Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 9301 - 9400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9301. Ana Mišković 04/01/1835 ž Ivan Đula Lešić 117
9302. Antun Vlaović 07/01/1835 m Andrija Kata Stojanović 99
9303. Luka Stojanović 08/01/1835 m Mirko Barbara 129 Andrijaševi
9304. Stana Knežević 10/01/1835 ž Ðuro Aga Babić 65
9305. Antun Čivić 11/01/1835 m Antun Ana Lešić 222
9306. Antun Verić 11/01/1835 m Ferdo Ivica Babić 263
9307. Antun Đaković 12/01/1835 m Mato Ruža Vuković 75
9308. Ivan Đaković 12/01/1835 m Mato Ruža Vuković 75
9309. Vinko Knežević 17/01/1835 m Danijel Marija Lešić 65
9310. Antun Lešić 17/01/1835 m Ilija Ruža Kedačić 24 Ulini
9311. Đula Knežević 20/01/1835 ž Ivan Manda Babić 175 Mačkovi
9312. Marija Milošević 20/01/1835 ž Mato Ivica Kadić 114
9313. Pavao Petričević 25/01/1835 m Šimun Ruža Gregorović 120
9314. Ignjacije Babić 31/01/1835 m Gašpar Filipa Knežević 60 Frćkovi
9315. Marija Kopić 31/01/1835 ž Mijo Manda 82 Pranjini
9316. Marija Petričević 01/02/1835 ž Josip Lucija Knežević 119 Nedini
9317. Đuro Babić 03/02/1835 m Luka Terezija Vuković 68 Joseilina
9318. Aga Knežević 06/02/1835 ž Luka Đula Gregorović 298 Šestini
9319. Ana Kopić 06/02/1835 ž Ðuro Aga Babić 246
9320. Marijan Stivaničević 07/02/1835 m Josip Marija Verić 302
9321. Stanko Katušić 10/02/1835 m Gabra Aga Knežević 29 Rvatovi
9322. Manda Gregorović 11/02/1835 ž Ivan Ruža Babić 90
9323. Franjo Čivić 12/02/1835 m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
9324. Aga Gregorović 13/02/1835 ž Ilija Fema Kedačić 226
9325. Ilija Gregorović 13/02/1835 m Antun Ana Vuković 43 Matini
9326. Mato Babić 15/02/1835 m Blaž Marija Gregorović 55
9327. Mato Šokčević 23/02/1835 m Dominik Lucija Kedačić 300
9328. Đuro Babić 25/02/1835 m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
9329. Marija Babić 25/02/1835 ž Lovro Kata Čivić 177 Pulini
9330. Mato Babić 27/02/1835 m Jakob Franca 60 Frćkovi
9331. Petra Kopić 28/02/1835 ž Luka Stana Kopić 246
9332. Barbara Kedačić 02/03/1835 ž Franjo Aga Lešić 207
9333. Josip Vuković 11/03/1835 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
9334. Marija Thily 13/03/1835 ž Vinko Kata Stojanović 135
9335. Eva Petričević 18/03/1835 ž Augustin Ana Živić 119 Nedini
9336. Marijan Stojanović 20/03/1835 m David Pola Babić 142 Domini
9337. Barbara Gregorović 22/03/1835 ž Martin Eva Knežević 58
9338. Blaž Gregorović 23/03/1835 m Martin Marija 63
9339. Blaž Katušić 23/03/1835 m Ilija Marija Bačić 66
9340. Kata Kopić 23/03/1835 ž Bartol Franca Babić 195
9341. Đuro Vuković 27/03/1835 m Vinko Manda Knežević 199 Davidovi
9342. Đuro Kedačić 30/03/1835 m Pavo Marta Vuković 8
9343. Đuro Verić 31/03/1835 m Franjo Terezija Vuković 174 Šmitovi
9344. Marko Babić 02/04/1835 m Bartol Đula Kopić 62 Markovi
9345. Margarita Gregorović 03/04/1835 ž Martin Marta Vuković 6
9346. Đula Stojanović 03/04/1835 ž Mato Stana Mišković 260
9347. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Barbara 169
9348. Ivica Lešić 07/04/1835 ž Antun Jozefa Babić 107
9349. Đuro Knežević 08/04/1835 m Ðuro Ruža Terzić 165 Belovi
9350. Kata Knežević 08/04/1835 ž Ðuro Ruža Terzić 165 Belovi
9351. Barbara Gregorović 10/04/1835 ž Antun Ana Stivaničević 90
9352. Rozalija Kopić 15/04/1835 ž Marko Marija Šokčević 244
9353. Đurđa Čivić 16/04/1835 ž Marijan Franca Verić 158 Rusovi
9354. Đurđa Babić 19/04/1835 ž Toma Marija Knežević 229
9355. Đurđa Vuković 20/04/1835 ž Lazar Pola Čivić 254
9356. Marko Katušić 25/04/1835 m Ðuro Aga Kedačić 89 Bajkanovi
9357. Ivica Katušić 07/05/1835 ž Jakob Sofija Milošević 89 Bajkanovi
9358. Jakob Verić 07/05/1835 m Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
9359. Ivica Gregorović 12/05/1835 ž Antun Ruža Kopić 228
9360. Ivan Gregorović 14/05/1835 m Ilija Marija Katušić 46
9361. Antun Vlaović 14/05/1835 m Pavo Klara Gregorović 98
9362. Mijo Đaković 16/05/1835 m Albert Kata Babić 64 Lukića
9363. Ivica Kopić 16/05/1835 ž Ðuro Ruža Gregorović 295
9364. Antun Đaković 18/05/1835 m Toma Eva Katušić 76
9365. Jakob Babić 19/05/1835 m Pavo Manda Šokčević 229
9366. Antun Gregorović 19/05/1835 m Pavo Manda Verić 227
9367. Stanko Đaković 20/05/1835 m Mato Ruža Milošević 77
9368. Terezija Stojanović 27/05/1835 ž Josip Manda Vuković 152 Pavini
9369. Barbara Vuković 06/06/1835 ž Stanko Ana Kedačić 19 Marčićevi
9370. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
9371. Matija Gregorović 13/06/1835 ž Ðuro Barbara Katušić 63
9372. Marija Babić 28/06/1835 ž Marijan Terezija Čivić 230
9373. Petar Verić 28/06/1835 m Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
9374. Ilija Gregorović 30/06/1835 m Ivan Franca Kopić 196
9375. Ilija Katušić 03/07/1835 m Žaverije Ana Varzić 242
9376. Ilija Vuković 05/07/1835 m Kuzma Aga Čivić 173 Basuljevi
9377. Ana Knežević 10/07/1835 ž Antun Sofija Kopić 266
9378. Marijan Knežević 13/07/1835 m Josip Manda Katušić 235 Tamburovi
9379. Barbara Vuković 16/07/1835 ž Ðuro Đula Šokčević 18 Turuckovi
9380. Manda Babić 19/07/1835 ž Luka Ana Delić 74 Maričini
9381. Jakob Verić 22/07/1835 m Luka Terezija Šokčević 174 Šmitovi
9382. Ana Matić 26/07/1835 ž Petar Terezija Stivaničević 35
9383. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118 Aleksini
9384. Marta Stojanović 27/07/1835 ž Pavo Đula Petričević 143
9385. Lovro Vuković 29/07/1835 m Šimun Ana Gregorović 173 Basuljevi
9386. Ruža Knežević 02/08/1835 ž Martin Manda Matić 298 Šestini
9387. Vjenceslav Petričević 02/08/1835 m Ivica Petričević 150
9388. Kata Verić 02/08/1835 ž Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
9389. Stjepan Kopić 03/08/1835 m Lovro Jozefa Katušić 54
9390. Andrija Čivić 04/08/1835 m Gabra Eva Marković 31
9391. Lovro Vacković 04/08/1835 m Ðuro Barbara Čivić 199 Davidovi
9392. Lovro Stivaničević 06/08/1835 m Šimun Regina Vuković 75
9393. Manda Babić 09/08/1835 ž Luka Matija 304 Frćkovi
9394. Barbara Knežević 10/08/1835 ž Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
9395. Stanislav Stojanović 10/08/1835 m Rafael Manda Stivaničević 163 Filini
9396. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
9397. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
9398. Manda Kopić 14/08/1835 ž Mato Klara Gregorović 64 Lukića
9399. Kata Babić 15/08/1835 ž Augustin Marija Kedačić 264
9400. Bartol Knežević 22/08/1835 m Mijo Kata Kopić 248