Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9401 - 9500 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9401. Bartol Knežević 22/08/1835 m Mijo Kata Kopić 248
9402. Ivan Gregorović 25/08/1835 m Ðuro Barbara Čivić 270
9403. Đuro Šokčević 31/08/1835 m Roko Manda Gregorović 57
9404. Marija Knežević 09/09/1835 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
9405. Mijo Knežević 14/09/1835 m Martin Ana 73
9406. Franjo Babić 29/09/1835 m Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
9407. Mijo Vuković 29/09/1835 m Petar Đula Gregorović 17
9408. Aga Gregorović 01/10/1835 ž Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
9409. Šimun Kopić 06/10/1835 m Petar Marija Katušić 211
9410. Kata Štivić 06/10/1835 ž Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
9411. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
9412. Terezija Petričević 23/10/1835 ž Marko Ana Stojanović 119 Nedini
9413. Šimun Kopić 25/10/1835 m Marko Eva 78
9414. Andrija Vuković 12/11/1835 m Luka Ivica Kedačić 195
9415. Kata Matić 16/11/1835 ž Vinko Marija Varzić 36
9416. Andrija Knežević 18/11/1835 m Josip Kata Kopić 67
9417. Terezija Kopić 19/11/1835 ž Josip Franca Čivić 244
9418. KataMarija Cziraky 21/11/1835 ž Mijo Amalija Simćan 0
9419. Toma Babić 03/12/1835 m Marko Ana Katušić 233
9420. Barbara Baličević 04/12/1835 ž Martin Kata Dahm 0
9421. Marija Gregorović 07/12/1835 ž Ferdo Petra Lešić 235
9422. Lucija Stojanović 12/12/1835 ž Adam Aga Čivić 259 Pavini
9423. Adam Vuković 17/12/1835 m Antun Stana Štivić 191
9424. Adam Dahm 20/12/1835 m Nikola Kata Drkelić 307
9425. Toma Knežević 21/12/1835 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9426. Eva Babić 24/12/1835 ž Jakob Terezija Kopić 85
9427. Eva Vlaović 24/12/1835 ž Stanko Aga Babić 99
9428. Marija Knežević 25/12/1835 ž Ðuro Matija Gregorović 165 Belovi
9429. Božo Knežević 25/12/1835 m Marijan Eva Verić 248
9430. Eva Kopić 26/12/1835 ž Kuzma Stana Gregorović 212 Karlićevi
9431. Đula Stojanović 28/12/1835 ž Đula Stojanović 138 Glišini
9432. Antun Vuković 28/12/1835 m Albert Manda Mišković 148
9433. Marija Gregorović 04/01/1836 ž Ivan Ruža Babić 90
9434. Antun Vuković 04/01/1836 m Ferdo Kata Kedačić 11 Bubanovi
9435. Antun Krnić 07/01/1836 m Mato Aga Ilišević 148
9436. Živko Knežević 10/01/1836 m Lovro Đula Lešić 65
9437. Živko Vuković 10/01/1836 m Ivan Elisabeta Stojanović 50
9438. Antun Kedačić 11/01/1836 m Toma Marija Kotorac 237 Purakini
9439. Antun Gregorović 13/01/1836 m Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
9440. Marija Kopić 13/01/1836 ž Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
9441. Eva Knežević 14/01/1836 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
9442. Ivan Kopić 14/01/1836 m Ivan Kata Gregorović 244
9443. Stjepan Vuković 14/01/1836 m Mijo Marija Labrović 12 Čepretići
9444. Marijan Babić 15/01/1836 m Mijo Manda Petričević 264
9445. Manda Katušić 15/01/1836 ž Blaž Ivica Knežević 245
9446. Stanko Katušić 15/01/1836 m Šimun Stana Stivaničević 37
9447. Marija Knežević 15/01/1836 ž Antun Lucija Babić 87 Šovakini
9448. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
9449. Marija Stojšić 22/01/1836 ž Lovro Manda Vuković 102 Stošića
9450. Marija Babić 24/01/1836 ž Ðuro Aga Knežević 233
9451. Terezija Milošević 26/01/1836 ž Ivan Kata Vuković 251 Bošnjakovi
9452. Marijan Stojanović 28/01/1836 m Jakob Manda Kopić 163 Filini
9453. Marija Vuković 28/01/1836 ž Šimun Jozefa Krnić 311 Petrovi
9454. Blaž Knežević 31/01/1836 m Gabrieli Kata Babić 91 Orozovi
9455. Ivan Vuković 03/02/1836 m Antun Marija 176 Brdarovi
9456. Aga Kopić 05/02/1836 ž Šimun Aga Knežević 243
9457. Manda Knežević 06/02/1836 ž Marijan Đula Delić 193 Baninovi
9458. Marko Vuković 07/02/1836 m Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
9459. Barbara Stivaničević 11/02/1836 ž Antun Manda Verić 302
9460. Manda Kopić 12/02/1836 ž Ivan Manda Gregorović 256 Grgebožini
9461. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
9462. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
9463. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
9464. Stanko Čivić 18/02/1836 m Josip Jozefa Stojanović 261
9465. Antun Knežević 18/02/1836 m Mato Marija Verić 235 Tamburovi
9466. Matija Babić 22/02/1836 ž Antun Helena 69 Šapilovi
9467. Mato Mišković 22/02/1836 m Šimun Kata 117
9468. Matija Lešić 24/02/1836 ž Luka Marija Vuković 20 Adnađev
9469. Matija Vuković 24/02/1836 ž Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
9470. Mato Krnić 25/02/1836 m Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
9471. Matija Štivić 25/02/1836 ž Delfa Štivić 280
9472. Franjo Gregorović 26/02/1836 m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
9473. Sofija Katušić 03/03/1836 ž Gabriela Aga Knežević 29 Rvatovi
9474. Mato Stojanović 04/03/1836 m Živko Pola Babić 142 Domini
9475. Lucija Bačić 06/03/1836 ž Luka Marica Matković 28
9476. Barbara Čivić 06/03/1836 ž Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
9477. Đuro Knežević 06/03/1836 m Ðuro Pola Stivaničević 282
9478. Đuro Knežević 07/03/1836 m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
9479. Barbara Knežević 08/03/1836 ž Ferdo Ivica Babić 260
9480. Mato Stojanović 08/03/1836 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
9481. Klara Stojanović 08/03/1836 ž Andrija Kata Knežević 205
9482. Đula Kedačić 09/03/1836 ž Ðuro Veronika Biuklić 13
9483. Ivica Lešić 09/03/1836 ž Ilija Aga Kopić 107
9484. Kata Stojanović 10/03/1836 ž Martin Đurđa Krnić 23
9485. Jozefa Kopić 13/03/1836 ž Toma Đula Štivić 217 Ivančevi
9486. Jozefa Kotorac 13/03/1836 ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
9487. Ruža Vuković 13/03/1836 ž Blaž Kata Tomašević 254
9488. Josip Kopić 14/03/1836 m Marko Franca Čivić 195
9489. Jozefa Kopić 16/03/1836 ž Ivan Kata 82 Pranjini
9490. Terezija Milošević 16/03/1836 ž Mato Ivica Kadić 114
9491. Josip Lešić 18/03/1836 m Marko Sofija Čivić 220 Ružića
9492. Manda Mišković 19/03/1836 ž Josip Đurđa Stojanović 117
9493. Đula Stivaničević 25/03/1836 ž Andrija Franca Vuković 47 Anđini
9494. Ivan Vuković 26/03/1836 m Mato Đula Stojanović 133 Grgičini
9495. Đuro Kutuzović 27/03/1836 m Mato Kata Raiter 184
9496. Ruža Verić 01/04/1836 ž Antun Manda Knežević 166 Čolini
9497. Ruža Katušić 02/04/1836 ž Mato Filipa Gašparović 66
9498. Kata Varzić 02/04/1836 ž Alojz Delfa Katušić 100 Matkovi
9499. Đuro Kedačić 04/04/1836 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
9500. Đuro Gregorović 13/04/1836 m Luka Marija Babić 49