Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9301 - 9400 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Petričević 1835. ž Josip Lucija Knežević 119 Nedini
Đuro Babić 1835. m Luka Terezija Vuković 68 Joseilini
Aga Knežević 1835. ž Luka Đula Gregorović 298 Šestini
Ana Kopić 1835. ž Ðuro Aga Babić 288 Ivandulini
Marijan Stivaničević 1835. m Josip Marija Verić 302
Stanko Katušić 1835. m Gabro Aga Knežević 29 Rvatovi
Manda Gregorović 1835. ž Ivan Ruža Babić 90 Andrićevi
Franjo Čivić 1835. m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
Aga Gregorović 1835. ž Ilija Eufemija Kedačić 226
Ilija Gregorović 1835. m Antun Ana Vuković 43 Matini
Mato Babić 1835. m Blaž Marija Gregorović 55
Mato Šokčević 1835. m Dominik Lucija Kedačić 300
Đuro Babić 1835. m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
Marija Babić 1835. ž Lovro Kata Čivić 177 Pulini
Mato Babić 1835. m Jakob Franca 60 Frćkovi
Petra Kopić 1835. ž Luka Stana Kopić 246 Ivandulini
Bara Kedačić 1835. ž Franjo Aga Lešić 207
Josip Vuković 1835. m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
Marija Thilly 1835. ž Vinko Kata Stojanović 135
Eva Petričević 1835. ž Augustin Ana Živić 119 Nedini
Marijan Stojanović 1835. m David Pola Babić 142 Domini
Bara Gregorović 1835. ž Martin Eva Knežević 58
Blaž Gregorović 1835. m Martin Marija 63
Blaž Katušić 1835. m Ilija Marija Bačić 66
Kata Kopić 1835. ž Bartol Franca Babić 195
Đuro Vuković 1835. m Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
Đuro Kedačić 1835. m Pavao Marta Vuković 8
Đuro Verić 1835. m Franjo Terezija Vuković 174 Šmitovi
Marko Babić 1835. m Bartol Đula Kopić 62 Markovi
Marga Gregorović 1835. ž Martin Marta Vuković 6
Đula Stojanović 1835. ž Mato Stana Mišković 260
Adalbert Terzić 1835. m Ðuro Bara 169
Ivica Lešić 1835. ž Antun Jozija Babić 107
Đuro Knežević 1835. m Ðuro Ruža Terzić 165 Belovi
Kata Knežević 1835. ž Ðuro Ruža Terzić 165 Belovi
Bara Gregorović 1835. ž Antun Ana Stivaničević 90 Andrićevi
Ruža Kopić 1835. ž Marko Marija Šokčević 244
Đurđa Čivić 1835. ž Marijan Franca Verić 158 Rusovi
Đurđa Babić 1835. ž Tomo Marija Knežević 229
Đurđa Vuković 1835. ž Lazar Pola Čivić 254
Marko Katušić 1835. m Ðuro Aga Kedačić 89 Bajkanovi
Ivica Katušić 1835. ž Jakob Sofija Milošević 89 Bajkanovi
Jakob Verić 1835. m Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
Ivica Gregorović 1835. ž Antun Ruža Kopić 228 štukarovi
Ivan Gregorović 1835. m Ilija Marija Katušić 96 bibini
Antun Vlaović 1835. m Pavao Klara Gregorović 98
Mijo Đaković 1835. m Adalbert Kata Babić 64 Lukića
Ivica Kopić 1835. ž Ðuro Ruža Gregorović 295
Antun Đaković 1835. m Tomo Eva Katušić 76
Jakob Babić 1835. m Pavao Manda Šokčević 229
Antun Gregorović 1835. m Pavao Manda Verić 227 štukarovi
Stanko Đaković 1835. m Mato Ruža Milošević 77
Terezija Stojanović 1835. ž Josip Manda Vuković 152 Pavini
Bara Vuković 1835. ž Stanko Ana Kedačić 19 Marčićevi
Kata Stojanović 1835. Marko Marija Čivić 153 Kundrini
Matija Gregorović 1835. ž Ðuro Bara Katušić 63
Marija Babić 1835. ž Marijan Terezija Čivić 230
Petar Verić 1835. m Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
Ilija Gregorović 1835. m Ivan Franca Kopić 196
Ilija Katušić 1835. m Žaverije Ana Varzić 242 katušića
Ilija Vuković 1835. m Kuzma Aga Čivić 173 Basuljevi
Ana Knežević 1835. ž Antun Sofija Kopić 266
Marijan Knežević 1835. m Josip Manda Katušić 235 Tamburovi
Bara Vuković 1835. ž Ðuro Đula Šokčević 18 Turuckovi
Manda Babić 1835. ž Luka Ana Delić 74 Maričini
Jakob Verić 1835. m Luka Terezija Šokčević 174 Šmitovi
Ana Matić 1835. ž Petar Terezija Stivaničević 35 Matića
Lovro Stivaničević 1835. Petar Manda Stojanović 48 Aleksini
Marta Stojanović 1835. ž Pavao Đula Petričević 143
Lovro Vuković 1835. m Šimun Ana Gregorović 173 Basuljevi
Ruža Knežević 1835. ž Martin Manda Matić 298 Šestini
Vjenceslav Petričević 1835. m Ivica Petričević 150
Kata Verić 1835. ž Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
Stjepan Kopić 1835. m Lovro Jozija Katušić 54
Andrija Čivić 1835. m Gabro Eva Marković 31 pridragovi
Lovro Vacković 1835. m Ðuro Bara Čivić 199 Davidovi
Lovro Stivaničević 1835. m Šimun Regina Vuković 71 Lisičini
Manda Babić 1835. ž Luka Matijka 304 Frćkovi
Bara Knežević 1835. ž Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
Stana Stojanović 1835. m Roko Manda Stivaničević 163 Filini
Ana Babić 1835. Marko Marta Knežević 264
Eva Lešić 1835. Antun Manda Verić 24 Ulini
Manda Kopić 1835. ž Mato Klara Gregorović 61 kovačevi
Kata Babić 1835. ž Augustin Marija Kedačić 264
Bartol Knežević 1835. m Mijo Kata Kopić 248
Ivan Gregorović 1835. m Ðuro Bara Čivić 270
Đuro Šokčević 1835. m Roko Manda Gregorović 57
Marija Knežević 1835. ž Mato Bara Verić 91 Orozovi
Mijo Knežević 1835. m Martin Ana 73
Franjo Babić 1835. m Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
Mijo Vuković 1835. m Petar Đula Gregorović 17
Aga Gregorović 1835. ž Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
Šimun Kopić 1835. m Petar Marija Katušić 211 baninovi
Kata Štivić 1835. ž Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
Kata Šokčević 1835. Ivan Ana Delić 300
Terezija Petričević 1835. ž Marko Ana Stojanović 119 Nedini
Šimun Kopić 1835. m Marko Eva 78 Pulini
Andrija Vuković 1835. m Luka Ivica Kedačić 191 Petrovi
Kata Matić 1835. ž Vinko Marija Varzić 36
Andrija Knežević 1835. m Josip Kata Kopić 67 todorovi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge