Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9501 - 9600 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9501. Marija Kedačić 15/04/1836 ž Antun Terezija Stojanović 16
9502. Manda Vuković 15/04/1836 ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
9503. Mato Katušić 25/04/1836 m Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
9504. Barbara Kopić 28/04/1836 ž Ivan Marija Gregorović 61 Kovačevi
9505. Jakob Vuković 28/04/1836 m Lovro Marta Čivić 128
9506. Đuro Lešić 01/05/1836 m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
9507. Đuro Terzić 02/05/1836 m Manda Terzić 97
9508. Ivan Babić 07/05/1836 m Šimun Jozefa 269 Joseilini
9509. Mato Kopić 07/05/1836 m Antun Pola Galović 54
9510. Antun Đaković 08/05/1836 m Ðuro Veronika Vuković 77
9511. Antun Čivić 10/05/1836 m Nikola Franca Knežević 124 Puzini
9512. Rozalija Kopić 12/05/1836 ž Ðuro Marija Gregorović 78
9513. Ivica Stojanović 14/05/1836 ž Josip Marija Krnić 155 Vidakovi
9514. Ivica Đaković 15/05/1836 ž Filip Lucija Katušić 75
9515. Ivan Gregorović 16/05/1836 m Vinko Terezija Katušić 95
9516. Manda Gregorović 16/05/1836 ž Ivan Barbara Kopić 270
9517. Ivica Vuković 16/05/1836 ž Lovro Barbara Mišković 128
9518. Mijo Knežević 22/05/1836 m Ðuro Aga Babić 60 Frćkovi
9519. Antun Vuković 22/05/1836 m Martin Ana Kedačić 10 Klecini
9520. Ivan Stojšić 25/05/1836 m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
9521. Petra Vuković 02/06/1836 ž Stanko Ana Matić 132 Zebini
9522. Ruža Gregorović 03/06/1836 ž Mijo Pola Katušić 231
9523. Petar Knežević 03/06/1836 m Josip Filipa Lešić 73
9524. Marijan Katušić 03/06/1836 m Bono Kata Babić 37
9525. Ivica Stojanović 03/06/1836 ž Andrija Marija 214 Alepovi
9526. Antun Čivić 06/06/1836 m Franjo Aga Vuković 34 Šakini
9527. Ivan Ilišević 06/06/1836 m Karlo Klara Vuković 140
9528. Vinko Katušić 14/06/1836 m Antun Franca Knežević 89 Bajkanovi
9529. Ivan Štivić 15/06/1836 m Luka Manda Vuković 280
9530. Ivica Kopić 17/06/1836 ž Franjo Barbara Verić 42
9531. Kata Knežević 18/06/1836 ž Ivan Pola 247 Stankovi
9532. Ivan Čivić 19/06/1836 m Šimun Jozefa Kopić 159
9533. Barbara Kopić 25/06/1836 ž Luka Manda 80
9534. Ivica Kopić 25/06/1836 ž Valentin Franca 59
9535. Ana Verić 25/06/1836 ž Jakob Sofija Stojanović 173 Basuljevi
9536. Kata Knežević 04/07/1836 ž Stanko Manda Lešić 87 Šovakini
9537. Ilija Čivić 11/07/1836 m Marko Ana Gregorović 159
9538. Franca Knežević 13/07/1836 ž Luka Kata 175 Mačkovi
9539. Ilija Kopić 14/07/1836 m Vinko Barbara 54
9540. Mijo Krnić 14/07/1836 m Franjo Martina Stojanović 148
9541. Ilija Matić 14/07/1836 m Ilija Kata Čivić 36
9542. Ilija Vuković 16/07/1836 m Marijan Sibila Stojanović 17
9543. Ilija Kedačić 17/07/1836 m Andrija Manda Šokčević 208
9544. Marija Kopić 19/07/1836 ž Ðuro Ruža Gregorović 295
9545. Ana Kopić 21/07/1836 ž Mato Terezija Vlaović 54
9546. Jakob Ilišević 24/07/1836 m Stanko Aga Till 139 Gluvakovi
9547. Jakob Vuković 24/07/1836 m Albert Ana Kedačić 19 Marčićevi
9548. Marija Vuković 26/07/1836 ž Marko Kata 10 Klecini
9549. Barbara Babić 27/07/1836 ž Mijo Marta Jemrić 55
9550. Lovro Čivić 31/07/1836 m Jakob Ana Knežević 157
9551. Barbara Verić 06/08/1836 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
9552. Lovro Gregorović 08/08/1836 m Toma Kata Mallić 49
9553. Kata Vuković 10/08/1836 ž Martin Stana 128
9554. Kata Vuković 11/08/1836 ž Marko Aga Ilišević 191
9555. Kuzma Babić 14/08/1836 m Franjo Ana 56
9556. Stjepan Ilišević 17/08/1836 m Ðuro Barbara Mišković 140
9557. Barbara Vuković 17/08/1836 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
9558. Stjepan Gregorović 19/08/1836 m Ilija Marija Katušić 96 bibin
9559. Josip Babić 26/08/1836 m Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
9560. Franjo Čivić 28/08/1836 m Šimun Đula Stojanović 158 Rusovi
9561. Mijo Kopić 11/09/1836 m Mijo Manda 82 Pranjini
9562. Marija Stojanović 11/09/1836 ž Mato Terezija Katušić 163 Filini
9563. Matija Kopić 17/09/1836 ž Stjepan Delfa Gregorović 244
9564. Marija Čivić 18/09/1836 ž Gabrijel Eva Marković 31
9565. Mato Knežević 18/09/1836 m Antun Marija Babić 247 Stankovi
9566. Eva Vuković 18/09/1836 ž Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
9567. Mato Gregorović 20/09/1836 m Ivan Marija Vuković 45
9568. Terezija Stivaničević 22/09/1836 ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
9569. Mato Vuković 22/09/1836 m Lazar Pola Čivić 254
9570. Lucija Vuković 24/09/1836 ž Toma Marta Stojšić 110
9571. Mijo Gregorović 27/09/1836 m Martin Marija 63
9572. Lucija Kedačić 28/09/1836 ž Adam Barbara 1
9573. Šimun Milošević 29/09/1836 m Ðuro Barbara 7
9574. Stanislav Stojanović 29/09/1836 m Ivan Ruža 215 Đurini
9575. Šimun Šokčević 03/10/1836 m Stanko Marija Verić 57
9576. Franca Vuković 04/10/1836 ž Toma Kata Stojanović 212 Karlićevi
9577. Kata Babić 05/10/1836 ž Ilija Marija Gregorović 74 Maričini
9578. Barbara Katušić 05/10/1836 ž Ðuro Franca Knežević 66
9579. Luka Stojšić 07/10/1836 m Josip Marija Stojanović 102 Stošića
9580. Šimun Babić 08/10/1836 m Pavo Manda Šokčević 229
9581. Stanislav Gregorović 11/10/1836 m Andrija Brigita Stivaničević 45
9582. Luka Krnić 13/10/1836 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
9583. Terezija Stojanović 15/10/1836 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
9584. Luka Verić 17/10/1836 m Vinko Franca Babić 217 Ivančevi
9585. Šimun Stojanović 21/10/1836 m Silvester Aga Čivić 23
9586. Kata Stivaničević 23/10/1836 ž Martin Aga Gregorović 47 Anđini
9587. Mijo Stojanović 26/10/1836 m Adam Barbara Knežević 141
9588. Adam Lešić 28/10/1836 m Antun Marija Gregorović 150
9589. Kata Stojanović 05/11/1836 ž Franjo Marija Ilišević 142 Domini
9590. Marijan Lešić 06/11/1836 ž Marko Jozefa Vuković 107
9591. Žaverije Vuković 14/11/1836 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
9592. Andrija Babić 21/11/1836 m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
9593. Vinko Gregorović 24/11/1836 m Ivan Jozefa Kopić 196
9594. Andrija Đaković 27/11/1836 m Toma Eva Katušić 76
9595. Kata Gregorović 07/12/1836 ž Marko Stana Vilajtović 231
9596. Suntina Gregorović 10/12/1836 n Josip Franca 40 Pejini
9597. Eva Babić 14/12/1836 ž Marko Ana Katušić 233
9598. Božo Knežević 14/12/1836 m Blaž Marija Lešić 65
9599. Mijo Kopić 14/12/1836 m Stanko Ruža Lešić 219 Rokića
9600. Eva Gregorović 20/12/1836 ž Ilija Kata Vuković 6