Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9301 - 9400 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9301. Božo Knežević 24/12/1834 m Marko Manda Lešić 248
9302. Ana Mišković 04/01/1835 ž Ivan Đula Lešić 117
9303. Antun Vlaović 07/01/1835 m Andrija Kata Stojanović 99
9304. Luka Stojanović 08/01/1835 m Mirko Barbara 129 Andrijaševi
9305. Stana Knežević 10/01/1835 ž Ðuro Aga Babić 65
9306. Antun Čivić 11/01/1835 m Antun Ana Lešić 222
9307. Antun Verić 11/01/1835 m Ferdo Ivica Babić 263
9308. Antun Đaković 12/01/1835 m Mato Ruža Vuković 75
9309. Ivan Đaković 12/01/1835 m Mato Ruža Vuković 75
9310. Vinko Knežević 17/01/1835 m Danijel Marija Lešić 65
9311. Antun Lešić 17/01/1835 m Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
9312. Đula Knežević 20/01/1835 ž Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
9313. Marija Milošević 20/01/1835 ž Mato Ivica Kadić 114
9314. Pavao Petričević 25/01/1835 m Šimun Ruža Gregorović 120
9315. Ignjacije Babić 31/01/1835 m Gašpar Filipa Knežević 60 Frćkovi
9316. Marija Kopić 31/01/1835 ž Mijo Manda 82 Pranjini
9317. Marija Petričević 01/02/1835 ž Josip Lucija Knežević 119 Nedini
9318. Đuro Babić 03/02/1835 m Luka Terezija Vuković 68 Joseilina
9319. Aga Knežević 06/02/1835 ž Luka Đula Gregorović 298 Šestini
9320. Ana Kopić 06/02/1835 ž Ðuro Aga Babić 246
9321. Marijan Stivaničević 07/02/1835 m Josip Marija Verić 302
9322. Stanko Katušić 10/02/1835 m Gabra Aga Knežević 29 Rvatovi
9323. Manda Gregorović 11/02/1835 ž Ivan Ruža Babić 90
9324. Franjo Čivić 12/02/1835 m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
9325. Aga Gregorović 13/02/1835 ž Ilija Fema Kedačić 226
9326. Ilija Gregorović 13/02/1835 m Antun Ana Vuković 43 Matini
9327. Mato Babić 15/02/1835 m Blaž Marija Gregorović 55
9328. Mato Šokčević 23/02/1835 m Dominik Lucija Kedačić 300
9329. Đuro Babić 25/02/1835 m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
9330. Marija Babić 25/02/1835 ž Lovro Kata Čivić 177 Pulini
9331. Mato Babić 27/02/1835 m Jakob Franca 60 Frćkovi
9332. Petra Kopić 28/02/1835 ž Luka Stana Kopić 246
9333. Barbara Kedačić 02/03/1835 ž Franjo Aga Lešić 207
9334. Josip Vuković 11/03/1835 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
9335. Marija Thily 13/03/1835 ž Vinko Kata Stojanović 135
9336. Eva Petričević 18/03/1835 ž Augustin Ana Živić 119 Nedini
9337. Marijan Stojanović 20/03/1835 m David Pola Babić 142 Domini
9338. Barbara Gregorović 22/03/1835 ž Martin Eva Knežević 58
9339. Blaž Gregorović 23/03/1835 m Martin Marija 63
9340. Blaž Katušić 23/03/1835 m Ilija Marija Bačić 66
9341. Kata Kopić 23/03/1835 ž Bartol Franca Babić 195
9342. Đuro Vuković 27/03/1835 m Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
9343. Đuro Kedačić 30/03/1835 m Pavo Marta Vuković 8
9344. Đuro Verić 31/03/1835 m Franjo Terezija Vuković 174 Šmitovi
9345. Marko Babić 02/04/1835 m Bartol Đula Kopić 62 Markovi
9346. Margarita Gregorović 03/04/1835 ž Martin Marta Vuković 6
9347. Đula Stojanović 03/04/1835 ž Mato Stana Mišković 260
9348. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Barbara 169
9349. Ivica Lešić 07/04/1835 ž Antun Jozefa Babić 107
9350. Đuro Knežević 08/04/1835 m Ðuro Ruža Terzić 165 Belovi
9351. Kata Knežević 08/04/1835 ž Ðuro Ruža Terzić 165 Belovi
9352. Barbara Gregorović 10/04/1835 ž Antun Ana Stivaničević 90
9353. Rozalija Kopić 15/04/1835 ž Marko Marija Šokčević 244
9354. Đurđa Čivić 16/04/1835 ž Marijan Franca Verić 158 Rusovi
9355. Đurđa Babić 19/04/1835 ž Toma Marija Knežević 229
9356. Đurđa Vuković 20/04/1835 ž Lazar Pola Čivić 254
9357. Marko Katušić 25/04/1835 m Ðuro Aga Kedačić 89 Bajkanovi
9358. Ivica Katušić 07/05/1835 ž Jakob Sofija Milošević 89 Bajkanovi
9359. Jakob Verić 07/05/1835 m Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
9360. Ivica Gregorović 12/05/1835 ž Antun Ruža Kopić 228
9361. Ivan Gregorović 14/05/1835 m Ilija Marija Katušić 46
9362. Antun Vlaović 14/05/1835 m Pavo Klara Gregorović 98
9363. Mijo Đaković 16/05/1835 m Albert Kata Babić 64 Lukića
9364. Ivica Kopić 16/05/1835 ž Ðuro Ruža Gregorović 295
9365. Antun Đaković 18/05/1835 m Toma Eva Katušić 76
9366. Jakob Babić 19/05/1835 m Pavo Manda Šokčević 229
9367. Antun Gregorović 19/05/1835 m Pavo Manda Verić 227
9368. Stanko Đaković 20/05/1835 m Mato Ruža Milošević 77
9369. Terezija Stojanović 27/05/1835 ž Josip Manda Vuković 152 Pavini
9370. Barbara Vuković 06/06/1835 ž Stanko Ana Kedačić 19 Marčićevi
9371. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
9372. Matija Gregorović 13/06/1835 ž Ðuro Barbara Katušić 63
9373. Marija Babić 28/06/1835 ž Marijan Terezija Čivić 230
9374. Petar Verić 28/06/1835 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
9375. Ilija Gregorović 30/06/1835 m Ivan Franca Kopić 196
9376. Ilija Katušić 03/07/1835 m Žaverije Ana Varzić 242
9377. Ilija Vuković 05/07/1835 m Kuzma Aga Čivić 173 Basuljevi
9378. Ana Knežević 10/07/1835 ž Antun Sofija Kopić 266
9379. Marijan Knežević 13/07/1835 m Josip Manda Katušić 235 Tamburovi
9380. Barbara Vuković 16/07/1835 ž Ðuro Đula Šokčević 18 Turuckovi
9381. Manda Babić 19/07/1835 ž Luka Ana Delić 74 Maričini
9382. Jakob Verić 22/07/1835 m Luka Terezija Šokčević 174 Šmitovi
9383. Ana Matić 26/07/1835 ž Petar Terezija Stivaničević 35
9384. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118 Aleksini
9385. Marta Stojanović 27/07/1835 ž Pavo Đula Petričević 143
9386. Lovro Vuković 29/07/1835 m Šimun Ana Gregorović 173 Basuljevi
9387. Ruža Knežević 02/08/1835 ž Martin Manda Matić 298 Šestini
9388. Vjenceslav Petričević 02/08/1835 m Ivica Petričević 150
9389. Kata Verić 02/08/1835 ž Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
9390. Stjepan Kopić 03/08/1835 m Lovro Jozefa Katušić 54
9391. Andrija Čivić 04/08/1835 m Gabra Eva Marković 31
9392. Lovro Vacković 04/08/1835 m Ðuro Barbara Čivić 199 Davidovi
9393. Lovro Stivaničević 06/08/1835 m Šimun Regina Vuković 75
9394. Manda Babić 09/08/1835 ž Luka Matija 304 Frćkovi
9395. Barbara Knežević 10/08/1835 ž Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
9396. Stanislav Stojanović 10/08/1835 m Rafael Manda Stivaničević 163 Filini
9397. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
9398. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
9399. Manda Kopić 14/08/1835 ž Mato Klara Gregorović 64 Lukića
9400. Kata Babić 15/08/1835 ž Augustin Marija Kedačić 264