Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9401 - 9500 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Terezija Kopić 1835. ž Josip Franca Čivić 244
KataMarija Cziraky 1835. ž Mijo Amalija Simćan 0
Toma Babić 1835. m Marko Ana Katušić 233
Bara Baličević 1835. ž Martin Kata Dahm 0
Marija Gregorović 1835. ž Ferdo Petra Lešić 231
Lucija Stojanović 1835. ž Adam Aga Čivić 259 Pavini
Adam Vuković 1835. m Antun Stana Štivić 191 Petrovi
Adam Dahm 1835. m Nikola Kata Drkelić 307
Toma Knežević 1835. m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
Eva Babić 1835. ž Jakob Terezija Kopić 85 senkovi
Eva Vlaović 1835. ž Stanko Aga Babić 99
Marija Knežević 1835. ž Ðuro Matijka Gregorović 165 Belovi
Božo Knežević 1835. m Marijan Eva Verić 248
Eva Kopić 1835. ž Kuzma Stana Gregorović 212 Karlićevi
Đula Stojanović 1835. ž Đula Stojanović 138 Glišini
Antun Vuković 1835. m Adalbert Manda Mišković 191 Petrovi
Marija Gregorović 1836. ž Ivan Ruža Babić 90 Andrićevi
Antun Vuković 1836. m Ferdo Kata Kedačić 11 Bubanovi
Antun Krnić 1836. m Mato Aga Ilišević 148
Živko Knežević 1836. m Lovro Đula Lešić 65
Živko Vuković 1836. m Ivan Elizabeta Stojanović 10 klecini
Antun Kedačić 1836. m Tomo Marija Kotorac 237 Purakini
Antun Gregorović 1836. m Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
Marija Kopić 1836. ž Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
Eva Knežević 1836. ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
Ivan Kopić 1836. m Ivan Kata Gregorović 244
Stjepan Vuković 1836. m Mijo Marija Labrović 12 Čepretići
Marijan Babić 1836. m Mijo Manda Petričević 264
Manda Katušić 1836. ž Blaž Ivica Knežević 245
Stanko Katušić 1836. m Šimun Stana Stivaničević 37
Marija Knežević 1836. ž Antun Lucija Babić 87 Šovakini
Manda Kedačić 1836. Ilarije Aga Gregorović 16
Marija Stojšić 1836. ž Lovro Manda Vuković 102 Stošića
Marija Babić 1836. ž Ðuro Aga Knežević 233
Terezija Milošević 1836. ž Ivan Kata Vuković 251 Bošnjakovi
Marijan Stojanović 1836. ž Jakob Manda Kopić 163 Filini
Marija Vuković 1836. ž Šimun Jozija Krnić 311 Petrovi
Blaž Knežević 1836. m Gabro Kata Babić 91 Orozovi
Ivan Vuković 1836. m Antun Marija 116 Ludovikovi
Aga Kopić 1836. ž Šimun Aga Knežević 243
Manda Knežević 1836. ž Marijan Đula Delić 193
Marko Vuković 1836. m Pavao Bara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
Bara Stivaničević 1836. ž Antun Manda Verić 302
Manda Kopić 1836. ž Ivan Manda Gregorović 295
Pola Babić 1836. Jakob Ivica Babić 62 Markovi
Mato Vuković 1836. Ivan Bara Knežević 188 lošini
Roko Knežević 1836. Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
Stanko Čivić 1836. m Josip Jozija Stojanović 261
Antun Knežević 1836. m Mato Marija Verić 235 Tamburovi
Matija Babić 1836. ž Antun Helena 69 Šapilovi
Mato Mišković 1836. m Šimun Kata 117
Matija Lešić 1836. ž Luka Marija Vuković 20 Adnađevi
Matija Vuković 1836. ž Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
Mato Krnić 1836. m Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
Matija Štivić 1836. ž Delfa Štivić 280
Franjo Gregorović 1836. m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
Sofija Katušić 1836. ž Gabro Aga Knežević 29 Rvatovi
Mato Stojanović 1836. m Živko Pola Babić 142 Domini
Lucija Bačić 1836. ž Luka Marica Matković 28
Bara Čivić 1836. ž Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
Đuro Knežević 1836. m Ðuro Pola Stivaničević 282
Đuro Knežević 1836. m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
Bara Verić 1836. ž Ferdo Ivica Babić 263
Mato Stojanović 1836. m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
Klara Stojanović 1836. ž Andrija Kata Knežević 205 andrini
Đula Kedačić 1836. ž Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
Ivica Lešić 1836. ž Ilija Aga Kopić 107
Kata Stojanović 1836. ž Martin Đurđa Krnić 23
Jozija Kopić 1836. ž Tomo Đula Štivić 217 Ivančevi
Jozija Kotorac 1836. ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
Ruža Vuković 1836. ž Blaž Kata Tomašević 254
Josip Kopić 1836. m Marko Franca Čivić 195
Jozija Kopić 1836. ž Ivan Kata 82 Pranjini
Terezija Milošević 1836. ž Mato Ivica Kadić 114
Josip Lešić 1836. m Marko Sofija Čivić 220 Ružići
Manda Mišković 1836. ž Josip Đurđa Stojanović 117
Đula Stivaničević 1836. ž Andrija Franca Vuković 47 Anđini
Ivan Vuković 1836. m Mato Đula Stojanović 133 Grgičini
Đuro Kutuzović 1836. m Mato Kata Raiter 184
Ruža Verić 1836. ž Antun Manda Knežević 166 Čolini
Ruža Katušić 1836. ž Mato Filipa Gašparović 66
Kata Varzić 1836. ž Alojzije Delfa Katušić 100 Matkovi
Đuro Kedačić 1836. m Pavao Lucija Ilišević 236 Purakini
Đuro Gregorović 1836. m Luka Marija Babić 49
Marija Kedačić 1836. ž Antun Terezija Stojanović 16
Manda Vuković 1836. ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
Mato Katušić 1836. m Šimun Bara Vuković 89 Bajkanovi
Bara Kopić 1836. ž Ivan Marija Gregorović 61 Kovačevi
Jakob Vuković 1836. m Lovro Marta Čivić 128
Đuro Lešić 1836. m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
Đuro Terzić 1836. m Manda Terzić 97
Ivan Babić 1836. m Šimun Jozija 269 Joseilini
Mato Kopić 1836. m Antun Pola Galović 54
Antun Đaković 1836. m Ðuro Veronika Vuković 77
Antun Čivić 1836. m Nikola Franca Knežević 124 Puzini
Ruža Kopić 1836. ž Ðuro Marija Gregorović 78 Pulini
Ivica Stojanović 1836. ž Josip Marija Krnić 155 Vidakovi
Ivica Đaković 1836. ž Filip Lucija Katušić 75
Ivan Gregorović 1836. m Vinko Terezija Katušić 95
Manda Gregorović 1836. ž Ivan Bara Kopić 270
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge