Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 8901 - 9000 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Mato Gregorović 1831. m Tomo Kata Matić 39
Mijo Kopić 1831. m Marko Manda Knežević 288 Ivandulini
Marija Verić 1831. ž Šimun Kata Babić 174 Šmitovi
Karolina Bošnjak 1831. ž Ðuro Marija Dilashić 290
Karolina Blath 1831. ž Ivan Ana Hofmann 0
Kata Kopić 1831. ž Božo Marija Babić 81
Mijo Stojanović 1831. m Josip Manda Vuković 152 Pavini
Mato Ilišević 1831. m Karlo Klara Vuković 140
Franjo Verić 1831. m Luka Terezija Mišković 174 Šmitovi
Franca Babić 1831. ž Mijo Manda Petričević 264
Mijo Knežević 1831. m Bara Knežević 162 Matokovi
Luka Kopić 1831. m Valentin Franca 59
Julius Kedačić 1831. m Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
Roko Vuković 1831. m Antun Marija Mišković 112
Šimun Knežević 1831. m Antun Helena Mišković 92
Luka Petričević 1831. m Ðuro Lucija Čivić 213 Blažićevi
Marija Knežević 1831. ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
Imra Lešić 1831. m Marko Sofija Čivić 220 Ružići
Ana Petričević 1831. ž Antun Franca Stojanović 119 Nedini
Ceca Gregorović 1831. ž Ilija Eufemija Kedačić 226
Stana Štivić 1831. ž Luka Ivica Ilišević 280
Franca Verić 1831. ž Adalbert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
Kata Gregorović 1831. ž Antun Dominika Stivaničević 90 Andrićevi
Janja Verić 1831. ž Ferdo Kata 178 Šumarovi
Andrija Vuković 1831. m Pavao Matijka Gregorović 199 Davidovi
Ana Čivić 1831. ž Mato Manda Babić 34 Šakini
FranjoŽaverije Vuković 1831. m Petar Đula Gregorović 17
Marija Kopić 1831. ž Terezija Kopić 192
Božo Kopić 1831. m Mato Đula Lešić 59
Eva Lešić 1831. ž Marko Ana Lučić 26
Eva Lešić 1831. ž Martin Lucija Kladarić 239 Lovrićevi
Adam Šadek 1831. m Mijo Kata Knežević 0
Stjepan Šadek 1831. m Mijo Kata Knežević 0
Eva Terzić 1831. ž Ruža Terzić 97
Kata Kopić 1831. ž Marijan Marija Gregorović 54
Matija Kopić 1832. m Marko Marija Babić 219 Rokići
Bara Babić 1832. ž Ana Babić 56
Antun Katušić 1832. m Žaverije Kata Babić 242 katušića
Aga Knežević 1832. ž Josip Ana Babić 161
Marija Lešić 1832. ž Antun Marija Gregorović 50
Marija Stojanović 1832. ž Roko Manda Stivaničević 163 Filini
Đuro Kotorac 1832. m Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
Antun Biuklić 1832. m Jakob Marija Vuković 106
Mijo Gregorović 1832. m Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
Mato Babić 1832. m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
Matija Babić 1832. ž Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
Vinko Stojanović 1832. m Martin Aga Čivić 257
Marija Vuković 1832. ž Ivan Terezija Knežević 137
Luka Kedačić 1832. m Pavao Marta Krnić 8
Stanko Petričević 1832. m Imra Aga Kedačić 120
Marija Đaković 1832. ž Ðuro Veronika Stojanović 77
Valentin Terzić 1832. m Ferdo Petra Matić 97
Matija Vuković 1832. ž Martin Terezija Štivić 112
Mato Čivić 1832. m Nikola Franca Tomašević 124 Puzini
Mato Babić 1832. m Martin Marija 60 Frćkovi
Ivan Stivaničević 1832. m Ðuro Eva Kedačić 47 Anđini
Josip Stivaničević 1832. m Filip Kola Kopić 47 Anđini
Đula Gregorović 1832. ž Mato Ceca Ðaković 43 Matini
Ivan Gregorović 1832. m Mato Marta Kopić 246 kurtini
Mato Katušić 1832. m Ilija Marija Bačić 66
Bara Stojanović 1832. ž Mato Kata Ðaković 154
Đuro Vuković 1832. m Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
Đuro Lučić 1832. m Luka Marija Vuković 108 brdarića
Đuro Kedačić 1832. m Antun Terezija Benaković 16
Đuro Bačić 1832. m Lucija Bačić 28
Josip Knežević 1832. m Josip Filipa Lešić 73
Stanko Kopić 1832. m Luka Manda Kopić 80
Gabra Gregorović 1832. m Vinko Terezija Katušić 95
Manda Kovačević 1832. ž Žaverije Matijka Knežević 88 Kovačevi
Antun Kopić 1832. m Ilija Jozija Dugalić 209 Marijančevi
Stanislav Lešić 1832. m Ðuro Viktorija Lučić 250 Vračevi
Ilija Knežević 1832. m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
Ferdo Kopić 1832. m Marko Matijka Jemrić 55
Bara Knežević 1832. ž Luka Pola 281 Matokovi
Adalbert Verić 1832. m Ivan Eva Stivaničević 178 Šumarovi
Marko Terzić 1832. m Ðuro Bara Verić 169
Eva Vuković 1832. ž Šimun Marija 136
Đula Miličić 1832. ž Stjepan Stana Lešić 4 Pištini
Bara Vuković 1832. ž Mato Kata Verić 18 Turuckovi
Marija Gregorović 1832. ž Ivan Ivica Stojanović 95
Jakob Kopić 1832. m Ivan Manda Gregorović 295
Mijo Gregorović 1832. m Manda Gregorović 34 Šakini
Kata Verić 1832. ž Pavao Ruža Mišković 217 Ivančevi
Ivan Kopić 1832. m Ðuro Janja Babić 288 Ivandulini
Bara Čivić 1832. ž Gabro Marta Gregorović 31 pridragovi
Ivica Čivić 1832. ž Gabro Marta Gregorović 31 pridragovi
Terezija Knežević 1832. ž Marijan Manda Vuković 266
Ivica Kutuzović 1832. ž Petar Marija 189
Pavao Gregorović 1832. m Martin Marta Vuković 6
Marija Kopić 1832. ž Tomo Đula Vuković 195
Andrija Kopić 1832. m Antun Marica Knežević 79 Dudini
Manda Stojanović 1832. ž Jakob Kata Kopić 155 Vidakovi
Manda Gregorović 1832. ž Ivan Pola Delić 123
Klara Babić 1832. ž Ðuro Ruža Kopić 264
Mato Kopić 1832. m Ðuro Marta 209 Marijančevi
Manda Lešić 1832. ž Luka Marija Vuković 20 Adnađevi
Ana Čivić 1832. ž Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
Manda Štivić 1832. ž Martin Bara Mihić 121
Lovro Stojanović 1832. m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
Lovro Biuklić 1832. m Martin Franca Gregorović 106
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge