Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9701 - 9800 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Lucija Vuković 1837. ž Antun Stana Štivić 199 Davidovi
Šimun Vuković 1837. m Tomo Terezija 126 Srčikini
Žaverije Kedačić 1837. m Grga Veronika Biuklić 13 pinjakovi
Bara Verić 1837. ž Marijan Matijka Katušić 178 Šumarovi
Kata Lešić 1837. ž Mijo Aga Čivić 220 Ružići
Žaverije Knežević 1837. m Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
Martin Vuković 1837. m Adalbert Manda Mišković 191 Petrovi
Franjo Kopić 1837. m Valentin Ruža Babić 59
Terezija Verić 1837. ž Pavao Marija Lučić 178 Šumarovi
Pola Vuković 1837. Marko Ana Knežević 10 Klecini
Mijo Vuković 1837. m Mato Kata Verić 18 Turuckovi
Pola Katušić 1837. ž Jakob Sofija Vuković 89 Bajkanovi
Imra Kopić 1837. m Petar Marija Katušić 211 baninovi
FranjoŽaverije Milošević 1837. m Ivan Ana Babić 114
Franjo Lerch 1837. m Mijo Ana Klick 0
Marija Čivić 1837. ž Šimun Jozija Kopić 159
Adam Kopić 1837. m Ivan Kata Gregorović 244
Božo Lešić 1837. m Marko Sofija Čivić 220 Ružići
Janja Kopić 1837. ž Marko Petra Gregorović 295
Eva Kopić 1837. ž Ðuro Aga Babić 288 Ivandulini
Eva Gregorović 1837. ž Ivan Ruža Babić 90 Andrićevi
Antun Kopić 1837. m Josip Franca Čivić 244
Martin Stojanović 1837. m Jakob Marija Krnić 23
Pola Knežević 1838. ž Šimun Ruža Kopić 67 todorovi
Manda Stojanović 1838. ž Adam Bara Knežević 141
Andrija Bačić 1838. m Tomo Kata Vuković 28
Franjo Bačić 1838. m Tomo Kata Vuković 28
Mato Lešić 1838. m Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
Ivan Verić 1838. m Antun Marija Stojanović 178 Šumarovi
Stanko Vuković 1838. m Antun Marija 116 Ludovikovi
Stanko Gregorović 1838. m Antun Ana Vuković 43 Matini
Antun Gregorović 1838. m Luka Marija Babić 49
Antun Kedačić 1838. m Franjo Aga Lešić 207
Ruža Knežević 1838. ž Ivan Manda Verić 235 Tamburovi
Antun Gregorović 1838. m Tomo Stana Katušić 232
Karlo Gregorović 1838. m Pola Gregorović 40 Pejini
Ivan Babić 1838. m Antun Helena Živković 69 Šapilovi
Marija Stojanović 1838. ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
Franjo Knežević 1838. m Ignacije Marija Babić 292
Marija Stivaničević 1838. ž Marijan Martina Delić 47 Anđini
Marijan Stojanović 1838. m Kuzma Terezija Stojšić 154
Marija Verić 1838. ž Ðuro Matijka Biuklić 171 Zurkini
Marija Knežević 1838. ž Antun Sofija Kopić 266
Kata Lešić 1838. ž Antun Manda Verić 24 Ulini
Mato Gregorović 1838. m Josip Eva Lešić 43 Matini
Đula Babić 1838. ž Augustin Marija Kedačić 264
Mato Knežević 1838. m Josip Ana Kopić 248
Manda Knežević 1838. ž Marko Manda Lešić 298 Šestini
Mato Gregorović 1838. m Ilija Eufemija Kedačić 226
Kata Kedačić 1838. ž Franjo Stana Ðurašević 16
Mato Kedačić 1838. m Ilarije Aga Gregorović 16
Stana Knežević 1838. ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
Mato Čivić 1838. m Ðuro Ivica Verić 159
Đuro Kopić 1838. m Ivan Marija Gregorović 61 Kovačevi
Ivica Gregorović 1838. ž Ðuro Delfa Vlaović 90 Andrićevi
Marija Kopić 1838. ž Stjepan Delfa Gregorović 243
Franjo Stojanović 1838. m Andrija Marija 214 Alepovi
Manda Gregorović 1838. ž Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
Josip Milošević 1838. m Ivan Kata Lešić 251 Bošnjakovi
Bartol Babić 1838. m Marko Marta Knežević 264
Bara Kopić 1838. ž Franjo Bara Stojšić 42
Marta Kedačić 1838. ž Martin Matijka Stojanović 13 pinjakovi
Jozija Krnić 1838. ž Pavao Marija Kotorac 258
Josip Vuković 1838. m Stjepan Marija 255
Ruža Čivić 1838. ž Mato Manda Vlaović 34 Šakini
Marija Gregorović 1838. ž Ivan Marija Vuković 45
Bara Gregorović 1838. ž Josip Franca 40 Pejini
Đuro Čivić 1838. m Nikola Franca 124 Puzini
Manda Kedačić 1838. ž Pavao Eva Vuković 236 Purakini
Bartol Katušić 1838. m Blaž Ivica Verić 245
Đuro Katušić 1838. m Blaž Ivica Verić 245
Franca Krnić 1838. ž Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
Kata Vuković 1838. ž Ðuro Bara Gregorović 191 Petrovi
Stanko Gregorović 1838. m Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
Đula Čivić 1838. ž Jakob Ana Knežević 157
Marko Katušić 1838. m Mato Filipa Miličić 66
Đurđa Stojanović 1838. ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
Ana Vuković 1838. ž Petar Eva Stojanović 127 Lazini
Terezija Vuković 1838. ž Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
Đurđa Matić 1838. ž Ilija Kata Čivić 36
Jakob Krnić 1838. m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
Jakob Gregorović 1838. m Ilija Kata Vuković 6
Jakob Bačić 1838. m Luka Marica Matković 28
Antun Stojanović 1838. m David Pola Babić 142 Domini
Ivan Čivić 1838. m Josip Jozija Stojanović 261
Ruža Katušić 1838. ž Bono Kata Babić 37
Ilija Babić 1838. m Marijan Terezija Čivić 230
Ruža Babić 1838. ž Marko Matijka Jemrić 55
Ivan Krnić 1838. m Mato Eva Gregorović 148
Antun Gregorović 1838. m Mato Marta Babić 40 Pejini
Marija Knežević 1838. ž Pavao Ruža Čivić 193
Antun Stojšić 1838. m Antun Aga Babić 102 Stošića
Ilija Vuković 1838. m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
Manda Vuković 1838. ž Pavao Terezija Stojanović 109 Davidovi
Božo Stojanović 1838. m Luka Aga ćosić 152 Pavini
Bara Knežević 1838. ž Antun Lucija Gregorović 87 Šovakini
Pavao Kopić 1838. m Pavao Đula Štivić 211 baninovi
Marija Lešić 1838. ž Josip Manda Verić 50
KarloAntun Lovetto 1838. m Franjo Elizabeta Flack 0
Đula Štivić 1838. ž Ðuro Manda Krnić 122 Zečevi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge