Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9101 - 9200 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Antun Knežević 1833. m Marijan Dominika Verić 165 Belovi
Jakob Matić 1833. m Luka Eva Biuklić 46
Lovro Stojanović 1833. m Lovro Bara Kopić 163 Filini
Bara Stojanović 1833. ž Josip Manda Vuković 152 Pavini
Bartol Stojanović 1833. m Adam Aga Čivić 259 Pavini
Ivan Vuković 1833. m Jakob Ivica Milošević 127 Lazini
Ivan Babić 1833. m Adam Terezija Čivić 53 petrića
Bara Babić 1833. ž Ðuro Petra 209 Marijančevi
Mato Stojšić 1833. m Antun Aga Babić 102 Stošića
Ana Čivić 1833. ž Žaverije Marija Ilišević 158 Rusovi
Marijan Kutuzović 1833. m Petar Marija 189
Marija Vlaović 1833. ž Stanko Đula Kopić 198
Mijo Matić 1833. m Tomo Kata Babić 234 Drozdovi
Franjo Ilišević 1833. m Ðuro Bara Mišković 140
Mato Kedačić 1833. m Antun Marija Matić 208 Drcini
Manda Kopić 1833. ž Ignacije Marija Filipović 192
Matija Kedačić 1833. ž Luka Bara Kopić 1
Mato Čivić 1833. m Antun Ana Lešić 222
Matija Gregorović 1833. ž Ðuro Stana Kopić 246 kurtini
Aga Vuković 1833. ž Izidor Bara Gregorović 17
Mijo Knežević 1833. m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
Ruža Knežević 1833. ž Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
Bara Kopić 1833. ž Antun Ana 80
Janja Šadek 1833. ž Mijo Kata Kutuzović 0
Mato Kopić 1833. m Marko Ruža 192
Luka Gregorović 1833. m Martin Marija 63
Šimun Đaković 1833. m Filip Lucija Katušić 75
Šimun Milošević 1833. m Ivan Kata Ilišević 251 Bošnjakovi
Janja Lešić 1833. ž Antun Jozija Babić 107
Šimun Stivaničević 1833. m Josip Ceca Kadić 72
Mijo Babić 1833. m Marijan Terezija Čivić 230
Kata Stojanović 1833. ž Martin Aga Čivić 257
Imra Gregorović 1833. m Vinko Terezija Katušić 95
Andrija Čivić 1833. m Ivan Pola Kopić 32
Marija Kopić 1833. ž Luka Stana 288 Ivandulini
Martin Delić 1833. m Bartol Sofija Gregorović 30
Liza Čivić 1833. ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
Bara Gregorović 1833. ž Jakob Ana Kutuzović 83
Andrija Gregorović 1833. m Ivan Ivica Stojanović 98
Marija Gregorović 1833. ž Antun Ana Vuković 43 Matini
Kata Babić 1833. ž Tomo Marija Knežević 229
Andrija Vuković 1833. m Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
Andrija Vlaović 1833. m Blaž Marija Lešić 198
Nikola Katušić 1833. m Gabro Aga Knežević 29 Rvatovi
Nikola Petričević 1833. m Stanko Ruža Verić 210
Bara Kopić 1833. ž Ðuro Marta 209 Marijančevi
Franca Lučić 1833. ž Pavao Kata Vuković 108 brdarića
Lucija Lešić 1833. ž Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
Bara Kopić 1833. ž Marko Eva Kopić 78 Pulini
Eva Stojanović 1833. ž Tomo Đurđa Ilišević 289 filini
Đuro Vuković 1834. m Lovro Ivica Kedačić 191 Petrovi
Lovro Vuković 1834. m Martin Stana 128
Antun Stojanović 1834. m Roko Manda Stivaničević 163 Filini
Mato Kedačić 1834. m Franjo Aga Lešić 207
Marijan Vuković 1834. m Ivan Bara Knežević 188 lošini
Marija Lešić 1834. ž Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
Ruža Stivaničević 1834. ž Adam Manda Gregorović 302
Antun Mišković 1834. m Josip Đurđa Stojanović 117
Franca Kopić 1834. ž Luka Delfa Čivić 243
Pavao Stivaničević 1834. m Luka Jozija Babić 71 Lisičini
Marijan Babić 1834. m Ðuro Ivica Matić 94
Marija Vuković 1834. ž Martin Ana Kedačić 10 Klecini
Marija Vuković 1834. ž Petar Eva Stojanović 127 Lazini
Aga Đaković 1834. ž Ðuro Veronika Stojanović 77
Marija Kopić 1834. ž Pavao Đula Štivić 211 baninovi
Aga Čivić 1834. ž Šimun Đula Kornjuh 201
Matija Kopić 1834. ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
Mijo Terzić 1834. m Ferdo Petra Matić 97
Stana Verić 1834. ž Adalbert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
Josip Kutuzović 1834. m Mato Kata Reitter 184
Mato Krnić 1834. m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
Marija Katušić 1834. ž Šimun Bara Vuković 89 Bajkanovi
Matija Knežević 1834. ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
Mato Verić 1834. m Pavao Ruža Mišković 217 Ivančevi
Matija Kopić 1834. m Marko Petra Gregorović 295
Janja Vuković 1834. ž Antun Mara Kedačić 111 Bubanovi
Manda Stivaničević 1834. ž Martin Aga Gregorović 47 Anđini
Kata Katušić 1834. ž Marijan Terezija Kopić 241 katušića
Janja Vuković 1834. ž Antun Marija Štivić 116 Ludovikovi
Đuro Babić 1834. m Šimun Jozija 269 Joseilini
Đuro Verić 1834. m Marko Pola 217 Ivančevi
Josip Krnić 1834. m Pavao Marija Kotorac 258
Marija Stojanović 1834. ž Martin Dominika Krnić 215 Đurini
Terezija Kopić 1834. ž Marko Franca Čivić 195
Marija Kopić 1834. ž Mijo Martina Babić 244
Ivan Verić 1834. m Luka Marija Mišković 166 Čolini
Đuro Lešić 1834. m Ðuro Kata Matić 239 Lovrićevi
Ruža Gregorović 1834. ž Mato Manda Kopić 196
Jakob Petričević 1834. m Antun Franca Stojanović 119 Nedini
Terezija Čivić 1834. ž Joakim Ana Jarić 151 Mijaljevi
Marko Vuković 1834. m Žaverije Pola 11 Bubanovi
Đuro Babić 1834. m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
Đula Gregorović 1834. ž Ivan Marija Vuković 45
Đuro Kopić 1834. m Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
Đuro Gregorović 1834. m Ilija Marija Katušić 96 bibini
Filipa Gregorović 1834. ž Antun Ruža Kopić 228 štukarovi
Jakob Vlaović 1834. m Ðuro Ana Katušić 99
Jakob Gregorović 1834. m Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
Bara Kopić 1834. ž Luka Manda Kopić 80
Antun Kedačić 1834. m Pavao Eva Gregorović 236 Purakini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge