Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8401 - 8500 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Ivica Vlaović 1828. ž Ðuro Ana Katušić 99
Kata Čivić 1828. ž Jakob Kristina Stojanović 157
Kata Knežević 1828. ž Marijan Đula Delić 193
Manda Štivić 1828. ž Adalbert Marija Kopić 121
Bara Matić 1828. ž Petar Terezija Stivaničević 35 Matića
Ivan Petričević 1828. m Antun Klara Stojanović 149
Petar Vuković 1828. m Žaverije Pola 11 Bubanovi
Ilija Vuković 1828. m Luka Eva Čivić 128
Ivan Babić 1828. m Luka Ana Stojanović 94
Dominika Verić 1828. ž Ferdo Kata Knežević 178 Šumarovi
Đuro Vuković 1828. m Ðuro Bara Milošević 7 klecini
Ivica Katušić 1828. ž Ðuro Helena Korpanović 29 Rvatovi
Manda Ilišević 1828. ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
Ana Krnić 1828. ž Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
Ruža Babić 1828. ž Adam Terezija Čivić 53 petrića
Jakob Kopić 1828. m Marko Marija Babić 219 Rokići
Ana Gregorović 1828. ž Ðuro Bara Katušić 63
Jakob Knežević 1828. m Martin Ana Stojanović 73
Ana Petričević 1828. ž Josip Terezija Čivić 149
Andrija Šokčević 1828. m Mato Kata Gregorović 57
Ceca Kopić 1828. ž Ivan Kata 82 Pranjini
Lovro Mišković 1828. m Šimun Kata 117
Mijo Vuković 1828. m Gašpar Aga Bačić 110
Marija Gregorović 1828. ž Antun Ruža Kopić 228 štukarovi
Lovro Matić 1828. m Nikola Eva Biuklić 46
Lovro Lešić 1828. m Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
Matilda Bošnjak 1828. ž Ðuro Marija Čilašić 290
Bartol Lešić 1828. m Stjepan Marta Čivić 26
Roko Stivaničević 1828. m Martin Janja Verić 47 Anđini
Ivica Vuković 1828. ž Lazar Pola Čivić 254
Sofija Vuković 1828. ž Antun Marija Kedačić 111 Bubanovi
Stjepan Kovačević 1828. m Žaverije Matijka Babić 88 Kovačevi
Ruža Knežević 1828. ž Andrija Janja Lovroć 65
Ivan Vuković 1828. m Stjepan Marija Rakitić 255
Stana Babić 1828. ž Luka Matijka 179 Orozovi
Stjepan Lešić 1828. m Martin Lukra 239 Lovrićevi
Marija Vuković 1828. ž Adalbert Manda Mišković 191 Petrovi
Ivan Vuković 1828. m Pavao Terezija Stojanović 109 Davidovi
Manda Knežević 1828. ž Josip Kata Kopić 67 todorovi
Vinko Knežević 1828. m Antun Franca Verić 160 Stankovi
Marija Čivić 1828. ž Augustin Ruža Knežević 159
Mijo Šokčević 1828. m Stanko Marija Verić 57
Manda Đaković 1828. ž Šimun Marta Kopić 64 Lukića
Andrija Čivić 1828. m Mato Manda Babić 34 Šakini
Marko Matić 1828. m Tomo Kata Babić 234 Drozdovi
Lucija Gregorović 1828. ž Luka Terezija Kopić 95
Mijo Lešić 1828. m Martin Manda Čivić 220 Ružići
Mato Kopić 1828. m Šimun Aga Knežević 243
Franjo Kopić 1828. m Luka Delfa Štivić 243
Franjo Kopić 1828. m Marko Terezija Babić 181 Župarini
Bara Kopić 1828. ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
Franjo Babić 1828. m Bartol Kola Kopić 62 Markovi
Manda Lučić 1828. ž Pavao Kata Vuković 108 brdarića
Ruža Stivaničević 1828. ž Josip Marija Verić 47 Anđini
Eva Čivić 1828. ž Mato Manda Stojanović 261
Bara Stojanović 1828. ž Gašpar Ivica Čivić 203 Andrijaševi
Lucija Štivić 1828. ž Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
Luka Kopić 1828. m Mijo Đula 82 Pranjini
Marija Vuković 1828. ž Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
Stana Čivić 1828. ž Valentin Eva Vuković 151 Mijaljevi
Kata Gregorović 1828. ž Ivan Marija Vuković 45
Šimun Kopić 1828. m Mato Terezija Vlaović 54
Šimun Matić 1828. m Antun Marija Stojanović 36
Ana Verić 1828. ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
Pavao Verić 1828. m Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
Kata Babić 1828. ž Ðuro Ivica Matić 94
Bara Knežević 1828. ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
Marta Stivaničević 1828. ž Antun Franca Babić 51 Jozići
Ceca Verić 1828. ž Mato Kata Perget 217 Ivančevi
Kata Krnić 1828. ž Jakob Aga Stojanović 148
Bara Babić 1828. ž Bono Marija 53 petrića
Martin Gregorović 1828. m Marijan Aga Čivić 95
Stjepan Šokčević 1828. m Ivan Ana Babić 300
Ana Knežević 1828. ž Šimun Ruža Kopić 67 todorovi
Bara Babić 1828. ž Blaž Marija Gregorović 55
Bara Milošević 1828. ž Mato Ivica Kadić 114
Franjo Verić 1828. m Mato Aga Babić 167 Ivančevi
Lucija Gregorović 1828. ž Tomo Kata Stivaničević 39
Toma Kutuzović 1828. m Petar Marija 189
Toma Stivaničević 1828. m Tomo Aga Babić 57
Toma Katušić 1828. m Ilija Marija Babić 66
Marija Štivić 1828. ž Luka Ivica Ilišević 280
Stjepan Gregorović 1828. m Gabro Aga Matić 228 štukarovi
Toma Kopić 1828. m Franjo Bara Stojšić 42
Stjepan Stivaničević 1828. m Antun Manda Verić 47 Anđini
Martinka Kopić 1828. ž Ignacije Marija Filipović 192
Ruža Kedačić 1829. ž Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
Ana Kotorac 1829. ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
Živko Vuković 1829. m Mato Đula Vuković 133 Grgičini
David Kopić 1829. m Stjepan Manda Kedačić 192
Aga Stojanović 1829. ž Augustin Bara Kopić 131
Antun Gregorović 1829. m Roko Marta Petričević 39
Franjo Gregorović 1829. m Roko Marta Petričević 39
Manda Lešić 1829. ž Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
Jakob Vuković 1829. m Ðuro Bara Gregorović 191 Petrovi
Fabijan Mišković 1829. m Ivan Đula Lešić 117
Marija Čivić 1829. ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
Marija Gregorović 1829. ž Ðuro Stana Kopić 246 kurtini
Marijan Babić 1829. m Luka Bara Lešić 177 Pulini
Aga Vuković 1829. ž Stanko Ana Matić 132 Zebini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge