Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 9001 - 9100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9001. Ivica Čivić 13/05/1832 ž Gabra Marta Gregorović 35
9002. Terezija Knežević 18/05/1832 ž Marijan Manda Vuković 266
9003. Ivica Kutuzović 20/05/1832 ž Petar Marija 189
9004. Pavao Gregorović 28/05/1832 m Martin Marta Vuković 6
9005. Marija Kopić 02/06/1832 ž Toma Đula Vuković 195
9006. Andrija Kopić 06/06/1832 m Antun Marica Knežević 79 Dudini
9007. Manda Stojanović 06/06/1832 ž Jakob Kata Kopić 155 Vidakovi
9008. Manda Gregorović 07/06/1832 ž Ivan Pola Delić 123
9009. Klara Babić 17/06/1832 ž Ðuro Ruža Kopić 264
9010. Mato Kopić 22/06/1832 m Ðuro Marta 209 Marijančevi
9011. Manda Lešić 02/07/1832 ž Luka Marija Vuković 20 Adnađev
9012. Ana Čivić 13/07/1832 ž Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
9013. Manda Štivić 27/07/1832 ž Martin Barbara Mieć 121
9014. Lovro Stojanović 29/07/1832 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
9015. Lovro Biuklić 30/07/1832 m Martin Franca Gregorović 106
9016. Elisabeta Varzić 30/07/1832 ž Alojzije Delfa Katušić 100 Matkovi
9017. Kata Mertz 06/08/1832 ž Antun Manda Verić 0
9018. Mijo Ilišević 30/08/1832 m Mato Đula Stojanović 138 Glišini
9019. Mijo Vuković 07/09/1832 m Ðuro Barbara 191 Petrovi
9020. Andrija Đaković 12/09/1832 m Mato Ruža Vuković 77
9021. Mijo Katušić 12/09/1832 m Gabra Aga Knežević 29 Rvatovi
9022. Mijo Vuković 13/09/1832 m Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
9023. Franjo Matić 14/09/1832 m Ivan Stana Čivić 46
9024. Mato Štivić 18/09/1832 m Mato Manda Krnić 123
9025. Andrija Verić 18/09/1832 m Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
9026. Stanislav Babić 22/09/1832 m Albert Terezija Katušić 68 Joseilina
9027. Janja Babić 24/09/1832 ž Gabra Marica 60 Frćkovi
9028. Andrija Vuković 27/09/1832 m Gašpar Aga Verić 110
9029. Franca Štivić 01/10/1832 ž Ðuro Ruža Vuković 252
9030. Kata Gregorović 09/10/1832 ž Ðuro Barbara Katušić 63
9031. Marko Kedačić 11/10/1832 m Franjo Aga Lešić 207
9032. Luka Kopić 13/10/1832 m Marko Eva 78
9033. Šimun Ilišević 17/10/1832 m Jeronim Marica Vuković 140
9034. Šimun Knežević 22/10/1832 m Blaž Marija Lešić 65
9035. Barbara Kopić 24/10/1832 ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
9036. Kata Matić 26/10/1832 ž Mirko Stana Stivaničević 35
9037. Šimun Verić 26/10/1832 m Luka Marija Mišković 166 Čolini
9038. Ana Kopić 28/10/1832 ž Pavo Đula Štivić 211
9039. Kata Krnić 29/10/1832 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
9040. Stanko Vuković 29/10/1832 m Pavo Terezija Stojanović 109 Davidovi
9041. Marija Babić 03/11/1832 ž Mato Eva Verić 177 Pulini
9042. Mirko Kopić 08/11/1832 m Antun Stana Babić 67
9043. Lucija Verić 08/11/1832 ž Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
9044. Martin Stojanović 10/11/1832 m Franjo Jozefa Knežević 260
9045. Stanko Vuković 12/11/1832 m Ðuro Barbara Čivić 199 Davidovi
9046. Marko Milošević 13/11/1832 m Ivan Kata Lešić 255
9047. Manda Gregorović 14/11/1832 ž And?? Brigita Stivaničević 45
9048. Andrija Ilišević 20/11/1832 m Stanko Aga Thil 139 Gluvakovi
9049. Barbara Verić 20/11/1832 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
9050. Barbara Krnić 27/11/1832 ž Pavo Marija Kotorac 258
9051. Nikola Knežević 05/12/1832 m Ðuro Stana Vlaović 193 Baninovi
9052. Marko Knežević 05/12/1832 m Josip Marija 160 Stankovi
9053. Lucija Lešić 06/12/1832 ž Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
9054. Franjo Knežević 07/12/1832 ž Antun Petra Vuković 287
9055. Lucija Gregorović 13/12/1832 ž Ðuro Barbara Čivić 270
9056. Toma Vuković 14/12/1832 m Pavo Klara 130 Kurjačini
9057. Marija Knežević 16/12/1832 ž Josip Manda Katušić 235 Tamburovi
9058. Marija Katušić 19/12/1832 ž Blaž Ivica Verić 65
9059. Toma Katušić 19/12/1832 m Blaž Ivica Verić 245
9060. Toma Knežević 20/12/1832 m Antun Pola Čivić 65
9061. Eva Kopić 21/12/1832 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
9062. Adam Šokčević 23/12/1832 m Dominik Lucija Kedačić 300
9063. Antun Vlaović 03/01/1833 m Žaverije Marija Stivaničević 99
9064. Pavao Kopić 04/01/1833 m Bartol Franca Babić 195
9065. Marija Kedačić 07/01/1833 ž Pavo Marta Krnić 8
9066. Antun Lešić 07/01/1833 m Ðuro Kata Čobić 220 Ružića
9067. Vinko Vuković 09/01/1833 m Antun Marija Kedačić 111 Bubanovi
9068. Marija Gregorović 12/01/1833 ž Mato Marta Babić 40 Pejini
9069. Vinko Kopić 19/01/1833 m Stjepan Delfa Gregorović 243
9070. Aga Knežević 20/01/1833 ž Lovro Đula Lešić 65
9071. Kata Štivić 24/01/1833 ž Adalbert Marija 121
9072. Eva Kopić 25/01/1833 ž Karlo Marija Vlaović 285
9073. Blaž Katušić 27/01/1833 m Jakob Sofija Vuković 89 Bajkanovi
9074. Valentin Vuković 04/02/1833 m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
9075. Aga Gregorović 05/02/1833 ž Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
9076. Đuro Knežević 13/02/1833 m Josip Franca Vuković 161
9077. Đula Kaić 21/02/1833 ž Mato Lucija Kutuzović 291
9078. Barbara Lešić 21/02/1833 ž Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
9079. Đuro Gregorović 25/02/1833 m Mijo Pola Katušić 231
9080. Rozalija Gregorović 26/02/1833 ž Ivan Marija Katušić 63
9081. Antun Vuković 26/02/1833 m Luka Eva Corvić 128
9082. Franca Stojanović 01/03/1833 ž Mato Aga Petričević 289
9083. Ivan Stojanović 04/03/1833 m Mirko Barbara 129 Andrijaševi
9084. Aga Katušić 17/03/1833 ž Žaverije Ana Varzić 242
9085. Josip Kopić 17/03/1833 m Božo Terezija Delić 42
9086. Barbara Stojanović 18/03/1833 ž Andrija Kata Knežević 205
9087. Stana Kopić 19/03/1833 ž Mijo Manda 82 Pranjini
9088. Đuro Babić 22/03/1833 m Blaž Marija Gregorović 55
9089. Stana Babić 22/03/1833 ž Blaž Marija Gregorović 55
9090. Rozalija Knežević 23/03/1833 ž Antun Sofija Kopić 266
9091. Barbara Kopić 24/03/1833 ž Andrija Đula Katušić 219 Rokića
9092. Mijo Milošević 24/03/1833 m Ðuro Barbara 7
9093. Rozalija Kopić 29/03/1833 ž Ivan Kata 82 Pranjini
9094. Terezija Đaković 12/04/1833 ž Antun Jozefa Gregorović 75
9095. Đurđa Vuković 16/04/1833 ž Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
9096. Đuro Kopić 19/04/1833 m Franjo Barbara Stojšić 42
9097. Đuro Štivić 19/04/1833 m Ðuro Manda Stojšić 122 Zečevi
9098. Adalbert Lešić 23/04/1833 m Ilija Aga Kopić 107
9099. Janja Verić 26/04/1833 ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
9100. Ana Blath 01/05/1833 ž Ana Hofmann 0