Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8801 - 8900 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Gregorović 1831. ž Andrija Helena Kedačić 224
Stana Vuković 1831. ž Žaverije Pola 11 Bubanovi
Ilija Gregorović 1831. m Ilija Marija Katušić 96 bibini
Franca Kedačić 1831. ž Andrija Marica Šokčević 208 Drcini
Eva Kopić 1831. ž Mato Terezija Vlaović 54
Aga Stivaničević 1831. ž Josip Marija Verić 302
Aga Knežević 1831. ž Ilija Kata Stojanović 160 Stankovi
Manda Lešić 1831. ž Martin Manda Čivić 220 Ružići
Janja Kopić 1831. ž Ðuro Marta 209 Marijančevi
Mato Matić 1831. m Petar Terezija Stivaničević 35 Matića
Valentin Stojšić 1831. m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
Marija Kopić 1831. ž Marko Franca Čivić 195
Valentin Krnić 1831. m Mato Aga Ilišević 148
Stana Lešić 1831. ž Kuzma Ruža Mišković 20 Adnađevi
Mato Bačić 1831. m Luka Marta Štivić 28
Franjo Vuković 1831. m Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
Đuro Gregorović 1831. m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
Đuro Milošević 1831. m Ðuro Bara 7 klecini
Mato Varzić 1831. m Alojzije Delfa Katušić 100 Matkovi
Delfa Vuković 1831. ž Martin Ana Kedačić 10 klecini
Đuro Stivaničević 1831. m Andrija Franca Vuković 47 Anđini
Josip Kedačić 1831. m Luka Bara Kopić 1
Jozija Krnić 1831. ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
Ruža Šokčević 1831. ž Ivan Ana Babić 300
Josip Lešić 1831. m Marko Marija Knežević 107
Josip Gregorović 1831. m Antun Ruža Kopić 228 štukarovi
Manda Katušić 1831. ž Ilija Marija Bačić 66
Ivan Kopić 1831. m Ignacije Marija Filipović 192
Ceca Matić 1831. ž Ðuro Ana Kedačić 38
Ana Štivić 1831. ž Mato Manda Krnić 123
Đuro Stojanović 1831. m Adam Aga Čivić 259 Pavini
Marko Vuković 1831. m Petar Eva Stojanović 127 Lazini
Đuro Stivaničević 1831. m Tomo Aga Babić 51 Jozići
Mato Knežević 1831. m Josip Moneta Stojanović 175 Mačkovi
Roko Lešić 1831. m Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
Marko Knežević 1831. m Marijan Dominika Verić 165 Belovi
Ivan Biuklić 1831. m Martin Franca Gregorović 106
Adolf Matić 1831. m Tomo Kata Babić 234 Drozdovi
Filip Lešić 1831. m Ilija Aga Kopić 107
Marko Petričević 1831. m Stanko Ruža Verić 210
Dominika Mišković 1831. ž Mato Ivica Lešić 118 Aleksini
Adalbert Matić 1831. m Ðuro Sofija Kovačević 36
Eva Verić 1831. ž Marko Petra 166 Čolini
Đuro Vuković 1831. m Lovro Marta Čivić 128
Bara Gregorović 1831. ž Ðuro Stana Kopić 246 kurtini
Jakob Mišković 1831. m Josip Đurđa Stojanović 117
Manda Babić 1831. ž Adam Terezija Čivić 53 petrića
Šimun Ilišević 1831. m Mato Đula Stojanović 138 Glišini
Ivan Babić 1831. m Tomo Marija Knežević 229
Ruža Čivić 1831. ž Antun Ana Lešić 222
Lucija Knežević 1831. ž Šimun Ruža Kopić 67 todorovi
Ivan Kopić 1831. m Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
Ivan Kopić 1831. m Lovro Đula Katušić 219 Rokići
Ivica Stojanović 1831. ž Kuzma Terezija Stojšić 154
Vinko Kopić 1831. m Ivan Marija 82 Pranjini
Ana Lučić 1831. ž Pavao Kata Vuković 108 brdarića
Ivica Čivić 1831. ž Mato Manda Stojanović 261
Antun Vuković 1831. m Stjepan Marija 255
Antun Stojšić 1831. m Lovro Manda Vuković 102 Stošića
Ivica Vuković 1831. ž Mato Eufemija 237
Stana Stivaničević 1831. ž Martin Aga Gregeorović 47 Anđini
Marijan Milošević 1831. m Mato Ivica Kadić 114
Ana Gregorović 1831. ž Tomo Eva Katušić 270
Bara Gregorović 1831. ž Tomo Eva Katušić 270
Antun Kopić 1831. m Ivan Aga Gregorović 78 Pulini
Franca Šokčević 1831. ž Stanko Marija Verić 57
Ivan Đaković 1831. m Mato Ruža Vuković 75
Jozija Stojanović 1831. ž Augustin Bara Kopić 131
Petar Stivaničević 1831. m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
Terezija Vuković 1831. ž Pavao Klara 130 Kurjačini
Ilija Stivaničević 1831. m Antun Franca Babić 51 Jozići
Ana Thilly 1831. ž Vinko Kata Stojanović 135
Marija Babić 1831. ž Ðuro Regina Kopić 94
Ilija Mišković 1831. m Josip Matijka Petričević 200 Tadini
Ilija Vlaović 1831. m Stanko Đula Kopić 198
Marija Verić 1831. ž Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
Franjo Vuković 1831. m Ivan Lucija Petričević 19 Marčićevi
Kata Čivić 1831. ž Augustin Ruža Knežević 159
Lovro Knežević 1831. m Bartol Pola 162 Matokovi
Jakob Kopić 1831. m Mijo Manda 82 Pranjini
Jakob Stivaničević 1831. m Josip Ceca Kadić 72
Lovro Kedačić 1831. m Pavao Eva Čivić 236 Purakini
Ivan Vuković 1831. m Antun Đurđa Babić 202
Lovro Štivić 1831. m Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
Janja Kedačić 1831. ž Adam Bara Vuković 1
Roko Babić 1831. m Šimun Jozija 269 Joseilini
Franca Stojanović 1831. ž Martin Ana Kopić 215 Đurini
Stjepan Čivić 1831. m Adam Ruža Vuković 151 Mijaljevi
Bara Kopić 1831. ž Lovro Kola Čivić 218 Dudini
Ivan Babić 1831. m Bartol Đula Kopić 62 Markovi
Franjo Mišković 1831. m Ivan Đula Lešić 117
Ruža Krnić 1831. ž Mato Ana Vuković 21 Marušini
Bara Stojanović 1831. ž Tomo Đurđa Ilišević 289 filini
Josip Vuković 1831. m Mato Eva Gregorović 9 Kuzmanićevi
Kata Čivić 1831. ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
Jozija Stojanović 1831. ž Ðuro Stana Berendić 145 Alepovi
Matija Babić 1831. m Ivan Ivica Knežević 56
Nikola Stojanović 1831. m Augustin Marija Knežević 123
Mijo Čivić 1831. m Šimun Đula Krnić 201
Ivica Čivić 1831. ž Jakob Kristina Stojanović 157
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge