Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9601 - 9700 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9601. Eva Gregorović 20/12/1836 ž Ilija Kata Vuković 6
9602. Stanislav Knežević 20/12/1836 m Mijo Kata Kopić 248
9603. Adam Kopić 20/12/1836 m Andrija Đula Katušić 219 Rokića
9604. Božo Kopić 20/12/1836 m Andrija Đula Katušić 219 Rokića
9605. Vinko Katušić 23/12/1836 m Jakob Sofija Vuković 89 Bajkanovi
9606. Manda Knežević 27/12/1836 ž Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
9607. Franca Stojanović 27/12/1836 ž Franjo Jozefa Knežević 260
9608. Pavao Vuković 27/12/1836 m Ivan Terezija Knežević 137
9609. Marija Vuković 05/01/1837 ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
9610. Terezija Gregorović 07/01/1837 ž Mato Marta Kopić 246
9611. Jozefa Stojanović 07/01/1837 ž Augustin Barbara Kopić 131
9612. Antun Knežević 11/01/1837 m Jakob Terezija 162 Matokovi
9613. Antun Knežević 16/01/1837 m Marko Manda Lešić 298 Šestini
9614. Antun Knežević 17/01/1837 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
9615. Barbara Knežević 17/01/1837 ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
9616. Marija Gregorović 19/01/1837 ž Jakob Ana Kutuzović 83
9617. Manda Kopić 20/01/1837 ž Stjepan Pola Gregorović 218 Dudin
9618. Ivan Krnić 22/01/1837 m Pavo 258
9619. Manda Babić 24/01/1837 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
9620. Janja Babić 25/01/1837 ž Ðuro Petra 229
9621. Marija Dahm 28/01/1837 ž Nikola Kata Drkelić 307
9622. Martin Dahm 28/01/1837 m Nikola Kata Drkelić 307
9623. Pola Petričević 07/02/1837 ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
9624. Vinko Lešić 08/02/1837 m Petar Đula Čivić 26
9625. Đuro Čivić 10/02/1837 m Ðuro Ivica Verić 159
9626. Manda Knežević 11/02/1837 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
9627. Valentin Vuković 13/02/1837 m Lovro Marta 128
9628. Valentin Čivić 14/02/1837 m Augustin Ruža Knežević 159
9629. Barbara Vlaović 17/02/1837 ž Andrija Kata Stojanović 99
9630. Josip Kadresić 19/02/1837 m Vinko Ana Lešić 3
9631. Ignjacije Kedačić 26/02/1837 m Jakob Franca 13
9632. Valentin Vuković 26/02/1837 m Mato Aga Verić 113 Davidovi
9633. Jozefa Đaković 03/03/1837 ž Mato Ruža Vuković 77
9634. Marija Knežević 06/03/1837 ž Ilija Veronika Krnić 65
9635. Ana Knežević 08/03/1837 ž Gabra Manda Verić 93
9636. Josip Knežević 08/03/1837 m Gabra Manda Verić 93
9637. Đuro Lešić 08/03/1837 m Mato Marta Kedačić 20 Adnađev
9638. Delfa Stojanović 10/03/1837 ž Mato Stana Vuković 142 Domini
9639. Marija Gregorović 11/03/1837 ž Lovro Lucija Lešić 270
9640. Mijo Gregorović 11/03/1837 m Lovro Lucija Lešić 270
9641. Franca Vuković 15/03/1837 ž Bono Eva Stojanović 130 Kurjačini
9642. Josip Babić 17/03/1837 m Lovro Fema Matić 68 Joseilina
9643. Josip Gregorović 17/03/1837 m Martin Eva Knežević 58
9644. Ruža Kopić 17/03/1837 ž Šimun Manda Čivić 125 Adamovi
9645. Josip Kutuzović 17/03/1837 m Petar Marija 189
9646. Josip Verić 19/03/1837 m Mato Aga Babić 167 Ivančevi
9647. Toma Katušić 21/03/1837 m Ilija Marija Bačić 66
9648. Vinko Terzić 24/03/1837 m Ferdo Petra Matić 97
9649. Blaž Stojanović 27/03/1837 m Martin Dominika Krnić 215 Đurini
9650. Stana Lešić 01/04/1837 ž Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
9651. Ivan Lešić 04/04/1837 m Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
9652. Franca Knežević 07/04/1837 ž Luka Pola 281 Matokovi
9653. Marija Vuković 07/04/1837 ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
9654. Đuro Stojanović 12/04/1837 m Mato Stana Mišković 260
9655. Janja Katušić 14/04/1837 ž Žaverije Ana Varzić 242
9656. Đuro Knežević 23/04/1837 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9657. Marko Stivaničević 01/05/1837 m Josip Cecilija Kadić 72
9658. Ruža Čivić 02/05/1837 ž Žaverije Marija Ilišević 138 Glišini
9659. Manda Gregorović 04/05/1837 ž Martin Ana 201
9660. Barbara Stojanović 04/05/1837 ž Martin Aga Čivić 257
9661. Ivan Kopić 12/05/1837 m Stjepan Manda Kedačić 192
9662. Ana Gregorović 18/05/1837 ž Šimun Terezija Kopić 90
9663. Antun Knežević 25/05/1837 m Luka Đula Gregorović 298 Šestini
9664. Ruža Katušić 26/05/1837 ž Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
9665. Ivan Đaković 27/05/1837 m Ivan Terezija Knežević 76
9666. Blaž Vuković 29/05/1837 m Luka Marija Milošević 112
9667. Manda Babić 31/05/1837 ž Jakob Terezija Kopić 85
9668. Antun Verić 31/05/1837 m Toma Ivica Gregorović 178 Šumarovi
9669. Luka Babić 04/06/1837 m Stanko Monika Stojanović 249 Strameštrovi
9670. Ivica Knežević 14/06/1837 ž Marijan Dominika Verić 165 Belovi
9671. Ivan Babić 16/06/1837 m Andrija Đula Knežević 304 Frćkovi
9672. Pavao Verić 16/06/1837 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
9673. Petar Matić 22/06/1837 m Mirko Stana Stivaničević 35
9674. Ivica Gregorović 24/06/1837 ž Ivan Manda Vlaović 226
9675. Mato Čivić 25/06/1837 m Adam Ruža Vuković 151 Mijaljevi
9676. Petar Lešić 25/06/1837 m Ðuro Kata Matić 239
9677. Petra Petričević 25/06/1837 ž Augustin Ana Čivić 119 Nedini
9678. Petra Krnić 26/06/1837 ž Stanko Ana Kopić 21 Marušini
9679. Marija Terzić 26/06/1837 ž Ðuro Barbara Zubović 109 Davidovi
9680. Petra Lučić 28/06/1837 ž Pavo Kata Vuković 108
9681. Adam Štivić 01/07/1837 m Marko Aga Verić 252
9682. Barbara Stivaničević 03/07/1837 ž Josip Franca Vuković 51 Jozići
9683. Ruža Kopić 07/07/1837 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
9684. Aga Stivaničević 07/07/1837 ž Toma Kata Lučić 51 Jozići
9685. Marija Kedačić 19/07/1837 ž Pavo Marta Krnić 8
9686. Marija Stivaničević 19/07/1837 ž Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
9687. Ilija Vuković 20/07/1837 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
9688. Jakob Katušić 21/07/1837 m Marko Terezija Kopić 241
9689. Kata Čivić 29/07/1837 ž Lovro Anka Lučić 159
9690. Barbara Kopić 30/07/1837 ž Antun Marica Knežević 79 Dudini
9691. Kata Knežević 02/08/1837 ž Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
9692. Manda Kedačić 03/08/1837 ž Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
9693. Marija Petričević 08/08/1837 ž Šimun Ruža Kopić 120
9694. Đula Lešić 09/08/1837 ž Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
9695. Pola Kedačić 13/08/1837 ž Antun Marija Gregorović 208
9696. Adam Matić 17/08/1837 m Florian Anka Kopić 35
9697. Đula Čobić 24/08/1837 ž Marijan Marija Kedačić 2 Čobić
9698. Cecilija Vlaović 24/08/1837 ž Stanko Đula Kopić 198
9699. Marija Čobić 25/08/1837 ž Ðuro Kata 2 Čobić
9700. Josip Vuković 26/08/1837 m Antun Đurđa Babić 202