Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 8501 - 8600 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8501. David Kopić 04/01/1829 m Stjepan Manda Kedačić 192
8502. Aga Stojanović 04/01/1829 ž Augustin Barbara Kopić 131
8503. Antun Gregorović 05/01/1829 m Roko Marta Petarčević 39
8504. Franjo Gregorović 05/01/1829 m Roko Marta Petričević 39
8505. Manda Lešić 17/01/1829 ž Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
8506. Jakob Vuković 17/01/1829 m Ðuro Barbara Gregorović 195
8507. Vinko Milošević 19/01/1829 m Mato Aga Varzić 60 Frćkovi
8508. Fabijan Mišković 20/01/1829 m Ivan Đula Lešić 117
8509. Marija Čivić 24/01/1829 ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
8510. Marija Gregorović 29/01/1829 ž Ðuro Stana Kopić 246
8511. Marijan Babić 02/02/1829 m Luka Barbara Lešić 177 Pulini
8512. Aga Vuković 03/02/1829 ž Stanko Ana Matić 132 Zebini
8513. Aga Stojanović 05/02/1829 ž Ðuro Stana Varzić 141
8514. Pola Verić 09/02/1829 ž Toma Ivica Gregorović 178 Šumarovi
8515. Antun Babić 11/02/1829 m Marijan Terezija Petričević 179 Orozovi
8516. Ivan Milošević 15/02/1829 m Bono Barbara Čivić 13
8517. Manda Vuković 21/02/1829 ž Ivan Lucija Petričević 19 Marčićevi
8518. Mato Vuković 21/02/1829 m Marko Kata 21 Marušini
8519. Josip Kopić 28/02/1829 m Bartol Franca Babić 195
8520. Josip Lešić 02/03/1829 m Stanko Ana 20 Adnađev
8521. Đuro Štivić 05/03/1829 m Marijan Kata Kopić 122 Zečevi
8522. Josip Knežević 06/03/1829 m Antun Fema Čivić 262 Adamčevići
8523. Đuro Stojanović 07/03/1829 m Augustin Marija Verić 23
8524. Kata Gregorović 17/03/1829 ž Antun Ana Vuković 43 Matini
8525. Josip Koosz 18/03/1829 m Luka Manda Kopić 80
8526. Gabriel Stivaničević 24/03/1829 m Josip Ana Kopić 75
8527. Marko Matić 26/03/1829 m Ivan Stana Čivić 46
8528. Marija Vuković 28/03/1829 ž Martin Terezija Štivić 112
8529. Ilija Kopić 29/03/1829 m Josip Veronika Vincetić 244
8530. Marija Kopić 31/03/1829 ž Žaverije Ana Babić 192
8531. Mijo Stojanović 03/04/1829 m Adam Đula 145 Alepovi
8532. Marko Biuklić 04/04/1829 m Martin Franca Gregorović 106
8533. Adalbert Babić 05/04/1829 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
8534. Stjepan Gregorović 10/04/1829 m Stjepan Ana Kopić 235 Tamburovi
8535. Franjo Stojanović 10/04/1829 m Josip Đurđa Krnić 152 Pavini
8536. Đuro Vuković 13/04/1829 m Ivan Terezija Knežević 137
8537. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
8538. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
8539. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
8540. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
8541. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
8542. Barbara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 127 Lazini
8543. Jakob Štivić 29/04/1829 m Lovro Aga Stojanović 0
8544. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
8545. Jakob Kopić 01/05/1829 m Marko Matilda Gregorović 78
8546. Jakob Petričević 01/05/1829 m Blaž Barbara Stojanović 253 Marinovi
8547. Kata Petričević 09/05/1829 ž Mirko Aga Kedačić 125 Adamovi
8548. Marko Vuković 09/05/1829 m Ðuro Barbara Čivić 199 Davidovi
8549. Rozalija Vuković 10/05/1829 ž Jakob Ivica Milošević 127 Lazini
8550. Đuro Bačić 11/05/1829 m Toma Kata Vuković 28
8551. Ivan Knežević 12/05/1829 m Bartol Pola 162 Matokovi
8552. Antun Vuković 28/05/1829 m Marijan Pola Thurson 133 Grgičini
8553. Franca Lešić 02/06/1829 ž Mato Marta Kedačić 20 Adnađev
8554. Mijo Štivić 02/06/1829 m Ðuro Ruža Vuković 252
8555. Franjo Stević 07/06/1829 m Martin Barbara Mihić 121
8556. Antun Milošević 09/06/1829 m Lovro Ana Ðaković 114
8557. Marijan Knežević 11/06/1829 m Ilija Kata Stojanović 160 Stankovi
8558. Ana Stivaničević 11/06/1829 ž Filip Kola Kopić 47 Anđini
8559. Ivan Lučić 20/06/1829 m Luka Marija Vuković 108
8560. Barbara Gregorović 25/06/1829 ž Ivan Pola Delić 43 Matini
8561. Pola Kedačić 26/06/1829 ž Adam Barbara Vuković 1
8562. Petar Matić 26/06/1829 m Ilija Kata Čivić 36
8563. Petar Petričević 26/06/1829 m Stanko Ruža Verić 210
8564. Stana Gregorović 28/06/1829 ž Nikola Franca Krnić 44
8565. Kata Knežević 28/06/1829 ž Marijan Eva Verić 248
8566. Ilija Babić 02/07/1829 m Šimun Jozefa 269 Joseilini
8567. Ana Vuković 07/07/1829 ž Antun Marija Štivić 112
8568. Ivan Čivić 10/07/1829 m Antun Ana Lešić 222
8569. Marija Kopić 12/07/1829 ž Josip Ruža Verić 209 Marijančevi
8570. Marija Knežević 14/07/1829 ž Ignjacije Terezija Kedačić 292
8571. Ana Vuković 18/07/1829 ž Ðuro Manda Kopić 191
8572. Marija Čivić 20/07/1829 ž Gabra Marta Gregorović 31
8573. Ana Knežević 25/07/1829 ž Ivan Manda Verić 175 Mačkovi
8574. Andrija Milošević 26/07/1829 m Marijan Marija Lučić 20 Adnađev
8575. Mijo Verić 27/07/1829 m Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
8576. Lovro Verić 30/07/1829 m Šimun Kata Babić 174 Šmitovi
8577. Lovro Vlaović 30/07/1829 m Blaž Marija Lešić 198
8578. Marija Vuković 30/07/1829 ž Bartol Ruža Berkić 45
8579. Ignjacije Lešić 01/08/1829 m Filip Eva Martinović 220 Ružića
8580. Mijo Kopić 05/08/1829 m Gabra Kata Gregorović 209 Marijančevi
8581. Toma Babić 09/08/1829 m Mato Eva Verić 177 Pulini
8582. Lovro Knežević 09/08/1829 m Marijan Manda Vuković 266
8583. Marija Kopić 10/08/1829 ž Vinko Barbara 54
8584. Delfa Ilišević 13/08/1829 ž Karlo Klara Vuković 140
8585. Lovro Knežević 13/08/1829 m Ðuro Manda Kopić 292
8586. Stanko Stojanović 13/08/1829 m Antun Barbara Lešić 27 Brnjakovi
8587. Mato Stojanović 17/08/1829 m Roko Manda Stivaničević 163 Filini
8588. Stjepan Kopić 18/08/1829 m Ilija Jozefa 209 Marijančevi
8589. Stjepan Krnić 18/08/1829 m Mato Ana Vuković 21 Marušini
8590. Ana Kopić 20/08/1829 ž Ðuro Aga Babić 288 Ivandulini
8591. Bartol Babić 22/08/1829 m Ðuro Ruža Kopić 264
8592. Bartol Babić 22/08/1829 m Mato Lucija Kutuzović 291
8593. Ivica Stojanović 22/08/1829 ž Martin Đurđa Krnić 23
8594. Ana Gregorović 24/08/1829 ž Mijo Lucija Kopić 179 Orozovi
8595. Bartol Verić 24/08/1829 m Marko Pola 257
8596. Ivan Ilišević 27/08/1829 m Stanko Aga Thill 139 Gluvakovi
8597. Manda Bačić 28/08/1829 ž Petar Kata Mušić 6
8598. Rozalia Stojanović 30/08/1829 ž Toma Đurđa Ilišević 289
8599. Kata Vuković 31/08/1829 ž Albert Dominika Kedačić 19 Marčićevi
8600. Ivan Gregorović 05/09/1829 m Mijo Pola Katušić 235