Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 8801 - 8900 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8801. Adam Vuković 20/12/1830 m Albert Manda Mišković 191
8802. Eva Knežević 21/12/1830 ž Lovro Đula Lešić 65
8803. Franjo Verić 26/12/1830 m Toma Kata Stojanović 166 Čolini
8804. Ivan Knežević 27/12/1830 m Martin Ana 73
8805. Marija Stojanović 27/12/1830 ž Martin Aga Čivić 257
8806. Stana Vuković 27/12/1830 ž Luka Marija Knežević 254
8807. Aga Babić 02/01/1831 ž Mato Franca Milošević 233
8808. Franca Knežević 02/01/1831 ž Josip Kata Kopić 67
8809. Matija Stivaničević 02/01/1831 ž Luka Jozefa Ilišević 71 Lisičini
8810. Aga Verić 02/01/1831 ž Marijan Kata Knežević 178 Šumarovi
8811. Cecilija Petričević 04/01/1831 ž Josip Lucija Knežević 119 Nedini
8812. Antun Babić 05/01/1831 m Marko Marta Knežević 264
8813. Antun Babić 10/01/1831 m Jakob Ivica 62 Markovi
8814. Klara Knežević 10/01/1831 ž Antun Sofija Kopić 266
8815. Pavao Lešić 10/01/1831 m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
8816. Antun Babić 13/01/1831 m Ðuro Petra 229
8817. Antun Stojanović 15/01/1831 m Mirko Barbara 129 Andrijaševi
8818. Marija Gregorović 23/01/1831 ž Andrija Helena Kedačić 224
8819. Stana Vuković 23/01/1831 ž Žaverije Pola 11 Bubanovi
8820. Ilija Gregorović 25/01/1831 m Ilija Marija Katušić 96 bibin
8821. Franca Kedačić 26/01/1831 ž Andrija Marica Šokčević 208
8822. Eva Kopić 28/01/1831 ž Mato Terezija Vlaović 54
8823. Aga Stivaničević 29/01/1831 ž Josip Marija Verić 302
8824. Aga Knežević 01/02/1831 ž Ilija Kata Stojanović 66
8825. Manda Lešić 02/02/1831 ž Martin Manda Čivić 220 Ružića
8826. Janja Kopić 08/02/1831 ž Ðuro Marta 209 Marijančevi
8827. Mato Matić 10/02/1831 m Petar Terezija Stivaničević 35
8828. Valentin Stojšić 10/02/1831 m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
8829. Marija Kopić 13/02/1831 ž Marko Franca Čivić 195
8830. Valentin Krnić 14/02/1831 m Mato Aga Ilišević 148
8831. Stana Lešić 17/02/1831 ž Kuzma Ruža Mišković 20 Adnađev
8832. Mato Bačić 24/02/1831 m Luka Marta Štivić 28
8833. Franjo Vuković 28/02/1831 m Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
8834. Đuro Gregorović 02/03/1831 m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
8835. Đuro Milošević 03/03/1831 m Ðuro Barbara 7
8836. Mato Varzić 08/03/1831 m Alojz Delfa Katušić 100 Matkovi
8837. Delfa Vuković 09/03/1831 ž Martin Ana Kedačić 70
8838. Đuro Stivaničević 12/03/1831 m Andrija Franca Vuković 47 Anđini
8839. Josip Kedačić 13/03/1831 m Luka Barbara Kopić 1
8840. Jozefa Krnić 13/03/1831 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
8841. Ruža Šokčević 16/03/1831 ž Ivan Ana Babić 300
8842. Josip Lešić 18/03/1831 m Marko Marija Knežević 107
8843. Josip Gregorović 19/03/1831 m Antun Ruža Kopić 228
8844. Manda Katušić 22/03/1831 ž Ilija Marija Bačić 66
8845. Ivan Kopić 26/03/1831 m Ignjacije Marija Filipović 192
8846. Cecilija Matić 26/03/1831 ž Ðuro Ana Kedačić 38
8847. Ana Štivić 26/03/1831 ž Mato Manda Krnić 123
8848. Đuro Stojanović 26/03/1831 m Adam Aga Čivić 259 Pavini
8849. Marko Vuković 26/03/1831 m Petar Eva Stojanović 127 Lazini
8850. Đuro Stivaničević 28/03/1831 m Toma Aga Babić 51 Jozići
8851. Mato Knežević 30/03/1831 m Josip Moneta Stojanović 175 Mačkovi
8852. Roko Lešić 03/04/1831 m Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
8853. Marko Knežević 05/04/1831 m Marijan Dominika Verić 165 Belovi
8854. Ivan Biuklić 06/04/1831 m Martin Franca Gregorović 106
8855. Adolf Matić 06/04/1831 m Toma Kata Babić 234
8856. Filip Lešić 07/04/1831 m Ilija Aga Kopić 107
8857. Marko Petričević 09/04/1831 m Stanko Ruža Verić 210
8858. Dominika Mišković 13/04/1831 ž Mato Ivica Lešić 118 Aleksini
8859. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
8860. Eva Verić 17/04/1831 ž Marko Petra 166 Čolini
8861. Đuro Vuković 18/04/1831 m Lovro Marta Čivić 128
8862. Barbara Gregorović 27/04/1831 ž Ðuro Stana Kopić 246
8863. Jakob Mišković 28/04/1831 m Josip Đurđa Stojanović 117
8864. Manda Babić 03/05/1831 ž Adam Terezija Čivić 53
8865. Šimun Ilišević 13/05/1831 m Mato Đula Stojanović 138 Glišini
8866. Ivan Babić 14/05/1831 m Toma Marija Knežević 229
8867. Rozalija Čivić 14/05/1831 ž Antun Ana Lešić 222
8868. Lucija Knežević 16/05/1831 ž Šimun Ruža Kopić 67
8869. Ivan Kopić 16/05/1831 m Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
8870. Ivan Kopić 16/05/1831 m Lovro Đula Katušić 219 Rokića
8871. Ivica Stojanović 16/05/1831 ž Kuzma Terezija Stojšić 154
8872. Vinko Kopić 20/05/1831 m Ivan Marija 82 Pranjini
8873. Ana Lučić 26/05/1831 ž Pavo Kata Vuković 108
8874. Ivica Čivić 31/05/1831 ž Mato Manda Stojanović 260
8875. Antun Vuković 02/06/1831 m Stjepan Marija 255
8876. Antun Stojšić 03/06/1831 m Lovro Manda Vuković 102 Stošića
8877. Ivica Vuković 04/06/1831 ž Mato Fema 237 Purakini
8878. Stana Stivaničević 05/06/1831 ž Martin Aga Gregeorović 47 Anđini
8879. Marijan Milošević 10/06/1831 m Mato Ivica Kadić 114
8880. Ana Gregorović 11/06/1831 ž Toma Eva Katušić 270
8881. Barbara Gregorović 11/06/1831 ž Toma Eva Katušić 270
8882. Antun Kopić 11/06/1831 m Ivan Aga Gregorović 78
8883. Franca Šokčević 14/06/1831 ž Stanko Marija Verić 57
8884. Ivan Đaković 17/06/1831 m Mato Ruža Vuković 75
8885. Jozefa Stojanović 24/06/1831 ž Augustin Barbara Kopić 131
8886. Petar Stivaničević 27/06/1831 m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
8887. Terezija Vuković 02/07/1831 ž Pavo Klara 130 Kurjačini
8888. Ilija Stivaničević 08/07/1831 m Antun Franca Babić 51 Jozići
8889. Ana Thily 09/07/1831 ž Vinko Kata Stojanović 135
8890. Marija Babić 12/07/1831 ž Ðuro Regina Kopić 94
8891. Ilija Mišković 12/07/1831 m Josip Matija Petričević 200
8892. Ilija Vlaović 13/07/1831 m Stanko Đula Kopić 198
8893. Marija Verić 16/07/1831 ž Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
8894. Franjo Vuković 22/07/1831 m Ivan Lucija Petričević 19 Marčićevi
8895. Kata Čivić 23/07/1831 ž Augustin Ruža Knežević 159
8896. Lovro Knežević 23/07/1831 m Bartol Pola 162 Matokovi
8897. Jakob Kopić 23/07/1831 m Mijo Manda 82 Pranjini
8898. Jakob Stivaničević 25/07/1831 m Josip Cecilija Kadić 72
8899. Lovro Kedačić 01/08/1831 m Pavo Eva Čivić 236 Purakini
8900. Ivan Vuković 03/08/1831 m Antun Đurđa Babić 202