Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 801 - 900 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
801. Kata Štivić 01/11/1761 ž Pavao Ana 0
802. Martin Šokčević 08/11/1761 m Josip Ruža 0
803. Martin Đaković 11/11/1761 m Božo Ceca 0
804. Liza Verić 15/11/1761 ž Ðuro Stana 0
805. Andrija Babić 29/11/1761 m Marko Anka 0
806. Bara Babić 29/11/1761 ž Vinko Ana 0
807. Bara Vuković 02/12/1761 ž Ivan Kata 0
808. Nikola Knežević 08/12/1761 m Mato Manda 0
809. Marija Kopić 08/12/1761 ž Franjo Ruža 0
810. Lucija Kopić 14/12/1761 ž Karlo Marta 0
811. Kata Babić 20/12/1761 ž Martin Marija 0
812. Ana Gregorović 21/12/1761 ž Josip Kata 0
813. Ana Štivić 27/12/1761 ž Antun Kata 0
814. Adam Vuković 03/01/1762 m Šimun Lucija 0
815. Eva Vuković 03/01/1762 ž Šimun Lucija 0
816. Josip Biuklić 06/01/1762 m Marijan Ruža 0
817. Šimun Gregorović 10/01/1762 m Ivan Ana 0
818. Antun Knežević 10/01/1762 m Ivan Marija 0
819. Nikola Verić 10/01/1762 m Stjepan Helena 0
820. Kata Knežević 21/01/1762 ž Gabro Uršula 0
821. Uršula Gregorović 24/01/1762 ž Lovro Uršula 0
822. Kata Vuković 24/01/1762 ž Mijo Marija 0
823. Marijan Lešić 02/02/1762 m Blaž Margareta 0
824. Marga Mišković 21/02/1762 ž Tadija Marta 0
825. Mato Babić 28/02/1762 m Lovro Ceca 0
826. Josip Kedačić 02/03/1762 m Šimun Manda 0
827. Martin Babić 07/03/1762 m Josip Ceca 0
828. Đuro Čivić 07/03/1762 m Josip Manda 0
829. Veronika Čivić 14/03/1762 ž Jakob Manda 0
830. Terezija Vuković 21/03/1762 ž Blaž Manda 0
831. Ruža Vlaović 23/03/1762 ž Ivan Manda 0
832. Marija Vuković 23/03/1762 ž Petar Marija 0
833. Kata Knežević 11/04/1762 ž Ambrozije Pola 0
834. Đuro Knežević 18/04/1762 m Josip Marija 0
835. Filip Stivaničević 29/04/1762 m Nikola 0
836. Adam Štivić 29/04/1762 m Vinko Eva 0
837. Manda Vuković 29/04/1762 ž Marijan Ruža 0
838. Kata Gregorović 06/05/1762 ž Marko Manda 0
839. Pavao Vuković 06/05/1762 m Bartol Anka 0
840. Ivan Kedačić 11/05/1762 m Marko Ruža 0
841. Antun Vuković 19/05/1762 m Blaž Aga 0
842. Đuro Šarčević 20/05/1762 m Ivan Klara 0
843. Marijan Knežević 27/05/1762 m Ivan Kata 0
844. Ruža Vuković 27/05/1762 ž Mijo Manda 0
845. David Čivić 30/05/1762 m Petar Helena 0
846. Živko Vuković 03/06/1762 m Jakob Anđa 0
847. Ivan Čivić 10/06/1762 m Tomo Klara 0
848. Petar Babić 20/06/1762 m Stjepan Ruža 0
849. Eva Čivić 27/06/1762 ž Adam Aga 0
850. Ilija Vuković 04/07/1762 m Franjo Petra Stojanović 0
851. Ilija Knežević 08/07/1762 m Antun Uršula Stojanović 0
852. Ilija Babić 15/07/1762 m Ðuro Lucija Stivaničević 0
853. Jakob Babić 15/07/1762 m Ðuro Lucija Stivaničević 0
854. Manda Kopić 18/07/1762 ž Ðuro Ruža Gregorović 0
855. Ana Vuković 25/07/1762 ž Ludovik Anka 0
856. Lovro Lešić 01/08/1762 m Ivan Lucija 0
857. Augustin Stojanović 01/08/1762 m Vinko Ana 0
858. Terezija Vuković 01/08/1762 ž Ðuro Marija 0
859. Lovro Gregorović 08/08/1762 m Božo Marija 0
860. Klara Vuković 08/08/1762 ž Bartol Manda 0
861. Manda Vuković 18/08/1762 ž Dominik Bara 0
862. Kata Verić 19/08/1762 ž Tomo Uršula 0
863. Roko Lešić 20/08/1762 m Ðuro Uršula 0
864. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Marko Manda 0
865. Justina Stojanović 14/09/1762 ž Šimun Marija 0
866. Terezija Vuković 14/09/1762 ž Jeronim Uršula 0
867. Kata Stević 26/09/1762 ž Andrija Kola 0
868. Martin Kedačić 30/09/1762 m Luka Lucija 0
869. Ruža Vuković 06/10/1762 ž Bartol Marta 0
870. Luka Knežević 10/10/1762 m Stjepan Marija 0
871. Luka Čivić 11/10/1762 m Jeronim Marta 0
872. Terezija Knežević 17/10/1762 ž Antun Ana 0
873. Mirko Babić 07/11/1762 m Ivan Kata 0
874. Marta Terzić 11/11/1762 ž Mato Manda 0
875. Andrija Vuković 15/11/1762 m Antun Manda 0
876. Liza Gregorović 19/11/1762 ž Mato Ruža 0
877. Andrija Gregorović 25/11/1762 m Petar Ruža 0
878. Toma Verić 21/12/1762 m Marijan Uršula 0
879. Eva Ilišević 26/12/1762 ž Ðuro Kata 0
880. Marta Ilišević 26/12/1762 ž Ðuro Kata 0
881. Adam Vuković 26/12/1762 m David Manda 0
882. Ivan Vuković 26/12/1762 m David Manda 0
883. Ivan Knežević 29/12/1762 m Andrija Eva 0
884. Toma Mišković 29/12/1762 m Ivan Manda 0
885. Antun Vuković 02/01/1763 m Luka Ivica 0
886. Gašpar Štivić 07/01/1763 m Ivan Helena 0
887. Manda Čivić 18/01/1763 ž Marko Marija 0
888. Janja Vuković 20/01/1763 ž Antun Uršula 0
889. Ana Vlaović 25/01/1763 ž Ivan Marija 0
890. Marija Verić 27/01/1763 ž Mato Helena 0
891. Marija Lešić 30/01/1763 ž Marko Manda 0
892. Marijan Čivić 31/01/1763 m Bartol Ivica 0
893. Marijan Kedačić 02/02/1763 m Tadija Marija 0
894. Marijan Vuković 13/02/1763 m Mato Eva 0
895. Ana Štivić 16/02/1763 ž Ivan Kata 0
896. Mato Gregorović 20/02/1763 m Josip Kata 0
897. Mato Stivaničević 20/02/1763 m Mato Uršula 0
898. Mato Babić 24/02/1763 m Vinko Ana 0
899. Aleksandar Gregorović 27/02/1763 m Mato Ana 0
900. Ruža Kopić 02/03/1763 ž Ivan Klara 0