Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9401 - 9500 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9401. Kata Babić 15/08/1835 ž Augustin Marija Kedačić 264
9402. Bartol Knežević 22/08/1835 m Mijo Kata Kopić 248
9403. Ivan Gregorović 25/08/1835 m Ðuro Barbara Čivić 270
9404. Đuro Šokčević 31/08/1835 m Roko Manda Gregorović 57
9405. Marija Knežević 09/09/1835 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
9406. Mijo Knežević 14/09/1835 m Martin Ana 73
9407. Franjo Babić 29/09/1835 m Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
9408. Mijo Vuković 29/09/1835 m Petar Đula Gregorović 17
9409. Aga Gregorović 01/10/1835 ž Marijan Ana Knežević 299 Andrićevi
9410. Šimun Kopić 06/10/1835 m Petar Marija Katušić 211
9411. Kata Štivić 06/10/1835 ž Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
9412. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
9413. Terezija Petričević 23/10/1835 ž Marko Ana Stojanović 119 Nedini
9414. Šimun Kopić 25/10/1835 m Marko Eva 78
9415. Andrija Vuković 12/11/1835 m Luka Ivica Kedačić 195
9416. Kata Matić 16/11/1835 ž Vinko Marija Varzić 36
9417. Andrija Knežević 18/11/1835 m Josip Kata Kopić 67
9418. Terezija Kopić 19/11/1835 ž Josip Franca Čivić 244
9419. KataMarija Cziraky 21/11/1835 ž Mijo Amalija Simćan 0
9420. Toma Babić 03/12/1835 m Marko Ana Katušić 233
9421. Barbara Baličević 04/12/1835 ž Martin Kata Dahm 0
9422. Marija Gregorović 07/12/1835 ž Ferdo Petra Lešić 235
9423. Lucija Stojanović 12/12/1835 ž Adam Aga Čivić 259 Pavini
9424. Adam Vuković 17/12/1835 m Antun Stana Štivić 191
9425. Adam Dahm 20/12/1835 m Nikola Kata Drkelić 307
9426. Toma Knežević 21/12/1835 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9427. Eva Babić 24/12/1835 ž Jakob Terezija Kopić 85
9428. Eva Vlaović 24/12/1835 ž Stanko Aga Babić 99
9429. Marija Knežević 25/12/1835 ž Ðuro Matija Gregorović 165 Belovi
9430. Božo Knežević 25/12/1835 m Marijan Eva Verić 248
9431. Eva Kopić 26/12/1835 ž Kuzma Stana Gregorović 212 Karlićevi
9432. Đula Stojanović 28/12/1835 ž Đula Stojanović 138 Glišini
9433. Antun Vuković 28/12/1835 m Albert Manda Mišković 148
9434. Marija Gregorović 04/01/1836 ž Ivan Ruža Babić 90
9435. Antun Vuković 04/01/1836 m Ferdo Kata Kedačić 11 Bubanovi
9436. Antun Krnić 07/01/1836 m Mato Aga Ilišević 148
9437. Živko Knežević 10/01/1836 m Lovro Đula Lešić 65
9438. Živko Vuković 10/01/1836 m Ivan Elisabeta Stojanović 50
9439. Antun Kedačić 11/01/1836 m Toma Marija Kotorac 237 Purakini
9440. Antun Gregorović 13/01/1836 m Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
9441. Marija Kopić 13/01/1836 ž Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
9442. Eva Knežević 14/01/1836 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
9443. Ivan Kopić 14/01/1836 m Ivan Kata Gregorović 244
9444. Stjepan Vuković 14/01/1836 m Mijo Marija Labrović 12 Čepretići
9445. Marijan Babić 15/01/1836 m Mijo Manda Petričević 264
9446. Manda Katušić 15/01/1836 ž Blaž Ivica Knežević 245
9447. Stanko Katušić 15/01/1836 m Šimun Stana Stivaničević 37
9448. Marija Knežević 15/01/1836 ž Antun Lucija Babić 87 Šovakini
9449. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
9450. Marija Stojšić 22/01/1836 ž Lovro Manda Vuković 102 Stošića
9451. Marija Babić 24/01/1836 ž Ðuro Aga Knežević 233
9452. Terezija Milošević 26/01/1836 ž Ivan Kata Vuković 251 Bošnjakovi
9453. Marijan Stojanović 28/01/1836 m Jakob Manda Kopić 163 Filini
9454. Marija Vuković 28/01/1836 ž Šimun Jozefa Krnić 311 Petrovi
9455. Blaž Knežević 31/01/1836 m Gabrieli Kata Babić 91 Orozovi
9456. Ivan Vuković 03/02/1836 m Antun Marija 176 Brdarovi
9457. Aga Kopić 05/02/1836 ž Šimun Aga Knežević 243
9458. Manda Knežević 06/02/1836 ž Marijan Đula Delić 193 Baninovi
9459. Marko Vuković 07/02/1836 m Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
9460. Barbara Stivaničević 11/02/1836 ž Antun Manda Verić 302
9461. Manda Kopić 12/02/1836 ž Ivan Manda Gregorović 256 Grgebožini
9462. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
9463. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
9464. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
9465. Stanko Čivić 18/02/1836 m Josip Jozefa Stojanović 261
9466. Antun Knežević 18/02/1836 m Mato Marija Verić 235
9467. Matija Babić 22/02/1836 ž Antun Helena 69 Šapilovi
9468. Mato Mišković 22/02/1836 m Šimun Kata 117
9469. Matija Lešić 24/02/1836 ž Luka Marija Vuković 20 Adnađev
9470. Matija Vuković 24/02/1836 ž Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
9471. Mato Krnić 25/02/1836 m Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
9472. Matija Štivić 25/02/1836 ž Delfa Štivić 280
9473. Franjo Gregorović 26/02/1836 m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
9474. Sofija Katušić 03/03/1836 ž Gabriela Aga Knežević 29 Rvatovi
9475. Mato Stojanović 04/03/1836 m Živko Pola Babić 142 Domini
9476. Lucija Bačić 06/03/1836 ž Luka Marica Matković 28
9477. Barbara Čivić 06/03/1836 ž Martin Marija Galović 151 Mijaljevi
9478. Đuro Knežević 06/03/1836 m Ðuro Pola Stivaničević 282
9479. Đuro Knežević 07/03/1836 m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
9480. Barbara Knežević 08/03/1836 ž Ferdo Ivica Babić 260
9481. Mato Stojanović 08/03/1836 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
9482. Klara Stojanović 08/03/1836 ž Andrija Kata Knežević 205
9483. Đula Kedačić 09/03/1836 ž Ðuro Veronika Biuklić 13
9484. Ivica Lešić 09/03/1836 ž Ilija Aga Kopić 107
9485. Kata Stojanović 10/03/1836 ž Martin Đurđa Krnić 23
9486. Jozefa Kopić 13/03/1836 ž Toma Đula Štivić 217 Ivančevi
9487. Jozefa Kotorac 13/03/1836 ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
9488. Ruža Vuković 13/03/1836 ž Blaž Kata Tomašević 254
9489. Josip Kopić 14/03/1836 m Marko Franca Čivić 195
9490. Jozefa Kopić 16/03/1836 ž Ivan Kata 82 Pranjini
9491. Terezija Milošević 16/03/1836 ž Mato Ivica Kadić 114
9492. Josip Lešić 18/03/1836 m Marko Sofija Čivić 220 Ružića
9493. Manda Mišković 19/03/1836 ž Josip Đurđa Stojanović 117
9494. Đula Stivaničević 25/03/1836 ž Andrija Franca Vuković 47 Anđini
9495. Ivan Vuković 26/03/1836 m Mato Đula Stojanović 133 Grgičini
9496. Đuro Kutuzović 27/03/1836 m Mato Kata Raiter 184
9497. Ruža Verić 01/04/1836 ž Antun Manda Knežević 166 Čolini
9498. Ruža Katušić 02/04/1836 ž Mato Filipa Gašparović 66
9499. Kata Varzić 02/04/1836 ž Alojz Delfa Katušić 100 Matkovi
9500. Đuro Kedačić 04/04/1836 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini