Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 801 - 900 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Kata Štivić 1761. ž Pavao Ana 0
Martin Šokčević 1761. m Josip Ruža 0
Martin Đaković 1761. m Božo Ceca 0
Liza Verić 1761. ž Ðuro Stana 0
Andrija Babić 1761. m Marko Anka 0
Bara Babić 1761. ž Vinko Ana 0
Bara Vuković 1761. ž Ivan Kata 0
Nikola Knežević 1761. m Mato Manda 0
Marija Kopić 1761. ž Franjo Ruža 0
Lucija Kopić 1761. ž Karlo Marta 0
Kata Babić 1761. ž Martin Marija 0
Ana Gregorović 1761. ž Josip Kata 0
Ana Štivić 1761. ž Antun Kata 0
Adam Vuković 1762. m Šimun Lucija 0
Eva Vuković 1762. ž Šimun Lucija 0
Josip Biuklić 1762. m Marijan Ruža 0
Šimun Gregorović 1762. m Ivan Ana 0
Antun Knežević 1762. m Ivan Marija 0
Nikola Verić 1762. m Stjepan Helena 0
Kata Knežević 1762. ž Gabro Uršula 0
Uršula Gregorović 1762. ž Lovro Uršula 0
Kata Vuković 1762. ž Mijo Marija 0
Marijan Lešić 1762. m Blaž Margareta 0
Marga Mišković 1762. ž Tadija Marta 0
Mato Babić 1762. m Lovro Ceca 0
Josip Kedačić 1762. m Šimun Manda 0
Martin Babić 1762. m Josip Ceca 0
Đuro Čivić 1762. m Josip Manda 0
Veronika Čivić 1762. ž Jakob Manda 0
Terezija Vuković 1762. ž Blaž Manda 0
Ruža Vlaović 1762. ž Ivan Manda 0
Marija Vuković 1762. ž Petar Marija 0
Kata Knežević 1762. ž Ambrozije Pola 0
Đuro Knežević 1762. m Josip Marija 0
Filip Stivaničević 1762. m Nikola 0
Adam Štivić 1762. m Vinko Eva 0
Manda Vuković 1762. ž Marijan Ruža 0
Kata Gregorović 1762. ž Marko Manda 0
Pavao Vuković 1762. m Bartol Anka 0
Ivan Kedačić 1762. m Marko Ruža 0
Antun Vuković 1762. m Blaž Aga 0
Đuro Šarčević 1762. m Ivan Klara 0
Marijan Knežević 1762. m Ivan Kata 0
Ruža Vuković 1762. ž Mijo Manda 0
David Čivić 1762. m Petar Helena 0
Živko Vuković 1762. m Jakob Anđa 0
Ivan Čivić 1762. m Tomo Klara 0
Petar Babić 1762. m Stjepan Ruža 0
Eva Čivić 1762. ž Adam Aga 0
Ilija Vuković 1762. m Franjo Petra Stojanović 0
Ilija Knežević 1762. m Antun Uršula Stojanović 0
Ilija Babić 1762. m Ðuro Lucija Stivaničević 0
Jakob Babić 1762. m Ðuro Lucija Stivaničević 0
Manda Kopić 1762. ž Ðuro Ruža Gregorović 0
Ana Vuković 1762. ž Ludovik Anka 0
Lovro Lešić 1762. m Ivan Lucija 0
Augustin Stojanović 1762. m Vinko Ana 0
Terezija Vuković 1762. ž Ðuro Marija 0
Lovro Gregorović 1762. m Božo Marija 0
Klara Vuković 1762. ž Bartol Manda 0
Manda Vuković 1762. ž Dominik Bara 0
Kata Verić 1762. ž Tomo Uršula 0
Roko Lešić 1762. m Ðuro Uršula 0
Ivica Kovačević 1762. ž Marko Manda 0
Justina Stojanović 1762. ž Šimun Marija 0
Terezija Vuković 1762. ž Jeronim Uršula 0
Kata Stević 1762. ž Andrija Kola 0
Martin Kedačić 1762. m Luka Lucija 0
Ruža Vuković 1762. ž Bartol Marta 0
Luka Knežević 1762. m Stjepan Marija 0
Luka Čivić 1762. m Jeronim Marta 0
Terezija Knežević 1762. ž Antun Ana 0
Imra Babić 1762. m Ivan Kata 0
Marta Terzić 1762. ž Mato Manda 0
Andrija Vuković 1762. m Antun Manda 0
Liza Gregorović 1762. ž Mato Ruža 0
Andrija Gregorović 1762. m Petar Ruža 0
Toma Verić 1762. m Marijan Uršula 0
Eva Ilišević 1762. ž Ðuro Kata 0
Marta Ilišević 1762. ž Ðuro Kata 0
Adam Vuković 1762. m David Manda 0
Ivan Vuković 1762. m David Manda 0
Ivan Knežević 1762. m Andrija Eva 0
Toma Mišković 1762. m Ivan Manda 0
Antun Vuković 1763. m Luka Ivica 0
Gašpar Štivić 1763. m Ivan Helena 0
Manda Čivić 1763. ž Marko Marija 0
Janja Vuković 1763. ž Antun Uršula 0
Ana Vlaović 1763. ž Ivan Marija 0
Marija Verić 1763. ž Mato Helena 0
Marija Lešić 1763. ž Marko Manda 0
Marijan Čivić 1763. m Bartol Ivica 0
Marijan Kedačić 1763. m Tadija Marija 0
Marijan Vuković 1763. m Mato Eva 0
Ana Štivić 1763. ž Ivan Kata 0
Mato Gregorović 1763. m Josip Kata 0
Mato Stivaničević 1763. m Mato Uršula 0
Mato Babić 1763. m Vinko Ana 0
Aleksandar Gregorović 1763. m Mato Ana 0
Ruža Kopić 1763. ž Ivan Klara 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge