Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 9201 - 9300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9201. Ivan Verić 28/03/1834 m Luka Marija Mišković 166 Čolini
9202. Đuro Lešić 29/03/1834 m Ðuro Kata Matić 239
9203. Rozalija Gregorović 05/04/1834 ž Mato Manda Kopić 196
9204. Jakob Petričević 07/04/1834 m Antun Franca Stojanović 119 Nedini
9205. Terezija Čivić 10/04/1834 ž Joakim Ana Jarić 151 Mijaljevi
9206. Marko Vuković 10/04/1834 m Žaverije Pola 11 Bubanovi
9207. Đuro Babić 13/04/1834 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
9208. Đula Gregorović 14/04/1834 ž Ivan Marija Vuković 45
9209. Đuro Kopić 14/04/1834 m Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
9210. Đuro Gregorović 18/04/1834 m Ilija Marija Katušić 96 bibini
9211. Filipa Gregorović 27/04/1834 ž Antun Ruža Kopić 228
9212. Jakob Vlaović 30/04/1834 m Ðuro Ana Katušić 99
9213. Jakob Gregorović 02/05/1834 m Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
9214. Barbara Kopić 08/05/1834 ž Luka Manda 80
9215. Antun Kedačić 19/05/1834 m Pavo Eva Gregorović 236 Purakini
9216. Mijo Gregorović 26/05/1834 m Andrija Helena Kedačić 224
9217. Petar Kopić 27/05/1834 m Antun Stana Babić 61 Kovačevi
9218. Manda Kedačić 01/06/1834 ž Adam Barbara 1
9219. Janja Stojanović 01/06/1834 ž Andrija Marija 214 Alepovi
9220. Franca Gregorović 02/06/1834 ž Mato Marta Kopić 246
9221. Antun Štivić 04/06/1834 m Luka Manda Vuković 280
9222. Antun Vuković 04/06/1834 m Pavo Terezija Stojanović 109 Davidovi
9223. Antun Knežević 05/06/1834 m Josip Marta Gregorović 175 Mačkovi
9224. Antun Stivaničević 07/06/1834 m Andrija Marija Čivić 41 Orkini
9225. Antun Varzić 07/06/1834 m Alojzije Delfa Katušić 100 Matkovi
9226. Antun Stivaničević 08/06/1834 m Ðuro Eva Kedačić 47 Anđini
9227. Antun Vuković 13/06/1834 m Šimun Ana 136
9228. Eva Gregorović 17/06/1834 ž Mato Marta Babić 40 Pejini
9229. Ivan Đaković 18/06/1834 m Mato Ruža Vuković 77
9230. Ivan Vuković 20/06/1834 m Antun Đurđa Babić 202
9231. Šimo Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
9232. Stjepan Kopić 11/07/1834 m Ðuro Ruža Gregorović 295
9233. Franca Knežević 12/07/1834 ž Gabra Manda Verić 93
9234. Ilija Lešić 17/07/1834 m Antun Marija Gregorović 50
9235. Ana Vuković 27/07/1834 ž Stjepan Marija 255
9236. Božo Lešić 29/07/1834 m Mijo Marija Kovačević 33
9237. Lovro Verić 29/07/1834 m Ferdo Kata 178 Šumarovi
9238. Stana Knežević 01/08/1834 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
9239. Kata Knežević 02/08/1834 ž Žaverije Terezija Babić 65
9240. Cecilija Gregorović 04/08/1834 ž Josip Franca 40 Pejini
9241. Marija Lešić 04/08/1834 ž Ðuro Aga Gregorović 25 Lovrićevi
9242. Lovro Kopić 10/08/1834 m Ilija Jozefa Dugović 209 Marijančevi
9243. Franca Verić 10/08/1834 ž Marijan Kata Knežević 178 Šumarovi
9244. Marta Vuković 13/08/1834 ž Pavo Matija Gregorović 199 Davidovi
9245. Roko Kopić 15/08/1834 m Ivan Manda Gregorović 295
9246. Roko Lučić 15/08/1834 m Luka Marija Vuković 108
9247. Bartol Čivić 17/08/1834 m Mijo Franca Knežević 124 Puzini
9248. Eva Vuković 19/08/1834 ž Mato Kata Verić 18 Turuckovi
9249. Andrija Štivić 23/08/1834 m Marko Aga Verić 252
9250. Ivan Mišković 24/08/1834 m Šimun Kata 117
9251. Ivan Đaković 25/08/1834 m Šimun Marta Kopić 64 Lukića
9252. Mijo Matić 26/08/1834 m Quirino Anka Kopić 35
9253. Ivan Ilišević 27/08/1834 m Stanko Aga Till 139 Gluvakovi
9254. Mijo Kopić 01/09/1834 m Ðuro Marija Gregorović 78
9255. Stana Vuković 01/09/1834 ž Ðuro Barbara Gregorović 191 Petrovi
9256. Manda Čivić 02/09/1834 ž Adam Ruža Petarčević 151 Mijaljevi
9257. Kata Matić 10/09/1834 ž Ivan Stana Čivić 46
9258. Andrija Knežević 11/09/1834 m Antun Petra Vuković 281 Matokovi
9259. Marija Babić 14/09/1834 ž Mijo Ruža 70
9260. Mato Knežević 17/09/1834 m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
9261. Barbara Kedačić 19/09/1834 ž Martin Matija Stojanović 13 pinjakovi
9262. Franca Stojanović 25/09/1834 ž Kuzma Ana Čivić 144 Kristijanovi
9263. Mijo Knežević 27/09/1834 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9264. Franca Čobić 29/09/1834 ž Ðuro Kata Lešić 2 Čobić
9265. Vinko Dahm 01/10/1834 m Nikola Kata Drkelić 307
9266. Franca Gregorović 02/10/1834 ž Ðuro Lucija Kopić 232
9267. Stana Đaković 07/10/1834 ž Antun Jozefa Gregorović 75
9268. Marijan Katušić 10/10/1834 m Ðuro Franca Knežević 66
9269. Andrija Vuković 14/10/1834 m Luka Marija Milošević 112
9270. Luka Stojanović 16/10/1834 m Jakob Manda Kopić 163 Filini
9271. Jozefa Verić 17/10/1834 ž Antun Eva Lešić 170 Šćepanovi
9272. Šimun Stojanović 22/10/1834 m Kuzma Terezija Stojšić 154
9273. Kata Babić 24/10/1834 ž Antun Helena Verković 69 Šapilovi
9274. Kata Kopić 25/10/1834 ž Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
9275. Šimun Katušić 27/10/1834 m Blaž Ivica Knežević 245
9276. Janja Babić 28/10/1834 ž Jakob Terezija Kopić 85
9277. Ana Lešić 28/10/1834 ž Mijo Aga Čivić 220 Ružića
9278. Mirko Knežević 30/10/1834 m Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
9279. Kata Kopić 02/11/1834 ž Stjepan Delfa Gregorović 243
9280. Josip Kopić 08/11/1834 m Toma Đula Vuković 195
9281. Andrija Knežević 17/11/1834 m Ðuro Manda Kopić 292
9282. Kata Knežević 17/11/1834 ž Ðuro Manda Kopić 292
9283. Kata Kopić 17/11/1834 ž Marko Marija Babić 219 Rokića
9284. Lucija Krnić 17/11/1834 ž Ðuro Aga 21 Marušini
9285. Kata Vuković 17/11/1834 ž Ivan Terezija Knežević 137
9286. Andrija Kedačić 21/11/1834 m Antun Terezija Stojanović 16
9287. Božo Babić 27/11/1834 m Marko Matija Jemrić 55
9288. Barbara Babić 27/11/1834 ž Franjo Ana 56
9289. Martin Čivić 29/11/1834 m Žaverije Marija Ilišević 158 Rusovi
9290. Lucija Knežević 02/12/1834 ž Antun Pola 63
9291. Barbara Matić 03/12/1834 ž Luka Eva Biuklić 46
9292. Nikola Knežević 06/12/1834 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
9293. Marijan Kedačić 08/12/1834 m Mato Lucija Čivić 3
9294. Eva Vuković 16/12/1834 ž Gabra Jozefa Prakaturović 253 Marinovi
9295. Kata Vuković 17/12/1834 ž Šimun Marija 134
9296. Toma Vuković 18/12/1834 m Albert Dominika Kedačić 19 Marčićevi
9297. Eva Stivaničević 19/12/1834 ž Josip Cecilija Kokanović 72
9298. Eva Matić 23/12/1834 ž Mirko Stana Stivaničević 35
9299. Adam Stivaničević 23/12/1834 m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
9300. Božo Knežević 24/12/1834 m Marko Manda Lešić 248