827. ž Stanko Đula Kopić 198
Lucija Babić 1827. ž Dominik Marta Knežević 176 Brdarovi
Nikola Vuković 1827. m Ivan Sofija Petričević 12 Čepretići
Nikola Biuklić 1827. m Martin Franca Gregorović 106
Adam Stojanović 1827. m Martin Terezija Gregorović 153 Kundrini
Manda Vuković 1827. ž Martin Ana Kedačić 10 Klecini
Marija Stojanović 1827. ž Mato Anka Vuković 142 Domini
Manda Čivić 1828. ž Nikola Franca 124 Puzini
Terezija Babić 1828. ž Alojzije Eufemija Knežević 177 Pulini
Janja Kopić 1828. ž Ivan Kata Gregorović 244
Antun Krnić 1828. m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
Antun Stojanović 1828. m Luka Franca Galović 204 Andrićevi
Mato Štivić 1828. m Marijan Kata Kopić 122 Zečevi
Aga Lešić 1828. ž Antun Jozija Babić 107
Marijan Stivaničević 1828. m Jakob Franca Čivić 47 Anđini
Antun Vuković 1828. m Lovro Bara Radovanović 115
Marijan Verić 1828. m Ðuro Đula Jarić 171 Zurkini
Bara Verić 1828. ž Ðuro Đula Jarić 171 Zurkini
Blaž Gregorović 1828. m Gabro Aga Matić 228 štukarovi
Blaž Petričević 1828. m Nezakonito Janja Petričević 213 Blažićevi
Marija Petričević 1828. ž Blaž Bara Stojanović 150
Lazar Đaković 1828. m Mato Ruža Vuković 75
Kata Kopić 1828. ž Ivan Manda Gregorović 295
Pola Čivić 1828. ž Antun Manda Knežević 157
Stana Gregorović 1828. ž Luka Marija Babić 49
Đuro Stivaničević 1828. m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
Marija Katušić 1828. ž Vinko Ana Stivaničević 89 Bajkanovi
Pavao Kedačić 1828. m Luka Bara Kopić 1
Bara Stojanović 1828. ž Adam Aga Čivić 259 Pavini
Mato Matić 1828. m Ðuro Ana Kedačić 38
Mato Kopić 1828. m Božo Terezija Delić 42
Mato Knežević 1828. m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
Adam Kopić 1828. m Pavao Đula Štivić 211 baninovi
Franca Vuković 1828. ž Marijan Pola Turszuno 133 Grgičini
Kata Gregorović 1828. ž Marko Bara Vuković 6
Pavao Stojanović 1828. m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
Pola Stojanović 1828. ž Tomo Aga Vuković 215 Đurini
Živko Kopić 1828. m Božo Marija Babić 81
Eva Verić 1828. ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
Đuro Gregorović 1828. m Andrija Helena Kedačić 224
Marija Stojanović 1828. ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
Imra Stojanović 1828. m Martin Ana Krnić 215 Đurini
Bara Stivaničević 1828. ž Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
Delfa Stojšić 1828. ž Antun Aga Gregorović 102 Stošića
Đurđa Gregorović 1828. ž Ilija Marija Katušić 96 bibini
Adalbert Babić 1828. m Ðuro Ruža Kopić 264
Josip Vuković 1828. m Šimun Jozija Krnić 191 Petrovi
Pola Stojanović 1828. ž Imra Klara Vlaović 27 Brnjakovi
Ruža Verić 1828. ž Josip Terezija Kedačić 166 Čolini
Marko Verić 1828. m Antun Eva Kopić 178 Šumarovi
Jakob Gregorović 1828. m Pavao Ivica Knežević 232
Jakob Stojanović 1828. m Antun Lucija Čivić 256 Grgebožini
Franca Gregorović 1828. ž Mato Marta Kopić 246 kurtini
Antun Verić 1828. m Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
Ana Katušić 1828. ž Marijan Bara Babić 241 katušića
Ivan Vuković 1828. m Luka Marija Knežević 253 Marinovi
Ivan Kopić 1828. m Lovro Kola Čivić 218 Dudini
Adam Stojšić 1828. m Lovro Manda Lučić 102 Stošića
Ceca Vuković 1828. ž Marijan Sibila Čivić 17
Ivica Stojanović 1828. ž Stanko Manda Stojšić 259 Pavini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge