Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9301 - 9400 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9301. Adam Stivaničević 23/12/1834 m Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
9302. Božo Knežević 24/12/1834 m Marko Manda Lešić 248
9303. Ana Mišković 04/01/1835 ž Ivan Đula Lešić 117
9304. Antun Vlaović 07/01/1835 m Andrija Kata Stojanović 99
9305. Luka Stojanović 08/01/1835 m Mirko Barbara 129 Andrijaševi
9306. Stana Knežević 10/01/1835 ž Ðuro Aga Babić 65
9307. Antun Čivić 11/01/1835 m Antun Ana Lešić 222
9308. Antun Verić 11/01/1835 m Ferdo Ivica Babić 263
9309. Antun Đaković 12/01/1835 m Mato Ruža Vuković 75
9310. Ivan Đaković 12/01/1835 m Mato Ruža Vuković 75
9311. Vinko Knežević 17/01/1835 m Danijel Marija Lešić 65
9312. Antun Lešić 17/01/1835 m Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
9313. Đula Knežević 20/01/1835 ž Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
9314. Marija Milošević 20/01/1835 ž Mato Ivica Kadić 114
9315. Pavao Petričević 25/01/1835 m Šimun Ruža Gregorović 120
9316. Ignjacije Babić 31/01/1835 m Gašpar Filipa Knežević 60 Frćkovi
9317. Marija Kopić 31/01/1835 ž Mijo Manda 82 Pranjini
9318. Marija Petričević 01/02/1835 ž Josip Lucija Knežević 119 Nedini
9319. Đuro Babić 03/02/1835 m Luka Terezija Vuković 68 Joseilina
9320. Aga Knežević 06/02/1835 ž Luka Đula Gregorović 298 Šestini
9321. Ana Kopić 06/02/1835 ž Ðuro Aga Babić 246
9322. Marijan Stivaničević 07/02/1835 m Josip Marija Verić 302
9323. Stanko Katušić 10/02/1835 m Gabra Aga Knežević 29 Rvatovi
9324. Manda Gregorović 11/02/1835 ž Ivan Ruža Babić 90
9325. Franjo Čivić 12/02/1835 m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
9326. Aga Gregorović 13/02/1835 ž Ilija Fema Kedačić 226
9327. Ilija Gregorović 13/02/1835 m Antun Ana Vuković 43 Matini
9328. Mato Babić 15/02/1835 m Blaž Marija Gregorović 55
9329. Mato Šokčević 23/02/1835 m Dominik Lucija Kedačić 300
9330. Đuro Babić 25/02/1835 m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
9331. Marija Babić 25/02/1835 ž Lovro Kata Čivić 177 Pulini
9332. Mato Babić 27/02/1835 m Jakob Franca 60 Frćkovi
9333. Petra Kopić 28/02/1835 ž Luka Stana Kopić 246
9334. Barbara Kedačić 02/03/1835 ž Franjo Aga Lešić 207
9335. Josip Vuković 11/03/1835 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
9336. Marija Thily 13/03/1835 ž Vinko Kata Stojanović 135
9337. Eva Petričević 18/03/1835 ž Augustin Ana Živić 119 Nedini
9338. Marijan Stojanović 20/03/1835 m David Pola Babić 142 Domini
9339. Barbara Gregorović 22/03/1835 ž Martin Eva Knežević 58
9340. Blaž Gregorović 23/03/1835 m Martin Marija 63
9341. Blaž Katušić 23/03/1835 m Ilija Marija Bačić 66
9342. Kata Kopić 23/03/1835 ž Bartol Franca Babić 195
9343. Đuro Vuković 27/03/1835 m Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
9344. Đuro Kedačić 30/03/1835 m Pavo Marta Vuković 8
9345. Đuro Verić 31/03/1835 m Franjo Terezija Vuković 174 Šmitovi
9346. Marko Babić 02/04/1835 m Bartol Đula Kopić 62 Markovi
9347. Margarita Gregorović 03/04/1835 ž Martin Marta Vuković 6
9348. Đula Stojanović 03/04/1835 ž Mato Stana Mišković 260
9349. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Barbara 169
9350. Ivica Lešić 07/04/1835 ž Antun Jozefa Babić 107
9351. Đuro Knežević 08/04/1835 m Ðuro Ruža Terzić 165 Belovi
9352. Kata Knežević 08/04/1835 ž Ðuro Ruža Terzić 165 Belovi
9353. Barbara Gregorović 10/04/1835 ž Antun Ana Stivaničević 90
9354. Rozalija Kopić 15/04/1835 ž Marko Marija Šokčević 244
9355. Đurđa Čivić 16/04/1835 ž Marijan Franca Verić 158 Rusovi
9356. Đurđa Babić 19/04/1835 ž Toma Marija Knežević 229
9357. Đurđa Vuković 20/04/1835 ž Lazar Pola Čivić 254
9358. Marko Katušić 25/04/1835 m Ðuro Aga Kedačić 89 Bajkanovi
9359. Ivica Katušić 07/05/1835 ž Jakob Sofija Milošević 89 Bajkanovi
9360. Jakob Verić 07/05/1835 m Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
9361. Ivica Gregorović 12/05/1835 ž Antun Ruža Kopić 228
9362. Ivan Gregorović 14/05/1835 m Ilija Marija Katušić 46
9363. Antun Vlaović 14/05/1835 m Pavo Klara Gregorović 98
9364. Mijo Đaković 16/05/1835 m Albert Kata Babić 64 Lukića
9365. Ivica Kopić 16/05/1835 ž Ðuro Ruža Gregorović 295
9366. Antun Đaković 18/05/1835 m Toma Eva Katušić 76
9367. Jakob Babić 19/05/1835 m Pavo Manda Šokčević 229
9368. Antun Gregorović 19/05/1835 m Pavo Manda Verić 227
9369. Stanko Đaković 20/05/1835 m Mato Ruža Milošević 77
9370. Terezija Stojanović 27/05/1835 ž Josip Manda Vuković 152 Pavini
9371. Barbara Vuković 06/06/1835 ž Stanko Ana Kedačić 19 Marčićevi
9372. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
9373. Matija Gregorović 13/06/1835 ž Ðuro Barbara Katušić 63
9374. Marija Babić 28/06/1835 ž Marijan Terezija Čivić 230
9375. Petar Verić 28/06/1835 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
9376. Ilija Gregorović 30/06/1835 m Ivan Franca Kopić 196
9377. Ilija Katušić 03/07/1835 m Žaverije Ana Varzić 242
9378. Ilija Vuković 05/07/1835 m Kuzma Aga Čivić 173 Basuljevi
9379. Ana Knežević 10/07/1835 ž Antun Sofija Kopić 266
9380. Marijan Knežević 13/07/1835 m Josip Manda Katušić 235
9381. Barbara Vuković 16/07/1835 ž Ðuro Đula Šokčević 18 Turuckovi
9382. Manda Babić 19/07/1835 ž Luka Ana Delić 74 Maričini
9383. Jakob Verić 22/07/1835 m Luka Terezija Šokčević 174 Šmitovi
9384. Ana Matić 26/07/1835 ž Petar Terezija Stivaničević 35
9385. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118 Aleksini
9386. Marta Stojanović 27/07/1835 ž Pavo Đula Petričević 143
9387. Lovro Vuković 29/07/1835 m Šimun Ana Gregorović 173 Basuljevi
9388. Ruža Knežević 02/08/1835 ž Martin Manda Matić 298 Šestini
9389. Vjenceslav Petričević 02/08/1835 m Ivica Petričević 150
9390. Kata Verić 02/08/1835 ž Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
9391. Stjepan Kopić 03/08/1835 m Lovro Jozefa Katušić 54
9392. Andrija Čivić 04/08/1835 m Gabra Eva Marković 31
9393. Lovro Vacković 04/08/1835 m Ðuro Barbara Čivić 199 Davidovi
9394. Lovro Stivaničević 06/08/1835 m Šimun Regina Vuković 75
9395. Manda Babić 09/08/1835 ž Luka Matija 304 Frćkovi
9396. Barbara Knežević 10/08/1835 ž Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
9397. Stanislav Stojanović 10/08/1835 m Rafael Manda Stivaničević 163 Filini
9398. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
9399. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
9400. Manda Kopić 14/08/1835 ž Mato Klara Gregorović 64 Lukića