Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9201 - 9300 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Mijo Gregorović 1834. m Andrija Helena Kedačić 224
Petar Kopić 1834. m Antun Stana Babić 61 Kovačevi
Manda Kedačić 1834. ž Adam Bara 1
Janja Stojanović 1834. ž Andrija Marija 214 Alepovi
Franca Gregorović 1834. ž Mato Marta Kopić 246 kurtini
Antun Štivić 1834. m Luka Manda Vuković 280
Antun Vuković 1834. m Pavao Terezija Stojanović 109 Davidovi
Antun Knežević 1834. m Josip Marta Gregorović 175 Mačkovi
Antun Stivaničević 1834. m Andrija Marija Čivić 41 Orkini
Antun Varzić 1834. m Alojzije Delfa Katušić 100 Matkovi
Antun Stivaničević 1834. m Ðuro Eva Kedačić 47 Anđini
Antun Vuković 1834. m Šimun Ana 136
Eva Gregorović 1834. ž Mato Marta Babić 40 Pejini
Ivan Đaković 1834. m Mato Ruža Vuković 77
Ivan Vuković 1834. m Antun Đurđa Babić 202
Šimun Đaković 1834. Ivan Terezija Knežević 76
Stjepan Kopić 1834. m Ðuro Ruža Gregorović 295
Franca Knežević 1834. ž Gabro Manda Verić 93
Ilija Lešić 1834. m Antun Marija Gregorović 50
Ana Vuković 1834. ž Stjepan Marija 255
Božo Lešić 1834. m Mijo Marija Kovačević 33
Lovro Verić 1834. m Ferdo Kata 178 Šumarovi
Stana Knežević 1834. ž Mato Bara Verić 91 Orozovi
Kata Knežević 1834. ž Žaverije Terezija Babić 65
Ceca Gregorović 1834. ž Josip Franca 40 Pejini
Marija Lešić 1834. ž Ðuro Aga Gregorović 25 Lovrićevi
Lovro Kopić 1834. m Ilija Jozija Dugović 209 Marijančevi
Franca Verić 1834. ž Marijan Kata Knežević 178 Šumarovi
Marta Vuković 1834. ž Pavao Matijka Gregorović 199 Davidovi
Roko Kopić 1834. m Ivan Manda Gregorović 295
Roko Lučić 1834. m Luka Marija Vuković 108 brdarića
Bartol Čivić 1834. m Mijo Franca Knežević 124 Puzini
Eva Vuković 1834. ž Mato Kata Verić 18 Turuckovi
Andrija Štivić 1834. m Marko Aga Verić 252
Ivan Mišković 1834. m Šimun Kata 117
Ivan Đaković 1834. m Šimun Marta Kopić 64 Lukića
Mijo Matić 1834. m Quirino Anka Kopić 35 Matića
Ivan Ilišević 1834. m Stanko Aga Till 139 Gluvakovi
Mijo Kopić 1834. m Ðuro Marija Gregorović 78 Pulini
Stana Vuković 1834. ž Ðuro Bara Gregorović 191 Petrovi
Manda Čivić 1834. ž Adam Ruža Petarčević 151 Mijaljevi
Kata Matić 1834. ž Ivan Stana Čivić 46
Andrija Knežević 1834. m Antun Petra Vuković 281 Matokovi
Marija Babić 1834. ž Mijo Ruža 70
Mato Knežević 1834. m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
Bara Kedačić 1834. ž Martin Matijka Stojanović 13 pinjakovi
Franca Stojanović 1834. ž Kuzma Ana Čivić 144 Kristijanovi
Mijo Knežević 1834. m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
Franca Čobić 1834. ž Ðuro Kata Lešić 2 čobića
Vinko Dahm 1834. m Nikola Kata Drkelić 307
Franca Gregorović 1834. ž Ðuro Lucija Kopić 232
Stana Đaković 1834. ž Antun Jozija Gregorović 75
Marijan Katušić 1834. m Ðuro Franca Knežević 66
Andrija Vuković 1834. m Luka Marija Milošević 112
Luka Stojanović 1834. m Jakob Manda Kopić 163 Filini
Jozija Verić 1834. ž Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
Šimun Stojanović 1834. m Kuzma Terezija Stojšić 154
Kata Babić 1834. ž Antun Helena Verković 69 Šapilovi
Kata Kopić 1834. ž Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
Šimun Katušić 1834. m Blaž Ivica Knežević 245
Janja Babić 1834. ž Jakob Terezija Kopić 85 senkovi
Ana Lešić 1834. ž Mijo Aga Čivić 220 Ružići
Imra Knežević 1834. m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
Kata Kopić 1834. ž Stjepan Delfa Gregorović 243
Josip Kopić 1834. m Tomo Đula Vuković 195
Andrija Knežević 1834. m Ðuro Manda Kopić 292
Kata Knežević 1834. ž Ðuro Manda Kopić 292
Kata Kopić 1834. ž Marko Marija Babić 219 Rokići
Lucija Krnić 1834. ž Ðuro Aga 21 Marušini
Kata Vuković 1834. ž Ivan Terezija Knežević 137
Andrija Kedačić 1834. m Antun Terezija Stojanović 16
Božo Babić 1834. m Marko Matijka Jemrić 55
Bara Babić 1834. ž Franjo Ana 56
Martin Čivić 1834. m Žaverije Marija Ilišević 158 Rusovi
Lucija Knežević 1834. ž Antun Pola 63
Bara Matić 1834. ž Luka Eva Biuklić 46
Nikola Knežević 1834. m Josip Ana Babić 101 Đurasini
Marijan Kedačić 1834. m Mato Lucija Čivić 3
Eva Vuković 1834. ž Gabro Jozija Prakaturović 253 Marinovi
Kata Vuković 1834. ž Šimun Marija 134 krstini
Toma Vuković 1834. m Adalbert Dominika Kedačić 19 Marčićevi
Eva Stivaničević 1834. ž Josip Ceca Kokanović 72
Eva Matić 1834. ž Imra Stana Stivaničević 35 Matića
Adam Stivaničević 1834. m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
Božo Knežević 1834. m Marko Manda Lešić 298 Šestini
Ana Mišković 1835. ž Ivan Đula Lešić 117
Antun Vlaović 1835. m Andrija Kata Stojanović 99
Luka Stojanović 1835. m Imra Bara 129 andrijaševi
Stana Knežević 1835. ž Ðuro Aga Babić 65
Antun Čivić 1835. m Antun Ana Lešić 222
Antun Verić 1835. m Ferdo Ivica Babić 263
Antun Đaković 1835. m Mato Ruža Vuković 75
Ivan Đaković 1835. m Mato Ruža Vuković 75
Vinko Knežević 1835. m Blaž Marija Lešić 65
Antun Lešić 1835. m Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
Đula Knežević 1835. ž Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
Marija Milošević 1835. ž Mato Ivica Kadić 114
Pavao Petričević 1835. m Šimun Ruža Gregorović 120
Ignjacije Babić 1835. m Gašpar Filipa Knežević 60 Frćkovi
Marija Kopić 1835. ž Mijo Manda 82 Pranjini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge