Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 8901 - 9000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
8901. Roko Babić 12/08/1831 m Šimun Jozefa 269 Joseilini
8902. Franca Stojanović 15/08/1831 ž Martin Ana Kopić 215 Đurini
8903. Stjepan Čivić 19/08/1831 m Adam Ruža Vuković 151 Mijaljevi
8904. Barbara Kopić 21/08/1831 ž Lovro Kola Čivić 218 Dudini
8905. Ivan Babić 23/08/1831 m Bartol Đula Kopić 62 Markovi
8906. Franjo Mišković 25/08/1831 m Ivan Đula Lešić 117
8907. Rozalija Krnić 27/08/1831 ž Mato Ana Vuković 21 Marušini
8908. Barbara Stojanović 31/08/1831 ž Toma Đurđa Ilišević 289
8909. Josip Vuković 01/09/1831 m Mato Eva Gregorović 9 Kuzmanićevi
8910. Kata Čivić 06/09/1831 ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
8911. Jozefa Stojanović 06/09/1831 ž Ðuro Stana Berendić 145 Alepovi
8912. Matija Babić 08/09/1831 m Ivan Ivica Knežević 56
8913. Nikola Stojanović 12/09/1831 m Augustin Marija Knežević 123
8914. Mijo Čivić 16/09/1831 m Šimun Đula Krnić 201
8915. Ivica Čivić 17/09/1831 ž Jakob Kristina Stojanović 157
8916. Mato Gregorović 18/09/1831 m Toma Kata Matić 39
8917. Mijo Kopić 23/09/1831 m Marko Manda Knežević 288 Ivandulini
8918. Marija Verić 23/09/1831 ž Šimun Kata Babić 174 Šmitovi
8919. Karolina Bošnjak 24/09/1831 ž Ðuro Marija Dilashić 290
8920. Karolina Blath 25/09/1831 ž Ivan Ana Hofmann 0
8921. Kata Kopić 25/09/1831 ž Božo Marija Babić 87 Šovakini
8922. Mijo Stojanović 25/09/1831 m Josip Manda Vuković 152 Pavini
8923. Mato Ilišević 30/09/1831 m Karlo Klara Vuković 140
8924. Franjo Verić 02/10/1831 m Luka Terezija Mišković 174 Šmitovi
8925. Franca Babić 05/10/1831 ž Mijo Manda Petričević 264
8926. Mijo Knežević 06/10/1831 m Barbara Knežević 162 Matokovi
8927. Luka Kopić 11/10/1831 m Valentin Franca 59
8928. Julius Kedačić 17/10/1831 m Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
8929. Roko Vuković 17/10/1831 m Antun Marija Mišković 112
8930. Šimun Knežević 22/10/1831 m Antun Helena Mišković 92
8931. Luka Petričević 22/10/1831 m Ðuro Lucija Čivić 213 Blažićevi
8932. Marija Knežević 27/10/1831 ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
8933. Mirko Lešić 04/11/1831 m Marko Sofija Čivić 220 Ružića
8934. Ana Petričević 05/11/1831 ž Antun Franca Stojanović 119 Nedini
8935. Cecilija Gregorović 14/11/1831 ž Ilija Fema Kedačić 226
8936. Stana Štivić 14/11/1831 ž Luka Ivica Ilišević 280
8937. Franca Verić 15/11/1831 ž Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
8938. Kata Gregorović 16/11/1831 ž Antun Dominika Stivaničević 90
8939. Janja Verić 16/11/1831 ž Ferdo Kata 178 Šumarovi
8940. Andrija Vuković 20/11/1831 m Pavo Matija Gregorović 199 Davidovi
8941. Ana Čivić 29/11/1831 ž Mato Manda Babić 34 Šakini
8942. FranjoŽaverije Vuković 01/12/1831 m Petar Đula Gregorović 17
8943. Marija Kopić 08/12/1831 ž Terezija Kopić 192
8944. Božo Kopić 12/12/1831 m Mnathao Đula Lešić 59
8945. Eva Lešić 18/12/1831 ž Marko Ana Lučić 26
8946. Eva Lešić 22/12/1831 ž Martin Lucija Kladarić 239
8947. Adam Šadek 22/12/1831 m Mijo Kata Knežević 0
8948. Stjepan Šadek 22/12/1831 m Mijo Kata Knežević 0
8949. Eva Terzić 24/12/1831 ž Ruža Terzić 97
8950. Kata Kopić 31/12/1831 ž Marijan Marija Gregorović 54
8951. Matija Kopić 02/01/1832 m Marko Marija Babić 219 Rokića
8952. Barbara Babić 03/01/1832 ž Ana Babić 56
8953. Antun Katušić 03/01/1832 m Žaverije Kata Babić 242
8954. Aga Knežević 07/01/1832 ž Josip Ana Babić 161
8955. Marija Lešić 07/01/1832 ž Antun Marija Gregorović 50
8956. Marija Stojanović 09/01/1832 ž Roko Manda Stivaničević 163 Filini
8957. Đuro Kotorac 11/01/1832 m Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
8958. Antun Biuklić 12/01/1832 m Jakob Marija Vuković 106
8959. Mijo Gregorović 12/01/1832 m Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
8960. Mato Babić 17/01/1832 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
8961. Matija Babić 17/01/1832 ž Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
8962. Vinko Stojanović 21/01/1832 m Martin Aga Čivić 257
8963. Marija Vuković 21/01/1832 ž Ivan Terezija Knežević 137
8964. Luka Kedačić 22/01/1832 m Pavo Marta Krnić 8
8965. Stanko Petričević 22/01/1832 m Mirko Aga Kedačić 120
8966. Marija Đaković 27/01/1832 ž Ðuro Veronika Stojanović 77
8967. Valentin Terzić 10/02/1832 m Ferdo Petra Matić 97
8968. Matija Vuković 14/02/1832 ž Martin Terezija Štivić 112
8969. Mato Čivić 22/02/1832 m Nikola Franca Tomašević 124 Puzini
8970. Mato Babić 23/02/1832 m Martin Marija 60 Frćkovi
8971. Ivan Stivaničević 23/02/1832 m Ðuro Eva Kedačić 47 Anđini
8972. Josip Stivaničević 23/02/1832 m Filip Kola Kopić 47 Anđini
8973. Đula Gregorović 01/03/1832 ž Mato Cecilija Ðaković 43 Matini
8974. Ivan Gregorović 01/03/1832 m Mato Marta Kopić 246
8975. Mato Katušić 02/03/1832 m Ilija Marija Bačić 66
8976. Barbara Stojanović 05/03/1832 ž Mato Kata Ðaković 154
8977. Đuro Vuković 08/03/1832 m Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
8978. Đuro Lučić 09/03/1832 m Luka Marija Vuković 108
8979. Đuro Kedačić 10/03/1832 m Antun Terezija Benaković 16
8980. Đuro Bačić 11/03/1832 m Lucija Bačić 287
8981. Josip Knežević 17/03/1832 m Josip Filipa Lešić 73
8982. Stanko Kopić 18/03/1832 m Luka Manda 80
8983. Gabriel Gregorović 20/03/1832 m Vinko Terezija Katušić 95
8984. Manda Kovačević 24/03/1832 ž Žaverije Matija Knežević 88 Kovačevi
8985. Antun Kopić 27/03/1832 m Ilija Jozefa Dugalić 209 Marijančevi
8986. Stanislav Lešić 27/03/1832 m Ðuro Viktorija Lučić 250 Vračevi
8987. Ilija Knežević 28/03/1832 m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
8988. Ferdo Kopić 28/03/1832 m Marko Matija Jemrić 55
8989. Barbara Knežević 31/03/1832 ž Luka Pola 281 Matokovi
8990. Adalbert Verić 05/04/1832 m Ivan Eva Stivaničević 178 Šumarovi
8991. Marko Terzić 07/04/1832 m Ðuro Barbara Verić 169
8992. Eva Vuković 15/04/1832 ž Šimun Marija 136
8993. Đula Miličić 18/04/1832 ž Stjepan Stana Lešić 4 Pištini
8994. Barbara Vuković 23/04/1832 ž Mato Kata Verić 18 Turuckovi
8995. Marija Gregorović 29/04/1832 ž Ivan Ivica Stojanović 95
8996. Jakob Kopić 30/04/1832 m Ivan Manda Gregorović 295
8997. Mijo Gregorović 05/05/1832 m Manda Gregorović 34 Šakini
8998. Kata Verić 06/05/1832 ž Pavo Ruža Mišković 217 Ivančevi
8999. Ivan Kopić 07/05/1832 m Ðuro Janja Babić 288 Ivandulini
9000. Barbara Čivić 13/05/1832 ž Gabra Marta Gregorović 35