Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9001 - 9100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Liza Varzić 1832. ž Alojzije Delfa Katušić 100 Matkovi
Kata Mertz 1832. ž Antun Manda Verić 0
Mijo Ilišević 1832. m Mato Đula Stojanović 138 Glišini
Mijo Vuković 1832. m Ðuro Bara 191 Petrovi
Andrija Đaković 1832. m Mato Ruža Vuković 77
Mijo Katušić 1832. m Gabro Aga Knežević 29 Rvatovi
Mijo Vuković 1832. m Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
Franjo Matić 1832. m Ivan Stana Čivić 46
Mato Štivić 1832. m Mato Manda Krnić 123
Andrija Verić 1832. m Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
Stanislav Babić 1832. m Adalbert Terezija Katušić 68 Joseilini
Janja Babić 1832. ž Gabro Marica 60 Frćkovi
Andrija Vuković 1832. m Gašpar Aga Verić 110
Franca Štivić 1832. ž Ðuro Ruža Vuković 252
Kata Gregorović 1832. ž Ðuro Bara Katušić 63
Marko Kedačić 1832. m Franjo Aga Lešić 207
Luka Kopić 1832. m Marko Eva 78 pulini
Šimun Ilišević 1832. m Jeronim Marica Vuković 140
Šimun Knežević 1832. m Blaž Marija Lešić 65
Bara Kopić 1832. ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
Kata Matić 1832. ž Imra Stana Stivaničević 35 Matića
Šimun Verić 1832. m Luka Marija Mišković 166 Čolini
Ana Kopić 1832. ž Pavao Đula Štivić 211 baninovi
Kata Krnić 1832. ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
Stanko Vuković 1832. m Pavao Terezija Stojanović 109 Davidovi
Marija Babić 1832. ž Mato Eva Verić 177 Pulini
Imra Kopić 1832. m Antun Stana Babić 61 kovačevi
Lucija Verić 1832. ž Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
Martin Stojanović 1832. m Franjo Jozija Knežević 260
Stanko Vuković 1832. m Ðuro Bara Čivić 199 Davidovi
Marko Milošević 1832. m Ivan Kata Lešić 255
Manda Gregorović 1832. ž And?? Brigita Stivaničević 45
Andrija Ilišević 1832. m Stanko Aga Thil 139 Gluvakovi
Bara Verić 1832. ž Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
Bara Krnić 1832. ž Pavao Marija Kotorac 258
Nikola Knežević 1832. m Ðuro Stana Vlaović 193
Marko Knežević 1832. m Josip Marija 160 Stankovi
Lucija Lešić 1832. ž Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
Franjo Knežević 1832. m Antun Petra Vuković 287
Lucija Gregorović 1832. ž Ðuro Bara Čivić 270
Toma Vuković 1832. m Pavao Klara 130 Kurjačini
Marija Knežević 1832. ž Josip Manda Katušić 235 Tamburovi
Marija Katušić 1832. ž Blaž Ivica Verić 245
Toma Katušić 1832. m Blaž Ivica Verić 245
Toma Knežević 1832. m Antun Pola Čivić 65
Eva Kopić 1832. ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
Adam Šokčević 1832. m Dominik Lucija Kedačić 300
Antun Vlaović 1833. m Žaverije Marija Stivaničević 99
Pavao Kopić 1833. m Bartol Franca Babić 195
Marija Kedačić 1833. ž Pavao Marta Krnić 8
Antun Lešić 1833. m Ðuro Kata Čobić 220 Ružići
Vinko Vuković 1833. m Antun Marija Kedačić 111 Bubanovi
Marija Gregorović 1833. ž Mato Marta Babić 40 Pejini
Vinko Kopić 1833. m Stjepan Delfa Gregorović 243
Aga Knežević 1833. ž Lovro Đula Lešić 65
Kata Štivić 1833. ž Adalbert Marija 121
Eva Kopić 1833. ž Karlo Marija Vlaović 285
Blaž Katušić 1833. m Jakob Sofija Vuković 89 Bajkanovi
Valentin Vuković 1833. m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
Aga Gregorović 1833. ž Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
Đuro Knežević 1833. m Josip Franca Vuković 161
Đula Kaić 1833. ž Mato Lucija Kutuzović 291
Bara Lešić 1833. ž Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
Đuro Gregorović 1833. m Mijo Pola Katušić 231
Ruža Gregorović 1833. ž Ivan Marija Katušić 63
Antun Vuković 1833. m Luka Eva Corvić 128
Franca Stojanović 1833. ž Mato Aga Petričević 289 filini
Ivan Stojanović 1833. m Imra Bara 129 andrijaševi
Aga Katušić 1833. ž Žaverije Ana Varzić 242 katušića
Josip Kopić 1833. m Božo Terezija Delić 42
Bara Stojanović 1833. ž Andrija Kata Knežević 205 andrini
Stana Kopić 1833. ž Mijo Manda 82 Pranjini
Đuro Babić 1833. m Blaž Marija Gregorović 55
Stana Babić 1833. ž Blaž Marija Gregorović 55
Ruža Knežević 1833. ž Antun Sofija Kopić 266
Bara Kopić 1833. ž Andrija Đula Katušić 219 Rokići
Mijo Milošević 1833. m Ðuro Bara 7 klecini
Ruža Kopić 1833. ž Ivan Kata 82 Pranjini
Terezija Đaković 1833. ž Antun Jozija Gregorović 75
Đurđa Vuković 1833. ž Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
Đuro Kopić 1833. m Franjo Bara Stojšić 42
Đuro Štivić 1833. m Ðuro Manda Stojšić 122 Zečevi
Adalbert Lešić 1833. m Ilija Aga Kopić 107
Janja Verić 1833. ž Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
Ana Blath 1833. ž Ana Hofmann 0
Delfa Vuković 1833. ž Lazar Pola Čivić 254
Ivan Petričević 1833. m Stanko Marta Vuković 119 Nedini
Ivica Lešić 1833. ž Martin Manda Čivić 220 Ružići
Ivica Vlaović 1833. ž Stanko Aga Babić 99
Manda Vuković 1833. ž Žaverije Sofija Petričević 253 Marinovi
Ceca Vuković 1833. ž Antun Marija 116 Ludovikovi
Bara Babić 1833. ž Josip Terezija Knežević 94
Đuro Knežević 1833. m Martin Ana Stojanović 73
Ivan Lešić 1833. m Kuzma Ruža Mišković 20 Adnađevi
Ana Knežević 1833. ž Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
Mijo Knežević 1833. m Josip Kata Babić 67 todorovi
Ruža Knežević 1833. ž Josip Filipa Lešić 73
Antun Babić 1833. m Luka Ana Vuković 94
Terezija Bačić 1833. ž Luka Marta Štivić 28
Ivan Stojanović 1833. m Ferdo Kata Vuković 129 andrijaševi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge