Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8601 - 8700 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Stana Katušić 1829. ž Vinko Ana Stivaničević 89 Bajkanovi
Karlo Kopić 1829. m Karlo Bara 54
Jakob Kopić 1829. m Stjepan Delfa Gregorović 243
Stana Vuković 1829. ž Blaž Aga 191 Petrovi
Živko Knežević 1829. m Ðuro Ruža Gregorović 165 Belovi
Terezija Vuković 1829. ž Šimun Marija 134 krstini
Šimun Babić 1829. m Mijo Marta Jemrić 55
Kata Mišković 1829. ž Mato Ivica Lešić 118 Aleksini
Šimun Stojanović 1829. m Sofija Stojanović 253 Marinovi
Šimun Čivić 1829. m Marijan Franca Verić 158 Rusovi
Šimun Stivaničević 1829. m Šimun Regina Vuković 70
Stana Kopić 1829. ž Božo Terezija Delić 42
Bara Knežević 1829. ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
FranjoŽaverije Babić 1829. m Josip Terezija Knežević 94
Andrija Bošnjak 1829. m Ðuro Marija Čilašić 290
Kata Kopić 1829. ž Mijo Marta Babić 244
Bara Knežević 1829. ž Antun Franca Lešić 160 Stankovi
Marija Stojanović 1829. ž Franjo Jozija Knežević 260
Nikola Stojanović 1829. m Lovro Bara Kopić 163 filini
Bara Kopić 1829. ž Ivan Manda Gregorović 295
Ignjacije Kopić 1829. m Andrija Đula Katušić 219 Rokići
Lucija Krnić 1829. ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
Mato Kedačić 1829. m Antun Terezija Stojanović 16
Lucija Vlaović 1829. ž Marija Vlaović 0
Eva Knežević 1829. ž Luka Pola 281 Matokovi
Adam Knežević 1829. m Josip Marija 160 Stankovi
Toma Terzić 1829. m Ferdo Petra Kopić 97
Kata Vuković 1829. ž Žaverije Pola 11 Bubanovi
Bara Knežević 1829. ž Vinko Pola Vuković 266
Bara Kopić 1830. ž Ivan Aga Gregorović 78 pulini
Franca Đaković 1830. ž Ðuro Veronika Stojanović 77
Manda Stivaničević 1830. ž Martin Marija Kopić 48 Anđini
Lovro Babić 1830. m Luka Matijka 179 Orozovi
Ivica Petričević 1830. ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
Stana Vuković 1830. ž Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
Antun Gregorović 1830. m Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
Ceca Kopić 1830. ž Šimun Aga Knežević 243
Blaž Vuković 1830. m Ivan Terezija Knežević 137
Đula Kopić 1830. ž Pavao Đula Štivić 211 baninovi
Franjo Stojanović 1830. m Kuzma Terezija Stojšić 154
Kata Vuković 1830. ž Petar Đula Gregorović 17
Veronika Kopić 1830. ž Ivan Kata Gregorović 244
Marija Vuković 1830. ž Alojzije Ana Marković 253 Marinovi
Marijan Gregorović 1830. m Marko Aga 225
Mijo Kopić 1830. m Marijan Marija Gregorović 54
Terezija Čivić 1830. ž Nikola Franca 124 Puzini
Mato Štivić 1830. m Luka Ivica Ilišević 280
Janja Knežević 1830. ž Petar Matijka Vuković 265 Gogoljevi
Valentin Verić 1830. m Luka Marija Mišković 166 Čolini
Ruža Delić 1830. ž Bartol Aga Petričević 0
Matija Knežević 1830. ž Franjo Kata Trepšić 262 adamčićevi
Mato Krnić 1830. m Franjo Martina Stojanović 148
Mato Stojanović 1830. m Imra Franca Vuković 145 Alepovi
Đuro Gregorović 1830. m Luka Marija Babić 49
Grga Babić 1830. m Luka Ana Vuković 94
Ana Kopić 1830. ž Bartol Franca Babić 195
Kata Babić 1830. ž Luka Bara Lešić 177 Pulini
Josip Kopić 1830. m Karlo Marija Vlaović 288 Ivandulini
Manda Gregorović 1830. ž Ivan Marija Katušić 63
Marija Stojanović 1830. ž Vinko Franca Vuković 141
Antun Vuković 1830. m Izidor Bara Gregorović 17
Kata Kedačić 1830. ž Roko Manda Delić 237 Purakini
Marija Vuković 1830. ž Mato Eva Babić 9 Kuzmanićevi
Terezija Vuković 1830. ž Pavao Terezija Stojanović 109 Davidovi
Franca Stivaničević 1830. ž Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
Ivan Katušić 1830. m Antun Franca Knežević 89 Bajkanovi
Đuro Stojanović 1830. m Andrija Kata Knežević 205 andrini
Ana Kopić 1830. ž Antun Stana Babić 61 Kovačevi
Đuro Dorbolo 1830. m Ivan Kata Čivić 279
Adalbert Gregorović 1830. m Ignacije Đula Lešić 49
Janja Babić 1830. ž Adalbert Terezija Katušić 68 Joseilini
Janja Đaković 1830. ž Filip Lucija Katušić 75
Đuro Knežević 1830. m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
Đula Babić 1830. ž Marko Matijka Jemrić 55
Đula Gregorović 1830. ž Mato Marta Babić 45
Marko Delić 1830. m Josip Lucija Lešić 225
Janja Katušić 1830. ž Marijan Bara Babić 241 katušića
Ana Kopić 1830. ž Franjo Bara Čivić 42
Jakob Stojanović 1830. m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
Eva Lešić 1830. ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
Stanko Stivaničević 1830. m Antun Manda Verić 47 Anđini
Mijo Babić 1830. m Gašpar Filipa Knežević 60 Frćkovi
Marija Ilišević 1830. ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
Manda Mišković 1830. ž Josip Matijka Petričević 200 Tadini
Ivan Gregorović 1830. m Vinko Terezija Katušić 95
Janja Gregorović 1830. ž Mato Manda Kopić 196
Antun Babić 1830. m Marijan Terezija Čivić 230
Eva Babić 1830. ž Bono Marija 53 petrića
Ivan Kedačić 1830. m Ilarije Aga Gregorović 16
Antun Krnić 1830. m Pavao Marija Kotorac 258
Pavao Gregorović 1830. m Šimun Terezija Kopić 90 Andrićevi
Kata Vuković 1830. ž Josip Uršula Stojanović 9 Kuzmanićevi
Ivan Vuković 1830. m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
Petra Biuklić 1830. ž Jakob Marija Vuković 106
Ivan Kopić 1830. m Andrija Sofija Gregorović 211 baninovi
Pavao Babić 1830. m Franjo Ruža Verić 74 Maričini
Eva Babić 1830. ž Kuzma Ana Vlaović 94
Franjo Vlaović 1830. m Jakob Bara Herdlička 0
Blaž Vuković 1830. m Antun Ruža Gregorović 130 Kurjačini
Pavao Gregorović 1830. m Roko Marta Petričević 39
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge