Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 9401 - 9500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9401. Ivan Gregorović 25/08/1835 m Ðuro Barbara Čivić 270
9402. Đuro Šokčević 31/08/1835 m Roko Manda Gregorović 57
9403. Marija Knežević 09/09/1835 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
9404. Mijo Knežević 14/09/1835 m Martin Ana 73
9405. Franjo Babić 29/09/1835 m Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
9406. Mijo Vuković 29/09/1835 m Petar Đula Gregorović 17
9407. Aga Gregorović 01/10/1835 ž Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
9408. Šimun Kopić 06/10/1835 m Petar Marija Katušić 211
9409. Kata Štivić 06/10/1835 ž Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
9410. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
9411. Terezija Petričević 23/10/1835 ž Marko Ana Stojanović 119 Nedini
9412. Šimun Kopić 25/10/1835 m Marko Eva 78
9413. Andrija Vuković 12/11/1835 m Luka Ivica Kedačić 195
9414. Kata Matić 16/11/1835 ž Vinko Marija Varzić 36
9415. Andrija Knežević 18/11/1835 m Josip Kata Kopić 67
9416. Terezija Kopić 19/11/1835 ž Josip Franca Čivić 244
9417. KataMarija Cziraky 21/11/1835 ž Mijo Amalija Simćan 0
9418. Toma Babić 03/12/1835 m Marko Ana Katušić 233
9419. Barbara Baličević 04/12/1835 ž Martin Kata Dahm 0
9420. Marija Gregorović 07/12/1835 ž Ferdo Petra Lešić 235 Tamburovi
9421. Lucija Stojanović 12/12/1835 ž Adam Aga Čivić 259 Pavini
9422. Adam Vuković 17/12/1835 m Antun Stana Štivić 191 Petrovi
9423. Adam Dahm 20/12/1835 m Nikola Kata Drkelić 307
9424. Toma Knežević 21/12/1835 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9425. Eva Babić 24/12/1835 ž Jakob Terezija Kopić 85
9426. Eva Vlaović 24/12/1835 ž Stanko Aga Babić 99
9427. Marija Knežević 25/12/1835 ž Ðuro Matija Gregorović 165 Belovi
9428. Božo Knežević 25/12/1835 m Marijan Eva Verić 248
9429. Eva Kopić 26/12/1835 ž Kuzma Stana Gregorović 212 Karlićevi
9430. Đula Stojanović 28/12/1835 ž Đula Stojanović 138 Glišini
9431. Antun Vuković 28/12/1835 m Albert Manda Mišković 148
9432. Marija Gregorović 04/01/1836 ž Ivan Ruža Babić 90
9433. Antun Vuković 04/01/1836 m Ferdo Kata Kedačić 11 Bubanovi
9434. Antun Krnić 07/01/1836 m Mato Aga Ilišević 148
9435. Živko Knežević 10/01/1836 m Lovro Đula Lešić 65
9436. Živko Vuković 10/01/1836 m Ivan Elisabeta Stojanović 50
9437. Antun Kedačić 11/01/1836 m Toma Marija Kotorac 237 Purakini
9438. Antun Gregorović 13/01/1836 m Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
9439. Marija Kopić 13/01/1836 ž Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
9440. Eva Knežević 14/01/1836 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
9441. Ivan Kopić 14/01/1836 m Ivan Kata Gregorović 244
9442. Stjepan Vuković 14/01/1836 m Mijo Marija Labrović 12 Čepretići
9443. Marijan Babić 15/01/1836 m Mijo Manda Petričević 264
9444. Manda Katušić 15/01/1836 ž Blaž Ivica Knežević 245
9445. Stanko Katušić 15/01/1836 m Šimun Stana Stivaničević 37
9446. Marija Knežević 15/01/1836 ž Antun Lucija Babić 87 Šovakini
9447. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
9448. Marija Stojšić 22/01/1836 ž Lovro Manda Vuković 102 Stošića
9449. Marija Babić 24/01/1836 ž Ðuro Aga Knežević 233
9450. Terezija Milošević 26/01/1836 ž Ivan Kata Vuković 251 Bošnjakovi
9451. Marijan Stojanović 28/01/1836 m Jakob Manda Kopić 163 Filini
9452. Marija Vuković 28/01/1836 ž Šimun Jozefa Krnić 311 Petrovi
9453. Blaž Knežević 31/01/1836 m Gabrieli Kata Babić 91 Orozovi
9454. Ivan Vuković 03/02/1836 m Antun Marija 176 Brdarovi
9455. Aga Kopić 05/02/1836 ž Šimun Aga Knežević 243
9456. Manda Knežević 06/02/1836 ž Marijan Đula Delić 193 Baninovi
9457. Marko Vuković 07/02/1836 m Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
9458. Barbara Stivaničević 11/02/1836 ž Antun Manda Verić 302
9459. Manda Kopić 12/02/1836 ž Ivan Manda Gregorović 256 Grgebožini
9460. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
9461. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
9462. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
9463. Stanko Čivić 18/02/1836 m Josip Jozefa Stojanović 261
9464. Antun Knežević 18/02/1836 m Mato Marija Verić 235 Tamburovi
9465. Matija Babić 22/02/1836 ž Antun Helena 69 Šapilovi
9466. Mato Mišković 22/02/1836 m Šimun Kata 117
9467. Matija Lešić 24/02/1836 ž Luka Marija Vuković 20 Adnađev
9468. Matija Vuković 24/02/1836 ž Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
9469. Mato Krnić 25/02/1836 m Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
9470. Matija Štivić 25/02/1836 ž Delfa Štivić 280
9471. Franjo Gregorović 26/02/1836 m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
9472. Sofija Katušić 03/03/1836 ž Gabriela Aga Knežević 29 Rvatovi
9473. Mato Stojanović 04/03/1836 m Živko Pola Babić 142 Domini
9474. Lucija Bačić 06/03/1836 ž Luka Marica Matković 28
9475. Barbara Čivić 06/03/1836 ž Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
9476. Đuro Knežević 06/03/1836 m Ðuro Pola Stivaničević 282
9477. Đuro Knežević 07/03/1836 m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
9478. Barbara Knežević 08/03/1836 ž Ferdo Ivica Babić 260
9479. Mato Stojanović 08/03/1836 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
9480. Klara Stojanović 08/03/1836 ž Andrija Kata Knežević 205
9481. Đula Kedačić 09/03/1836 ž Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
9482. Ivica Lešić 09/03/1836 ž Ilija Aga Kopić 107
9483. Kata Stojanović 10/03/1836 ž Martin Đurđa Krnić 23
9484. Jozefa Kopić 13/03/1836 ž Toma Đula Štivić 217 Ivančevi
9485. Jozefa Kotorac 13/03/1836 ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
9486. Ruža Vuković 13/03/1836 ž Blaž Kata Tomašević 254
9487. Josip Kopić 14/03/1836 m Marko Franca Čivić 195
9488. Jozefa Kopić 16/03/1836 ž Ivan Kata 82 Pranjini
9489. Terezija Milošević 16/03/1836 ž Mato Ivica Kadić 114
9490. Josip Lešić 18/03/1836 m Marko Sofija Čivić 220 Ružića
9491. Manda Mišković 19/03/1836 ž Josip Đurđa Stojanović 117
9492. Đula Stivaničević 25/03/1836 ž Andrija Franca Vuković 47 Anđini
9493. Ivan Vuković 26/03/1836 m Mato Đula Stojanović 133 Grgičini
9494. Đuro Kutuzović 27/03/1836 m Mato Kata Raiter 184
9495. Ruža Verić 01/04/1836 ž Antun Manda Knežević 166 Čolini
9496. Ruža Katušić 02/04/1836 ž Mato Filipa Gašparović 66
9497. Kata Varzić 02/04/1836 ž Alojzije Delfa Katušić 100 Matkovi
9498. Đuro Kedačić 04/04/1836 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
9499. Đuro Gregorović 13/04/1836 m Luka Marija Babić 49
9500. Marija Kedačić 15/04/1836 ž Antun Terezija Stojanović 16