Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8401 - 8500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8401. Antun Verić 02/05/1828 m Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
8402. Ana Katušić 03/05/1828 ž Marijan Barbara Babić 241
8403. Ivan Vuković 15/05/1828 m Luka Marija Knežević 253 Marinovi
8404. Ivan Kopić 16/05/1828 m Lovro Kola Čivić 218 Dudini
8405. Petar Milošević 18/05/1828 m Ðuro Franca Lučić 61 Kovačevi
8406. Adam Stojšić 02/06/1828 m Lovro Manda Lučić 102 Stošića
8407. Cecilija Vuković 09/06/1828 ž Marijan Sibila Čivić 17
8408. Ivica Stojanović 11/06/1828 ž Stanko Manda Stojšić 259 Pavini
8409. Ivica Vlaović 11/06/1828 ž Ðuro Ana Katušić 99
8410. Kata Čivić 12/06/1828 ž Jakob Kristina Stojanović 157
8411. Kata Knežević 14/06/1828 ž Marinao Đula Delić 193 Baninovi
8412. Manda Štivić 20/06/1828 ž Albert Marija Kopić 121
8413. Barbara Matić 21/06/1828 ž Petar Terezija Stivaničević 95
8414. Ivan Petričević 24/06/1828 m Antun Klara Stojanović 149
8415. Petar Vuković 28/06/1828 m Žaverije Pola 11 Bubanovi
8416. Ilija Vuković 02/07/1828 m Luka Eva Čivić 128
8417. Ivan Babić 03/07/1828 m Luka Ana Stojanović 94
8418. Dominika Verić 03/07/1828 ž Ferdo Kata Knežević 178 Šumarovi
8419. Đuro Vuković 06/07/1828 m Ðuro Barbara Milošević 7
8420. Ivica Katušić 08/07/1828 ž Ðuro Helena Korpanović 29 Rvatovi
8421. Manda Ilišević 10/07/1828 ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
8422. Ana Krnić 17/07/1828 ž Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
8423. Rozalija Babić 20/07/1828 ž Adam Terezija Čivić 53
8424. Jakob Kopić 22/07/1828 m Marko Marija Babić 219 Rokića
8425. Ana Gregorović 24/07/1828 ž Ðuro Barbara Katušić 63
8426. Jakob Knežević 25/07/1828 m Martin Ana Stojanović 73
8427. Ana Petričević 26/07/1828 ž Josip Terezija Čivić 149
8428. Andrija Šokčević 26/07/1828 m Mato Kata Gregorović 57
8429. Cecilija Kopić 27/07/1828 ž Ivan Kata 82 Pranjini
8430. Lovro Mišković 29/07/1828 m Šimun Kata 117
8431. Mijo Vuković 31/07/1828 m Gašpar Aga Bačić 110
8432. Marija Gregorović 04/08/1828 ž Antun Ruža Kopić 228
8433. Lovro Matić 08/08/1828 m Nikola Eva Biuklić 46
8434. Lovro Lešić 09/08/1828 m Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
8435. Matilda Bošnjak 17/08/1828 ž Ðuro Marija Čilašić 290
8436. Bartol Lešić 17/08/1828 m Stjepan Marta Čivić 26
8437. Roko Stivaničević 17/08/1828 m Martin Janja Verić 47 Anđini
8438. Ivica Vuković 17/08/1828 ž Lazar Pola Čivić 254
8439. Sofija Vuković 18/08/1828 ž Antun Marija Kedačić 111 Bubanovi
8440. Stjepan Kovačević 20/08/1828 m Žaverije Matija Babić 88 Kovačevi
8441. Rozalia Knežević 25/08/1828 ž Andrija Janja Lovroć 65
8442. Ivan Vuković 31/08/1828 m Stjepan Marija Rakitić 255
8443. Stana Babić 01/09/1828 ž Luka Matija 179 Orozovi
8444. Stjepan Lešić 01/09/1828 m Martin Lukra 239
8445. Marija Vuković 01/09/1828 ž Albert Manda Mišković 191 Petrovi
8446. Ivan Vuković 03/09/1828 m Pavo Terezija Stojanović 109 Davidovi
8447. Manda Knežević 04/09/1828 ž Josip Kata Kopić 67
8448. Vinko Knežević 05/09/1828 m Antun Franca Verić 160 Stankovi
8449. Marija Čivić 07/09/1828 ž Augustin Ruža Knežević 159
8450. Antun Milošević 07/09/1828 m Mato Eva Lučić 73
8451. Mijo Šokčević 14/09/1828 m Stanko Marija Verić 57
8452. Manda Đaković 15/09/1828 ž Šimun Marta Kopić 64 Lukića
8453. Andrija Čivić 17/09/1828 m Mato Manda Babić 34 Šakini
8454. Marko Matić 17/09/1828 m Toma Kata Babić 234
8455. Lucija Gregorović 25/09/1828 ž Luka Terezija Kopić 95
8456. Mijo Lešić 26/09/1828 m Martin Manda Čivić 220 Ružića
8457. Mato Kopić 27/09/1828 m Šimun Aga Knežević 243
8458. Franjo Kopić 02/10/1828 m Luka Delfa Štivić 243
8459. Franjo Kopić 03/10/1828 m Marko Terezija Babić 181 Župarini
8460. Barbara Kopić 03/10/1828 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
8461. Franjo Babić 04/10/1828 m Bartol Kola Kopić 62 Markovi
8462. Manda Lućić 06/10/1828 ž Pavo Kata Vuković 109 Davidovi
8463. Rozalia Stivaničević 06/10/1828 ž Josip Marija Verić 47 Anđini
8464. Eva Čivić 07/10/1828 ž Mato Manda Stojanović 261
8465. Barbara Stojanović 09/10/1828 ž Gašpar Ivica Čivić 203 Andrijaševi
8466. Lucija Štivić 11/10/1828 ž Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
8467. Luka Kopić 16/10/1828 m Mijo Đula 82 Pranjini
8468. Marija Vuković 17/10/1828 ž Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
8469. Stana Čivić 18/10/1828 ž Valentin Eva Vuković 151 Mijaljevi
8470. Kata Gregorović 27/10/1828 ž Ivan Marija Vuković 45
8471. Šimun Kopić 27/10/1828 m Mato Terezija Vlaović 54
8472. Šimun Matić 27/10/1828 m Antun Marija Stojanović 36
8473. Ana Verić 30/10/1828 ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
8474. Pavao Verić 01/11/1828 m Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
8475. Kata Babić 03/11/1828 ž Ðuro Ivica Matić 94
8476. Barbara Knežević 05/11/1828 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
8477. Marta Stivaničević 05/11/1828 ž Antun Franca Babić 51 Jozići
8478. Martin Milošević 06/11/1828 m Luka Barbara Rakitić 20 Adnađev
8479. Cecilija Verić 07/11/1828 ž Mato Kata Perget 257
8480. Kata Krnić 08/11/1828 ž Jakob Aga Stojanović 148
8481. Barbara Babić 09/11/1828 ž Bono Marija 53
8482. Martin Gregorović 09/11/1828 m Marijan Aga Čivić 95
8483. Stjepan Šokčević 09/11/1828 m Ivan Ana Babić 300
8484. Ana Knežević 18/11/1828 ž Šimun Ruža Kopić 67
8485. Barbara Babić 21/11/1828 ž Blaž Marija Gregorović 55
8486. Barbara Milošević 30/11/1828 ž Mato Ivica Kadić 114
8487. Franjo Verić 30/11/1828 m Mato Aga Babić 167 Ivančevi
8488. Lucija Gregorović 07/12/1828 ž Toma Kata Stivaničević 39
8489. Toma Kutuzović 13/12/1828 m Petar Marija 189
8490. Toma Stivaničević 15/12/1828 m Toma Aga Babić 57
8491. Toma Katušić 16/12/1828 m Ilija Marija Babić 66
8492. Marija Sklivić 22/12/1828 ž Luka Ivica Ilišević 280
8493. Stjepan Gregorović 26/12/1828 m Gabra Aga Matić 228
8494. Toma Kopić 28/12/1828 m Franjo Barbara Stojšić 42
8495. Stjepan Stivaničević 29/12/1828 m Antun Manda Verić 47 Anđini
8496. Martina Kopić 31/12/1828 ž Ignjacije Marija Filipović 192
8497. Rozalija Kedačić 02/01/1829 ž Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
8498. Ana Kotorac 02/01/1829 ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
8499. Živko Vuković 02/01/1829 m Mato Đula Vuković 133 Grgičini
8500. David Kopić 04/01/1829 m Stjepan Manda Kedačić 192