Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9501 - 9600 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Ivica Vuković 1836. ž Lovro Bara Mišković 128
Mijo Knežević 1836. m Ðuro Aga Babić 65
Antun Vuković 1836. m Martin Ana Kedačić 10 Klecini
Ivan Stojšić 1836. m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
Petra Vuković 1836. ž Stanko Ana Matić 132 Zebini
Ruža Gregorović 1836. ž Mijo Pola Katušić 231
Petar Knežević 1836. m Josip Filipa Lešić 73
Marijan Katušić 1836. m Bono Kata Babić 37
Ivica Stojanović 1836. ž Andrija Marija 214 Alepovi
Antun Čivić 1836. m Franjo Aga Vuković 34 Šakini
Ivan Ilišević 1836. m Karlo Klara Vuković 140
Vinko Katušić 1836. m Antun Franca Knežević 89 Bajkanovi
Ivan Štivić 1836. m Luka Manda Vuković 280
Ivica Kopić 1836. ž Franjo Bara Verić 42
Kata Knežević 1836. ž Ivan Pola 247 Stankovi
Ivan Čivić 1836. m Šimun Jozija Kopić 159
Bara Kopić 1836. ž Luka Manda Kopić 80
Ivica Kopić 1836. ž Valentin Franca 59
Ana Verić 1836. ž Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
Kata Knežević 1836. ž Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
Ilija Čivić 1836. m Marko Ana Gregorović 159
Franca Knežević 1836. ž Luka Kata 175 Mačkovi
Ilija Kopić 1836. m Vinko Bara 54
Mijo Krnić 1836. m Franjo Martina Stojanović 148
Ilija Matić 1836. m Ilija Kata Čivić 36
Ilija Vuković 1836. m Marijan Sibila Stojanović 17
Ilija Kedačić 1836. m Andrija Manda Šokčević 208 Drcini
Marija Kopić 1836. ž Ðuro Ruža Gregorović 295
Ana Kopić 1836. ž Mato Terezija Vlaović 54
Jakob Ilišević 1836. m Stanko Aga Till 139 Gluvakovi
Jakob Vuković 1836. m Adalbert Ana Kedačić 19 Marčićevi
Marija Vuković 1836. ž Marko Kata 10 Klecini
Bara Babić 1836. ž Mijo Marta Jemrić 55
Lovro Čivić 1836. m Jakob Ana Knežević 157
Bara Verić 1836. ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
Lovro Gregorović 1836. m Tomo Kata Mallić 49
Kata Vuković 1836. ž Martin Stana 128
Kata Vuković 1836. ž Marko Aga Ilišević 191 Petrovi
Kuzma Babić 1836. m Franjo Ana 56
Stjepan Ilišević 1836. m Ðuro Bara Mišković 140
Bara Vuković 1836. ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
Stjepan Gregorović 1836. m Ilija Marija Katušić 96 bibini
Josip Babić 1836. m Pavao Ruža Lešić 179 Orozovi
Franjo Čivić 1836. m Šimun Đula Stojanović 158 Rusovi
Mijo Kopić 1836. m Mijo Manda 82 Pranjini
Marija Stojanović 1836. ž Mato Terezija Katušić 163 Filini
Matija Kopić 1836. ž Stjepan Delfa Gregorović 244
Marija Čivić 1836. ž Gabro Eva Marković 31 pridragovi
Mato Knežević 1836. m Antun Marija Babić 247 Stankovi
Eva Vuković 1836. ž Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
Mato Gregorović 1836. m Ivan Marija Vuković 45
Terezija Stivaničević 1836. ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
Mato Vuković 1836. m Lazar Pola Čivić 254
Lucija Vuković 1836. ž Tomo Marta Stojšić 110
Mijo Gregorović 1836. m Martin Marija 63
Lucija Kedačić 1836. ž Adam Bara 1
Šimun Milošević 1836. m Ðuro Bara 7 klecini
Stanislav Stojanović 1836. m Ivan Ruža 215 Đurini
Šimun Šokčević 1836. m Stanko Marija Verić 57
Franca Vuković 1836. ž Tomo Kata Stojanović 112
Kata Babić 1836. ž Ilija Marija Gregorović 74 Maričini
Bara Katušić 1836. ž Ðuro Franca Knežević 66
Luka Stojšić 1836. m Josip Marija Stojanović 102 Stošića
Šimun Babić 1836. m Pavao Manda Šokčević 229
Stanislav Gregorović 1836. m Andrija Brigita Stivaničević 45
Luka Krnić 1836. m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
Terezija Stojanović 1836. ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
Luka Verić 1836. m Vinko Franca Babić 217 Ivančevi
Šimun Stojanović 1836. m Ivan Aga Čivić 23
Kata Stivaničević 1836. ž Martin Aga Gregorović 47 Anđini
Mijo Stojanović 1836. m Adam Bara Knežević 141
Adam Lešić 1836. m Antun Marija Gregorović 450
Kata Stojanović 1836. ž Franjo Marija Ilišević 142 Domini
Marijan Lešić 1836. m Marko Jozija Vuković 107
Žaverije Vuković 1836. m Luka Matijka Lešić 199 Davidovi
Andrija Babić 1836. m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
Vinko Gregorović 1836. m Ivan Jozija Kopić 196
Andrija Đaković 1836. m Tomo Eva Katušić 76
Kata Gregorović 1836. ž Marko Stana Vilajtović 231
X Gregorović 1836. n Josip Franca 40 Pejini
Eva Babić 1836. ž Marko Ana Katušić 233
Božo Knežević 1836. m Blaž Marija Lešić 65
Mijo Kopić 1836. m Stanko Ruža Lešić 219 Rokići
Eva Gregorović 1836. ž Ilija Kata Vuković 6
Stanislav Knežević 1836. m Mijo Kata Kopić 248
Adam Kopić 1836. m Andrija Đula Katušić 219 Rokići
Božo Kopić 1836. m Andrija Đula Katušić 219 Rokići
Vinko Katušić 1836. m Jakob Sofija Vuković 89 Bajkanovi
Manda Knežević 1836. ž Stjepan Bara Babić 165 Belovi
Franca Stojanović 1836. ž Franjo Jozija Knežević 260
Pavao Vuković 1836. m Ivan Terezija Knežević 137
Marija Vuković 1837. ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
Terezija Gregorović 1837. ž Mato Marta Kopić 246 kurtini
Jozija Stojanović 1837. ž Augustin Bara Kopić 131
Antun Knežević 1837. m Jakob Terezija 162 Matokovi
Antun Knežević 1837. m Marko Manda Lešić 298 Šestini
Antun Knežević 1837. m Josip Ana Babić 101 Đurasini
Bara Knežević 1837. ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
Marija Gregorović 1837. ž Jakob Ana Kutuzović 83
Manda Kopić 1837. ž Stjepan Pola Gregorović 218 Dudini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge