Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 9601 - 9700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9601. Adam Kopić 20/12/1836 m Andrija Đula Katušić 219 Rokića
9602. Božo Kopić 20/12/1836 m Andrija Đula Katušić 219 Rokića
9603. Vinko Katušić 23/12/1836 m Jakob Sofija Vuković 89 Bajkanovi
9604. Manda Knežević 27/12/1836 ž Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
9605. Franca Stojanović 27/12/1836 ž Franjo Jozefa Knežević 260
9606. Pavao Vuković 27/12/1836 m Ivan Terezija Knežević 137
9607. Marija Vuković 05/01/1837 ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
9608. Terezija Gregorović 07/01/1837 ž Mato Marta Kopić 246
9609. Jozefa Stojanović 07/01/1837 ž Augustin Barbara Kopić 131
9610. Antun Knežević 11/01/1837 m Jakob Terezija 162 Matokovi
9611. Antun Knežević 16/01/1837 m Marko Manda Lešić 298 Šestini
9612. Antun Knežević 17/01/1837 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
9613. Barbara Knežević 17/01/1837 ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
9614. Marija Gregorović 19/01/1837 ž Jakob Ana Kutuzović 83
9615. Manda Kopić 20/01/1837 ž Stjepan Pola Gregorović 218 Dudini
9616. Ivan Krnić 22/01/1837 m Pavo 258
9617. Manda Babić 24/01/1837 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
9618. Janja Babić 25/01/1837 ž Ðuro Petra 229
9619. Marija Dahm 28/01/1837 ž Nikola Kata Drkelić 307
9620. Martin Dahm 28/01/1837 m Nikola Kata Drkelić 307
9621. Pola Petričević 07/02/1837 ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
9622. Vinko Lešić 08/02/1837 m Petar Đula Čivić 26
9623. Đuro Čivić 10/02/1837 m Ðuro Ivica Verić 159
9624. Manda Knežević 11/02/1837 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
9625. Valentin Vuković 13/02/1837 m Lovro Marta 128
9626. Valentin Čivić 14/02/1837 m Augustin Ruža Knežević 159
9627. Barbara Vlaović 17/02/1837 ž Andrija Kata Stojanović 99
9628. Josip Kadresić 19/02/1837 m Vinko Ana Lešić 3
9629. Ignjacije Kedačić 26/02/1837 m Jakob Franca 13 pinjakovi
9630. Valentin Vuković 26/02/1837 m Mato Aga Verić 113 Davidovi
9631. Jozefa Đaković 03/03/1837 ž Mato Ruža Vuković 77
9632. Marija Knežević 06/03/1837 ž Ilija Veronika Krnić 65
9633. Ana Knežević 08/03/1837 ž Gabra Manda Verić 93
9634. Josip Knežević 08/03/1837 m Gabra Manda Verić 93
9635. Đuro Lešić 08/03/1837 m Mato Marta Kedačić 20 Adnađev
9636. Delfa Stojanović 10/03/1837 ž Mato Stana Vuković 142 Domini
9637. Marija Gregorović 11/03/1837 ž Lovro Lucija Lešić 270
9638. Mijo Gregorović 11/03/1837 m Lovro Lucija Lešić 270
9639. Franca Vuković 15/03/1837 ž Bono Eva Stojanović 130 Kurjačini
9640. Josip Babić 17/03/1837 m Lovro Fema Matić 68 Joseilina
9641. Josip Gregorović 17/03/1837 m Martin Eva Knežević 58
9642. Ruža Kopić 17/03/1837 ž Šimun Manda Čivić 125 Adamovi
9643. Josip Kutuzović 17/03/1837 m Petar Marija 189
9644. Josip Verić 19/03/1837 m Mato Aga Babić 167 Ivančevi
9645. Toma Katušić 21/03/1837 m Ilija Marija Bačić 66
9646. Vinko Terzić 24/03/1837 m Ferdo Petra Matić 97
9647. Blaž Stojanović 27/03/1837 m Martin Dominika Krnić 215 Đurini
9648. Stana Lešić 01/04/1837 ž Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
9649. Ivan Lešić 04/04/1837 m Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
9650. Franca Knežević 07/04/1837 ž Luka Pola 281 Matokovi
9651. Marija Vuković 07/04/1837 ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
9652. Đuro Stojanović 12/04/1837 m Mato Stana Mišković 260
9653. Janja Katušić 14/04/1837 ž Žaverije Ana Varzić 242
9654. Đuro Knežević 23/04/1837 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
9655. Marko Stivaničević 01/05/1837 m Josip Cecilija Kadić 72
9656. Ruža Čivić 02/05/1837 ž Žaverije Marija Ilišević 138 Glišini
9657. Manda Gregorović 04/05/1837 ž Martin Ana 201
9658. Barbara Stojanović 04/05/1837 ž Martin Aga Čivić 257
9659. Ivan Kopić 12/05/1837 m Stjepan Manda Kedačić 192
9660. Ana Gregorović 18/05/1837 ž Šimun Terezija Kopić 90
9661. Antun Knežević 25/05/1837 m Luka Đula Gregorović 298 Šestini
9662. Ruža Katušić 26/05/1837 ž Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
9663. Ivan Đaković 27/05/1837 m Ivan Terezija Knežević 76
9664. Blaž Vuković 29/05/1837 m Luka Marija Milošević 112
9665. Manda Babić 31/05/1837 ž Jakob Terezija Kopić 85
9666. Antun Verić 31/05/1837 m Toma Ivica Gregorović 178 Šumarovi
9667. Luka Babić 04/06/1837 m Stanko Monika Stojanović 249 Strameštrovi
9668. Ivica Knežević 14/06/1837 ž Marijan Dominika Verić 165 Belovi
9669. Ivan Babić 16/06/1837 m Andrija Đula Knežević 304 Frćkovi
9670. Pavao Verić 16/06/1837 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
9671. Petar Matić 22/06/1837 m Mirko Stana Stivaničević 35
9672. Ivica Gregorović 24/06/1837 ž Ivan Manda Vlaović 226
9673. Mato Čivić 25/06/1837 m Adam Ruža Vuković 151 Mijaljevi
9674. Petar Lešić 25/06/1837 m Ðuro Kata Matić 239
9675. Petra Petričević 25/06/1837 ž Augustin Ana Čivić 119 Nedini
9676. Petra Krnić 26/06/1837 ž Stanko Ana Kopić 21 Marušini
9677. Marija Terzić 26/06/1837 ž Ðuro Barbara Zubović 109 Davidovi
9678. Petra Lučić 28/06/1837 ž Pavo Kata Vuković 108
9679. Adam Štivić 01/07/1837 m Marko Aga Verić 252
9680. Barbara Stivaničević 03/07/1837 ž Josip Franca Vuković 51 Jozići
9681. Ruža Kopić 07/07/1837 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
9682. Aga Stivaničević 07/07/1837 ž Toma Kata Lučić 51 Jozići
9683. Marija Kedačić 19/07/1837 ž Pavo Marta Krnić 8
9684. Marija Stivaničević 19/07/1837 ž Marijan Terezija Kopić 51 Jozići
9685. Ilija Vuković 20/07/1837 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
9686. Jakob Katušić 21/07/1837 m Marko Terezija Kopić 241
9687. Kata Čivić 29/07/1837 ž Lovro Anka Lučić 159
9688. Barbara Kopić 30/07/1837 ž Antun Marica Knežević 79 Dudini
9689. Kata Knežević 02/08/1837 ž Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
9690. Manda Kedačić 03/08/1837 ž Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
9691. Marija Petričević 08/08/1837 ž Šimun Ruža Kopić 120
9692. Đula Lešić 09/08/1837 ž Jakob Marija Babić 25 Lovrićevi
9693. Pola Kedačić 13/08/1837 ž Antun Marija Gregorović 208
9694. Adam Matić 17/08/1837 m Florian Anka Kopić 35
9695. Đula Čobić 24/08/1837 ž Marijan Marija Kedačić 2 Čobić
9696. Cecilija Vlaović 24/08/1837 ž Stanko Đula Kopić 198
9697. Marija Čobić 25/08/1837 ž Ðuro Kata 2 Čobić
9698. Josip Vuković 26/08/1837 m Antun Đurđa Babić 202
9699. Ivan Baličević 31/08/1837 m Martin Kata Dahm 0
9700. Marija Vlaović 01/09/1837 ž Pavo Klara Gregorović 98