Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 9101 - 9200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9101. Delfa Vuković 08/05/1833 ž Lazar Pola Čivić 254
9102. Ivan Petričević 09/05/1833 m Stanko Marta Vuković 119 Nedini
9103. Ivica Lešić 10/05/1833 ž Martin Manda Čivić 226
9104. Ivica Vlaović 12/05/1833 ž Stanko Aga Babić 99
9105. Manda Vuković 12/05/1833 ž Žaverije Sofija Petričević 253 Marinovi
9106. Cecilija Vuković 15/05/1833 ž Antun Marija 116 Ludovikovi
9107. Barbara Babić 18/05/1833 ž Josip Terezija Knežević 94
9108. Đuro Knežević 18/05/1833 m Martin Ana Stojanović 73
9109. Ivan Lešić 20/05/1833 m Kuzma Ruža Mišković 20 Adnađev
9110. Ana Knežević 28/05/1833 ž Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
9111. Mijo Knežević 03/06/1833 m Josip Kata Babić 67
9112. Rozalija Knežević 03/06/1833 ž Josip Filipa Lešić 73
9113. Antun Babić 12/06/1833 m Luka Ana Vuković 94
9114. Terezija Bačić 12/06/1833 ž Luka Marta Štivić 28
9115. Ivan Stojanović 24/06/1833 m Ferdo Kata Vuković 129 Andrijaševi
9116. Antun Knežević 28/06/1833 m Marijan Dominika Verić 185
9117. Jakob Matić 09/07/1833 m Luka Eva Biuklić 46
9118. Lovro Stojanović 26/07/1833 m Lovro Barbara Kopić 163 Filini
9119. Barbara Stojanović 02/08/1833 ž Josip Manda Vuković 152 Pavini
9120. Bartol Stojanović 24/08/1833 m Adam Aga Čivić 259 Pavini
9121. Ivan Vuković 28/08/1833 m Jakob Ivica Milošević 127 Lazini
9122. Ivan Babić 29/08/1833 m Adam Terezija Čivić 53
9123. Barbara Babić 03/09/1833 ž Ðuro Petra 209 Marijančevi
9124. Mato Stojšić 04/09/1833 m Antun Aga Babić 102 Stošića
9125. Ana Čivić 08/09/1833 ž Žaverije Marija Ilišević 158 Rusovi
9126. Marijan Kutuzović 08/09/1833 m Petar Marija 189
9127. Marija Vlaović 12/09/1833 ž Stanko Đula Kopić 198
9128. Mijo Matić 14/09/1833 m Toma Kata Babić 234
9129. Franjo Ilišević 17/09/1833 m Ðuro Barbara Mišković 140
9130. Mato Kedačić 18/09/1833 m Antun Marija Matić 208
9131. Manda Kopić 18/09/1833 ž Ignjacije Marija Filipović 192
9132. Matija Kedačić 20/09/1833 ž Luka Barbara Kopić 1
9133. Mato Čivić 21/09/1833 m Antun Ana Lešić 222
9134. Matija Gregorović 24/09/1833 ž Ðuro Stana Kopić 246
9135. Aga Vuković 27/09/1833 ž Izidor Barbara Gregorović 17
9136. Mijo Knežević 28/09/1833 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9137. Ruža Knežević 28/09/1833 ž Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9138. Barbara Kopić 29/09/1833 ž Antun Ana 80
9139. Janja Šadek 02/10/1833 ž Mijo Kata Kutuzović 0
9140. Mato Kopić 03/10/1833 m Marko Ruža 192
9141. Luka Gregorović 08/10/1833 m Martin Marija 63
9142. Šimun Đaković 21/10/1833 m Filip Lucija Katušić 75
9143. Šimun Milošević 23/10/1833 m Ivan Kata Ilišević 251 Bošnjakovi
9144. Janja Lešić 24/10/1833 ž Antun Jozefa Babić 107
9145. Šimun Stivaničević 28/10/1833 m Josip Cecilija Kadić 72
9146. Mijo Babić 02/11/1833 m Marijan Terezija Čivić 230
9147. Kata Stojanović 02/11/1833 ž Martin Aga Čivić 257
9148. Mirko Gregorović 03/11/1833 m Vinko Terezija Katušić 95
9149. Andrija Čivić 06/11/1833 m Ivan Pola Kopić 32
9150. Marija Kopić 06/11/1833 ž Luka Stana 288 Ivandulini
9151. Martin Delić 10/11/1833 m Bartol Sofija Gregorović 30
9152. Elisabeta Čivić 12/11/1833 ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
9153. Barbara Gregorović 15/11/1833 ž Jakob Ana Kutuzović 83
9154. Andrija Gregorović 18/11/1833 m Ivan Ivica Stojanović 98
9155. Marija Gregorović 19/11/1833 ž Antun Ana Vuković 43 Matini
9156. Kata Babić 20/11/1833 ž Toma Marija Knežević 229
9157. Andrija Vuković 24/11/1833 m Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
9158. Andrija Vlaović 26/11/1833 m Blaž Marija Lešić 198
9159. Nikola Katušić 04/12/1833 m Gabra Aga Knežević 29 Rvatovi
9160. Nikola Petričević 04/12/1833 m Stanko Ruža Verić 210
9161. Barbara Kopić 05/12/1833 ž Ðuro Marta 209 Marijančevi
9162. Franca Lučić 07/12/1833 ž Pavo Kata Vuković 108
9163. Lucija Lešić 10/12/1833 ž Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
9164. Barbara Kopić 14/12/1833 ž Marko Eva Kopić 78
9165. Eva Stojanović 20/12/1833 ž Toma Đurđa Ilišević 289
9166. Đuro Luković 02/01/1834 m Lovro Ivica Kedačić 191 Petrovi
9167. Lovro Vuković 02/01/1834 m Martin Stana 128
9168. Antun Stojanović 04/01/1834 m Roko Manda Stivaničević 163 Filini
9169. Mato Kedačić 06/01/1834 m Franjo Aga Lešić 207
9170. Marijan Vuković 08/01/1834 m Ivan Barbara Knežević 188
9171. Marija Lešić 12/01/1834 ž Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
9172. Ruža Stivaničević 13/01/1834 ž Adam Manda Gregorović 302
9173. Antun Mišković 16/01/1834 m Josip Đurđa Stojanović 117
9174. Franca Kopić 17/01/1834 ž Luka Delfa Čivić 243
9175. Pavao Stivaničević 25/01/1834 m Luka Jozefa Babić 71 Lisičini
9176. Marijan Babić 26/01/1834 m Ðuro Ivica Matić 94
9177. Marija Vuković 28/01/1834 ž Martin Ana Kedačić 70
9178. Marija Vuković 28/01/1834 ž Petar Eva Stojanović 127 Lazini
9179. Aga Đaković 29/01/1834 ž Ðuro Veronika Stojanović 77
9180. Marija Kopić 31/01/1834 ž Pavo Đula Štivić 211
9181. Aga Čivić 04/02/1834 ž Šimun Đula Kornjuh 201
9182. Matija Kopić 09/02/1834 ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
9183. Mijo Terzić 09/02/1834 m Ferdo Petra Matić 97
9184. Stana Verić 09/02/1834 ž Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
9185. Josip Kutuzović 11/02/1834 m Mato Kata Reitter 184
9186. Mato Krnić 15/02/1834 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
9187. Marija Katušić 19/02/1834 ž Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
9188. Matija Knežević 19/02/1834 ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
9189. Mato Verić 21/02/1834 m Pavo Ruža Mišković 217 Ivančevi
9190. Matija Kopić 23/02/1834 m Marko Petra Gregorović 295
9191. Janja Vuković 02/03/1834 ž Antun Mara Kedačić 111 Bubanovi
9192. Manda Stivaničević 05/03/1834 ž Martin Aga Gregorović 47 Anđini
9193. Kata Katušić 06/03/1834 ž Mario Terezija Kopić 241
9194. Janja Vuković 09/03/1834 ž Antun Marija Štivić 116 Ludovikovi
9195. Đuro Babić 12/03/1834 m Šimun Jozefa 269 Joseilini
9196. Đuro Verić 12/03/1834 m Marko Pola 217 Ivančevi
9197. Josip Krnić 15/03/1834 m Pavo Marija Kotorac 258
9198. Marija Stojanović 22/03/1834 ž Martin Dominika Krnić 215 Đurini
9199. Terezija Kopić 24/03/1834 ž Marko Franca Čivić 195
9200. Marija Kopić 25/03/1834 ž Mijo Martina Babić 244