Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 8401 - 8500 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8401. Franca Gregorović 02/05/1828 n Mato Marta Kopić 246
8402. Antun Verić 02/05/1828 m Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
8403. Ana Katušić 03/05/1828 ž Marijan Barbara Babić 241
8404. Ivan Vuković 15/05/1828 m Luka Marija Knežević 253 Marinovi
8405. Ivan Kopić 16/05/1828 m Lovro Kola Čivić 218 Dudin
8406. Petar Milošević 18/05/1828 m Ðuro Franca Lučić 61 Kovačevi
8407. Adam Stojšić 02/06/1828 m Lovro Manda Lučić 102 Stošića
8408. Cecilija Vuković 09/06/1828 ž Marijan Sibila Čivić 17
8409. Ivica Stojanović 11/06/1828 ž Stanko Manda Stojšić 259 Pavini
8410. Ivica Vlaović 11/06/1828 ž Ðuro Ana Katušić 99
8411. Kata Čivić 12/06/1828 ž Jakob Kristina Stojanović 157
8412. Kata Knežević 14/06/1828 ž Marinao Đula Delić 193 Baninovi
8413. Manda Štivić 20/06/1828 ž Albert Marija Kopić 121
8414. Barbara Matić 21/06/1828 ž Petar Terezija Stivaničević 95
8415. Ivan Petričević 24/06/1828 m Antun Klara Stojanović 149
8416. Petar Vuković 28/06/1828 m Žaverije Pola 11 Bubanovi
8417. Ilija Vuković 02/07/1828 m Luka Eva Čivić 128
8418. Ivan Babić 03/07/1828 m Luka Ana Stojanović 94
8419. Dominika Verić 03/07/1828 ž Ferdo Kata Knežević 178 Šumarovi
8420. Đuro Vuković 06/07/1828 m Ðuro Barbara Milošević 7
8421. Ivica Katušić 08/07/1828 ž Ðuro Helena Korpanović 29 Rvatovi
8422. Manda Ilišević 10/07/1828 ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
8423. Ana Krnić 17/07/1828 ž Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
8424. Rozalija Babić 20/07/1828 ž Adam Terezija Čivić 53
8425. Jakob Kopić 22/07/1828 m Marko Marija Babić 219 Rokića
8426. Ana Gregorović 24/07/1828 ž Ðuro Barbara Katušić 63
8427. Jakob Knežević 25/07/1828 m Martin Ana Stojanović 73
8428. Ana Petričević 26/07/1828 ž Josip Terezija Čivić 149
8429. Andrija Šokčević 26/07/1828 m Mato Kata Gregorović 57
8430. Cecilija Kopić 27/07/1828 ž Ivan Kata 82 Pranjini
8431. Lovro Mišković 29/07/1828 m Šimun Kata 117
8432. Mijo Vuković 31/07/1828 m Gašpar Aga Bačić 110
8433. Marija Gregorović 04/08/1828 ž Antun Ruža Kopić 228
8434. Lovro Matić 08/08/1828 m Nikola Eva Biuklić 46
8435. Lovro Lešić 09/08/1828 m Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
8436. Matilda Bošnjak 17/08/1828 ž Ðuro Marija Čilašić 290
8437. Bartol Lešić 17/08/1828 m Stjepan Marta Čivić 26
8438. Roko Stivaničević 17/08/1828 m Martin Janja Verić 47 Anđini
8439. Ivica Vuković 17/08/1828 ž Lazar Pola Čivić 254
8440. Sofija Vuković 18/08/1828 ž Antun Marija Kedačić 111 Bubanovi
8441. Stjepan Kovačević 20/08/1828 m Žaverije Matija Babić 88 Kovačevi
8442. Rozalia Knežević 25/08/1828 ž Andrija Janja Lovroć 65
8443. Ivan Vuković 31/08/1828 m Stjepan Marija Rakitić 255
8444. Stana Babić 01/09/1828 ž Luka Matija 179 Orozovi
8445. Stjepan Lešić 01/09/1828 m Martin Lukra 239
8446. Marija Vuković 01/09/1828 ž Albert Manda Mišković 191
8447. Ivan Vuković 03/09/1828 m Pavo Terezija Stojanović 109 Davidovi
8448. Manda Knežević 04/09/1828 ž Josip Kata Kopić 67
8449. Vinko Knežević 05/09/1828 m Antun Franca Verić 160 Stankovi
8450. Marija Čivić 07/09/1828 ž Augustin Ruža Knežević 159
8451. Antun Milošević 07/09/1828 m Mato Eva Lučić 73
8452. Mijo Šokčević 14/09/1828 m Stanko Marija Verić 57
8453. Manda Đaković 15/09/1828 ž Šimun Marta Kopić 64 Lukića
8454. Andrija Čivić 17/09/1828 m Mato Manda Babić 34 Šakini
8455. Marko Matić 17/09/1828 m Toma Kata Babić 234
8456. Lucija Gregorović 25/09/1828 ž Luka Terezija Kopić 95
8457. Mijo Lešić 26/09/1828 m Martin Manda Čivić 220 Ružića
8458. Mato Kopić 27/09/1828 m Šimun Aga Knežević 243
8459. Franjo Kopić 02/10/1828 m Luka Delfa Štivić 243
8460. Franjo Kopić 03/10/1828 m Marko Terezija Babić 181 Župarini
8461. Barbara Kopić 03/10/1828 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
8462. Franjo Babić 04/10/1828 m Bartol Kola Kopić 62 Markovi
8463. Manda Lućić 06/10/1828 ž Pavo Kata Vuković 109 Davidovi
8464. Rozalia Stivaničević 06/10/1828 ž Josip Marija Verić 47 Anđini
8465. Eva Čivić 07/10/1828 ž Mato Manda Stojanović 261
8466. Barbara Stojanović 09/10/1828 ž Gašpar Ivica Čivić 203 Andrijaševi
8467. Lucija Štivić 11/10/1828 ž Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
8468. Luka Kopić 16/10/1828 m Mijo Đula 82 Pranjini
8469. Marija Vuković 17/10/1828 ž Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
8470. Stana Čivić 18/10/1828 ž Valentin Eva Vuković 151 Mijaljevi
8471. Kata Gregorović 27/10/1828 ž Ivan Marija Vuković 45
8472. Šimun Kopić 27/10/1828 m Mato Terezija Vlaović 54
8473. Šimun Matić 27/10/1828 m Antun Marija Stojanović 36
8474. Ana Verić 30/10/1828 ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
8475. Pavao Verić 01/11/1828 m Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
8476. Kata Babić 03/11/1828 ž Ðuro Ivica Matić 94
8477. Barbara Knežević 05/11/1828 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
8478. Marta Stivaničević 05/11/1828 ž Antun Franca Babić 51 Jozići
8479. Martin Milošević 06/11/1828 m Luka Barbara Rakitić 20 Adnađev
8480. Cecilija Verić 07/11/1828 ž Mato Kata Perget 257
8481. Kata Krnić 08/11/1828 ž Jakob Aga Stojanović 148
8482. Barbara Babić 09/11/1828 ž Bono Marija 53
8483. Martin Gregorović 09/11/1828 m Marijan Aga Čivić 95
8484. Stjepan Šokčević 09/11/1828 m Ivan Ana Babić 300
8485. Ana Knežević 18/11/1828 ž Šimun Ruža Kopić 67
8486. Barbara Babić 21/11/1828 ž Blaž Marija Gregorović 55
8487. Barbara Milošević 30/11/1828 ž Mato Ivica Kadić 114
8488. Franjo Verić 30/11/1828 m Mato Aga Babić 167 Ivančevi
8489. Lucija Gregorović 07/12/1828 ž Toma Kata Stivaničević 39
8490. Toma Kutuzović 13/12/1828 m Petar Marija 189
8491. Toma Stivaničević 15/12/1828 m Toma Aga Babić 57
8492. Toma Katušić 16/12/1828 m Ilija Marija Babić 66
8493. Marija Sklivić 22/12/1828 ž Luka Ivica Ilišević 280
8494. Stjepan Gregorović 26/12/1828 m Gabra Aga Matić 228
8495. Toma Kopić 28/12/1828 m Franjo Barbara Stojšić 42
8496. Stjepan Stivaničević 29/12/1828 m Antun Manda Verić 47 Anđini
8497. Martina Kopić 31/12/1828 ž Ignjacije Marija Filipović 192
8498. Rozalija Kedačić 02/01/1829 ž Ðuro Veronika Biuklić 13
8499. Ana Kotorac 02/01/1829 ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
8500. Živko Vuković 02/01/1829 m Mato Đula Vuković 133 Grgičini