Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9601 - 9700 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Ivan Krnić 1837. m Pavao 258
Manda Babić 1837. ž Jakob Franca 60 Frćkovi
Janja Babić 1837. ž Ðuro Petra 229
Marija Dahm 1837. ž Nikola Kata Drkelić 307
Martin Dahm 1837. m Nikola Kata Drkelić 307
Pola Petričević 1837. ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
Vinko Lešić 1837. m Petar Đula Čivić 26
Đuro Čivić 1837. m Ðuro Ivica Verić 159
Manda Knežević 1837. ž Mato Bara Verić 91 Orozovi
Valentin Vuković 1837. m Lovro Marta 128
Valentin Čivić 1837. m Augustin Ruža Knežević 159
Bara Vlaović 1837. ž Andrija Kata Stojanović 99
Josip Kedačić 1837. m Vinko Ana Lešić 3
Ignjacije Kedačić 1837. m Jakob Franca 13 pinjakovi
Valentin Vuković 1837. m Mato Aga Verić 113 Davidovi
Jozija Đaković 1837. ž Mato Ruža Vuković 77
Marija Knežević 1837. ž Ilija Veronika Krnić 65
Ana Knežević 1837. ž Gabro Manda Verić 93
Josip Knežević 1837. m Gabro Manda Verić 93
Đuro Lešić 1837. m Mato Marta Kedačić 20 Adnađevi
Delfa Stojanović 1837. ž Mato Stana Vuković 142 Domini
Marija Gregorović 1837. ž Lovro Lucija Lešić 270
Mijo Gregorović 1837. m Lovro Lucija Lešić 270
Franca Vuković 1837. ž Bono Eva Stojanović 130 Kurjačini
Josip Babić 1837. m Lovro Eufemija Matić 68 Joseilini
Josip Gregorović 1837. m Martin Eva Knežević 58
Ruža Kopić 1837. ž Šimun Manda Čivić 125 Adamovi
Josip Kutuzović 1837. m Petar Marija 189
Josip Verić 1837. m Mato Aga Babić 167 Ivančevi
Toma Katušić 1837. m Ilija Marija Bačić 66
Vinko Terzić 1837. m Ferdo Petra Matić 97
Blaž Stojanović 1837. m Martin Dominika Krnić 215 Đurini
Stana Lešić 1837. ž Stanko Ana Vuković 20 Adnađevi
Ivan Lešić 1837. m Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
Franca Knežević 1837. ž Luka Pola 281 Matokovi
Marija Vuković 1837. ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
Đuro Stojanović 1837. m Mato Stana Mišković 260
Janja Katušić 1837. ž Žaverije Ana Varzić 242 katušića
Đuro Knežević 1837. m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
Marko Stivaničević 1837. m Josip Ceca Kadić 72
Ruža Čivić 1837. ž Žaverije Marija Ilišević 158 Glišini
Manda Gregorović 1837. ž Martin Ana 231
Bara Stojanović 1837. ž Martin Aga Čivić 257
Ivan Kopić 1837. m Stjepan Manda Kedačić 192
Ana Gregorović 1837. ž Šimun Terezija Kopić 90 Andrićevi
Antun Knežević 1837. m Luka Đula Gregorović 298 Šestini
Ruža Katušić 1837. ž Šimun Bara Vuković 89 Bajkanovi
Ivan Đaković 1837. m Ivan Terezija Knežević 76
Blaž Vuković 1837. m Luka Marija Milošević 112
Manda Babić 1837. ž Jakob Terezija Kopić 85 senkovi
Antun Verić 1837. m Tomo Ivica Gregorović 178 Šumarovi
Luka Babić 1837. m Stanko Monika Stojanović 249 Strameštrovi
Ivica Knežević 1837. ž Marijan Dominika Verić 165 Belovi
Ivan Babić 1837. m Andrija Đula Knežević 304 Frćkovi
Pavao Verić 1837. m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
Petar Matić 1837. m Imra Stana Stivaničević 35 Matića
Ivica Gregorović 1837. ž Ivan Manda Vlaović 226
Mato Čivić 1837. m Adam Ruža Vuković 151 Mijaljevi
Petar Lešić 1837. m Ðuro Kata Matić 239 Lovrićevi
Petra Petričević 1837. ž Augustin Ana Čivić 119 Nedini
Petra Krnić 1837. ž Stanko Ana Kopić 21 Marušini
Marija Terzić 1837. ž Ðuro Bara Zubović 109 Davidovi
Petra Lučić 1837. ž Pavao Kata Vuković 108 brdarića
Adam Štivić 1837. m Marko Aga Verić 252
Bara Stivaničević 1837. ž Josip Franca Vuković 51 Jozići
Ruža Kopić 1837. ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
Aga Stivaničević 1837. ž Tomo Kata Lučić 51 Jozići
Marija Kedačić 1837. ž Pavao Marta Krnić 8
Marija Stivaničević 1837. ž Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
Ilija Vuković 1837. m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
Jakob Katušić 1837. m Marko Terezija Kopić 241 katušića
Kata Čivić 1837. ž Lovro Anka Lučić 159
Bara Kopić 1837. ž Antun Marica Knežević 79 Dudini
Kata Knežević 1837. ž Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
Manda Kedačić 1837. ž Pavao Lucija Ilišević 236 Purakini
Marija Petričević 1837. ž Šimun Ruža Kopić 120
Đula Lešić 1837. ž Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
Pola Kedačić 1837. ž Antun Marija Gregorović 208 Drcini
Adam Matić 1837. m Florijan Anka Kopić 35 Matića
Đula Čobić 1837. ž Marijan Marija Kedačić 2 čobića
Ceca Vlaović 1837. ž Stanko Đula Kopić 198
Marija Čobić 1837. ž Ðuro Kata 2 čobića
Josip Vuković 1837. m Antun Đurđa Babić 202
Ivan Baličević 1837. m Martin Kata Dahm 0
Marija Vlaović 1837. ž Pavao Klara Gregorović 98
Ruža Gregorović 1837. ž Ðuro Stana Kopić 246 kurtini
Mato Stivaničević 1837. m Andrija Marija Čivić 41 Orkini
Franjo Čivić 1837. m Ivan Marta Delić 32
Kata Kopić 1837. ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
Mato Knežević 1837. m Ðuro Matijka Gregorović 165 Belovi
Mato Babić 1837. m Mijo Manda Patričević 264
Ana Kopić 1837. ž Ivan Martina Vuković 82 Pranjini
Franca Knežević 1837. ž Gabro Kata Babić 91 Orozovi
Mijo Kopić 1837. m Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
Franca Matić 1837. ž Vinko Marija Varzić 38
Franca Babić 1837. ž Mijo Ruža 84
Franjo Kopić 1837. m Stjepan Ruža Vuković 219 Rokići
Bara Đaković 1837. ž Antun Jozija Gregorović 75
Eva Kopić 1837. ž Ðuro Lucija 232
Luka Verić 1837. m Franjo Terezija Stojanović 174 Šmitovi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge