Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 8601 - 8700 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8601. Anastazija Kopić 05/09/1829 ž Marko Manda Gregorović 288 Ivandulini
8602. Mato Vuković 05/09/1829 m Šimun Kata Verić 113 Davidovi
8603. Cecilija Vlaović 08/09/1829 ž Stanko Đula Kopić 198
8604. Mijo Vuković 08/09/1829 m Antun Đurđa Babić 202
8605. Marija Stojanović 11/09/1829 ž Luka Anka Vuković 152 Pavini
8606. Mato Verić 17/09/1829 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
8607. Mato Gregorović 21/09/1829 m Antun Ruža Kopić 228
8608. Matija Stojanović 21/09/1829 ž Andrija Sofija Lučić 27 Brnjakovi
8609. Mijo Katušić 27/09/1829 m FranjoŽaverije Kata Babić 242
8610. Manda Gregorović 29/09/1829 ž Martin Marta Vuković 6
8611. Franjo Kopić 29/09/1829 m Martin Kata Gregorović 192
8612. Barbara Lešić 30/09/1829 ž Marko Eva Matić 5 Leškovi
8613. Franjo Đaković 01/10/1829 m Mato Ruža Vuković 75
8614. Šimun Vuković 01/10/1829 m Mijo Kata Berkić 8
8615. Franjo Varzić 02/10/1829 m Adam Regina Komesarović 65
8616. Eva Knežević 06/10/1829 ž Josip Marta Gregorović 175 Mačkovi
8617. Stana Katušić 07/10/1829 ž Vinko Ana Stivaničević 89 Bajkanovi
8618. Karlo Kopić 08/10/1829 m Karlo Barbara 54
8619. Jakob Kopić 13/10/1829 m Stjepan Delfa Gregorović 243
8620. Stana Vuković 14/10/1829 ž Blaž Aga 191
8621. Živko Knežević 15/10/1829 m Ðuro Ruža Gregorović 165 Belovi
8622. Terezija Vuković 15/10/1829 ž Šimun Marija 134
8623. Šimun Babić 17/10/1829 m Mijo Marta Jemrić 55
8624. Kata Mišković 22/10/1829 ž Mato Ivica Lešić 118 Aleksini
8625. Šimun Stojanović 24/10/1829 m Sofija Stojanović 253 Marinovi
8626. Šimun Čivić 26/10/1829 m Marijan Franca Verić 158 Rusovi
8627. Šimun Stivaničević 26/10/1829 m Šimun Regina Vuković 75
8628. Stana Kopić 05/11/1829 ž Božo Terezija Delić 42
8629. Barbara Knežević 12/11/1829 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
8630. FranjoŽaverije Babić 16/11/1829 m Josip Terezija Knežević 94
8631. Andrija Bošnjak 16/11/1829 m Ðuro Marija Čilašić 290
8632. Kata Kopić 25/11/1829 ž Mijo Marta Babić 244
8633. Barbara Knežević 30/11/1829 ž Antun Franca Lešić 160 Stankovi
8634. Marija Stojanović 01/12/1829 ž Franjo Jozefa Knežević 260
8635. Nikola Stojanović 02/12/1829 m Lovro Barbara Kopić 162 Matokovi
8636. Barbara Kopić 04/12/1829 ž Ivan Manda Gregorović 295
8637. Ignjacije Kopić 09/12/1829 m Andrija Đula Katušić 219 Rokića
8638. Lucija Krnić 09/12/1829 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
8639. Mato Kedačić 10/12/1829 m Antun Terezija Stojanović 16
8640. Lucija Vlaović 11/12/1829 ž Marija Vlaović 0
8641. Eva Knežević 16/12/1829 ž Luka Pola 281 Matokovi
8642. Adam Knežević 17/12/1829 m Josip Marija 160 Stankovi
8643. Toma Terzić 17/12/1829 m Ferdo Petra Kopić 97
8644. Kata Vuković 20/12/1829 ž Žaverije Pola 11 Bubanovi
8645. Barbara Knežević 25/12/1829 ž Vinko Pola Vuković 266
8646. Barbara Kopić 02/01/1830 ž Ivan Aga Gregorović 78
8647. Franca Đaković 03/01/1830 ž Ðuro Veronika Stojanović 77
8648. Manda Stivaničević 04/01/1830 ž Martin Marija Kopić 48 Anđini
8649. Lovro Babić 07/01/1830 m Luka Matija 179 Orozovi
8650. Ivica Petričević 11/01/1830 ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
8651. Stana Vuković 12/01/1830 ž Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
8652. Antun Gregorović 17/01/1830 m Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
8653. Cecilija Kopić 18/01/1830 ž Šimun Aga Knežević 243
8654. Blaž Vuković 18/01/1830 m Ivan Terezija Knežević 137
8655. Đula Kopić 20/01/1830 ž Pavo Đula Štivić 211
8656. Franjo Stojanović 20/01/1830 m Kuzma Terezija Stojšić 154
8657. Kata Vuković 21/01/1830 ž Petar Đula Gregorović 17
8658. Veronika Kopić 24/01/1830 ž Ivan Kata Gregorović 244
8659. Marija Vuković 27/01/1830 ž Alojz Ana Marković 253 Marinovi
8660. Marijan Gregorović 29/01/1830 m Marko Aga 225
8661. Mijo Kopić 29/01/1830 m Marijan Marija Gregorović 54
8662. Terezija Čivić 07/02/1830 ž Nikola Franca 124 Puzini
8663. Mato Štivić 11/02/1830 m Luka Ivica Ilišević 280
8664. Janja Knežević 12/02/1830 ž Petar Matija Vuković 265 Gogoljevi
8665. Valentin Verić 12/02/1830 m Luka Marija Mišković 166 Čolini
8666. Rozalija Delić 15/02/1830 ž Bartol Aga Petričević 0
8667. Matija Knežević 15/02/1830 ž Franjo Kata Trepšić 262 Adamčevići
8668. Mato Krnić 21/02/1830 m Franjo Martina Stojanović 148
8669. Mato Stojanović 22/02/1830 m Mirko Franca Vuković 145 Alepovi
8670. Đuro Gregorović 28/02/1830 m Luka Marija Babić 49
8671. Đuro Babić 07/03/1830 m Luka Ana Vuković 94
8672. Ana Kopić 07/03/1830 ž Bartol Franca Babić 195
8673. Kata Babić 16/03/1830 ž Luka Barbara Lešić 177 Pulini
8674. Josip Kopić 18/03/1830 m Karlo Marija Vlaović 288 Ivandulini
8675. Manda Gregorović 21/03/1830 ž Ivan Marija Katušić 63
8676. Marija Stojanović 21/03/1830 ž Vinko Franca Vuković 141
8677. Antun Vuković 21/03/1830 m Izidor Barbara Gregorović 17
8678. Kata Kedačić 22/03/1830 ž Roko Manda Delić 237 Purakini
8679. Marija Vuković 22/03/1830 ž Mato Eva Babić 9 Kuzmanićevi
8680. Terezija Vuković 24/03/1830 ž Pavo Terezija Stojanović 109 Davidovi
8681. Franca Stivaničević 25/03/1830 ž Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
8682. Ivan Katušić 26/03/1830 m Antun Franca Knežević 89 Bajkanovi
8683. Đuro Stojanović 27/03/1830 m Andrija Kata Knežević 205
8684. Ana Kopić 28/03/1830 ž Antun Stana Babić 61 Kovačevi
8685. Đuro Dorbolo 01/04/1830 m Ivan Kata Čivić 279
8686. Adalbert Gregorović 05/04/1830 m Ignjacije Đula Lešić 49
8687. Janja Babić 13/04/1830 ž Albert Terezija Katušić 68 Joseilina
8688. Janja Đaković 13/04/1830 ž Filip Lucija Katušić 78
8689. Đuro Knežević 13/04/1830 m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
8690. Đula Babić 14/04/1830 ž Marko Matija Jemrić 55
8691. Đula Gregorović 22/04/1830 ž Mato Marta Babić 45
8692. Marko Delić 23/04/1830 m Josip Lucija Lešić 225
8693. Janja Katušić 25/04/1830 ž Marijan Barbara Babić 241
8694. Ana Kopić 25/04/1830 ž Franjo Barbara Čivić 42
8695. Jakob Stojanović 26/04/1830 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
8696. Eva Lešić 01/05/1830 ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
8697. Stanko Stivaničević 04/05/1830 m Antun Manda Verić 47 Anđini
8698. Mijo Babić 06/05/1830 m Gašpar Filipa Knežević 60 Frćkovi
8699. Marija Ilišević 06/05/1830 ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
8700. Manda Mišković 13/05/1830 ž Josip Matija Petričević 200