Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8701 - 8800 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8701. Janja Gregorović 21/05/1830 ž Mato Manda Kopić 196
8702. Antun Babić 31/05/1830 m Marijan Terezija Čivić 230
8703. Eva Babić 31/05/1830 ž Bono Marija 53
8704. Ivan Kedačić 02/06/1830 m Ilarije Aga Gregorović 16
8705. Antun Krnić 02/06/1830 m Pavo Marija Kotorac 258
8706. Pavao Gregorović 09/06/1830 m Šimun Terezija Kopić 90
8707. Kata Vuković 15/06/1830 ž Josip Uršula Stojanović 9 Kuzmanićevi
8708. Ivan Vuković 18/06/1830 m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
8709. Petra Biuklić 20/06/1830 ž Jakob Marija Vuković 106
8710. Ivan Kopić 20/06/1830 m Andrija Sofija Gregorović 251 Bošnjakovi
8711. Pavao Babić 22/06/1830 m Franjo Ruža Verić 74 Maričini
8712. Eva Babić 27/06/1830 ž Kuzma Ana Vlaović 94
8713. Franjo Vlaović 27/06/1830 m Jakob Barbara Herdlička 0
8714. Blaž Vuković 27/06/1830 m Antun Ruža Gregorović 130 Kurjačini
8715. Pavao Gregorović 30/06/1830 m Roko Marta Petričević 39
8716. Ilija Gregorović 09/07/1830 m Antun Ana Katušić 270
8717. Manda Lešić 10/07/1830 ž Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
8718. Marija Babić 13/07/1830 ž Antun Barbara Biuklić 55
8719. Marijan Vuković 14/07/1830 m Marijan Sibila Čivić 107
8720. Ilija Lešić 15/07/1830 m Marko Ana Lučić 240 Lovrićevi
8721. Ana Ilišević 19/07/1830 ž Stanko Aga Thill 139 Gluvakovi
8722. Ivan Čivić 20/07/1830 m Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
8723. Ana Šokčević 26/07/1830 ž Dominik Lucija Kedačić 300
8724. Mirko Stojanović 29/07/1830 m Kazimir Ivica Čivić 203 Andrijaševi
8725. Ana Kedačić 31/07/1830 ž Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
8726. Lovro Gregorović 04/08/1830 m Mijo Pola Katušić 231
8727. Manda Stojanović 05/08/1830 ž Mato Stana Petričević 142 Domini
8728. Mirko Ilišević 07/08/1830 m Jeronim Marica Stojanović 140
8729. Klara Kopić 09/08/1830 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
8730. Barbara Stojanović 11/08/1830 ž FranjoŽaverije Klara Čivić 129 Andrijaševi
8731. Karlo Lešić 17/08/1830 m Ivan Sofija Gregorović 25 Lovrićevi
8732. Bartol Vlaović 22/08/1830 m Stanko Aga Babić 99
8733. Barbara Lešić 23/08/1830 ž Mato Marta Kedačić 20 Adnađev
8734. Bartol Matić 23/08/1830 m Ilija Kata Čivić 36
8735. Bartol Ilišević 24/08/1830 m Ðuro Barbara Mišković 140
8736. Martin Ilišević 24/08/1830 m Ðuro Barbara Mišković 140
8737. Barbara Vuković 25/08/1830 ž Lazar Pola Čivić 254
8738. Kata Gregorović 28/08/1830 ž Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
8739. Franjo Matić 30/08/1830 m Nikola Eva Biuklić 46
8740. Mato Stojanović 30/08/1830 m Pavo Đula Petričević 143
8741. Barbara Lešić 05/09/1830 ž Augustin Kata Mišković 104 Čikića
8742. Marija Lešić 05/09/1830 ž Augustin Kata Mišković 0
8743. Kata Katušić 07/09/1830 ž Mato Franca Turković 0
8744. Mijo Kopić 09/09/1830 m Josip Veronika Vincetić 244
8745. Aga Vuković 11/09/1830 ž Antun Marija Kedačić 111 Bubanovi
8746. Manda Krnić 12/09/1830 ž Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
8747. Andrija Vuković 12/09/1830 m Toma Kata Stojanović 112
8748. Mato Vuković 15/09/1830 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
8749. Živko Petričević 16/09/1830 m Lazar Marija Krnić 119 Nedini
8750. Mato Kopić 17/09/1830 m Marko Marija Babić 259 Pavini
8751. Mato Kutuzović 19/09/1830 m Petar Marija 189
8752. Mato Kopić 20/09/1830 m Luka Stana 288 Ivandulini
8753. Mijo Gregorović 25/09/1830 m Antun Dominika Stivaničević 90
8754. Barbara Verić 27/09/1830 ž Franjo Marija Kopić 217 Ivančevi
8755. Franjo Đaković 30/09/1830 m Ivan Terezija Knežević 76
8756. Terezija Kedačić 02/10/1830 ž Antun Marija Matić 208
8757. Franca Stojanović 04/10/1830 ž Ferdo Kata Vuković 129 Andrijaševi
8758. Janja Gregorović 07/10/1830 ž Ðuro Lucija Kopić 232
8759. Luka Vuković 09/10/1830 m Lovro Barbara Milošević 115
8760. Terezija Mišković 13/10/1830 ž Šimun Kata 117
8761. Luka Vuković 14/10/1830 m Gašpar Aga Verić 150
8762. Eva Babić 17/10/1830 ž Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
8763. Šimun Babić 19/10/1830 m Gabra Marica 60 Frćkovi
8764. Pavao Kopić 22/10/1830 m Luka Delfa Štivić 243
8765. Barbara Kopić 24/10/1830 ž Ðuro Aga Babić 288 Ivandulini
8766. Mijo Stojanović 24/10/1830 m Mirko Klara Vlaović 27 Brnjakovi
8767. Marijan Gregorović 29/10/1830 m Marijan Aga Stivaničević 98
8768. Martin Kedačić 29/10/1830 m Vinko Ana Lešić 3
8769. Ruža Knežević 30/10/1830 ž Aga Knežević 0
8770. Barbara Kopić 02/11/1830 ž Toma Đula Vuković 195
8771. Janja Verić 02/11/1830 ž Franjo Terezija Vuković 174 Šmitovi
8772. Franca Vuković 02/11/1830 ž Mato Aga Knežević 113 Davidovi
8773. Terezija Lešić 03/11/1830 ž Antun Jozefa Babić 107
8774. Martin Lešić 10/11/1830 m Ðuro Aga Kopić 25 Lovrićevi
8775. Marta Knežević 11/11/1830 ž Josip Marija 160 Stankovi
8776. Klara Knežević 16/11/1830 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
8777. Ruža Knežević 16/11/1830 ž Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
8778. Andrija Stojanović 16/11/1830 m Toma Aga Vuković 215 Đurini
8779. Andrija Kedačić 19/11/1830 m Pavo Marta Krnić 8
8780. Andrija Knežević 19/11/1830 m Marko Manda Lešić 298 Šestini
8781. Andrija Vuković 19/11/1830 m Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
8782. Kata Stivaničević 21/11/1830 ž Jakob Franca Čivić 47 Anđini
8783. Kata Lešić 22/11/1830 ž Marko Eva Gregorović 5 Leškovi
8784. Barbara Knežević 26/11/1830 ž Ivan Manda Babić 154
8785. Andrija Stojanović 27/11/1830 m Mato Kata Ðaković 154
8786. Andrija Stivaničević 29/11/1830 m Petar Manda Stojanović 48 Anđini
8787. Andrija Babić 30/11/1830 m Blaž Marija Gregorović 55
8788. Elisabeta Babić 30/11/1830 ž Mijo Marta Jemrić 55
8789. Barbara Katušić 03/12/1830 ž Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
8790. Marija Babić 08/12/1830 ž Roko Barbara Kopić 249 Strameštrovi
8791. Manda Stojanović 09/12/1830 ž Josip Ruža Štivić 153 Kundrini
8792. Toma Stojanović 10/12/1830 m Martin Đurđa Krnić 23
8793. Toma Lešić 11/12/1830 m Ðuro Kata Matić 239
8794. Božo Lešić 11/12/1830 m Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
8795. Toma Vuković 15/12/1830 m Ðuro Barbara Gregorović 195
8796. Mato Kopić 18/12/1830 m Marko Terezija Babić 181 Župarini
8797. Toma Štivić 18/12/1830 m Albert Marija Kopić 121
8798. Eva Verić 19/12/1830 ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
8799. Adam Vuković 20/12/1830 m Albert Manda Mišković 191 Petrovi
8800. Eva Knežević 21/12/1830 ž Lovro Đula Lešić 65