Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9001 - 9100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9001. Ivan Kopić 07/05/1832 m Ðuro Janja Babić 288 Ivandulini
9002. Barbara Čivić 13/05/1832 ž Gabra Marta Gregorović 35
9003. Ivica Čivić 13/05/1832 ž Gabra Marta Gregorović 35
9004. Terezija Knežević 18/05/1832 ž Marijan Manda Vuković 266
9005. Ivica Kutuzović 20/05/1832 ž Petar Marija 189
9006. Pavao Gregorović 28/05/1832 m Martin Marta Vuković 6
9007. Marija Kopić 02/06/1832 ž Toma Đula Vuković 195
9008. Andrija Kopić 06/06/1832 m Antun Marica Knežević 79 Dudini
9009. Manda Stojanović 06/06/1832 ž Jakob Kata Kopić 155 Vidakovi
9010. Manda Gregorović 07/06/1832 ž Ivan Pola Delić 123
9011. Klara Babić 17/06/1832 ž Ðuro Ruža Kopić 264
9012. Mato Kopić 22/06/1832 m Ðuro Marta 209 Marijančevi
9013. Manda Lešić 02/07/1832 ž Luka Marija Vuković 20 Adnađev
9014. Ana Čivić 13/07/1832 ž Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
9015. Manda Štivić 27/07/1832 ž Martin Barbara Mieć 121
9016. Lovro Stojanović 29/07/1832 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
9017. Lovro Biuklić 30/07/1832 m Martin Franca Gregorović 106
9018. Elisabeta Varzić 30/07/1832 ž Alojz Delfa Katušić 100 Matkovi
9019. Kata Mertz 06/08/1832 ž Antun Manda Verić 0
9020. Mijo Ilišević 30/08/1832 m Mato Đula Stojanović 138 Glišini
9021. Mijo Vuković 07/09/1832 m Ðuro Barbara 191
9022. Andrija Đaković 12/09/1832 m Mato Ruža Vuković 77
9023. Mijo Katušić 12/09/1832 m Gabra Aga Knežević 29 Rvatovi
9024. Mijo Vuković 13/09/1832 m Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
9025. Franjo Matić 14/09/1832 m Ivan Stana Čivić 46
9026. Mato Štivić 18/09/1832 m Mato Manda Krnić 123
9027. Andrija Verić 18/09/1832 m Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
9028. Stanislav Babić 22/09/1832 m Albert Terezija Katušić 68 Joseilina
9029. Janja Babić 24/09/1832 ž Gabra Marica 60 Frćkovi
9030. Andrija Vuković 27/09/1832 m Gašpar Aga Verić 110
9031. Franca Štivić 01/10/1832 ž Ðuro Ruža Vuković 252
9032. Kata Gregorović 09/10/1832 ž Ðuro Barbara Katušić 63
9033. Marko Kedačić 11/10/1832 m Franjo Aga Lešić 207
9034. Luka Kopić 13/10/1832 m Marko Eva 78
9035. Šimun Ilišević 17/10/1832 m Jeronim Marica Vuković 140
9036. Šimun Knežević 22/10/1832 m Blaž Marija Lešić 65
9037. Barbara Kopić 24/10/1832 ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
9038. Kata Matić 26/10/1832 ž Mirko Stana Stivaničević 35
9039. Šimun Verić 26/10/1832 m Luka Marija Mišković 166 Čolini
9040. Ana Kopić 28/10/1832 ž Pavo Đula Štivić 211
9041. Kata Krnić 29/10/1832 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
9042. Stanko Vuković 29/10/1832 m Pavo Terezija Stojanović 109 Davidovi
9043. Marija Babić 03/11/1832 ž Mato Eva Verić 177 Pulini
9044. Mirko Kopić 08/11/1832 m Antun Stana Babić 67
9045. Lucija Verić 08/11/1832 ž Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
9046. Martin Stojanović 10/11/1832 m Franjo Jozefa Knežević 260
9047. Stanko Vuković 12/11/1832 m Ðuro Barbara Čivić 199 Davidovi
9048. Marko Milošević 13/11/1832 m Ivan Kata Lešić 255
9049. Manda Gregorović 14/11/1832 ž And?? Brigita Stivaničević 45
9050. Andrija Ilišević 20/11/1832 m Stanko Aga Thil 139 Gluvakovi
9051. Barbara Verić 20/11/1832 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
9052. Barbara Krnić 27/11/1832 ž Pavo Marija Kotorac 258
9053. Nikola Knežević 05/12/1832 m Ðuro Stana Vlaović 193 Baninovi
9054. Marko Knežević 05/12/1832 m Josip Marija 160 Stankovi
9055. Lucija Lešić 06/12/1832 ž Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
9056. Franjo Knežević 07/12/1832 ž Antun Petra Vuković 287
9057. Lucija Gregorović 13/12/1832 ž Ðuro Barbara Čivić 270
9058. Toma Vuković 14/12/1832 m Pavo Klara 130 Kurjačini
9059. Marija Knežević 16/12/1832 ž Josip Manda Katušić 235
9060. Marija Katušić 19/12/1832 ž Blaž Ivica Verić 65
9061. Toma Katušić 19/12/1832 m Blaž Ivica Verić 245
9062. Toma Knežević 20/12/1832 m Antun Pola Čivić 65
9063. Eva Kopić 21/12/1832 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
9064. Adam Šokčević 23/12/1832 m Dominik Lucija Kedačić 300
9065. Antun Vlaović 03/01/1833 m Žaverije Marija Stivaničević 99
9066. Pavao Kopić 04/01/1833 m Bartol Franca Babić 195
9067. Marija Kedačić 07/01/1833 ž Pavo Marta Krnić 8
9068. Antun Lešić 07/01/1833 m Ðuro Kata Čobić 220 Ružića
9069. Vinko Vuković 09/01/1833 m Antun Marija Kedačić 111 Bubanovi
9070. Marija Gregorović 12/01/1833 ž Mato Marta Babić 40 Pejini
9071. Vinko Kopić 19/01/1833 m Stjepan Delfa Gregorović 243
9072. Aga Knežević 20/01/1833 ž Lovro Đula Lešić 65
9073. Kata Štivić 24/01/1833 ž Adalbert Marija 121
9074. Eva Kopić 25/01/1833 ž Karlo Marija Vlaović 285
9075. Blaž Katušić 27/01/1833 m Jakob Sofija Vuković 89 Bajkanovi
9076. Valentin Vuković 04/02/1833 m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
9077. Aga Gregorović 05/02/1833 ž Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
9078. Đuro Knežević 13/02/1833 m Josip Franca Vuković 161
9079. Đula Kaić 21/02/1833 ž Mato Lucija Kutuzović 291
9080. Barbara Lešić 21/02/1833 ž Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
9081. Đuro Gregorović 25/02/1833 m Mijo Pola Katušić 231
9082. Rozalija Gregorović 26/02/1833 ž Ivan Marija Katušić 63
9083. Antun Vuković 26/02/1833 m Luka Eva Corvić 128
9084. Franca Stojanović 01/03/1833 ž Mato Aga Petričević 289
9085. Ivan Stojanović 04/03/1833 m Mirko Barbara 129 Andrijaševi
9086. Aga Katušić 17/03/1833 ž Žaverije Ana Varzić 242
9087. Josip Kopić 17/03/1833 m Božo Terezija Delić 42
9088. Barbara Stojanović 18/03/1833 ž Andrija Kata Knežević 205
9089. Stana Kopić 19/03/1833 ž Mijo Manda 82 Pranjini
9090. Đuro Babić 22/03/1833 m Blaž Marija Gregorović 55
9091. Stana Babić 22/03/1833 ž Blaž Marija Gregorović 55
9092. Rozalija Knežević 23/03/1833 ž Antun Sofija Kopić 266
9093. Barbara Kopić 24/03/1833 ž Andrija Đula Katušić 219 Rokića
9094. Mijo Milošević 24/03/1833 m Ðuro Barbara 7
9095. Rozalija Kopić 29/03/1833 ž Ivan Kata 82 Pranjini
9096. Terezija Đaković 12/04/1833 ž Antun Jozefa Gregorović 75
9097. Đurđa Vuković 16/04/1833 ž Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
9098. Đuro Kopić 19/04/1833 m Franjo Barbara Stojšić 42
9099. Đuro Štivić 19/04/1833 m Ðuro Manda Stojšić 122 Zečevi
9100. Adalbert Lešić 23/04/1833 m Ilija Aga Kopić 107