Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 8801 - 8900 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8801. Eva Knežević 21/12/1830 ž Lovro Đula Lešić 65
8802. Franjo Verić 26/12/1830 m Toma Kata Stojanović 166 Čolini
8803. Ivan Knežević 27/12/1830 m Martin Ana 73
8804. Marija Stojanović 27/12/1830 ž Martin Aga Čivić 257
8805. Stana Vuković 27/12/1830 ž Luka Marija Knežević 254
8806. Aga Babić 02/01/1831 ž Mato Franca Milošević 233
8807. Franca Knežević 02/01/1831 ž Josip Kata Kopić 67
8808. Matija Stivaničević 02/01/1831 ž Luka Jozefa Ilišević 71 Lisičini
8809. Aga Verić 02/01/1831 ž Marijan Kata Knežević 178 Šumarovi
8810. Cecilija Petričević 04/01/1831 ž Josip Lucija Knežević 119 Nedini
8811. Antun Babić 05/01/1831 m Marko Marta Knežević 264
8812. Antun Babić 10/01/1831 m Jakob Ivica 62 Markovi
8813. Klara Knežević 10/01/1831 ž Antun Sofija Kopić 266
8814. Pavao Lešić 10/01/1831 m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
8815. Antun Babić 13/01/1831 m Ðuro Petra 229
8816. Antun Stojanović 15/01/1831 m Mirko Barbara 129 Andrijaševi
8817. Marija Gregorović 23/01/1831 ž Andrija Helena Kedačić 224
8818. Stana Vuković 23/01/1831 ž Žaverije Pola 11 Bubanovi
8819. Ilija Gregorović 25/01/1831 m Ilija Marija Katušić 96 bibin
8820. Franca Kedačić 26/01/1831 ž Andrija Marica Šokčević 208
8821. Eva Kopić 28/01/1831 ž Mato Terezija Vlaović 54
8822. Aga Stivaničević 29/01/1831 ž Josip Marija Verić 302
8823. Aga Knežević 01/02/1831 ž Ilija Kata Stojanović 66
8824. Manda Lešić 02/02/1831 ž Martin Manda Čivić 220 Ružića
8825. Janja Kopić 08/02/1831 ž Ðuro Marta 209 Marijančevi
8826. Mato Matić 10/02/1831 m Petar Terezija Stivaničević 35
8827. Valentin Stojšić 10/02/1831 m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
8828. Marija Kopić 13/02/1831 ž Marko Franca Čivić 195
8829. Valentin Krnić 14/02/1831 m Mato Aga Ilišević 148
8830. Stana Lešić 17/02/1831 ž Kuzma Ruža Mišković 20 Adnađev
8831. Mato Bačić 24/02/1831 m Luka Marta Štivić 28
8832. Franjo Vuković 28/02/1831 m Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
8833. Đuro Gregorović 02/03/1831 m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
8834. Đuro Milošević 03/03/1831 m Ðuro Barbara 7
8835. Mato Varzić 08/03/1831 m Alojz Delfa Katušić 100 Matkovi
8836. Delfa Vuković 09/03/1831 ž Martin Ana Kedačić 70
8837. Đuro Stivaničević 12/03/1831 m Andrija Franca Vuković 47 Anđini
8838. Josip Kedačić 13/03/1831 m Luka Barbara Kopić 1
8839. Jozefa Krnić 13/03/1831 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
8840. Ruža Šokčević 16/03/1831 ž Ivan Ana Babić 300
8841. Josip Lešić 18/03/1831 m Marko Marija Knežević 107
8842. Josip Gregorović 19/03/1831 m Antun Ruža Kopić 228
8843. Manda Katušić 22/03/1831 ž Ilija Marija Bačić 66
8844. Ivan Kopić 26/03/1831 m Ignjacije Marija Filipović 192
8845. Cecilija Matić 26/03/1831 ž Ðuro Ana Kedačić 38
8846. Ana Štivić 26/03/1831 ž Mato Manda Krnić 123
8847. Đuro Stojanović 26/03/1831 m Adam Aga Čivić 259 Pavini
8848. Marko Vuković 26/03/1831 m Petar Eva Stojanović 127 Lazini
8849. Đuro Stivaničević 28/03/1831 m Toma Aga Babić 51 Jozići
8850. Mato Knežević 30/03/1831 m Josip Moneta Stojanović 175 Mačkovi
8851. Roko Lešić 03/04/1831 m Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
8852. Marko Knežević 05/04/1831 m Marijan Dominika Verić 165 Belovi
8853. Ivan Biuklić 06/04/1831 m Martin Franca Gregorović 106
8854. Adolf Matić 06/04/1831 m Toma Kata Babić 234
8855. Filip Lešić 07/04/1831 m Ilija Aga Kopić 107
8856. Marko Petričević 09/04/1831 m Stanko Ruža Verić 210
8857. Dominika Mišković 13/04/1831 ž Mato Ivica Lešić 118 Aleksini
8858. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
8859. Eva Verić 17/04/1831 ž Marko Petra 166 Čolini
8860. Đuro Vuković 18/04/1831 m Lovro Marta Čivić 128
8861. Barbara Gregorović 27/04/1831 ž Ðuro Stana Kopić 246
8862. Jakob Mišković 28/04/1831 m Josip Đurđa Stojanović 117
8863. Manda Babić 03/05/1831 ž Adam Terezija Čivić 53
8864. Šimun Ilišević 13/05/1831 m Mato Đula Stojanović 138 Glišini
8865. Ivan Babić 14/05/1831 m Toma Marija Knežević 229
8866. Rozalija Čivić 14/05/1831 ž Antun Ana Lešić 222
8867. Lucija Knežević 16/05/1831 ž Šimun Ruža Kopić 67
8868. Ivan Kopić 16/05/1831 m Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
8869. Ivan Kopić 16/05/1831 m Lovro Đula Katušić 219 Rokića
8870. Ivica Stojanović 16/05/1831 ž Kuzma Terezija Stojšić 154
8871. Vinko Kopić 20/05/1831 m Ivan Marija 82 Pranjini
8872. Ana Lučić 26/05/1831 ž Pavo Kata Vuković 108
8873. Ivica Čivić 31/05/1831 ž Mato Manda Stojanović 260
8874. Antun Vuković 02/06/1831 m Stjepan Marija 255
8875. Antun Stojšić 03/06/1831 m Lovro Manda Vuković 102 Stošića
8876. Ivica Vuković 04/06/1831 ž Mato Fema 237 Purakini
8877. Stana Stivaničević 05/06/1831 ž Martin Aga Gregeorović 47 Anđini
8878. Marijan Milošević 10/06/1831 m Mato Ivica Kadić 114
8879. Ana Gregorović 11/06/1831 ž Toma Eva Katušić 270
8880. Barbara Gregorović 11/06/1831 ž Toma Eva Katušić 270
8881. Antun Kopić 11/06/1831 m Ivan Aga Gregorović 78
8882. Franca Šokčević 14/06/1831 ž Stanko Marija Verić 57
8883. Ivan Đaković 17/06/1831 m Mato Ruža Vuković 75
8884. Jozefa Stojanović 24/06/1831 ž Augustin Barbara Kopić 131
8885. Petar Stivaničević 27/06/1831 m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
8886. Terezija Vuković 02/07/1831 ž Pavo Klara 130 Kurjačini
8887. Ilija Stivaničević 08/07/1831 m Antun Franca Babić 51 Jozići
8888. Ana Thily 09/07/1831 ž Vinko Kata Stojanović 135
8889. Marija Babić 12/07/1831 ž Ðuro Regina Kopić 94
8890. Ilija Mišković 12/07/1831 m Josip Matija Petričević 200
8891. Ilija Vlaović 13/07/1831 m Stanko Đula Kopić 198
8892. Marija Verić 16/07/1831 ž Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
8893. Franjo Vuković 22/07/1831 m Ivan Lucija Petričević 19 Marčićevi
8894. Kata Čivić 23/07/1831 ž Augustin Ruža Knežević 159
8895. Lovro Knežević 23/07/1831 m Bartol Pola 162 Matokovi
8896. Jakob Kopić 23/07/1831 m Mijo Manda 82 Pranjini
8897. Jakob Stivaničević 25/07/1831 m Josip Cecilija Kadić 72
8898. Lovro Kedačić 01/08/1831 m Pavo Eva Čivić 236 Purakini
8899. Ivan Vuković 03/08/1831 m Antun Đurđa Babić 202
8900. Lovro Štivić 04/08/1831 m Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi