Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9801 - 9900 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Luka Gregorović 1838. m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
Mato Štivić 1838. m Luka Manda Kedačić 280
Pavao Kopić 1838. m Luka Stana 288 Ivandulini
Ana Knežević 1838. ž Lovro Đula Lešić 65
Kata Gregorović 1838. ž Ivan Pola Delić 48
Pavao Verić 1838. m Adalbert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
Ilija Vuković 1838. m Ivan Bara Knežević 188 lošini
Franca Vuković 1838. ž Blaž Kata Veselić 254
Žaverije Čivić 1838. m Franjo Aga Malić 34 Šakini
Ilija Mišković 1838. m Adam Aga Biuklić 117
Jakob Đaković 1838. m Filip Lucija Katušić 75
Marija Babić 1838. ž Šimun Jozija 269 Joseilini
Lovro Kopić 1838. m Bartol Franca Babić 195
Ana Kopić 1838. ž Tomo Đula Vuković 195
Marijan Verić 1838. Stjepan Terezija Kopić 174 Šmitovi
Lovro Verić 1838. m Vinko Franca Babić 217 Ivančevi
Šimun Vlaović 1838. m Antun Manda Kopić 198
Bara Babić 1838. ž Antun Marija Kopić 68 Joseilini
Lovro Babić 1838. m Ðuro Ruža Kopić 264
Roko Gregorović 1838. m Božo Kata Lešić 95
Kata Stojšić 1838. ž Josip Marija Stojanović 102 Stošića
Ruža Vlaović 1838. ž Stanko Aga Babić 99
Stjepan Babić 1838. m Jakob Ivica 62 Markovi
Pola Kopić 1838. ž Stanko Ruža Lešić 219 Rokići
Stjepan Šadek 1838. m Mijo Kata Ruth 164
Antun Vuković 1838. Pavao Bara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
Bara Kotorac 1838. ž Andrija Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
Ivica Verić 1838. ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
Delfa Vuković 1838. ž Ivan Aga 134 krstini
Marija Gregorović 1838. ž Pavao Ana Kedačić 196
Mato Mišković 1838. m Šimun Kata Vuković 117
Marija Gregorović 1838. ž Martin Marija 63
Mijo Knežević 1838. m Mato Marija Verić 235 Tamburovi
Ana Stojanović 1838. ž Josip Marija Karnić 155 Vidakovi
Stanislav Lešić 1838. m Ilija Aga Kopić 107
Matija Kopić 1838. m Mijo Manda 82 Pranjini
Mato Kopić 1838. m Josip Matijka Verić 81
Matija Stivaničević 1838. ž Tomo Kata Kladević 51 Jozići
Matija Stojanović 1838. ž Franjo Marija Vuković 142 Domini
Franca Matić 1838. ž Ivan Stana Čivić 46
Mijo Knežević 1838. m Martin Aga Gregorović 298 Šestini
Mijo Vuković 1838. m Žaverije Sofija Petričević 253 Marinovi
Janja Gregorović 1838. ž Andrija Brigita Stivaničević 45
Mijo Kutuzović 1838. m Mato Kata Raiter 184
Manda Gregorović 1838. ž Antun Dominika Stivaničević 90 Andrićevi
Mijo Kopić 1838. m Josip Ruža Verić 209 Marijančevi
Mijo Vuković 1838. m Luka Ivica Kedačić 191 Petrovi
Franjo Babić 1838. m Jakob Terezija Kopić 85 senkovi
Franjo Kopić 1838. m Valentin Ruža Katušić 59
Franca Đaković 1838. ž Mato Ruža Vuković 75
Luka Verić 1838. m Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
Franca Stojanović 1838. ž Mato Terezija Katušić 163 Filini
Bartol Vuković 1838. m Ivan Aga Stojanović 10 Klecini
Luka Kedačić 1838. m Andrija Marica Šokčević 208 Drcini
Franca Gregorović 1838. ž Mijo Pola Katušić 231
Imra Kedačić 1838. m Adam Bara Stojanović 1
Kata Babić 1838. ž Tomo Marija Knežević 209 Marijančevi
Luka Lešić 1838. m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi
Kata Knežević 1838. ž Josip Filipa 73
Đula Blažak 1838. ž Josip Kata Dorbollo 279
Bara Petričević 1838. ž Luka Marija Krnić 119 Nedini
Luka Verić 1838. m Ferdo Ivica Babić 263
Luka Knežević 1838. m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
Ferdo Gregorović 1838. m Ivan Ivica Stojanović 95
Ivan Lučić 1838. m Pavao Kata Vuković 108 brdarića
Šimun Stojanović 1838. m Marko Đurđa 131
Marija Strauss 1838. ž Josip Đula Mishić 0
Šimun Gregorović 1838. m Pavao Marija Stivaničević 227 štukarovi
Ruža Stivaničević 1838. ž Jakob Ivica Rukavina 48 Anđini
Šimun Gregorović 1838. m Ivan Manda Vlaović 226
Šimun Knežević 1838. m Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
Martinka Gregorović 1838. ž Tomo Eva Katušić 270
Vinko Gregorović 1838. m Ilija Stana Mišković 270
Bara Stojanović 1838. ž Pavao Đula Petričević 143
Franca Vuković 1838. ž Žaverije Pola 11 Bubanovi
Imra Knežević 1838. m Marijan Dominika Verić 165 Belovi
Martin Babić 1838. m Mato Ruža Verić 249 Strameštrovi
Franca Stojanović 1838. ž Rafael Bara Verić 204 Andrićevi
Bara Verić 1838. ž Marijan Eva Gregorović 173 Basuljevi
Kata Katušić 1838. ž Stjepan Terezija Gregorović 37
Kata Kopić 1838. ž Karlo Ana Ðurić 288 Ivandulini
Andrija Petričević 1838. m Ðuro Lucija Čivić 213 Blažićevi
Andrija Knežević 1838. m Antun Pola 65
Kata Lešić 1838. ž Ðuro Lucija Čivić 107
Kata Vuković 1838. ž Ivan Franca Ðaković 19 Marčićevi
Andrija Đaković 1838. m Ðuro Veronika Stojanović 77
Martin Vuković 1838. m Luka Matijka Lešić 199 Davidovi
Nikola Vuković 1838. m Lovro Marta 128
Manda Vuković 1838. ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
Adam Gregorović 1838. m Ilija Ana Vlaović 39
Martinka Lešić 1838. ž Marko Jozija Vuković 107
Alojzija Hoffer 1838. ž Mato Elizabeta Kantz 0
Antun Dubić 1838. m Roko Bara Gregorović 55
Antun Vuković 1839. m Luka Đula Lešić 109 Davidovi
Ivan Konkord 1839. m Franjo Marija Čivić 185
Gašpar Petričević 1839. m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
Pavao Lerch 1839. m Mijo Ana Klick 0
Ivan Katušić 1839. m Ðuro Franca Knežević 66
Bara Kopić 1839. ž Mijo Bara Vuković 79 Dudini
Antun Knežević 1839. m Luka Pola Vuković 281 Matokovi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge