Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8701 - 8800 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Ilija Gregorović 1830. m Antun Ana Katušić 270
Manda Lešić 1830. ž Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
Marija Babić 1830. ž Antun Bara Biuklić 55
Marijan Vuković 1830. m Marijan Sibila Čivić 17
Ilija Lešić 1830. m Marko Ana Lučić 240 Lovrićevi
Ana Ilišević 1830. ž Stanko Aga Thill 139 Gluvakovi
Ivan Čivić 1830. m Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
Ana Šokčević 1830. ž Dominik Lucija Kedačić 300
Imra Stojanović 1830. m Kazimir Ivica Čivić 203 Andrijaševi
Ana Kedačić 1830. ž Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
Lovro Gregorović 1830. m Mijo Pola Katušić 231
Manda Stojanović 1830. ž Mato Stana Petričević 142 Domini
Imra Ilišević 1830. m Jeronim Marica Stojanović 140
Klara Kopić 1830. ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
Bara Stojanović 1830. ž Žaverije Klara Čivić 129 andrijaševi
Karlo Lešić 1830. m Ivan Sofija Gregorović 25 Lovrićevi
Bartol Vlaović 1830. m Stanko Aga Babić 99
Bara Lešić 1830. ž Mato Marta Kedačić 20 Adnađevi
Bartol Matić 1830. m Ilija Kata Čivić 36
Bartol Ilišević 1830. m Ðuro Bara Mišković 140
Martin Ilišević 1830. m Ðuro Bara Mišković 140
Bara Vuković 1830. ž Lazar Pola Čivić 254
Kata Gregorović 1830. ž Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
Franjo Matić 1830. m Nikola Eva Biuklić 46
Mato Stojanović 1830. m Pavao Đula Petričević 143
Bara Lešić 1830. ž Augustin Kata Mišković 104 Čikića
Marija Lešić 1830. ž Augustin Kata Mišković 0
Kata Katušić 1830. ž Mato Franca Turković 0
Mijo Kopić 1830. m Josip Veronika Vincetić 244
Aga Vuković 1830. ž Antun Marija Kedačić 111 Bubanovi
Manda Krnić 1830. ž Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
Andrija Vuković 1830. m Tomo Kata Stojanović 112
Mato Vuković 1830. m Luka Matijka Lešić 199 Davidovi
Živko Petričević 1830. m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
Mato Kopić 1830. m Marko Marija Babić 219 Rokići
Mato Kutuzović 1830. m Petar Marija 189
Mato Kopić 1830. m Luka Stana 288 Ivandulini
Mijo Gregorović 1830. m Antun Dominika Stivaničević 90 Andrićevi
Bara Verić 1830. ž Franjo Marija Kopić 217 Ivančevi
Franjo Đaković 1830. m Ivan Terezija Knežević 76
Terezija Kedačić 1830. ž Antun Marija Matić 208 Drcini
Franca Stojanović 1830. ž Ferdo Kata Vuković 129 andrijaševi
Janja Gregorović 1830. ž Ðuro Lucija Kopić 232
Luka Vuković 1830. m Lovro Bara Milošević 115
Terezija Mišković 1830. ž Šimun Kata 117
Luka Vuković 1830. m Gašpar Aga Verić 110
Eva Babić 1830. ž Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
Šimun Babić 1830. m Gabro Marica 60 Frćkovi
Pavao Kopić 1830. m Luka Delfa Štivić 243
Bara Kopić 1830. ž Ðuro Aga Babić 288 Ivandulini
Mijo Stojanović 1830. m Imra Klara Vlaović 27 Brnjakovi
Marijan Gregorović 1830. m Marijan Aga Stivaničević 98
Martin Kedačić 1830. m Vinko Ana Lešić 3
Ruža Knežević 1830. ž Aga Knežević 0
Bara Kopić 1830. ž Tomo Đula Vuković 195
Janja Verić 1830. ž Franjo Terezija Vuković 174 Šmitovi
Franca Vuković 1830. ž Mato Aga Knežević 113 Davidovi
Terezija Lešić 1830. ž Antun Jozija Babić 107
Martin Lešić 1830. m Ðuro Aga Kopić 25 Lovrićevi
Marta Knežević 1830. ž Josip Marija 160 Stankovi
Klara Knežević 1830. ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
Ruža Knežević 1830. ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
Andrija Stojanović 1830. m Tomo Aga Vuković 215 Đurini
Andrija Kedačić 1830. m Pavao Marta Krnić 8
Andrija Knežević 1830. m Marko Manda Lešić 298 Šestini
Andrija Vuković 1830. m Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
Kata Stivaničević 1830. ž Jakob Franca Čivić 47 Anđini
Kata Lešić 1830. ž Marko Eva Gregorović 5 Leškovi
Bara Knežević 1830. ž Ivan Manda Babić 154
Andrija Stojanović 1830. m Mato Kata Ðaković 154
Andrija Stivaničević 1830. m Petar Manda Stojanović 48 Anđini
Andrija Babić 1830. m Blaž Marija Gregorović 55
Liza Babić 1830. ž Mijo Marta Jemrić 55
Bara Katušić 1830. ž Šimun Bara Vuković 89 Bajkanovi
Marija Babić 1830. ž Roko Bara Kopić 249 Strameštrovi
Manda Stojanović 1830. ž Josip Ruža Štivić 153 Kundrini
Toma Stojanović 1830. m Martin Đurđa Krnić 23
Toma Lešić 1830. m Ðuro Kata Matić 239 Lovrićevi
Božo Lešić 1830. m Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
Toma Vuković 1830. m Ðuro Bara Gregorović 191 Petrovi
Mato Kopić 1830. m Marko Terezija Babić 181 Župarini
Toma Štivić 1830. m Adalbert Marija Kopić 121
Eva Verić 1830. ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
Adam Vuković 1830. m Adalbert Manda Mišković 191 Petrovi
Eva Knežević 1830. ž Lovro Đula Lešić 65
Franjo Verić 1830. m Tomo Kata Stojanović 166 Čolini
Ivan Knežević 1830. m Martin Ana 73
Marija Stojanović 1830. ž Martin Aga Čivić 257
Stana Vuković 1830. ž Luka Marija Knežević 254
Aga Babić 1831. ž Mato Franca Milošević 233
Franca Knežević 1831. ž Josip Kata Kopić 67 todorovi
Matija Stivaničević 1831. ž Luka Jozija Ilišević 71 Lisičini
Aga Verić 1831. ž Marijan Kata Knežević 178 Šumarovi
Ceca Petričević 1831. ž Josip Lucija Knežević 119 Nedini
Antun Babić 1831. m Marko Marta Knežević 264
Antun Babić 1831. m Jakob Ivica 62 Markovi
Klara Knežević 1831. ž Antun Sofija Kopić 266
Pavao Lešić 1831. m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
Antun Babić 1831. m Ðuro Petra 229
Antun Stojanović 1831. m Imra Bara 129 andrijaševi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge