Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8501 - 8600 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8501. Aga Stojanović 04/01/1829 ž Augustin Barbara Kopić 131
8502. Antun Gregorović 05/01/1829 m Roko Marta Petarčević 39
8503. Franjo Gregorović 05/01/1829 m Roko Marta Petričević 39
8504. Manda Lešić 17/01/1829 ž Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
8505. Jakob Vuković 17/01/1829 m Ðuro Barbara Gregorović 195
8506. Vinko Milošević 19/01/1829 m Mato Aga Varzić 60 Frćkovi
8507. Fabijan Mišković 20/01/1829 m Ivan Đula Lešić 117
8508. Marija Čivić 24/01/1829 ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
8509. Marija Gregorović 29/01/1829 ž Ðuro Stana Kopić 246
8510. Marijan Babić 02/02/1829 m Luka Barbara Lešić 177 Pulini
8511. Aga Vuković 03/02/1829 ž Stanko Ana Matić 132 Zebini
8512. Aga Stojanović 05/02/1829 ž Ðuro Stana Varzić 141
8513. Pola Verić 09/02/1829 ž Toma Ivica Gregorović 178 Šumarovi
8514. Antun Babić 11/02/1829 m Marijan Terezija Petričević 179 Orozovi
8515. Ivan Milošević 15/02/1829 m Bono Barbara Čivić 13 pinjakovi
8516. Manda Vuković 21/02/1829 ž Ivan Lucija Petričević 19 Marčićevi
8517. Mato Vuković 21/02/1829 m Marko Kata 21 Marušini
8518. Josip Kopić 28/02/1829 m Bartol Franca Babić 195
8519. Josip Lešić 02/03/1829 m Stanko Ana 20 Adnađev
8520. Đuro Štivić 05/03/1829 m Marijan Kata Kopić 122 Zečevi
8521. Josip Knežević 06/03/1829 m Antun Fema Čivić 262 Adamčevići
8522. Đuro Stojanović 07/03/1829 m Augustin Marija Verić 23
8523. Kata Gregorović 17/03/1829 ž Antun Ana Vuković 43 Matini
8524. Josip Koosz 18/03/1829 m Luka Manda Kopić 80
8525. Gabriel Stivaničević 24/03/1829 m Josip Ana Kopić 75
8526. Marko Matić 26/03/1829 m Ivan Stana Čivić 46
8527. Marija Vuković 28/03/1829 ž Martin Terezija Štivić 112
8528. Ilija Kopić 29/03/1829 m Josip Veronika Vincetić 244
8529. Marija Kopić 31/03/1829 ž Žaverije Ana Babić 192
8530. Mijo Stojanović 03/04/1829 m Adam Đula 145 Alepovi
8531. Marko Biuklić 04/04/1829 m Martin Franca Gregorović 106
8532. Adalbert Babić 05/04/1829 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
8533. Stjepan Gregorović 10/04/1829 m Stjepan Ana Kopić 235 Tamburovi
8534. Franjo Stojanović 10/04/1829 m Josip Đurđa Krnić 152 Pavini
8535. Đuro Vuković 13/04/1829 m Ivan Terezija Knežević 137
8536. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
8537. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
8538. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
8539. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
8540. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
8541. Barbara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 127 Lazini
8542. Jakob Štivić 29/04/1829 m Lovro Aga Stojanović 0
8543. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
8544. Jakob Kopić 01/05/1829 m Marko Matilda Gregorović 78
8545. Jakob Petričević 01/05/1829 m Blaž Barbara Stojanović 253 Marinovi
8546. Kata Petričević 09/05/1829 ž Mirko Aga Kedačić 125 Adamovi
8547. Marko Vuković 09/05/1829 m Ðuro Barbara Čivić 199 Davidovi
8548. Rozalija Vuković 10/05/1829 ž Jakob Ivica Milošević 127 Lazini
8549. Đuro Bačić 11/05/1829 m Toma Kata Vuković 28
8550. Ivan Knežević 12/05/1829 m Bartol Pola 162 Matokovi
8551. Antun Vuković 28/05/1829 m Marijan Pola Thurson 133 Grgičini
8552. Franca Lešić 02/06/1829 ž Mato Marta Kedačić 20 Adnađev
8553. Mijo Štivić 02/06/1829 m Ðuro Ruža Vuković 252
8554. Franjo Stević 07/06/1829 m Martin Barbara Mihić 121
8555. Antun Milošević 09/06/1829 m Lovro Ana Ðaković 114
8556. Marijan Knežević 11/06/1829 m Ilija Kata Stojanović 160 Stankovi
8557. Ana Stivaničević 11/06/1829 ž Filip Kola Kopić 47 Anđini
8558. Ivan Lučić 20/06/1829 m Luka Marija Vuković 108
8559. Barbara Gregorović 25/06/1829 ž Ivan Pola Delić 43 Matini
8560. Pola Kedačić 26/06/1829 ž Adam Barbara Vuković 1
8561. Petar Matić 26/06/1829 m Ilija Kata Čivić 36
8562. Petar Petričević 26/06/1829 m Stanko Ruža Verić 210
8563. Stana Gregorović 28/06/1829 ž Nikola Franca Krnić 44
8564. Kata Knežević 28/06/1829 ž Marijan Eva Verić 248
8565. Ilija Babić 02/07/1829 m Šimun Jozefa 269 Joseilini
8566. Ana Vuković 07/07/1829 ž Antun Marija Štivić 112
8567. Ivan Čivić 10/07/1829 m Antun Ana Lešić 222
8568. Marija Kopić 12/07/1829 ž Josip Ruža Verić 209 Marijančevi
8569. Marija Knežević 14/07/1829 ž Ignjacije Terezija Kedačić 292
8570. Ana Vuković 18/07/1829 ž Ðuro Manda Kopić 191 Petrovi
8571. Marija Čivić 20/07/1829 ž Gabra Marta Gregorović 31
8572. Ana Knežević 25/07/1829 ž Ivan Manda Verić 175 Mačkovi
8573. Andrija Milošević 26/07/1829 m Marijan Marija Lučić 20 Adnađev
8574. Mijo Verić 27/07/1829 m Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
8575. Lovro Verić 30/07/1829 m Šimun Kata Babić 174 Šmitovi
8576. Lovro Vlaović 30/07/1829 m Blaž Marija Lešić 198
8577. Marija Vuković 30/07/1829 ž Bartol Ruža Berkić 45
8578. Ignjacije Lešić 01/08/1829 m Filip Eva Martinović 220 Ružića
8579. Mijo Kopić 05/08/1829 m Gabra Kata Gregorović 209 Marijančevi
8580. Toma Babić 09/08/1829 m Mato Eva Verić 177 Pulini
8581. Lovro Knežević 09/08/1829 m Marijan Manda Vuković 266
8582. Marija Kopić 10/08/1829 ž Vinko Barbara 54
8583. Delfa Ilišević 13/08/1829 ž Karlo Klara Vuković 140
8584. Lovro Knežević 13/08/1829 m Ðuro Manda Kopić 292
8585. Stanko Stojanović 13/08/1829 m Antun Barbara Lešić 27 Brnjakovi
8586. Mato Stojanović 17/08/1829 m Roko Manda Stivaničević 163 Filini
8587. Stjepan Kopić 18/08/1829 m Ilija Jozefa 209 Marijančevi
8588. Stjepan Krnić 18/08/1829 m Mato Ana Vuković 21 Marušini
8589. Ana Kopić 20/08/1829 ž Ðuro Aga Babić 288 Ivandulini
8590. Bartol Babić 22/08/1829 m Ðuro Ruža Kopić 264
8591. Bartol Babić 22/08/1829 m Mato Lucija Kutuzović 291
8592. Ivica Stojanović 22/08/1829 ž Martin Đurđa Krnić 23
8593. Ana Gregorović 24/08/1829 ž Mijo Lucija Kopić 179 Orozovi
8594. Bartol Verić 24/08/1829 m Marko Pola 257
8595. Ivan Ilišević 27/08/1829 m Stanko Aga Thill 139 Gluvakovi
8596. Manda Bačić 28/08/1829 ž Petar Kata Mušić 6
8597. Rozalia Stojanović 30/08/1829 ž Toma Đurđa Ilišević 289
8598. Kata Vuković 31/08/1829 ž Albert Dominika Kedačić 19 Marčićevi
8599. Ivan Gregorović 05/09/1829 m Mijo Pola Katušić 235 Tamburovi
8600. Anastazija Kopić 05/09/1829 ž Marko Manda Gregorović 288 Ivandulini