Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8801 - 8900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8801. Franjo Verić 26/12/1830 m Toma Kata Stojanović 166 Čolini
8802. Ivan Knežević 27/12/1830 m Martin Ana 73
8803. Marija Stojanović 27/12/1830 ž Martin Aga Čivić 257
8804. Stana Vuković 27/12/1830 ž Luka Marija Knežević 254
8805. Aga Babić 02/01/1831 ž Mato Franca Milošević 233
8806. Franca Knežević 02/01/1831 ž Josip Kata Kopić 67
8807. Matija Stivaničević 02/01/1831 ž Luka Jozefa Ilišević 71 Lisičini
8808. Aga Verić 02/01/1831 ž Marijan Kata Knežević 178 Šumarovi
8809. Cecilija Petričević 04/01/1831 ž Josip Lucija Knežević 119 Nedini
8810. Antun Babić 05/01/1831 m Marko Marta Knežević 264
8811. Antun Babić 10/01/1831 m Jakob Ivica 62 Markovi
8812. Klara Knežević 10/01/1831 ž Antun Sofija Kopić 266
8813. Pavao Lešić 10/01/1831 m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
8814. Antun Babić 13/01/1831 m Ðuro Petra 229
8815. Antun Stojanović 15/01/1831 m Mirko Barbara 129 Andrijaševi
8816. Marija Gregorović 23/01/1831 ž Andrija Helena Kedačić 224
8817. Stana Vuković 23/01/1831 ž Žaverije Pola 11 Bubanovi
8818. Ilija Gregorović 25/01/1831 m Ilija Marija Katušić 96 bibini
8819. Franca Kedačić 26/01/1831 ž Andrija Marica Šokčević 208
8820. Eva Kopić 28/01/1831 ž Mato Terezija Vlaović 54
8821. Aga Stivaničević 29/01/1831 ž Josip Marija Verić 302
8822. Aga Knežević 01/02/1831 ž Ilija Kata Stojanović 66
8823. Manda Lešić 02/02/1831 ž Martin Manda Čivić 220 Ružića
8824. Janja Kopić 08/02/1831 ž Ðuro Marta 209 Marijančevi
8825. Mato Matić 10/02/1831 m Petar Terezija Stivaničević 35
8826. Valentin Stojšić 10/02/1831 m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
8827. Marija Kopić 13/02/1831 ž Marko Franca Čivić 195
8828. Valentin Krnić 14/02/1831 m Mato Aga Ilišević 148
8829. Stana Lešić 17/02/1831 ž Kuzma Ruža Mišković 20 Adnađev
8830. Mato Bačić 24/02/1831 m Luka Marta Štivić 28
8831. Franjo Vuković 28/02/1831 m Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
8832. Đuro Gregorović 02/03/1831 m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
8833. Đuro Milošević 03/03/1831 m Ðuro Barbara 7
8834. Mato Varzić 08/03/1831 m Alojzije Delfa Katušić 100 Matkovi
8835. Delfa Vuković 09/03/1831 ž Martin Ana Kedačić 70
8836. Đuro Stivaničević 12/03/1831 m Andrija Franca Vuković 47 Anđini
8837. Josip Kedačić 13/03/1831 m Luka Barbara Kopić 1
8838. Jozefa Krnić 13/03/1831 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
8839. Ruža Šokčević 16/03/1831 ž Ivan Ana Babić 300
8840. Josip Lešić 18/03/1831 m Marko Marija Knežević 107
8841. Josip Gregorović 19/03/1831 m Antun Ruža Kopić 228
8842. Manda Katušić 22/03/1831 ž Ilija Marija Bačić 66
8843. Ivan Kopić 26/03/1831 m Ignjacije Marija Filipović 192
8844. Cecilija Matić 26/03/1831 ž Ðuro Ana Kedačić 38
8845. Ana Štivić 26/03/1831 ž Mato Manda Krnić 123
8846. Đuro Stojanović 26/03/1831 m Adam Aga Čivić 259 Pavini
8847. Marko Vuković 26/03/1831 m Petar Eva Stojanović 127 Lazini
8848. Đuro Stivaničević 28/03/1831 m Toma Aga Babić 51 Jozići
8849. Mato Knežević 30/03/1831 m Josip Moneta Stojanović 175 Mačkovi
8850. Roko Lešić 03/04/1831 m Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
8851. Marko Knežević 05/04/1831 m Marijan Dominika Verić 165 Belovi
8852. Ivan Biuklić 06/04/1831 m Martin Franca Gregorović 106
8853. Adolf Matić 06/04/1831 m Toma Kata Babić 234
8854. Filip Lešić 07/04/1831 m Ilija Aga Kopić 107
8855. Marko Petričević 09/04/1831 m Stanko Ruža Verić 210
8856. Dominika Mišković 13/04/1831 ž Mato Ivica Lešić 118 Aleksini
8857. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
8858. Eva Verić 17/04/1831 ž Marko Petra 166 Čolini
8859. Đuro Vuković 18/04/1831 m Lovro Marta Čivić 128
8860. Barbara Gregorović 27/04/1831 ž Ðuro Stana Kopić 246
8861. Jakob Mišković 28/04/1831 m Josip Đurđa Stojanović 117
8862. Manda Babić 03/05/1831 ž Adam Terezija Čivić 53
8863. Šimun Ilišević 13/05/1831 m Mato Đula Stojanović 138 Glišini
8864. Ivan Babić 14/05/1831 m Toma Marija Knežević 229
8865. Rozalija Čivić 14/05/1831 ž Antun Ana Lešić 222
8866. Lucija Knežević 16/05/1831 ž Šimun Ruža Kopić 67
8867. Ivan Kopić 16/05/1831 m Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
8868. Ivan Kopić 16/05/1831 m Lovro Đula Katušić 219 Rokića
8869. Ivica Stojanović 16/05/1831 ž Kuzma Terezija Stojšić 154
8870. Vinko Kopić 20/05/1831 m Ivan Marija 82 Pranjini
8871. Ana Lučić 26/05/1831 ž Pavo Kata Vuković 108
8872. Ivica Čivić 31/05/1831 ž Mato Manda Stojanović 260
8873. Antun Vuković 02/06/1831 m Stjepan Marija 255
8874. Antun Stojšić 03/06/1831 m Lovro Manda Vuković 102 Stošića
8875. Ivica Vuković 04/06/1831 ž Mato Fema 237 Purakini
8876. Stana Stivaničević 05/06/1831 ž Martin Aga Gregeorović 47 Anđini
8877. Marijan Milošević 10/06/1831 m Mato Ivica Kadić 114
8878. Ana Gregorović 11/06/1831 ž Toma Eva Katušić 270
8879. Barbara Gregorović 11/06/1831 ž Toma Eva Katušić 270
8880. Antun Kopić 11/06/1831 m Ivan Aga Gregorović 78
8881. Franca Šokčević 14/06/1831 ž Stanko Marija Verić 57
8882. Ivan Đaković 17/06/1831 m Mato Ruža Vuković 75
8883. Jozefa Stojanović 24/06/1831 ž Augustin Barbara Kopić 131
8884. Petar Stivaničević 27/06/1831 m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
8885. Terezija Vuković 02/07/1831 ž Pavo Klara 130 Kurjačini
8886. Ilija Stivaničević 08/07/1831 m Antun Franca Babić 51 Jozići
8887. Ana Thily 09/07/1831 ž Vinko Kata Stojanović 135
8888. Marija Babić 12/07/1831 ž Ðuro Regina Kopić 94
8889. Ilija Mišković 12/07/1831 m Josip Matija Petričević 200
8890. Ilija Vlaović 13/07/1831 m Stanko Đula Kopić 198
8891. Marija Verić 16/07/1831 ž Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
8892. Franjo Vuković 22/07/1831 m Ivan Lucija Petričević 19 Marčićevi
8893. Kata Čivić 23/07/1831 ž Augustin Ruža Knežević 159
8894. Lovro Knežević 23/07/1831 m Bartol Pola 162 Matokovi
8895. Jakob Kopić 23/07/1831 m Mijo Manda 82 Pranjini
8896. Jakob Stivaničević 25/07/1831 m Josip Cecilija Kadić 72
8897. Lovro Kedačić 01/08/1831 m Pavo Eva Čivić 236 Purakini
8898. Ivan Vuković 03/08/1831 m Antun Đurđa Babić 202
8899. Lovro Štivić 04/08/1831 m Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
8900. Janja Kedačić 05/08/1831 ž Adam Barbara Vuković 1