Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8601 - 8700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8601. Mato Vuković 05/09/1829 m Šimun Kata Verić 113 Davidovi
8602. Cecilija Vlaović 08/09/1829 ž Stanko Đula Kopić 198
8603. Mijo Vuković 08/09/1829 m Antun Đurđa Babić 202
8604. Marija Stojanović 11/09/1829 ž Luka Anka Vuković 152 Pavini
8605. Mato Verić 17/09/1829 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
8606. Mato Gregorović 21/09/1829 m Antun Ruža Kopić 228
8607. Matija Stojanović 21/09/1829 ž Andrija Sofija Lučić 27 Brnjakovi
8608. Mijo Katušić 27/09/1829 m FranjoŽaverije Kata Babić 242
8609. Manda Gregorović 29/09/1829 ž Martin Marta Vuković 6
8610. Franjo Kopić 29/09/1829 m Martin Kata Gregorović 192
8611. Barbara Lešić 30/09/1829 ž Marko Eva Matić 5 Leškovi
8612. Franjo Đaković 01/10/1829 m Mato Ruža Vuković 75
8613. Šimun Vuković 01/10/1829 m Mijo Kata Berkić 8
8614. Franjo Varzić 02/10/1829 m Adam Regina Komesarović 65
8615. Eva Knežević 06/10/1829 ž Josip Marta Gregorović 175 Mačkovi
8616. Stana Katušić 07/10/1829 ž Vinko Ana Stivaničević 89 Bajkanovi
8617. Karlo Kopić 08/10/1829 m Karlo Barbara 54
8618. Jakob Kopić 13/10/1829 m Stjepan Delfa Gregorović 243
8619. Stana Vuković 14/10/1829 ž Blaž Aga 191 Petrovi
8620. Živko Knežević 15/10/1829 m Ðuro Ruža Gregorović 165 Belovi
8621. Terezija Vuković 15/10/1829 ž Šimun Marija 134
8622. Šimun Babić 17/10/1829 m Mijo Marta Jemrić 55
8623. Kata Mišković 22/10/1829 ž Mato Ivica Lešić 118 Aleksini
8624. Šimun Stojanović 24/10/1829 m Sofija Stojanović 253 Marinovi
8625. Šimun Čivić 26/10/1829 m Marijan Franca Verić 158 Rusovi
8626. Šimun Stivaničević 26/10/1829 m Šimun Regina Vuković 75
8627. Stana Kopić 05/11/1829 ž Božo Terezija Delić 42
8628. Barbara Knežević 12/11/1829 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
8629. FranjoŽaverije Babić 16/11/1829 m Josip Terezija Knežević 94
8630. Andrija Bošnjak 16/11/1829 m Ðuro Marija Čilašić 290
8631. Kata Kopić 25/11/1829 ž Mijo Marta Babić 244
8632. Barbara Knežević 30/11/1829 ž Antun Franca Lešić 160 Stankovi
8633. Marija Stojanović 01/12/1829 ž Franjo Jozefa Knežević 260
8634. Nikola Stojanović 02/12/1829 m Lovro Barbara Kopić 162 Matokovi
8635. Barbara Kopić 04/12/1829 ž Ivan Manda Gregorović 295
8636. Ignjacije Kopić 09/12/1829 m Andrija Đula Katušić 219 Rokića
8637. Lucija Krnić 09/12/1829 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
8638. Mato Kedačić 10/12/1829 m Antun Terezija Stojanović 16
8639. Lucija Vlaović 11/12/1829 ž Marija Vlaović 0
8640. Eva Knežević 16/12/1829 ž Luka Pola 281 Matokovi
8641. Adam Knežević 17/12/1829 m Josip Marija 160 Stankovi
8642. Toma Terzić 17/12/1829 m Ferdo Petra Kopić 97
8643. Kata Vuković 20/12/1829 ž Žaverije Pola 11 Bubanovi
8644. Barbara Knežević 25/12/1829 ž Vinko Pola Vuković 266
8645. Barbara Kopić 02/01/1830 ž Ivan Aga Gregorović 78
8646. Franca Đaković 03/01/1830 ž Ðuro Veronika Stojanović 77
8647. Manda Stivaničević 04/01/1830 ž Martin Marija Kopić 48 Anđini
8648. Lovro Babić 07/01/1830 m Luka Matija 179 Orozovi
8649. Ivica Petričević 11/01/1830 ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
8650. Stana Vuković 12/01/1830 ž Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
8651. Antun Gregorović 17/01/1830 m Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
8652. Cecilija Kopić 18/01/1830 ž Šimun Aga Knežević 243
8653. Blaž Vuković 18/01/1830 m Ivan Terezija Knežević 137
8654. Đula Kopić 20/01/1830 ž Pavo Đula Štivić 211
8655. Franjo Stojanović 20/01/1830 m Kuzma Terezija Stojšić 154
8656. Kata Vuković 21/01/1830 ž Petar Đula Gregorović 17
8657. Veronika Kopić 24/01/1830 ž Ivan Kata Gregorović 244
8658. Marija Vuković 27/01/1830 ž Alojzije Ana Marković 253 Marinovi
8659. Marijan Gregorović 29/01/1830 m Marko Aga 225
8660. Mijo Kopić 29/01/1830 m Marijan Marija Gregorović 54
8661. Terezija Čivić 07/02/1830 ž Nikola Franca 124 Puzini
8662. Mato Štivić 11/02/1830 m Luka Ivica Ilišević 280
8663. Janja Knežević 12/02/1830 ž Petar Matija Vuković 265 Gogoljevi
8664. Valentin Verić 12/02/1830 m Luka Marija Mišković 166 Čolini
8665. Rozalija Delić 15/02/1830 ž Bartol Aga Petričević 0
8666. Matija Knežević 15/02/1830 ž Franjo Kata Trepšić 262 Adamčevići
8667. Mato Krnić 21/02/1830 m Franjo Martina Stojanović 148
8668. Mato Stojanović 22/02/1830 m Mirko Franca Vuković 145 Alepovi
8669. Đuro Gregorović 28/02/1830 m Luka Marija Babić 49
8670. Đuro Babić 07/03/1830 m Luka Ana Vuković 94
8671. Ana Kopić 07/03/1830 ž Bartol Franca Babić 195
8672. Kata Babić 16/03/1830 ž Luka Barbara Lešić 177 Pulini
8673. Josip Kopić 18/03/1830 m Karlo Marija Vlaović 288 Ivandulini
8674. Manda Gregorović 21/03/1830 ž Ivan Marija Katušić 63
8675. Marija Stojanović 21/03/1830 ž Vinko Franca Vuković 141
8676. Antun Vuković 21/03/1830 m Izidor Barbara Gregorović 17
8677. Kata Kedačić 22/03/1830 ž Roko Manda Delić 237 Purakini
8678. Marija Vuković 22/03/1830 ž Mato Eva Babić 9 Kuzmanićevi
8679. Terezija Vuković 24/03/1830 ž Pavo Terezija Stojanović 109 Davidovi
8680. Franca Stivaničević 25/03/1830 ž Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
8681. Ivan Katušić 26/03/1830 m Antun Franca Knežević 89 Bajkanovi
8682. Đuro Stojanović 27/03/1830 m Andrija Kata Knežević 205
8683. Ana Kopić 28/03/1830 ž Antun Stana Babić 61 Kovačevi
8684. Đuro Dorbolo 01/04/1830 m Ivan Kata Čivić 279
8685. Adalbert Gregorović 05/04/1830 m Ignjacije Đula Lešić 49
8686. Janja Babić 13/04/1830 ž Albert Terezija Katušić 68 Joseilina
8687. Janja Đaković 13/04/1830 ž Filip Lucija Katušić 78
8688. Đuro Knežević 13/04/1830 m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
8689. Đula Babić 14/04/1830 ž Marko Matija Jemrić 55
8690. Đula Gregorović 22/04/1830 ž Mato Marta Babić 45
8691. Marko Delić 23/04/1830 m Josip Lucija Lešić 225
8692. Janja Katušić 25/04/1830 ž Marijan Barbara Babić 241
8693. Ana Kopić 25/04/1830 ž Franjo Barbara Čivić 42
8694. Jakob Stojanović 26/04/1830 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
8695. Eva Lešić 01/05/1830 ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
8696. Stanko Stivaničević 04/05/1830 m Antun Manda Verić 47 Anđini
8697. Mijo Babić 06/05/1830 m Gašpar Filipa Knežević 60 Frćkovi
8698. Marija Ilišević 06/05/1830 ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
8699. Manda Mišković 13/05/1830 ž Josip Matija Petričević 200
8700. Ivan Gregorović 15/05/1830 m Vinko Terezija Katušić 95