Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 9701 - 9800 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9701. Ivan Baličević 31/08/1837 m Martin Kata Dahm 0
9702. Marija Vlaović 01/09/1837 ž Pavo Klara Gregorović 98
9703. Ruža Gregorović 07/09/1837 ž Ðuro Stana Kopić 246
9704. Mato Stivaničević 13/09/1837 m Andrija Marija Čivić 41 Orkini
9705. Franjo Čivić 14/09/1837 m Ivan Marta Delić 32
9706. Kata Kopić 16/09/1837 ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
9707. Mato Knežević 18/09/1837 m Ðuro Matija Gregorović 165 Belovi
9708. Mato Babić 20/09/1837 m Mijo Manda Patričević 264
9709. Ana Kopić 22/09/1837 ž Ivan Martina Vuković 82 Pranjini
9710. Franca Knežević 24/09/1837 ž Gabra Kata Babić 91 Orozovi
9711. Mijo Kopić 29/09/1837 m Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
9712. Franca Matić 29/09/1837 ž Vinko Marija Varzić 38
9713. Franca Babić 03/10/1837 ž Mijo Ruža 84
9714. Franjo Kopić 03/10/1837 m Stjepan Ruža Vuković 219 Rokića
9715. Barbara Đaković 06/10/1837 ž Antun Jozefa Gregorović 75
9716. Eva Kopić 07/10/1837 ž Ðuro Lucija 232
9717. Luka Verić 17/10/1837 m Franjo Terezija Stojanović 174 Šmitovi
9718. Lucija Vuković 18/10/1837 ž Antun Stana Štivić 199 Davidovi
9719. Šimun Vuković 18/10/1837 m Toma Terezija 126 Srčikini
9720. Žaverije Kedačić 21/10/1837 m Grga Veronika Biuklić 13
9721. Barbara Verić 21/10/1837 ž Marijan Matija Katušić 178 Šumarovi
9722. Kata Lešić 26/10/1837 ž Mijo Aga Čivić 220 Ružića
9723. Žaverije Knežević 01/11/1837 m Vinko Marija Gregorović 101 Đurasini
9724. Martin Vuković 08/11/1837 m Albert Manda Mišković 191
9725. Franjo Kopić 11/11/1837 m Valentin Ruža Babić 59
9726. Terezija Verić 11/11/1837 ž Pavo Marija Lučić 178 Šumarovi
9727. Pola Vuković 15/11/1837 Marko Ana Knežević 10 Klecini
9728. Mijo Vuković 20/11/1837 m Mato Kata Verić 18 Turuckovi
9729. Pola Katušić 29/11/1837 ž Jakob Sofija Vuković 89 Bajkanovi
9730. Mirko Kopić 02/12/1837 m Petar Marija Katušić 211
9731. FranjoŽaverije Milošević 02/12/1837 m Ivan Ana Babić 114
9732. Franjo Lerch 03/12/1837 m Mijo Ana Klick 0
9733. Marija Čivić 08/12/1837 ž Šimun Jozefa Kopić 159
9734. Adam Kopić 08/12/1837 m Ivan Kata Gregorović 244
9735. Božo Lešić 15/12/1837 m Marko Sofija Čivić 220 Ružića
9736. Janja Kopić 17/12/1837 ž Marko Petra Gregorović 296
9737. Eva Kopić 19/12/1837 ž Ðuro Aga Babić 288 Ivandulini
9738. Eva Gregorović 28/12/1837 ž Ivan Ruža Babić 90
9739. Antun Kopić 31/12/1837 m Josip Franca Čivić 244
9740. Martin Stojanović 31/12/1837 m Jakob Marija Krnić 23
9741. Pola Knežević 01/01/1838 ž Šimun Ruža Kopić 61 Kovačevi
9742. Manda Stojanović 06/01/1838 ž Adam Barbara Knežević 141
9743. Andrija Bačić 07/01/1838 m Toma Kata Vuković 28
9744. Franjo Barsić 07/01/1838 m Toma Kata Vuković 28
9745. Mato Lešić 07/01/1838 m Roko Lukra Vuković 240 Lovrićevi
9746. Ivan Verić 07/01/1838 m Antun Marija Stojanović 178 Šumarovi
9747. Stanko Vuković 08/01/1838 m Antun Marija 116 Ludovikovi
9748. Stanko Gregorović 09/01/1838 m Antun Ana Vuković 43 Matini
9749. Antun Gregorović 12/01/1838 m Luka Marija Babić 49
9750. Antun Kedačić 13/01/1838 m Franjo Aga Lešić 207
9751. Ruža Knežević 14/01/1838 ž Ivan Manda Verić 235
9752. Antun Gregorović 16/01/1838 m Toma Stana Katušić 232
9753. Karlo Gregorović 20/01/1838 m Pola Gregorović 40 Pejini
9754. Ivan Babić 21/01/1838 m Antun Helena Živković 69 Šapilovi
9755. Marija Stojanović 24/01/1838 ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
9756. Franjo Knežević 29/01/1838 m Ignjacije Marija Babić 292
9757. Marija Stivaničević 30/01/1838 ž Marijan Martina Delić 191
9758. Marijan Stojanović 30/01/1838 m Kuzma Terezija Stojšić 154
9759. Marija Verić 05/02/1838 ž Ðuro Matija Biuklić 171 Zurkini
9760. Marija Knežević 11/02/1838 ž Antun Sofija Kopić 266
9761. Kata Lešić 13/02/1838 ž Antun Manda Verić 24 Ulini
9762. Mato Gregorović 16/02/1838 m Josip Eva Lešić 43 Matini
9763. Đula Babić 18/02/1838 ž Augustin Marija Kedačić 264
9764. Mato Knežević 18/02/1838 m Josip Ana Kopić 248
9765. Manda Knežević 18/02/1838 ž Marko Manda Lešić 298 Šestini
9766. Mato Gregorović 19/02/1838 m Ilija Fema Kedačić 226
9767. Kata Kedačić 21/02/1838 ž Franjo Stana Ðurosović 16
9768. Mato Kedačić 21/02/1838 m Ilarije Aga Gregorović 16
9769. Stana Knežević 22/02/1838 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
9770. Mato Čivić 23/02/1838 m Ðuro Ivica Verić 159
9771. Đuro Kopić 08/03/1838 m Ivan Marija Gregorović 61 Kovačevi
9772. Ivica Gregorović 11/03/1838 ž Ðuro Delfa Vlaović 90
9773. Marija Kopić 11/03/1838 ž Stjepan Delfa Gregorović 243
9774. Franjo Stojanović 14/03/1838 m Andrija Marija 214 Alepovi
9775. Manda Gregorović 16/03/1838 ž Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
9776. Josip Milošević 16/03/1838 m Ivan Kata Lešić 251 Bošnjakovi
9777. Bartol Babić 18/03/1838 m Marko Marta Knežević 264
9778. Barbara Kopić 18/03/1838 ž Franjo Barbara Stojšić 42
9779. Marta Kedačić 20/03/1838 ž Martin Matija Stojanović 13
9780. Jozefa Krnić 20/03/1838 ž Pavo Marija Kotorac 258
9781. Josip Vuković 25/03/1838 m Stjepan Marija 255
9782. Ruža Čivić 29/03/1838 ž Mato Manda Vlaović 34 Šakini
9783. Marija Gregorović 30/03/1838 ž Ivan Marija Vuković 45
9784. Barbara Gregorović 30/03/1838 ž Josip Franca 40 Pejini
9785. Đuro Čivić 02/04/1838 m Nikola Franca 124 Puzini
9786. Manda Kedačić 03/04/1838 ž Pavo Eva Vuković 26
9787. Bartol Katušić 05/04/1838 m Blaž Ivica Verić 245
9788. Đuro Katušić 05/04/1838 m Blaž Ivica Verić 245
9789. Franca Krnić 05/04/1838 ž Ðuro Aga Štivić 21 Marušini
9790. Kata Vuković 05/04/1838 ž Ðuro Barbara Gregorović 191
9791. Stanko Gregorović 09/04/1838 m Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
9792. Đula Čivić 11/04/1838 ž Jakob Ana Knežević 157
9793. Marko Katušić 11/04/1838 m Mato Filipa Miličić 66
9794. Đurđa Stojanović 11/04/1838 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
9795. Ana Vuković 18/04/1838 ž Petar Eva Stojanović 127 Lazini
9796. Terezija Vuković 21/04/1838 ž Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
9797. Đurđa Matić 23/04/1838 ž Ilija Kata Čivić 36
9798. Jakob Krnić 26/04/1838 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
9799. Jakob Gregorović 30/04/1838 m Ilija Kata Vuković 6
9800. Jakob Bačić 01/05/1838 m Luka Marica Matković 28