Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8501 - 8600 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Aga Stojanović 1829. ž Ðuro Stana Varzić 141
Pola Verić 1829. ž Tomo Ivica Gregorović 178 Šumarovi
Antun Babić 1829. m Marijan Terezija Petričević 179 Orozovi
Manda Vuković 1829. ž Ivan Lucija Petričević 19 Marčićevi
Mato Vuković 1829. m Marko Kata 10 klecini
Josip Kopić 1829. m Bartol Franca Babić 195
Josip Lešić 1829. m Stanko Ana 20 Adnađevi
Đuro Štivić 1829. m Marijan Kata Kopić 122 Zečevi
Josip Knežević 1829. m Antun Eufemija Čivić 262 adamčićevi
Đuro Stojanović 1829. m Augustin Marija Verić 23
Kata Gregorović 1829. ž Antun Ana Vuković 43 Matini
Josip Kopić 1829. m Luka Manda Kopić 80
Gabra Stivaničević 1829. m Josip Ana Kopić 75
Marko Matić 1829. m Ivan Stana Čivić 46
Marija Vuković 1829. ž Martin Terezija Štivić 112
Ilija Kopić 1829. m Josip Veronika Vincetić 244
Marija Kopić 1829. ž Žaverije Ana Babić 192
Mijo Stojanović 1829. m Adam Đula 145 Alepovi
Marko Biuklić 1829. m Martin Franca Gregorović 106
Adalbert Babić 1829. m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
Stjepan Gregorović 1829. m Stjepan Ana Kopić 231
Franjo Stojanović 1829. m Josip Đurđa Krnić 152 Pavini
Đuro Vuković 1829. m Ivan Terezija Knežević 137
Đuro Čivić 1829. Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
Đuro Đaković 1829. Ivan Terezija Knežević 76
Đula Vuković 1829. Martin Stana Vuković 128
Manda Gregorović 1829. Ilija Eufemija Kedačić 226
Jakob Kedačić 1829. Vinko Terezija Kopić 3
Bara Štivić 1829. Lovro Aga Stojanović 121
Jakob Štivić 1829. m Lovro Aga Stojanović 121
Fema Vlaović 1829. Franjo Marija Stivaničević 99
Jakob Kopić 1829. m Marko Matilda Gregorović 78 Pulini
Jakob Petričević 1829. m Blaž Bara Stojanović 213 Blažićevi
Kata Petričević 1829. ž Imra Aga Kedačić 120
Marko Vuković 1829. m Ðuro Bara Čivić 199 Davidovi
Ruža Vuković 1829. ž Jakob Ivica Milošević 127 Lazini
Đuro Bačić 1829. m Tomo Kata Vuković 28
Ivan Knežević 1829. m Bartol Pola 162 Matokovi
Antun Vuković 1829. m Marijan Pola Thurson 133 Grgičini
Franca Lešić 1829. ž Mato Marta Kedačić 20 Adnađevi
Mijo Štivić 1829. m Ðuro Ruža Vuković 252
Franjo Štivić 1829. m Martin Bara Mihić 121
Antun Milošević 1829. m Lovro Ana Ðaković 114
Marijan Knežević 1829. m Ilija Kata Stojanović 160 Stankovi
Ana Stivaničević 1829. ž Filip Kola Kopić 47 Anđini
Ivan Lučić 1829. m Luka Marija Vuković 108 brdarića
Bara Gregorović 1829. ž Ivan Pola Delić 43 Matini
Pola Kedačić 1829. ž Adam Bara Vuković 1
Petar Matić 1829. m Ilija Kata Čivić 36
Petar Petričević 1829. m Stanko Ruža Verić 210
Stana Gregorović 1829. ž Nikola Franca Krnić 44
Kata Knežević 1829. ž Marijan Eva Verić 248
Ilija Babić 1829. m Šimun Jozija 269 Joseilini
Ana Vuković 1829. ž Antun Marija Štivić 112
Ivan Čivić 1829. m Antun Ana Lešić 222
Marija Kopić 1829. ž Josip Ruža Verić 209 Marijančevi
Marija Knežević 1829. ž Ignacije Terezija Kedačić 292
Ana Vuković 1829. ž Ðuro Manda Kopić 191 Petrovi
Marija Čivić 1829. ž Gabro Marta Gregorović 31 pridragovi
Ana Knežević 1829. ž Ivan Manda Verić 175 Mačkovi
Mijo Verić 1829. m Adalbert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
Lovro Verić 1829. m Šimun Kata Babić 174 Šmitovi
Lovro Vlaović 1829. m Blaž Marija Lešić 198
Marija Vuković 1829. ž Bartol Ruža Berkić 15 Klecini
Ignjacije Lešić 1829. m Filip Eva Martinović 220 Ružići
Mijo Kopić 1829. m Gabro Kata Gregorović 209 Marijančevi
Toma Babić 1829. m Mato Eva Verić 177 Pulini
Lovro Knežević 1829. m Marijan Manda Vuković 266
Marija Kopić 1829. ž Vinko Bara 54
Delfa Ilišević 1829. ž Karlo Klara Vuković 140
Lovro Knežević 1829. m Ðuro Manda Kopić 292
Stanko Stojanović 1829. m Antun Bara Lešić 27 Brnjakovi
Mato Stojanović 1829. m Roko Manda Stivaničević 163 Filini
Stjepan Kopić 1829. m Ilija Jozija 209 Marijančevi
Stjepan Krnić 1829. m Mato Ana Vuković 21 Marušini
Ana Kopić 1829. ž Ðuro Aga Babić 288 Ivandulini
Bartol Babić 1829. m Ðuro Ruža Kopić 264
Bartol Kaić 1829. m Mato Lucija Kutuzović 291
Ivica Stojanović 1829. ž Martin Đurđa Krnić 23
Ana Gregorović 1829. ž Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
Bartol Verić 1829. m Marko Pola 217 ivančevi
Ivan Ilišević 1829. m Stanko Aga Thill 139 Gluvakovi
Manda Bačić 1829. ž Petar Kata Mušić 6
Ruža Stojanović 1829. ž Tomo Đurđa Ilišević 289 filini
Kata Vuković 1829. ž Adalbert Dominika Kedačić 19 Marčićevi
Ivan Gregorović 1829. m Mijo Pola Katušić 231
Anastazija Kopić 1829. ž Marko Manda Gregorović 288 Ivandulini
Mato Vuković 1829. m Šimun Kata Verić 113 Davidovi
Ceca Vlaović 1829. ž Stanko Đula Kopić 198
Mijo Vuković 1829. m Antun Đurđa Babić 202
Marija Stojanović 1829. ž Luka Anka Vuković 152 Pavini
Mato Verić 1829. m Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
Mato Gregorović 1829. m Antun Ruža Kopić 228 štukarovi
Matija Stojanović 1829. ž Andrija Sofija Lučić 27 Brnjakovi
Mijo Katušić 1829. m Žaverije Kata Babić 242 katušića
Manda Gregorović 1829. ž Martin Marta Vuković 6
Franjo Kopić 1829. m Martin Kata Gregorović 192
Bara Lešić 1829. ž Marko Eva Matić 5 Leškovi
Franjo Đaković 1829. m Mato Ruža Vuković 75
Eva Knežević 1829. ž Josip Marta Gregorović 175 Mačkovi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge