Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9201 - 9300 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9201. Terezija Kopić 24/03/1834 ž Marko Franca Čivić 195
9202. Marija Kopić 25/03/1834 ž Mijo Martina Babić 244
9203. Ivan Verić 28/03/1834 m Luka Marija Mišković 166 Čolini
9204. Đuro Lešić 29/03/1834 m Ðuro Kata Matić 239
9205. Rozalija Gregorović 05/04/1834 ž Mato Manda Kopić 196
9206. Jakob Petričević 07/04/1834 m Antun Franca Stojanović 119 Nedini
9207. Terezija Čivić 10/04/1834 ž Joakim Ana Jarić 151 Mijaljevi
9208. Marko Vuković 10/04/1834 m Žaverije Pola 11 Bubanovi
9209. Đuro Babić 13/04/1834 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
9210. Đula Gregorović 14/04/1834 ž Ivan Marija Vuković 45
9211. Đuro Kopić 14/04/1834 m Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
9212. Đuro Gregorović 18/04/1834 m Ilija Marija Katušić 96 bibin
9213. Filipa Gregorović 27/04/1834 ž Antun Ruža Kopić 228
9214. Jakob Vlaović 30/04/1834 m Ðuro Ana Katušić 99
9215. Jakob Gregorović 02/05/1834 m Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
9216. Barbara Kopić 08/05/1834 ž Luka Manda 80
9217. Antun Kedačić 19/05/1834 m Pavo Eva Gregorović 236 Purakini
9218. Mijo Gregorović 26/05/1834 m Andrija Helena Kedačić 224
9219. Petar Kopić 27/05/1834 m Antun Stana Babić 61 Kovačevi
9220. Manda Kedačić 01/06/1834 ž Adam Barbara 1
9221. Janja Stojanović 01/06/1834 ž Andrija Marija 214 Alepovi
9222. Franca Gregorović 02/06/1834 ž Mato Marta Kopić 246
9223. Antun Štivić 04/06/1834 m Luka Manda Vuković 280
9224. Antun Vuković 04/06/1834 m Pavo Terezija Stojanović 109 Davidovi
9225. Antun Knežević 05/06/1834 m Josip Marta Gregorović 175 Mačkovi
9226. Antun Stivaničević 07/06/1834 m Andrija Marija Čivić 41 Orkini
9227. Antun Varzić 07/06/1834 m Alojz Delfa Katušić 100 Matkovi
9228. Antun Stivaničević 08/06/1834 m Ðuro Eva Kedačić 47 Anđini
9229. Antun Vuković 13/06/1834 m Šimun Ana 136
9230. Eva Gregorović 17/06/1834 ž Mato Marta Babić 40 Pejini
9231. Ivan Đaković 18/06/1834 m Mato Ruža Vuković 77
9232. Ivan Vuković 20/06/1834 m Antun Đurđa Babić 202
9233. Šimo Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
9234. Stjepan Kopić 11/07/1834 m Ðuro Ruža Gregorović 295
9235. Franca Knežević 12/07/1834 ž Gabra Manda Verić 93
9236. Ilija Lešić 17/07/1834 m Antun Marija Gregorović 50
9237. Ana Vuković 27/07/1834 ž Stjepan Marija 255
9238. Božo Lešić 29/07/1834 m Mijo Marija Kovačević 33
9239. Lovro Verić 29/07/1834 m Ferdo Kata 178 Šumarovi
9240. Stana Knežević 01/08/1834 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
9241. Kata Knežević 02/08/1834 ž Žaverije Terezija Babić 65
9242. Cecilija Gregorović 04/08/1834 ž Josip Franca 40 Pejini
9243. Marija Lešić 04/08/1834 ž Ðuro Aga Gregorović 25 Lovrićevi
9244. Lovro Kopić 10/08/1834 m Ilija Jozefa Dugović 209 Marijančevi
9245. Franca Verić 10/08/1834 ž Marijan Kata Knežević 178 Šumarovi
9246. Marta Vuković 13/08/1834 ž Pavo Matija Gregorović 199 Davidovi
9247. Roko Kopić 15/08/1834 m Ivan Manda Gregorović 295
9248. Roko Lučić 15/08/1834 m Luka Marija Vuković 108
9249. Bartol Čivić 17/08/1834 m Mijo Franca Knežević 124 Puzini
9250. Eva Vuković 19/08/1834 ž Mato Kata Verić 18 Turuckovi
9251. Andrija Štivić 23/08/1834 m Marko Aga Verić 252
9252. Ivan Mišković 24/08/1834 m Šimun Kata 117
9253. Ivan Đaković 25/08/1834 m Šimun Marta Kopić 64 Lukića
9254. Mijo Matić 26/08/1834 m Quirino Anka Kopić 35
9255. Ivan Ilišević 27/08/1834 m Stanko Aga Till 139 Gluvakovi
9256. Mijo Kopić 01/09/1834 m Ðuro Marija Gregorović 78
9257. Stana Vuković 01/09/1834 ž Ðuro Barbara Gregorović 191
9258. Manda Čivić 02/09/1834 ž Adam Ruža Petarčević 151 Mijaljevi
9259. Kata Matić 10/09/1834 ž Ivan Stana Čivić 46
9260. Andrija Knežević 11/09/1834 m Antun Petra Vuković 281 Matokovi
9261. Marija Babić 14/09/1834 ž Mijo Ruža 70
9262. Mato Knežević 17/09/1834 m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
9263. Barbara Kedačić 19/09/1834 ž Martin Matija Stojanović 13
9264. Franca Stojanović 25/09/1834 ž Kuzma Ana Čivić 144 Kristijanovi
9265. Mijo Knežević 27/09/1834 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9266. Franca Čobić 29/09/1834 ž Ðuro Kata Lešić 2 Čobić
9267. Vinko Dahm 01/10/1834 m Nikola Kata Drkelić 307
9268. Franca Gregorović 02/10/1834 ž Ðuro Lucija Kopić 232
9269. Stana Đaković 07/10/1834 ž Antun Jozefa Gregorović 75
9270. Marijan Katušić 10/10/1834 m Ðuro Franca Knežević 66
9271. Andrija Vuković 14/10/1834 m Luka Marija Milošević 112
9272. Luka Stojanović 16/10/1834 m Jakob Manda Kopić 163 Filini
9273. Jozefa Verić 17/10/1834 ž Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
9274. Šimun Stojanović 22/10/1834 m Kuzma Terezija Stojšić 154
9275. Kata Babić 24/10/1834 ž Antun Helena Verković 69 Šapilovi
9276. Kata Kopić 25/10/1834 ž Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
9277. Šimun Katušić 27/10/1834 m Blaž Ivica Knežević 245
9278. Janja Babić 28/10/1834 ž Jakob Terezija Kopić 85
9279. Ana Lešić 28/10/1834 ž Mijo Aga Čivić 220 Ružića
9280. Mirko Knežević 30/10/1834 m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
9281. Kata Kopić 02/11/1834 ž Stjepan Delfa Gregorović 243
9282. Josip Kopić 08/11/1834 m Toma Đula Vuković 195
9283. Andrija Knežević 17/11/1834 m Ðuro Manda Kopić 292
9284. Kata Knežević 17/11/1834 ž Ðuro Manda Kopić 292
9285. Kata Kopić 17/11/1834 ž Marko Marija Babić 219 Rokića
9286. Lucija Krnić 17/11/1834 ž Ðuro Aga 21 Marušini
9287. Kata Vuković 17/11/1834 ž Ivan Terezija Knežević 137
9288. Andrija Kedačić 21/11/1834 m Antun Terezija Stojanović 16
9289. Božo Babić 27/11/1834 m Marko Matija Jemrić 55
9290. Barbara Babić 27/11/1834 ž Franjo Ana 56
9291. Martin Čivić 29/11/1834 m Žaverije Marija Ilišević 158 Rusovi
9292. Lucija Knežević 02/12/1834 ž Antun Pola 63
9293. Barbara Matić 03/12/1834 ž Luka Eva Biuklić 46
9294. Nikola Knežević 06/12/1834 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
9295. Marijan Kedačić 08/12/1834 m Mato Lucija Čivić 3
9296. Eva Vuković 16/12/1834 ž Gabra Jozefa Prakaturović 253 Marinovi
9297. Kata Vuković 17/12/1834 ž Šimun Marija 134
9298. Toma Vuković 18/12/1834 m Albert Dominika Kedačić 19 Marčićevi
9299. Eva Stivaničević 19/12/1834 ž Josip Cecilija Kokanović 72
9300. Eva Matić 23/12/1834 ž Mirko Stana Stivaničević 35