Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 9501 - 9600 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9501. Manda Vuković 15/04/1836 ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
9502. Mato Katušić 25/04/1836 m Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
9503. Barbara Kopić 28/04/1836 ž Ivan Marija Gregorović 61 Kovačevi
9504. Jakob Vuković 28/04/1836 m Lovro Marta Čivić 128
9505. Đuro Lešić 01/05/1836 m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
9506. Đuro Terzić 02/05/1836 m Manda Terzić 97
9507. Ivan Babić 07/05/1836 m Šimun Jozefa 269 Joseilini
9508. Mato Kopić 07/05/1836 m Antun Pola Galović 54
9509. Antun Đaković 08/05/1836 m Ðuro Veronika Vuković 77
9510. Antun Čivić 10/05/1836 m Nikola Franca Knežević 124 Puzini
9511. Rozalija Kopić 12/05/1836 ž Ðuro Marija Gregorović 78
9512. Ivica Stojanović 14/05/1836 ž Josip Marija Krnić 155 Vidakovi
9513. Ivica Đaković 15/05/1836 ž Filip Lucija Katušić 75
9514. Ivan Gregorović 16/05/1836 m Vinko Terezija Katušić 95
9515. Manda Gregorović 16/05/1836 ž Ivan Barbara Kopić 270
9516. Ivica Vuković 16/05/1836 ž Lovro Barbara Mišković 128
9517. Mijo Knežević 22/05/1836 m Ðuro Aga Babić 60 Frćkovi
9518. Antun Vuković 22/05/1836 m Martin Ana Kedačić 10 Klecini
9519. Ivan Stojšić 25/05/1836 m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
9520. Petra Vuković 02/06/1836 ž Stanko Ana Matić 132 Zebini
9521. Ruža Gregorović 03/06/1836 ž Mijo Pola Katušić 231
9522. Petar Knežević 03/06/1836 m Josip Filipa Lešić 73
9523. Marijan Katušić 03/06/1836 m Bono Kata Babić 37
9524. Ivica Stojanović 03/06/1836 ž Andrija Marija 214 Alepovi
9525. Antun Čivić 06/06/1836 m Franjo Aga Vuković 34 Šakini
9526. Ivan Ilišević 06/06/1836 m Karlo Klara Vuković 140
9527. Vinko Katušić 14/06/1836 m Antun Franca Knežević 89 Bajkanovi
9528. Ivan Štivić 15/06/1836 m Luka Manda Vuković 280
9529. Ivica Kopić 17/06/1836 ž Franjo Barbara Verić 42
9530. Kata Knežević 18/06/1836 ž Ivan Pola 247 Stankovi
9531. Ivan Čivić 19/06/1836 m Šimun Jozefa Kopić 159
9532. Barbara Kopić 25/06/1836 ž Luka Manda 80
9533. Ivica Kopić 25/06/1836 ž Valentin Franca 59
9534. Ana Verić 25/06/1836 ž Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
9535. Kata Knežević 04/07/1836 ž Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
9536. Ilija Čivić 11/07/1836 m Marko Ana Gregorović 159
9537. Franca Knežević 13/07/1836 ž Luka Kata 175 Mačkovi
9538. Ilija Kopić 14/07/1836 m Vinko Barbara 54
9539. Mijo Krnić 14/07/1836 m Franjo Martina Stojanović 148
9540. Ilija Matić 14/07/1836 m Ilija Kata Čivić 36
9541. Ilija Vuković 16/07/1836 m Marijan Sibila Stojanović 17
9542. Ilija Kedačić 17/07/1836 m Andrija Manda Šokčević 208
9543. Marija Kopić 19/07/1836 ž Ðuro Ruža Gregorović 295
9544. Ana Kopić 21/07/1836 ž Mato Terezija Vlaović 54
9545. Jakob Ilišević 24/07/1836 m Stanko Aga Till 139 Gluvakovi
9546. Jakob Vuković 24/07/1836 m Albert Ana Kedačić 19 Marčićevi
9547. Marija Vuković 26/07/1836 ž Marko Kata 10 Klecini
9548. Barbara Babić 27/07/1836 ž Mijo Marta Jemrić 55
9549. Lovro Čivić 31/07/1836 m Jakob Ana Knežević 157
9550. Barbara Verić 06/08/1836 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
9551. Lovro Gregorović 08/08/1836 m Toma Kata Mallić 49
9552. Kata Vuković 10/08/1836 ž Martin Stana 128
9553. Kata Vuković 11/08/1836 ž Marko Aga Ilišević 191 Petrovi
9554. Kuzma Babić 14/08/1836 m Franjo Ana 56
9555. Stjepan Ilišević 17/08/1836 m Ðuro Barbara Mišković 140
9556. Barbara Vuković 17/08/1836 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
9557. Stjepan Gregorović 19/08/1836 m Ilija Marija Katušić 96 bibini
9558. Josip Babić 26/08/1836 m Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
9559. Franjo Čivić 28/08/1836 m Šimun Đula Stojanović 158 Rusovi
9560. Mijo Kopić 11/09/1836 m Mijo Manda 82 Pranjini
9561. Marija Stojanović 11/09/1836 ž Mato Terezija Katušić 163 Filini
9562. Matija Kopić 17/09/1836 ž Stjepan Delfa Gregorović 244
9563. Marija Čivić 18/09/1836 ž Gabrijel Eva Marković 31
9564. Mato Knežević 18/09/1836 m Antun Marija Babić 247 Stankovi
9565. Eva Vuković 18/09/1836 ž Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
9566. Mato Gregorović 20/09/1836 m Ivan Marija Vuković 45
9567. Terezija Stivaničević 22/09/1836 ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
9568. Mato Vuković 22/09/1836 m Lazar Pola Čivić 254
9569. Lucija Vuković 24/09/1836 ž Toma Marta Stojšić 110
9570. Mijo Gregorović 27/09/1836 m Martin Marija 63
9571. Lucija Kedačić 28/09/1836 ž Adam Barbara 1
9572. Šimun Milošević 29/09/1836 m Ðuro Barbara 7
9573. Stanislav Stojanović 29/09/1836 m Ivan Ruža 215 Đurini
9574. Šimun Šokčević 03/10/1836 m Stanko Marija Verić 57
9575. Franca Vuković 04/10/1836 ž Toma Kata Stojanović 212 Karlićevi
9576. Kata Babić 05/10/1836 ž Ilija Marija Gregorović 74 Maričini
9577. Barbara Katušić 05/10/1836 ž Ðuro Franca Knežević 66
9578. Luka Stojšić 07/10/1836 m Josip Marija Stojanović 102 Stošića
9579. Šimun Babić 08/10/1836 m Pavo Manda Šokčević 229
9580. Stanislav Gregorović 11/10/1836 m Andrija Brigita Stivaničević 45
9581. Luka Krnić 13/10/1836 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
9582. Terezija Stojanović 15/10/1836 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
9583. Luka Verić 17/10/1836 m Vinko Franca Babić 217 Ivančevi
9584. Šimun Stojanović 21/10/1836 m Silvester Aga Čivić 23
9585. Kata Stivaničević 23/10/1836 ž Martin Aga Gregorović 47 Anđini
9586. Mijo Stojanović 26/10/1836 m Adam Barbara Knežević 141
9587. Adam Lešić 28/10/1836 m Antun Marija Gregorović 150
9588. Kata Stojanović 05/11/1836 ž Franjo Marija Ilišević 142 Domini
9589. Marijan Lešić 06/11/1836 ž Marko Jozefa Vuković 107
9590. Žaverije Vuković 14/11/1836 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
9591. Andrija Babić 21/11/1836 m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
9592. Vinko Gregorović 24/11/1836 m Ivan Jozefa Kopić 196
9593. Andrija Đaković 27/11/1836 m Toma Eva Katušić 76
9594. Kata Gregorović 07/12/1836 ž Marko Stana Vilajtović 231
9595. Suntina Gregorović 10/12/1836 n Josip Franca 40 Pejini
9596. Eva Babić 14/12/1836 ž Marko Ana Katušić 233
9597. Božo Knežević 14/12/1836 m Blaž Marija Lešić 65
9598. Mijo Kopić 14/12/1836 m Stanko Ruža Lešić 219 Rokića
9599. Eva Gregorović 20/12/1836 ž Ilija Kata Vuković 6
9600. Stanislav Knežević 20/12/1836 m Mijo Kata Kopić 248